Rozwód a kredyt hipoteczny

Rozwód a kredyt hipoteczny

Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie? Czy możliwe jest przeniesienie go, aby dalej spłacała go tylko jedna osoba? Dziś poruszymy zagadnienia związane z kredytem hipotecznym po rozwodzie. Rozwód a kredyt hipoteczny to sprawy dość delikatne, które jednak powinniśmy poznać, nawet nie będąc w tej sytuacji. Zapraszamy zatem do lektury dzisiejszego artykułu.

Co zrobić z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Niestety, spora część związków małżeńskich kończy się rozwodem. Nierzadko małżonkowie mieli wcześniej wspólne mieszkanie, czasami kupione przy finansowaniu z kredytu mieszkaniowego. Nic dziwnego – zdolność kredytowa dwóch osób jest znacznie wyższa, niż jednego kredytobiorcy. Łatwiej jest więc wziąć kredyt na mieszkanie we dwoje. Zwykle osoby na nowej drodze życia chcą też po prostu zamieszkać we własnych “czterech kątach”.

W momencie decyzji o rozwodzie wspólne mieszkanie, a także kredyt hipoteczny stają się niemałym problemem. Będąc w takiej sytuacji małżonkowie mają kilka wyjść. Czasami po prostu chcą jak najszybciej zamknąć kredyt – na przykład spłacić go sprzedając wcześniej mieszkanie. Po dogadaniu się, możliwe jest też przeniesienie kredytu na jedną z osób. Wtedy wymagana jest jednak odpowiednia zdolność kredytowa tej osoby. Można również po prostu dalej spłacać zobowiązanie, aby w przyszłości przepisać nieruchomość dziecku, czy czerpać zyski z jej wynajmu.

short: https://super-pozyczka.pl/lista-dokumentow-niezbednych-do-rozwodu/

Jak rozwód wpływa na kredyt hipoteczny?

Rozwód a kredyt hipoteczny – jaka jest między nimi zależność? Jeśli w momencie prowadzenia sprawy rozwodowej sąd dzieli majątek małżonków, czy robi to też z kredytem? Nie do końca. Sąd rozdziela składniki majątku rozwodników, ale nie robi tego z ich zobowiązaniami. Nie dostaniemy więc instrukcji, kto powinien spłacać kredyt po rozwodzie. Kredytobiorcy wciąż solidarnie odpowiadają więc za terminową spłatę swojego długu. Dla banku nie ma znaczenia, czy kredytobiorcy wezmą rozwód, jeśli zaciągali zobowiązanie jako małżeństwo. Instytucja chce po prostu odzyskać swoją należność. Jeśli nie otrzyma zapłaty kolejnych rat zgodnie z ustalonym harmonogramem, zacznie procedurę windykacyjną kierowaną w stosunku do obojga rozwodników.

Dla banku właściwie nie ma też znaczenia, czy kredytobiorcy są małżeństwem, czy nie. Podczas analizy wniosku kredytowego sprawdzane są zarobki i zobowiązania wnioskodawców, czy inne parametry. Mogą to być małżonkowie, członkowie rodziny lub w ogóle niezwiązane ze sobą w żaden sposób osoby (np. narzeczeni). Zadaniem zawodników jest więc samodzielne ustalenie, co zrobić z kredytem hipotecznym po rozwodzie.

Czy trzeba informować bank o rozwodzie?

Ta informacja w ogóle nie jest dla banku istotna. Nie ma więc żadnego obowiązku, czy potrzeby, aby informować bank o rozwodzie. Dopóki bank otrzymuje zapłatę miesięcznej raty (aż do momentu całkowitej spłaty zobowiązania), nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek działań.

Dla banku istotne jest natomiast, aby posiadał aktualne dane osobowe i kontaktowe wszystkich kredytobiorców. Jeśli więc w wyniku rozwodu zmieni się nazwisko jednej z osób, czy adres zamieszkania – taka informacja musi trafić do banku. Czasem w wyniku rozwodu musimy też wyrobić nowy dowód osobisty (np. po zmianie nazwiska) – wtedy także aktualny numer powinien trafić do banku.

Czasem jednak rozwodnicy nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie dalszej spłaty kredytu hipotecznego. Co w tej sytuacji zrobić? Warto skontaktować się z przedstawicielem banku. Bank przedstawi możliwe rozwiązania, jak przeniesienie kredytu na jedną osobę lub całkowite spłacenie kredytu. Od razu dowiemy się też, jak taki proces będzie wyglądał w praktyce. Z banku dowiemy się wtedy m.in. jakie formalności należy spełnić i jakie przygotować dokumenty do tej operacji.

Jak zabezpieczyć pieniądze przed rozwodem?

Dalsza spłata kredytu hipotecznego po rozwodzie

Nie powinniśmy w tej sytuacji przedstawiać zbyt ogólnych informacji. Rozwód a kredyt hipoteczny to sprawa dość zawiła. W dużej mierze dalsza spłata będzie zależała od okoliczności, w tym od tego kto i kiedy zaciągnął zobowiązanie.

  1. Jeden z rozwodników miał kredyt jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Wtedy jest jedynym kredytobiorcą, a późniejszy małżonek nie widnieje w umowie kredytu. Kredyt dalej spłąca więce osoba, która go zaciągnęła. Zarówno ślub, jak i rozwód nic tu nie zmieniają.
  2. W trakcie trwania dwie osoby zaciągnęły kredyt, a później wzięły rozwód. W tej sytuacji po rozwodzie  wciąż kredytobiorcami są te same osoby. Solidarnie odpowiadają za spłatę aż do całkowitego zamknięcia kredytu. Można zrobić to wcześniej, na przykład sprzedając mieszkanie i przeznaczając pieniądze na spłatę kredytu.

W tej drugiej sytuacji często małżonkowie uzgadniają, że w mieszkaniu po rozwodzie wciąż będzie mieszkała jedna z osób. Zwykle strony dogadują się wtedy na przeniesienie kredytu na tą osobę.

Rozwód a kredyt hipoteczny – co, jeśli w nieruchomości mieszka dziecko?

Niekiedy sąd orzeka, że po rozwodzie dziecko rozwodników będzie mieszkać z jednym z nich. Czasem mieszkają w mieszkaniu objętym kredytem hipotecznym. Taka sytuacja nic nie zmienia w oczach banku. Wciąż zależy mu po prostu na tym, aby odzyskać swoją należność w terminie. Za spłatę długu odpowiadają więc nadal po prostu kredytobiorcy widoczni na umowie z bankiem.

Co z kredytem hipotecznym, jeśli mamy rozwód z orzeczeniem o winie

Czasem sąd wydaje werdykt dość niekorzystny dla jednej ze stron. Rozwód z orzeczeniem o winie. Co wtedy z kredytem hipotecznym zaciągniętym wspólnie jeszcze w trakcie trwania małżeństwa? Orzeczenie o winie nic nie zmienia w kontekście kredytu i jego dalszej spłaty. Osoba uznana przez sąd za winną rozwodu nie zostanie obarczona koniecznością spłaty. Wciąż bank chce po prostu odzyskać swoją należność, a dłużnikami jest dwóch kredytobiorców – byli małżonkowie.

Rozwód a różne rodzaje kredytów

W ofercie banku znajdziemy naprawdę dużo rodzajów kredytów. Wystarczy wspomnieć o kredycie hipotecznym, na budowę domu lub jego remont, na zakup samochodu, czy o zwykłym kredycie hipotecznym na dowolny cel. W każdym z przypadków fakt wzięcia rozwodu ma równie znikome znaczenie dla banku. Mimo rozwodu kredytobiorcy-byli małżonkowie wciąż są dłużnikami banku i muszą po prostu spłacić zobowiązanie. Oczywiście, mogą się dogadać, aby to jedna ze stron płaciła zobowiązanie. Dla banku nie ma znaczenia, kto wykonuje przelewy z kolejnymi ratami kredytowymi. Ważne jest, aby były terminowe, aż do całkowitego spłacenia kredytu. W przeciwnym wypadku bank będzie egzekwował spłatę od obojga dłużników.

Niezależnie od rodzaju zobowiązania, wszyscy kredytobiorcy wpisani w umowę muszą więc zadbać o terminową spłatę kredytu. W przeciwnym wypadku bank może egzekwować z nich należność.

Rozwód a kredyt hipoteczny: przejęcie długu przez jedną ze stron

Rozwodnicy mogą dogadać się, aby jeden z nich przejął kredyt. Wtedy należy dopełnić w banku wszelkich formalności. Gdy zostaną zakończone, już tylko jeden z kredytobiorców-byłych małżonków będzie odpowiadać za spłatę. Stosowne zapisy znajdziemy w Kodeksie Cywilnym (Art 519-526). Jeśli jeden z rozwodników przejmuje część długów przypisaną do drugiej osoby, to on odpowiada w przyszłości za terminowe spłaty zadłużenia.

Rozwód a kredyt hipoteczny

W każdej sytuacji bank oczekuje jednak, aby taki “samodzielny” kredytobiorca miał odpowiednią zdolność kredytową. W przypadku zaciągniętych wspólnie kredytów hipotecznych nie jest to takie oczywiste. Przy zaciąganiu zobowiązania bank brał w końcu łączną zdolność małżonków, czy sumę ich zarobków. Wtedy do wyliczenia zdolności kredytowej uwzględniono też niskie koszty związane z prowadzeniem jednego gospodarstwa domowego przez małżonków. W wielu przypadkach po rozwodzie koszty utrzymania pozostają na podobnym poziomie, ale bank uwzględni zarobki tylko jednej osoby. Problem pojawi się w szczególności, jeśli małżonkowie stosunkowo niedawno zaciągnęli kredyt i pozostała jeszcze spora część do spłaty.

Rozwiązaniem może być wtedy nadpłata kredytu hipotecznego. Gdy do spłaty pozostanie mniejsza suma, Wymagania banku względem kredytobiorcy spadną. Rozwodnicy powinni ustalić między sobą kwestie finansowe i to, kto spłaca kredyt.

Jak sprawdzić, czy zawodnik będzie miał wystarczającą zdolność do samodzielnego kontynuowania spłaty?

Z tym pytaniem możemy po prostu udać się do banku. Można też samodzielnie to sprawdzić, korzystając z kalkulatora kredytu hipotecznego. Wpisujemy tam trochę danych o sytuacji finansowej przyszłego kredytobiorcy (jednego z rozwodników). Wynikiem użycia tego prostego narzędzia będzie przybliżona wysokość kredytu, na jaki możemy liczyć. Aby podnieść tę sumę wystarczy rozłożyć spłatę na dłuższy okres.

Oczywiście, przejmując spłatę kredytu hipotecznego po rozwodzie można skorzystać ze wsparcia drugiego kredytobiorcy. Może nim być nowy partner rozwodnika, członek rodziny, czy inna osoba. Częstą praktyką jest też wspólny kredyt z rodzicami

Czy po rozwodzie można nadal spłacać kredyt wspólnie?

Jak najbardziej, rozwód a kredyt hipoteczny nie muszą oznaczać konieczności przeniesienia kredytu na jedną z osób. Rozwodnicy wciąż są po prostu kredytobiorcami i dłużnikami banku. Mogą więc kontynuować spłatę kredytu hipotecznego, na przykład traktując nieruchomość jako sposób na inwestycję lub jako zabezpieczenie dla dziecka. Jedna ze stron może też po prostu mieszkać w takim mieszkaniu, rekompensując to drugiej osobie w ustalony przez strony sposób. Rozwiązań jest wiele – bank z pewnością nie będzie tu robił żadnych problemów. Ważne jest po prostu doprowadzenie do całkowitej spłaty kredytu.

Jak przepisać kredyt hipoteczny po rozwodzie na jedną osobę?

Przepisanie kredytu hipotecznego na jedną osobę to niezłe rozwiązanie. To częste rozwiązanie wybierane przez rozwodników. Jeden z małżonków staje się wtedy właścicielem nieruchomości, mając jednak również obowiązek spłaty kredytu hipotecznego. Niekiedy  drugi rozwodnik będzie wtedy oczekiwał jakiejś rekompensaty, na przykład w formie pieniężnej. Strony powinny ustalić to jednak między sobą.

Cała procedura nie jest skomplikowana. Musimy postarać się o zgodę banku, który po prostu potraktuje jednego rozwodnika jako nowego kredytobiorcę. Bank oceni zdolność kredytową tej osoby, sprawdzi historię w BIK i weźmie pod uwagę szereg innych czynników. Niezbędne będzie oczywiście wykreślenie z kredytu drugiego byłego małżonka. Wszyscy kredytobiorcy muszą wyrazić zgodę na przeniesienie kredytu.

Rozwód a kredyt hipoteczny, jeśli rozwodnicy nie mogą dojść do porozumienia

Co w sytuacji, kiedy po rozwodzie strony nie są w stanie się dogadać? Niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy jedna ze stron nie spłaca “swojej” części kredytu. Może tak być w szczególności w sytuacji, gdy drugi rozwodnik mieszka w takim mieszkaniu. Bank obciąży po prostu spłatą  obu kredytobiorców, którzy są jego dłużnikami. Dla banku nie jest istotne, jak rozwodnicy porozumiewali się między sobą, a także kto aktualnie mieszka w nieruchomości obciążonej hipoteką.

Wydaje się, że jeśli nie ma szans na porozumienie, dobrym wyjściem będzie po prostu sprzedaż mieszkania. Strony mogą w ten sposób spłacić kredyt hipoteczny, a resztę pieniędzy podzielić między siebie. Jeśli, na przykład ze względu na zmiany cen na rynku nieruchomości, pieniądze ze sprzedaży nie wystarczą do pokrycia pozostałej części kredytu, rozwodnicy muszą po prostu wyłożyć pozostałą część. To chyba obecnie najprostszy sposób na “pozbycie się” problemu, jakim jest wspólny kredyt rozwodników.

Rozwiązaniem spornej sytuacji związanej z mieszkaniem może być też po prostu wynajem nieruchomości. Rozwodnicy następnie przeznaczają uzyskane tak pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego. Spłacone mieszkanie mogą wciąż wynajmować, czerpiąc z tego korzyści. Mogą je też sprzedać, czy przepisać na dziecko.

Czy każde mieszkanie na kredyt można wynająć?

Nie zawsze rozwodnicy będący współkredytobiorcami mają możliwość wynajęcia mieszkanie. Jeśli wcześniej skorzystali z rządowej dopłaty w postaci bezpiecznego kredytu 2%, wynajęcie mieszkania w ciągu 5 kolejnych lat oznacza konieczność zwrotu dopłaty. To samo dotyczy też innego rządowego programu – mieszkania bez wkładu własnego.

Podsumowanie artykułu

Rozwód a kredyt hipoteczny – w tej sytuacji zawsze pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Rozwodnicy nadal traktowani są przez bank po prostu jako kredytobiorcy. Zakończenie związku małżeńskiego nic nie zmienia w tym, jak bank widzi swoich dłużników. Wciąż należy po prostu spłacać kolejne raty, aż do całkowitego spłacenia zobowiązania. Byli małżonkowie mają kilka wyjść z tej sytuacji. Najprościej jest, gdy są w stanie porozumieć się co do dalszej spłaty zobowiązania. Niekiedy rozwiązaniem okazuje się przepisanie kredytu na jedną z osób, co wymaga podpisania nowej umowy w banku, zgody obu stron i odpowiedniej zdolności kredytowej. Jeśli rozwodnicy nie są w stanie dojść do porozumienia, często najlepszym wyjściem jest sprzedaż nieruchomości i przeznaczenie pieniędzy na spłatę kredytu. W całej sytuacji nie ma znaczenia, czy jeden z rozwodników mieszka w lokalu objętym hipoteką, czy orzeczenie rozwodu z winą jednej ze stron.

Najczęściej zadawane pytania

Rozwód a kredyt hipoteczny – co dalej?

Dla banku fakt rozwodzenia się przez kredytobiorców właściwie nic nie zmienia. Obie osoby wciąż są po prostu dłużnikami. Muszą solidarnie spłacać kredyt, chyba że ustalą między sobą inaczej. Bank chce po prostu, aby kredyt był spłacany w terminie.

Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Mimo zakończenia związku małżeńskiego dla banku rozwodnicy pozostają po prostu kredytobiorcami. Mają obowiązek dalszej spłaty kredytu. 

Kto spłaca kredyt po rozwodzie z orzeczeniem o winie?

Dla banku orzeczenie o winie, a nawet sam rozwód nie mają znaczenia. Tak długo, jak obie osoby są kredytobiorcami, solidarnie odpowiadają za spłatę długu.

Czy po rozwodzie trzeba zwrócić dopłaty do kredytu mieszkaniowego?

Nie, jeśli małżeństwo korzystało z kredytu hipotecznego z rządową dopłatą (np. Rodzina Na Swoim, Mieszkanie Dla Młodych), nie musi zwracać tego benefitu. Fakt pozostawania w związku małżeńskim miał bowiem znaczenie jedynie w momencie wnioskowania o kredyt.

Źródło:

  1. https://www.bik.pl/poradnik-bik/czym-jest-zdolnosc-kredytowa
  2. https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/analizator-kredytowy
  3. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/kredyt-hipoteczny-rozwod/
  4. https://www.profitdevelopment.com.pl/co-z-mieszkaniem-na-kredyt-po-rozwodzie/
  5. https://expander.pl/poradniki/kredyt-hipoteczny-a-rozwod-co-warto-wiedziec/
  6. https://www.prawo.pl/biznes/po-rozwodzie-kredyt-pozostaje-wspolwlasnoscia,519609.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły