Umowa pożyczki – wzór do pobrania

Niezależnie od tego, czy ubiegamy się o pożyczkę w banku, czy w instytucji pozabankowej, pojawia się kwestia umowy pożyczki. Jest to bardzo ważny dokument zawierany pomiędzy dwoma stronami: pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Umowa ta reguluje wszystkie ważne elementy dotyczące konkretnej pożyczki. Ponadto taka umowa może być zawierana pomiędzy osobami fizycznymi. Sprawdźmy więc, jak dokładnie wygląda umowa pożyczki prywatnej.

Czy umowa pożyczki musi być zawierana na piśmie?

Przed przystąpieniem do podpisania jakiekolwiek umowy, najpierw musimy określić jej rodzaj. W większości umów pożyczek, w tym także pożyczek prywatnych, najczęściej mamy do czynienia z umowami zawieranymi na piśmie. Są jednak wyjątki, w których możemy sporządzić umowę w formie ustnej. Warunkiem jest nieprzekroczenie wyznaczonej sumy, najczęściej jest to kwota 500 zł, ale w niektórych przypadkach nawet 900 zł. Taka forma umowy dla niektórych może wydawać się prostsza. Pamiętajmy jednak o tym, że posiadając pisemną umowę, jesteśmy w bezpieczniejszej sytuacji w razie problemów z wypłatą pieniędzy. 

Jak wygląda umowa pożyczki?

Podstawowe elementy, które powinny się znaleźć w umowie pożyczki:

 • data i miejsce zawarcia umowy pożyczki,
 • strony umowy – ustalenie, kto jest pożyczkodawcą, a kto pożyczkobiorcą,
 • przedmiot umowy – ustalenie m.in. kwoty oraz waluty pożyczki,
 • warunki zwrotu pożyczki – ustalenie, w jaki sposób i kiedy dokładnie mają zostać zwrócone środki,
 • koszty związane z pożyczką,
 • oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy,
 • konsekwencje braku lub opóźnień spłaty pożyczki,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • podpisy stron.

Warunki odstąpienia od umowy pożyczki

W umowie określone są sytuacje, w których klient oraz pożyczkodawca mogą skorzystać
z możliwości odstąpienia umowy. Jeśli klient nie spłaca w terminie zaciągniętego zobowiązania lub podał w umowie fałszywe informacje, to w takim przypadku pożyczkodawca ma prawo odstąpić od umowy. Wszystko zależy od tego, jakie warunki zostały ustalone pomiędzy dwoma stronami. Dlatego decydując się na odstąpienie umowy, musimy trzymać się warunków zawartych w umowie pożyczki.

Umowa pożyczki – Darmowy wzór

Umowa pożyczki prywatnej

Roszczenia z tytułu umowy pożyczki

Jeśli pożyczkodawca nie udzieli Ci pożyczki na którą spisaliście umowę, to roszczenie pożyczkobiorcy przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od momenty, w którym pożyczka miała być wydana.

Jeśli chodzi o sytuację w której na umowie nie oznaczono daty zwrotu pożyczki, to dłużnik musi zwrócić pożyczkę w ciagu sześciu tygodnia o momentu wypowiedzenia pożyczki przez pożyczkobiorcę.

Umowa pożyczki – na co uważać?

Podstawowym i najważniejszym warunkiem jest dokładne przeczytanie umowy. Pamiętaj, że lepiej przeczytać umowę nawet kilka razy, niż potem mieć jakiekolwiek wątpliwości lub niedomówienia. W razie jakichś niejasności nie bój się pytać i od razu skonsultuj to ze specjalistą. Wzięcie pożyczki jest naprawdę bardzo poważną decyzją, więc tym bardziej musisz mieć pewność, że robisz właściwy krok. 

Umowa pożyczki, a dodatkowe warunki

Poza obowiązkowymi informacjami, w umowie dotyczącej pożyczki lub chwilówki mogą pojawić się szczegóły dotyczące dodatkowych warunków. Mowa o przypadkach takich jak pożyczki celowe, z których środki muszą zostać wydane na konkretny cel, a klient ma obowiązek przedstawić wierzycielowi dowód zakupu.

Jeżeli dojdzie do zabezpieczenia pożyczki, np. poprzez oddanie cennego przedmiotu pod zastaw, to odpowiednia informacja o tym fakcie również musi pojawić się w treści umowy. Wiele spośród obecnych na rynku pożyczek i chwilówek wyróżnia się wyjątkowymi warunkami, dlatego warto uprzednio dokładnie przeczytać umowę, aby sprawdzić, czy znajdują się w niej odpowiednie detale.

Umowa pożyczki prywatnej

Umowa pożyczki między dwoma prywatnymi osobami może być problematyczna, jeżeli żaden z podmiotów nie ma odpowiedniej wiedzy na temat tego, jak takową sporządzić. Z tego powodu rozsądnym wyjściem jest skorzystanie z pomocy prawnej, co zagwarantuje odpowiednie przygotowanie tego dokumentu.

Skorzystanie z pomocy prawnej wiąże się z dodatkowymi kosztami, które nie każdy chce ponosić. Samodzielne przygotowanie umowy również jest możliwe, i w takim przypadku szczególnie istotna jest komparycja umowy. Jest to stosowne oznaczenie stron umowy, uwzględniające wszelkie niezbędne informacje o obu podmiotach.

Co powinna zawierać komparycja umowy między osobami prywatnymi?

 • imię i nazwisko pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy
 • numer PESEL, adres miejsca zamieszkania
 • dane kontaktowe

W przypadku zawierania umowy z podmiotem gospodarczym, komparycja umowy wygląda nieco inaczej. Muszą znaleźć się w niej informacje o firmie, czyli jej nazwa, oznaczenie odpowiedniego sądu rejestrowego, a także wskazanie kapitału zakładowego. Klient firmowy nie zawsze jest osobą fizyczną, toteż należy przedstawić w komparycji umowy informacje o przedstawicielu spółki.

Umowa pożyczki – informacje o konsekwencjach braku spłaty

W umowie pożyczki muszą znajdować się detale dotyczące potencjalnych konsekwencji, jakie czekają na klienta zwlekającego ze spłatą zobowiązania. Mowa m.in. o karnych odsetkach za opóźnienie, a także o tym, co stanie się z zabezpieczeniem pożyczki (jeśli takowe występuje).

Brak rozliczenia się z wierzycielem w terminie prowadzi także do działań windykacyjnych. Umowa pożyczki powinna zawierać zapisy opisujące to, jakich działań podejmie się w takim przypadku pożyczkobiorca. Najczęściej jest to tzw. windykacja miękka, polegająca na wysyłaniu przypomnień i ponagleń. Jeżeli pieniędzy nie udaje się odzyskać przez dłuższy czas, to konsekwencją może być także przeniesienie sprawy na drogę sądową. Pożyczkodawca przed udzieleniem pożyczki musi poinformować klienta o takich ewentualnościach.

Czy umowa pożyczki może zostać wycofana?

Okazuje się, że umowa pożyczki może zostać wycofana zarówno przez wierzyciela, jak i dłużnika. Jest tak, gdy jedna ze stron nie dopełniła swoich obowiązków. Istnieje także możliwość bezwarunkowego odstąpienia od pożyczki, ale czynność ta musi być dokonana w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Należy wtedy zwrócić kwotę pożyczki, włącznie z odsetkami naliczonymi za okres jej używania.

Przykładem postępowania, które może prowadzić do wycofania umowy chwilówki jest przeznaczenie pieniędzy na niewłaściwy cel, podczas korzystania z pożyczki celowej. Wierzyciel może wycofać umowę, a w rezultacie klient będzie miał mniej czasu na spłatę zobowiązania. Aby uniknąć problemów, należy dokładnie przeczytać podpisywaną umowę i stosować się do zapisów w niej zawartych.

Zmiana warunków pożyczki w trakcie jej trwania

Możliwa jest zmiana warunków, jakie ustala umowa pożyczki, jeżeli obie strony wyrażają na to zgodę. Zazwyczaj taka sytuacja występuje, gdy obie strony ustaliły kompromis. Przykładowo, klient obawiający się tego, że nie spłaci zobowiązania w terminie, może skontaktować się z wierzycielem i poprosić o rozłożenie pożyczki na więcej rat. Wierzyciel może przystać na taką propozycję lub zaproponować własne rozwiązanie, a umowa pożyczki zostanie na skutek takiego działania zmieniona.

Wierzyciel nie ma możliwości zmieniania warunków pożyczki bez poinformowania o tym użytkownika. Informacje o nowych warunkach muszą zostać przedstawione klientowi przynajmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. Jeżeli pożyczkobiorca nie zgadza się na nowe warunki, to może odstąpić od umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, w którym musi spłacić zobowiązanie.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły