Ile może zabrać komornik z pensji w 2024 roku?

ile może zabrać komornik z pensji

Jesteś zadłużony i masz komornika? Zastanawiasz się zapewne ile komornik może zabrać z Twojej pensji? Zajmowanie pensji przez komornika jest regulowane prawnie, dlatego istnieje kwota wolna od zajęcia komorniczego oraz maksymalny procent jaki może zająć komornik z Twojej pensji. Sprawdź w poniższym artykule, ile komornik może zabrać z pensji.

Poradnik: ile może zabrać komornik z pensji 2024?

Płaca minimalna co roku wzrasta, dlatego w 2024 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego jest wyższa niż w 2023 roku. Z początkiem tego roku 2024, aż do 30 czerwca 2024 najniższa krajowa wynosić będzie  4242 zł brutto, czyli 3221,98  zł netto. Oznacza to, że dokładnie taką kwotę – 3221,98 zł na twoim koncie musi zostawić komornik. Od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 pensja minimalna wzrasta i wynosić będzie 4300 zł brutto, czyli 3261,53 zł netto. Wysokość pensji minimalnej netto to właśnie suma, którą komornik musi zostawić na koncie.

Z umowy o pracę komornik może zająć nadwyżkę ponad minimalne wynagrodzenie w danym roku. W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie w 2024 roku będzie miało inną wartość w każdej połowie roku, kwota jaką może zabrać komornik z konta będzie różna:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca – komornik może zająć maksymalnie 50% Twojego wynagrodzenia i zostawić minimum 3221,98 zł netto
 • po 1 lipca do 31 grudnia – komornik może zająć maksymalnie 50% Twojego wynagrodzenia i zostawić minimum 3261,53 zł netto

Jeżeli więc masz umowę o pracę, ale komornik ściga Cię z powodu niezapłaconych alimentów, nie jesteś objęty tym przywilejem. Wynika to z faktu, iż dla państwa priorytet stanowi dobro dzieci, a nie dłużników. Zdarza się często, że kwota wolna od zajęcia komorniczego może objąć również osoby pracujące na umowie zlecenie, musi ona jednak spełnić kilka wymagań. Znajdziesz je w dalszej części tekstu. Dłużnikom alimentacyjnym, komornik może zająć aż do 60% wynagrodzenia. Nie ma maksymalnej kwoty jaką może zabrać Ci w taki wypadku komornik.

Zajęcie komornicze – ile komornik zostawi na koncie?

Podsumowując – komornik w 2024 roku może zająć z pensji maksymalnie: 

 • 60% wynagrodzenia, jeżeli długi powstały z tytułu alimentów
 • 50% wynagrodzenia, jeżeli długi powstały z innych powodów i musi zostawić Ci minimalną krajową netto.

UWAGA! Nie mylić pojęcia „kwoty wolnej” i „kwoty wolnej od zajęcia komorniczego”.

„Kwota wolna” to ilość pieniędzy, jakie osoba może wypłacić ze swojego rachunku w trakcie jednego miesiąca, jeśli ma aktywne zajęcie egzekucyjne na koncie, a „kwota wolna od zajęcia komorniczego” to kwota jaką musi pozostawić komornik na Twoim koncie w przypadku kiedy toczy się wobec Ciebie postępowanie komornicze.

Wartość kwoty wolnej stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w bieżącym roku. W 2024 roku kwota wolna wynosi 3 181,5 zł i tyle maksymalnie może wypłacić miesięcznie ze swojego zajętego rachunku osoba z zajęciem komorniczym konta.

Jak dużo może zabrać komornik z pensji w 2024 roku – tabela z przykładami

Ile komornik zajmie dłużnikom w 2024 roku (niezwiązanym z długami alimentacyjnymi) – komornik zajmie do 50% wypłaty:

Ile zarabiasz?
Brutto/netto
Jak dużo zajmie komornik?Ile Ci zostanie na koncie?
4242 zł / ok. 3222 zł0 złminimalna krajowa
4500 zł / ok. 3400 złwszystko ponad pensję minimalnąminimalna krajowa
5000 zł / ok. 3740 złwszystko ponad pensję minimalnąminimalna krajowa
6000 zł / ok. 4420 złwszystko ponad pensję minimalnąminimalna krajowa
7000 zł / ok. 5100 złwszystko ponad pensję minimalnąminimalna krajowa
8000 zł / ok. 5780 złpołowę Twojej pensjipołowa wypłaty
9000 zł / ok. 6465 złpołowę Twojej pensjipołowa wypłaty

A więc – ile komornik zajmie dłużnikom alimentacyjnym w 2024 roku? Niezależnie ile zarabiasz, komornik zajmie 60% Twojego wynagrodzenia.

Jak dużo zarabiasz?
Brutto/netto
Ile zajmie komornik?Kwota, która zostanie na koncie
4000 zł / ok. 3050 zł60% Twojej pensji40% Twojego wynagrodzenia
5000 zł / ok. 3740 zł60% Twojej pensji40% Twojego wynagrodzenia
6000 zł / ok. 4420 zł60% Twojej pensji40% Twojego wynagrodzenia
7000 zł / ok. 5100 zł60% Twojej pensji40% Twojego wynagrodzenia
8000 zł / ok. 5780 zł60% Twojej pensji40% Twojego wynagrodzenia
9000 zł / ok. 6465 zł60% Twojej pensji40% Twojego wynagrodzenia

Dług komorniczy a zarobki

Zaniedbywanie spłat długów jest wśród Polaków na porządku dziennym, jednak kiedy wierzyciel nie odpuszcza, na naszej drodze staje komornik. Wtedy możemy mieć pewność, że nie unikniemy spłaty zaległości, a egzekutor podejmie wszelkie czynności, by cała kwota, którą jesteśmy winni, została od nas ściągnięta. Dodatkowo dług powiększa się o koszty komornicze, przez co spłata może się wydłużyć. Najczęściej zadłużenie komornicze spłacane jest z naszej pensji. Pracodawca otrzymuje wówczas pismo dotyczące zajęcia części wypłaty i jest zobligowany do przekazywania środków zajętych w ramach postępowania.

Czy w takiej sytuacji zostaną nam jakieś pieniądze na życie? Wszystko zależy od tego na podstawie jakiej umowy jesteśmy zatrudnieni, a także czy długi powstały z powodu niepłacenia alimentów. Warto jednak pamiętać, że w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jesteś się w najkorzystniejszym położeniu. Zatrudnieni na podstawie innych umów mają znacznie mniejsze prawa w przypadku egzekucji komorniczej.

Ile z umowy o pracę może zabrać komornik w 2024 roku?

Dłużnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają największe przywileje, a ich zarobki są najbardziej chronione. Jak już wspomnieliśmy osoby te obejmuje kwota wolna od zajęcia, czyli komornik musi zostawić im na koncie najniższą krajową. Jeżeli więc zarabiamy płacę minimalną, komornik nie zabierze nam ani złotówki w przypadku długów innych niż alimentacyjne. W praktyce oznacza to, że tylko zarabiając więcej niż najniższa krajowa, komornik może zajmować część naszej wypłaty. Ile więc maksymalnie może zająć egzekutor?

Zgodnie z prawem jest to 50% pensji uzyskanej z tytułu umowy o pracę, z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia. Co to oznacza dla pracownika? Nieważne, czy zarabiasz 3010 zł brutto, czy 5000 zł brutto, w każdym przypadku na koncie zobaczysz wyłącznie 2364 zł netto. Dopiero w momencie, kiedy twoje zarobki będą wynosiły od 8000 zł brutto czyli ok. 5780 zł netto w górę, na rachunku bankowym znajdować się będzie więcej pieniędzy niż najniższa krajowa.

Wygląda to więc tak: im więcej zarabiasz, tym więcej komornik może zabrać. Nie ważne jednak, jak bardzo jesteś zadłużony, na Twoim koncie powinna zostać równowartość pensji minimalnej. Wszystkie powyższe informacje dotyczą umowy o pracę, długów innych niż alimentacyjne i pełnego wymiaru godzin. 

Ile może zabrać komornik z pracy na pół etatu i inne niepełne etaty?

Pracujesz na podstawie umowy o pracę, masz długi pożyczkowe, czy kredytowe, jednak nie jesteś zatrudniony na pełen etat? Wówczas kwota wolna od potrąceń nie będzie wynosiła 4242 zł brutto do 30 czerwca i 4300 zł brutto od 1 lipca 2024 do końca roku, a zmniejszy się proporcjonalnie do wymiaru twojego etatu.

Od 1.01.2024 do 30.06.2024:

 • ¾ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 3 181,5 zł brutto
 • ½ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 2121 zł brutto
 • ¼ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 1060,5 zł brutto

Od 1.07.2024 do 31.12.2024:

 • ¾ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 3225 zł brutto
 • ½ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 2150 zł brutto
 • ¼ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 1075 zł brutto

Umowa o pracę, a długi alimentacyjne

Jeżeli komornik ściga Cię za długi alimentacyjne już nie jest tak kolorowo. Wówczas ma prawo zająć 60% twojego wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy zarabiasz najniższą krajową, czy nie. Oznacza to, że jeżeli jesteś zadłużony z powodu alimentów, kwota wolna od zajęcia Cię nie dotyczy, a na twoim koncie w przypadku pensji minimalnej zostanie wyłącznie 40% Twojego wynagrodzenia.

Ile może komornik zabrać z emerytury?

Ile komornik może zająć z umowy zlecenia 2024?

Umowy inne niż o pracę, nie bez powodu nazywane są śmieciowymi. Przekonać o tym mogą się osoby zatrudnione na ich podstawie, kiedy mają do czynienia z egzekucją komorniczą. Więcej szczęścia mają osoby pracujące na zlecenie, ponieważ w 2019 roku w życie weszły nowe przepisy cywilnoprawne, które stanowią, że w określonych przypadkach umowę zlecenie można potraktować tak samo, jak umowę o pracę. Oznacza to, że jeżeli dłużnikowi uda się spełnić pewne wymogi i przedstawić odpowiednie dokumenty, komornik nie będzie mógł zająć 100% wynagrodzenia pochodzącego z umowy zlecenie. Jakie musisz spełnić, byś mógł zostać objęty dodatkowymi przywilejami, czyli kwotą wolną od zajęcia?

 • musisz być osobą fizyczną
 • wynagrodzenie z umowy zlecenia jest Twoim jedynym źródłem utrzymania lub dochodu
 • wynagrodzenie jest powtarzalne, czyli wpływa na konto regularnie, np. co miesiąc
 • jest  to dochód stały, czyli Twoje zatrudnienie musi trwać co najmniej od kilku miesięcy w momencie pojawienia się w Twoim życiu komornika (nie może być pracą dorywczą)

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki, powinieneś niezwłocznie poinformować o tym komornika zajmującego się Twoją sprawą. Tylko przedstawienie odpowiednich dokumentów może zwolnić Cię z zajęcia 100% wynagrodzenia. Potrzebujesz więc kopii umowy zlecenia oraz wyciągu z konta bankowego, które będzie stanowiło potwierdzenie regularności pensji. Powinieneś wysłać je egzekutorowi listem poleconym, a adresat ma obowiązek odnieść się do przedstawionych przez Ciebie dowodów.

W przypadku, gdy wszystkie wymogi są spełnione, nie powinno być problemu z objęciem Cię takimi samymi przywilejami, jakie posiadają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że komornik musi zostawić na twoim koncie równowartość najniższej krajowej. Jeśli mimo udowodnienia, iż twoje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ma charakter powtarzalny i jest jedynym źródłem utrzymania, komornik zajmie Twoją całą pensję, powinieneś złożyć na niego listowną skargę. 

Podsumujmy więc najważniejsze informacje dotyczące umowy zlecenia i egzekucji komorniczej:

 • Komornik może zająć 100% Twojego wynagrodzenia, jeżeli nie jest to Twoje jedyne źródło dochodu
 • może potraktować umowę zlecenie jako umowa o pracę, jeżeli udowodnimy, że wynagrodzenie to jest naszym jedynym źródłem utrzymania, jest ono stałe i powtarzalne
 • Komornik musi wziąć pod uwagę spełnione przez nas warunki, jeżeli przedstawimy odpowiednie dokumenty
 • Jeśli umowa zlecenia spełnia wszystkie wymogi, wówczas dłużnik ma te same limity zajęcia, co osoba na etacie, tzn. kwota wolna od zajęcia równa jest najniższej krajowej
 • Kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje zadłużeń alimentacyjnych

Ile komornik może zając z konta bankowego?

Umowa o dzieło. Ile z wynagrodzenia może zabrać komornik w 20224 roku?

Osoby pracujące na umowie o dzieło i innych umowach cywilnoprawnych są w najgorszym położeniu. Takie zatrudnienie charakteryzuje się bowiem brakiem powtarzalności i zazwyczaj stanowi pracę dorywczą. Komornik nie ma więc żadnych podstaw do tego, by traktować to wynagrodzenie na równi z zatrudnieniem na etacie. W ramach postępowania egzekucyjnego zajmuje więc 100% zarobków.

Można oczywiście próbować przekonać egzekutora do tego by rozpatrzył nasz przypadek indywidualnie lub zmniejszył procent zajmowanego wynagrodzenia, jednak zazwyczaj szanse na pozytywne rozpatrzenie takich wniosków są nikłe. W przypadku umowy o dzieło wysokość zarobków nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ komornik ma prawo do zajęcia 100% wynagrodzenia. Tutaj to komornik ma władzę i tylko on może zadecydować o ewentualnym zmniejszeniu potrącanej kwoty. Dłużnika nie obowiązują żadne limity i kwota wolna od zajęcia.

Podsumujmy więc najważniejsze informacje dotyczące umowy o dzieło i egzekucji komorniczej:

 • Komornik może zająć 100% Twojego wynagrodzenia
 • Dłużnika nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia

Na jakiej podstawie komornik może zająć wynagrodzenie?

Zalegając ze spłatą długów musimy liczyć się z tym, że prędzej czy później ktoś upomni się o niespłacone należności. Nie wygląda to jednak dziś tak jak na filmach, czyli komornik nie puka z zaskoczenia do naszych drzwi i nie wynosi nam cennych przedmiotów z mieszkania. W pierwszej kolejności wchodzi na nasze konto i zajmuje wynagrodzenie.

Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny/świadczenie opiekuńcze?

Oczywiście nie może od tak położyć ręki na naszych finansach, wymagany jest do tego wyrok sądu. Taki dokument dostarczany jest naszemu pracodawcy, który zobowiązany jest by w ciągu 7 dni od otrzymania pisma przedstawić nasze wynagrodzenie z ostatnich trzech miesięcy, a także wysokość kwoty oraz dzień, w którym przelewana jest pensja. Zobligowany jest również do przedstawienia ewentualnych przeszkód w potrącaniu wynagrodzenia, takich jak: egzekucja środków z tytułu innego zadłużenia komorniczego lub toczących się postępowań prowadzonych przez ZUS, czy Urząd Skarbowy.

W jak dobrych stosunkach z naszym pracodawcą byśmy nie byli, nie może on uchylić się od udostępnienia powyższych informacji, ponieważ w innym przypadku zostanie nałożona na niego kara grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych. 

Podsumowanie artykułu

Podsumowując, komornik nie może zabrać całej pensji. Kwota wolna to uznane przez polskie władze minimum, które pozwoli na egzystencję. Kwota wolna od zajęcia komorniczego uzależniona jest od wysokości pensji minimalnej, jaką aktualnie mamy w Polsce. Stanowi bowiem jej procent.

Źródło:

 1. https://www.pit.pl/aktualnosci/ile-wynagrodzenia-minimalnego-zajmie-komornik-w-2024-roku-1009103
 2. https://siedlcekomornik.pl/wiedza/ile-wynosi-kwota-wolna-od-zajecia-na-rachunku-bankowym/
 3. https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/9374473,ile-pieniedzy-moze-zajac-komornik-w-2024-r-nadchodzi-wazna-zmiana.html
Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

49 komentarzy

Natalia

Możecie mi powiedzieć jak to jest mam firmie wykupiony pakiet medyczny plus komornika a księgowa mi wypłaca 2250zl dlaczego tak jest? to nawet nie najniższa krajowa ja rozumiem że mam pakiet medyczny wykupiony który mi ściągają z wypłaty ale na moją logikę mniej powinno iść do komornika a mi zostań najniższa krajowa prawda? Czy się mylę?

Odpowiedz
Grzegorz

Mam rente, na ręke 913 zł. jak pójdę do pracy na 1/2 etatu za najniższą krajową, to ile komornik mi zajmie ?
Bo jak pójdę na cały etat to podobno weźmie mi całą rente ?

Odpowiedz
kwadrat

długi to jest masakra tak czy inaczej. niestety przekonałem się o tym :/ dobrze, że mnie kruk windykuje to jakoś sobie radzę.

Odpowiedz
Justi

a co w przypadku łączenia dochodów? jeżeli w żadnej pracy nie otrzymuję najniższej krajowej ale łącznie już tak?

Odpowiedz
Jacek

Jak zwykle złe tłumaczenie i mylenie pojęć. Co innego ile może oczekiwać od pracodawcy z tytułu egzekucji, tj nie może zająć wiecej niż minimalna pensja, a co innego kwota wolna od zajęcia ( ta dotyczy kont bankowych ) i wynosi 75% wynagrodzenia minimalnego brutto. Kiedy wreszcie zaczniecie poprawnie pisać dla prostych ludzi ?????

Odpowiedz
  Redakcja Super-pozyczka.pl

  Dziękujemy za informacje, poprawiliśmy wpis bo rzeczywiście mógł wprowadzać w błąd.

  „Kwota wolna” to ilość pieniędzy, jakie osoba może wypłacić ze swojego rachunku w trakcie jednego miesiąca, jeśli ma aktywne zajęcie egzekucyjne na koncie, a „kwota wolna od zajęcia komorniczego” to kwota jaką musi pozostawić komornik na Twoim koncie w przypadku kiedy toczy się wobec Ciebie postępowanie komornicze.

  Wartość kwoty wolnej stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w bieżącym roku. W 2023 roku kwota wolna wynosi 2617,50 zł i tyle maksymalnie może wypłacić miesięcznie ze swojego zajętego rachunku osoba z zajęciem komorniczym konta.

  Odpowiedz
   ewa

   czy wolno mi z tej kwoty wolnej, która zostaje na koncie po wypłaceniu 75procent minimalnej korzystać?nie mogę wypłacić ale opłacić nią rachunki mogę?

   Odpowiedz
  Teresa

  Pracuję 40 lat.Komornik ściąga z wynagrodzenia.Czy wysługa lat i trzynasta pensja 2023 też będzie zabrana w całosci.Sama wychowywałam dzieci.Dzieci są dorosłe lecz syn ma 24 lata i nie pracuje.Ciągle jestem zadłużona.Dalej pracuję w Szkole .Nie mogę iść na emeryturę bo zostaną mi grosze.Co mam zrobić.Pozdrawiam

  Odpowiedz
Iza

Mam komornika na świadectwie pracy podpisałam z nowym pracodawcą umowę o pracy więc pewnie nowy pracodawca powiadomi komornika że zaczęłam pracę???na umowie o pracę mam ,2900 brutto teraz moje pytanie ile może mi zabrać komornik jak za październik dostanę nie całą wypłatę tylko ok 950zl z tej kwoty potrąci sobie

Odpowiedz
  Jolanta

  Witam mam pytanie czy jak mam umowę o pracę i brutto mam na umowie 2620 czy komornik mi ją w całości zabierze

  Odpowiedz
   Lech

   w całości dla pani nie zabierze jak posiada pani umowę o pracę zależy za co pani ma komornika te 2620 to brutto czy netto

   Odpowiedz
   Lech

   za co ten komornik za alimenty czy za coś innego

   Odpowiedz
Andrzej

Mam 3200 emerytury brutto. Ile moze zabrac mi komornik?

Odpowiedz
romek

ja to bym po wy strzelał tych krwiopijcow,

Odpowiedz
Madzia

Dodatek do aneksu pracy czy moze mi zabrac komornik

Odpowiedz
Sandra

Witam, mam zajęcie komornicze na 1300zl, w tym miesiącu komornik z wypłaty zabrał mi 600zl ale kwota długu zmniejszyła się tylko o 100zl, a nie o te 600 które zostało mi zabrane. Czy ktoś może mi pomóc i wytłumaczyć?

Odpowiedz
krzys

mam pytanie czy komornik o alimenty moze byc na dwoch egzekucjach pensja i renta

Odpowiedz
  Lech

  komornik nie morze zabrać nie więcej niż 60 procent z drugiego żrudła nie morze tylko z jednego

  Odpowiedz
Marek

Czy jeśli napiszę do pracodawcy, żeby część pensji (najniższa krajowa, czyli 2363), np 300 złotych wypłacał mi co miesiąc w formie gotówki do ręki, to wtedy w banku nie będą mi zabierać tych 106 zł co miesiąc??? Poniekąd idiotyczne prawo bankowe….

Odpowiedz
Wiesław

Zadzwoń do banku, do działu zajmującego się egzekucjami, i bank odblokuje pieniądze. Trzeba to robić co miesiąc. Tak mam w PKO BP, ale prawo bankowe obowiązuje wszystkie banki.

Odpowiedz
Marian

Mi komornik zostawia z zasilku przedemerytalnego 250 zł !

Odpowiedz
  Maciej33

  Polskie prawo bez sensu niby najniższa krajowa jest wolna od egzekucji ale już po rozliczeniu pity rocznego zabierają kasę bez problemu. Więc jak to jest???? Bezprawie

  Odpowiedz
Kinga

A gdzie pomniejszenie o zaliczkę podatkową, gdzie uwzględnione KUP i PIT 2? „2363,56 zł na twoim koncie musi zostawić komornik” – bzdura! Czy ten „ktoś” wie w ogóle jak wygląda lista płac?? Opublikować głupoty a potem zrzuć winę na księgowych, że źle liczą!!

Odpowiedz
  Grazyna Lubosz

  To prawda Bzdura Mam najniższą krajową,brak pit2 i kup podstawowy i zostawiają mi 1964zł a nie 2364zł Komu kuźwa polski ład namieszał w pensji?

  Odpowiedz
Karolina

Artykuł jest niepełny i zawiera błąd merytoryczny, bowiem kwota wolna zależy od wysokości Kosztów Uzyskania Przychodów i kwoty zmniejszającej podatek (PIT2), jeżeli nie złożysz PIT2 lub nie masz do niego prawa wtedy kwota wolna to 1964,56 (przy KUP 250) i 1973,56 (przy KUP 300).

Odpowiedz
Elżbieta

Mam również podobna sytuację. Komornik zajol mi konto bankowe, który mi tylko zostawił 2058 zł, reszta poszla do komornika.
Bank tłumaczy się tym, iż po 1 stycznia byly jeszcze pieniadze na moim koncie, i zaliczył je jako dochod.
Ale te pieniądze byly z grudnia, które musialam trzymać na koncie, by w odpowiednim czasie zaplacic za fakturę.

A jak to bedzie, gdy będę swoje wynagrodzenie pobierała do ręki z zakladu pracy 2363 zł, roznica zostanie przelana komornikowi.
Co będzie, jeżeli ha z tej kwoty 2363 zł wplace osobiście na konto, by zrealizować przelewy za czynsz, wode, prad, inne faktury?

Odpowiedz
wiktorrr

Witam.
Jesli wyplate mam 10 ok 3700 zl netto a pod koniec miesiaca dostane dodatkowe pieniadze ok 10000zl ile zabierze mi komornik. a ile musi pracodawca odesłac do Komornika.
Czy jest mozliwosc zeby z kwoty 10000 zl nic nie wysłali.

Odpowiedz
Ryszard

W 2022 roku wynagrodzenie wynosi 3010 zł czyli 3010*0,75 = 2 257,50zł. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego wartość kwoty wolnej jest równa 75% minimalnego wynagrodzenia brutto osoby pracującej w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy. odp banku

Odpowiedz
  Danuta

  jeśli podjęłam pracę na 5/8 etatu a pensja brutto wynosi 2250 to ile może zająć komornik i czy w ogóle może?

  Odpowiedz
Marianna

Kwota wolna od zajęcia to 2363,56 i z tego komornik nie ma prawa nic zabrać ( nie mówię o zajęciach alimentacyjnych) tylko dlaczego w banku kwota wolna od zajęcia to 2257,50
Do banku wpłynie 2363,56 i bank zablokuje tą różnicę. To dopiero dziwy

Odpowiedz
  Tomasz

  No właśnie może jakiś ekspert wyjaśni jak to jest, bo nie rozumiem.

  Odpowiedz
   Barbara

   Ja miałam to samo .
   Zrobiłam 2363.56 najnizsza krajowa która niby jest wolna od zajecia .
   A 106 zł zostało mi zablokowane .
   2257 .bo Bank ta kwotę uznaje .
   Proszę o odp.
   Złożyłam reklamację do banku

   Odpowiedz
    Ryszard

    W 2022 roku wynagrodzenie wynosi 3010 zł czyli 3010*0,75 = 2 257,50zł. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego wartość kwoty wolnej jest równa 75% minimalnego wynagrodzenia brutto osoby pracującej w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy. odp banku

    Odpowiedz
    krzysztof

    ja ma tak samo i nic z tego nie rozumiem

    Odpowiedz
  Krzysztof

  A można dostać do życia 1100 zł. Jak za sam wynajem płacę 1100 zł.

  Odpowiedz
  Magdalena

  Komornik zajął mi pensję może rozliczenie z podatku

  Odpowiedz
  Ania

  Z tego co czytałam, to inna jest kwota wolna przy zajęciu wynagrodzenia- ok 2363 zł a inna przy zajęciu rach.- 2257. Ta druga to na 100%, bo pracuję w banku.
  Jeśli chodzi o zajęcie konta, to bank patrzy na wszystkie wpływy na rach. od 1 do 31. I z tego posiadacz może wypłacić max 2257 w tym
  m-cu. Radzę wypłacać do zera do 31, bo to co zostanie powiększa wpływy na kolejny m-c. A w kolejnym można znowu wypłacić max 2257, więc nadwyżka trafi do komornika lub blokady na koncie.

  Odpowiedz
Jacek

yacek
Witam Dlaczego kwota wolna od zajecia emerytury jest 916 zł a dla pozostałych jest 2100 zł . Klasyczny przykład dyskryminacji. Czy emeryci mają mniejsze żołądki? Mniejsze potrzeby?Mniejsze dostają rachunki? Może ew. ustawodawca spróbuje żyć kilka miesięcy za tą kwotę , płacić bieżące rachunki ,kupić leki i głodawać na kilka dni przed kolejną emeryturą……. Oczywiście nie spodziewam się żadnej odpowiedzi, bo po co , niech zdychają w spokoju……

Odpowiedz
  Kamil

  Komornik ci wziął dobrze. Może faktycznie przez ten pit 2 czyli zaliczka na podatek, która odzyskasz przy rocznym rozliczeniu które i tak zabierze komornik, ale żeby aż tyle powinieneś dostać 2300 conajmniej, trochę dziwne. Albo komornik powinien dostać mniej. Musisz to wyjasnic

  Odpowiedz
  Justyna

  Czy komornik może wziąć 13 z umowy o pracę umowa najniższa krajowa

  Odpowiedz
Radek

Witam. Moja pensja brutto wynosi 4051,50 zł. Mam zajęcie komornicze inne niż alimentacyjne. W styczniu otrzymałem wynagrodzenie netto 1896,36. Pani z księgowości powiedziała mi, że dlatego jest taka kwota bo nie złożyłem u pracodawcy deklaracji PIT-2. Czy ma rację? A może pracodawca powinien mi zwrócić brakującą kwotę „do minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o składkę na PPK”?
Poniżej dane z mojego „paska”.
Podst. emer. i rent. 4051,50, Podst. chor. i wyp. 4051,50, Składka emerytalna 395,43, Składka rentowa 60,77, Składka chorobowa 99,26, Podstawa PPK 4051,50, Wpłata PPK pracodawca 60,77, wpłata pracownik PPK 81,03, Przychód – wpł. PPK 47,87, Podst. składka zdr. 3496,04, składka zdr. pobrana 314,64, Zal. pod. doch. 560,00, Komornik 644,01, Skład. emeryt. zakł. 395,43, Skład. rent. zakł. 263,35, Skład. wypadkowa 43,76, Fundusz pracy 99,26, Netto 1896,36.
Co o tym sądzicie? Pozdrawiam, Radek

Odpowiedz
  Błażej

  Jestem inwalidą w stopniu znacznym,i dług alimentacyjny ile może zabrać mi komornik?

  Odpowiedz
   Lech

   komornik na to nie patrzy czy pan jest inwalidą w stopniu znacznym czy innym poprostu zabierze 60 procent z pensji

   Odpowiedz
   Lech

   komornik na to nie patrzy czy pan jest inwalidą w stopniu znacznym czy innym po prostu zabierze 60 procent z pensji

   Odpowiedz
Anna

Przyznam, że komornika trzeba pilnować kontrolować. Ja się już o tym przekonałam że trzeba mieć rękę na pulsie. Wy też kontrolujcie komornika ile kasy wam pobiera i ile powinien

Odpowiedz
Anna

Dokładnie, u mnie na koncie przeważnie 1900 zostawiał. Zobaczymy teraz ile mi zostawi kasy na rachunku bankowym.

Odpowiedz
Sylwester

Dobrze czyli jeżeli zarabiam 2363zl netto. Posiadając zadłużenie komornicze z tytułu innego niż alimentacyjne komornik nie powinien zabrać ani złotówki a zostaje mi na koncie ok1300 zł dlaczego komornik pobiera mi brakującą kwotę z wynagrodzenia

Odpowiedz
  Kasia

  Jeżeli masz umowę o pracę, to nie ma takiego prawa zgodnie z art. 54 ust. 1 prawa bankowego. Kwota wolna od zajęcia wynosi 2.257,50 zł.

  Odpowiedz
Zofia Kowal

Ilu komornikow moze miec zadłużony?
Ja mam dwóch jeden z Działdowa drugi z Torunia.. Gdzie kazdy pobiera udtalina kwotę, gdzie w ubiegłym miesiącu pozostawili mi okolo 1 800zl. Mam umowe o prace 1900zl i renta ponad 900zl.
Jeden z wyplaty wzial okolo 100z, drugi z renty 700xl, pozostawił mi 200zl.
Dzis odebralam wyplate 1500zl.
Prosze o odpowiedz.
Zofa Kowal.

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły