Ile komornik może zając z konta bankowego w 2024 r?

Zajęcie konta bankowego

Posiadanie długów jest jednym z najczęstszych powodów rozpoczęcia działania komornika. Egzekucja komornicza polega na próbie odzyskania środków, które osoba poddana egzekucji jest winna swojemu wierzycielowi. W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, ile komornik może zabrać z konta. Oprócz możliwości zajęcia nieruchomości lub ruchomości (np. samochodu, wartościowych przedmiotów) to właśnie pobranie pieniędzy z konta osoby zadłużonej jest jednym z najpopularniejszych sposobów na odzyskanie długu. Zajęcie konta bankowego – wszystko, co musisz o nim wiedzieć.

Ile komornik może zająć z konta w 2024 roku?

Poziom zajęcia komorniczego z konta bankowego zależy od poziomu minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Kwota wolna od zajęcia wynosi 75% pensji minimalnej. W pierwszej połowie 2024 roku, od 1 stycznia do 30 czerwca 2024, pensja minimalna wyniesie 4242 zł, tak więc kwota wolna od zajęcia przez komornika z konta bankowego wynosi 75% tej kwoty czyli 3 181,5 zł.

W drugiej połowie roku od 1 lipca do 31 grudnia 2024, płaca minimalna ma wynosić 4300 zł, tak wiec 75% tej kwoty wyniesie 3 225 – czyli tyle ile komornik będzie mógł zająć z konta bankowego.

Ile komornik zajmie z rachunku bankowego w 2024 roku?

Za długi niealimentacyjne

w okresie od 1.01.2024-30.06.2024kwota wolna 3 181,5 netto
w okresie 1.07.2024-31.12.2024 kwota wolna 3 225 netto

Za długi alimentacyjne:

 • komornik zajmie wszystkie wpływy na konto dłużnika
 • kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje

Zajęcie konta bankowego przez komornika – ile może zabrać?

Na czym polega zajęcie komornicze konta bankowego? Posiadając odpowiedni nakaz sądowy, komornik po prostu przejmuje kontrolę nad rachunkiem bankowym osoby zadłużonej. Dotychczasowy właściciel konta nie ma już nad nim kontrolą, nie może pobrać znajdujących się tam środków. Dotyczy to także konta, na które wpływa wynagrodzenie za wykonywaną pracę. W tej sytuacji to komornik ma władzę nad rachunkiem bankowym dłużnika. Może decydować, jaką część pieniędzy pozostawi mu, a ile trafi do wierzyciela. Takiemu zajęciu powinno podlegać konto osoby zadłużonej. Sprawdź, czy komornik może zająć konto za długi współmałżonka.

ile komornik zabiera z konta w 2024 roku? Jak się okazuje, komornik może zabrać praktycznie wszystkie pieniądze znajdujące się na rachunku dłużnika. Wyjątek stanowią środki chronione przed zajęciem komorniczym, czy minimalna suma niezbędne do przeżycia.

Komornik nie zajmie środków niezbędnych do przeżycia.

Przede wszystkim, komornik nie zajmie wszystkich pieniędzy znajdujących się na koncie. Pozostanie na nim kwota opisywana w przepisach jako środki niezbędne do przeżycia. Założeniem jest, aby dłużnik wciąż pracował i dążył do spłacenia swojego długu. Kwota ta jest opisana jako część sumy minimalnego wynagrodzenia brutto – suma ta zmienia się więc każdego roku.

Powyższa kwota dotyczy jednak możliwości zajęcia komorniczego w związku z długami nie alimentacyjnymi. Za długi alimentacyjne komornik może natomiast zająć całą kwotę. Poza zajęciem środków z rachunku bankowego dłużnika, komornik może także zająć środki z wynagrodzenia. Zobacz ile komornik może zabrać z pensji w 2022 roku.

Taką właśnie kwotę komornik bezwzględnie musi pozostawić z miesięcznej wypłaty dłużnika. Zarobi ponad tę kwotę komornik może natomiast przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Wyjątek stanowią środki zaliczające się do świadczeń wyłączonych z egzekucji komorniczej.

Na czym polega egzekucja komornicza z konta dłużnika?

Zacznijmy jednak od tego co to jest egzekucja z rachunku bankowego. To jeden z rodzajów egzekucji komorniczej, który jest dość często stosowany przez komorników. Powód jest prosty – zajęcie rachunku dłużnika i odzyskanie z niego jest dość proste w porównaniu np. z koniecznością licytacji komorniczej mieszkania. Pozostałe często spotykane rodzaje egzekucji komorniczej to:

 • zajęcie pensji (wynagrodzenia za pracę)
 • zajęcie emerytury lub renty
 • zajęcie nieruchomości i licytacja
 • zajęcie ruchomości i licytacja
 • zajęcia z konta bankowego

Dość często zajęcie z konta bankowego i egzekucja z pensji dłużnika są ze sobą mylone. Są to jednak dwa różne tryby postępowania komorniczego. Zajęcia z wynagrodzenia jest bardziej korzystne dla dłużnika, niż zajęcie jego rachunku bankowego.

Wynagrodzenie za pracę a zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Co to jest zajęcie rachunku bankowego? To sytuacja, w której komornik przejmuje władzę nad kontem w banku. Komornik może więc zarówno dysponować środkami znajdującymi się na koncie (m.in. oszczędnościami), ale także wpływającym tam wynagrodzeniem. W przypadku ściągania długu z wynagrodzenia, tylko ono podlega egzekucji. Decyzję o tym podejmuje wierzyciel – osoba lub instytucja, której dłużnik jest winny pieniądze.

W przypadku zajęcia pensji, dłużnik nie traci władzy nad swoim rachunkiem bankowym. Wtedy komornik kieruje się bowiem do pracodawcy, który musi część wypłaty (za kwotą wolną od zajęcia) oddać w imieniu zadłużonego pracownika  na konto komornika.

Jak liczona jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Przede wszystkim, jeśli mowa o dłużnikach alimentacyjnych, w obu przypadkach (zajęcie pensji oraz zajęcie z konta bankowego) mogą stracić wszystkie pieniądze. W tym przypadku nie obowiązuje bowiem żadna kwota wolna od zajęcia.

Dla dłużników niealimentacyjnych, kwota to 75 % płacy minimalnej dla danego roku. W 2024 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego dla dłużników niealimentacyjnych wyniesie 3 181,5 zł do 30 czerwca 2024, a od 1 lipca do 31 grudnia wyniesie 3225 złotych. Kwota ta jest obliczana każdego miesiąca – komornik może zająć więc więc wyłącznie nadwyżkę (jeśli na konto wpłynęło więcej środków). Warto wiedzieć, że kwoty z poszczególnych miesięcy nie sumują się. Jeśli komornik pozostawi na koncie dłużnika kwotę wolną od zajęcia, a dłużnik nie pobierze (nie wyda, nie wypłaci, nie przeleje na inne konto), tej sumy, kolejne wpływy zostaną zajęte przez komornika w całości. Jeśli natomiast dłużnik wykorzysta pieniądze (albo część), które komornik mu pozostawił, z kolejnej wypłaty komornik znów odliczy kwotę wolną od zajęcia.

Jeżeli natomiast na koncie bankowym dłużnika znajduje się mniej pieniędzy, niż wynosi kwota wolna od zajęcia, komornik nie zajmie żadnych pieniędzy z konta.

Czy są środki, których komornik nie może zabrać dłużnikowi?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego dotyczy środków znajdujących się na różnych kontach dłużnika, między innymi:

 • rachunek osobisty
 • konto oszczędnościowe
 • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
 • rachunek terminowy – lokata oszczędnościowa

Egzekucja komornicza może też dotyczyć pieniędzy ze zwrotu podatku lub z nadpłaty podatku. Sam dłużnik nie musi nawet wyrazić na to zgody. Komornik może zajmować środki z powyższych miejsc – po odliczeniu kwoty wolnej od zajęcia. Komornik nie może jednak zająć środków pochodzących z:

 • świadczenia 500+
 • alimentów
 • świadczenia wychowawczego
 • świadczeń i zasiłków z pomocy społecznej
 • świadczenia wypłacanego po nieskutecznej egzekucji komorniczej alimentów
 • dodatku rodzinnego
 • dodatku dla sierot
 • pielęgnacyjnego dodatku
 • dodatku porodowego, świadczenia rodzinnego
 • świadczenia “Za życiem”

Katalog środków pochodzących z różnych źródeł, które są wyłączone z egzekucji komorniczej określają przepisy – Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Art 933, ust. 6 – Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych.

Czy komornik może zająć pieniądze z zasiłków? Zajęcie konta bankowego z 500+

Owszem, komornik nie może zająć środków z pewnych źródeł. W Internecie często pojawia się pytanie, czy komornik może zająć 500+. Nie powinien tego robić, chociaż tu pojawia się pewien problem. Z technicznego punktu widzenia komornik nie ma możliwości sprawdzenia na koncie, która część pieniędzy pochodzi z jakiego źródła. Jeżeli na koncie znajduje się przykładowo 5.000 złotych, komornik nie sprawdzi, skąd pochodzą te środki, a po prostu zostawi na koncie:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku komornik zostawi na koncie: 3 181,5 zł
 • a, od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku komornik zostawi na koncie: – 3225 zł

Zajęcie z konta bankowego za alimenty

W przypadku osób, które posiadają długi alimentacyjne, zajęciu podlegają wszystkie środki zgromadzone na rachunkach. Komornik może więc zająć wszystko, pozostawiając na rachunku bankowym 0 złotych.

Jak w praktyce wygląda Zajęcie konta bankowego przez komornika? Blokada konta bankowego

Gdy konto bankowe jest zajęte przez komornika na skutek prowadzonej przez niego egzekucji, dłużnik nie ma do niego dostępu. Dzieje się tak z prostego powodu – by osoba wobec której prowadzone jest postępowanie komornicze nie mogła wypłacić zgromadzonych na koncie środków finansowych. Z tego względu nie dostaje też wcześniej żadnego ostrzeżenia z informacją o planowanym zajęciu komorniczym. Mogłoby wtedy bowiem dojść do wypłaty środków, a sama egzekucja byłaby bezskuteczna. Dłużnik może natomiast korzystać ze środków finansowych do wysokości kwoty wolnej od zajęcia.

Zajęcie rachunku dłużnika odbywa się online – przez Internet. Bank, w którym dłużnik posiada konto, otrzymuje od komornika odpowiednie pismo. Działania, które podejmuje bank to blokada części (dłużniki niealimentacyjni) lub całości środków (dłużnicy alimentacyjni) zgdomaronych na koncie. Dłużnik nie ma więc możliwości wypłaty zajętych środków, czy przelania ich na inne konto (np. konto osoby trzeciej). 

W jaki sposób dłużnik dowiaduje się o blokadzie konta?

Najpierw komornik wysyła pismo z informacją o zajęciu na adres korespondencyjny dłużnika. Następnie dochodzi do blokady konta. W praktyce jednak w większości przypadków blokada odbywa się znacznie szybciej, niż wynosi czas doręczenia pisma od komornika.

Dłużnik zwykle dowiaduje się o zajęciu komorniczym konta bankowego gdy nie może dostać się na swoje konto lub kiedy jego karta płatnicza przestaje działać. Zajęcie konta wiąże się bowiem z blokadą innych usług powiązanych z nim.

Jakie usługi są niedostępne przy zablokowanym koncie bankowym?

Gdy konto dłużnika jest zajęte przez komornika, inne powiązane usługi i produkty finansowe również przestaną być dla niego dostępne:

 • wypłaty pieniędzy z bankomatu
 • płatności kartą
 • wykonanie przelewu
 • pożyczki, kredyty w danym banku
 • weryfikacja tożsamości szybkim przelewem

To ostatnie może znacznie utrudnić wzięcie pożyczki przez Internet. Po zajęciu konta wiele osób właśnie w ten sposób próbuje pozyskać dodatkowe środki. Chwilówki i pożyczki długoterminowe dla zadłużonych często wymagają właśnie potwierdzenie tożsamości przelewem z banku. Na szczęście na rynku istnieją także pożyczki dla zadłużonych z komornikiem, które pozwalają obejść ten krok.

Pożyczki online na raty - zobacz aktualny ranking ofert.

Jak zdjąć blokadę? Zajęcie konta bankowego i jego koniec

Zajęcie konta bankowego przez komornika to nic przyjemnego. W dużym stopniu utrudnia życie dłużnikowi. Nie tylko traci on dostęp do sporej części swoich pieniędzy, nie może też wykonywać niektórych operacji, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania (płatności przez Internet, przelewy, itp.). Jak zdjąć blokadę konta? Odpowiedź jest dość prosta, lecz nieco trudniejsze może być spełnienie warunków niezbędnych do zakończenia blokady konta. Są dwie sytuacje, w których komornik zdejmie blokadę:

 • spłacenie całości długu
 • na wniosek dłużnika, gdy blokada została nałożona w nieuzasadnionej sytuacji (niesłusznie)

Choć komornik zawsze działa w oparciu o wyrok sądu, czasem może dojść do pomyłki. Częstą sytuacją jest między innymi próba egzekucji przedawnionego długu. Wtedy dłużnik może złożyć pisemny wniosek o zakończenie egzekucji i zdjęcie blokady konta. W przeciwnym wypadku niezbędne będzie natomiast spłacenie całości zadłużenia.

Czy komornik wie o każdym koncie dłużnika?

Skąd właściwie komornik wie, że dłużnik ma konto w danym banku? W Polsce system bankowy działa w taki sposób, że komornik od razu dowiaduje się o wszystkich kontach dłużników. Posiada dostęp do specjalnego systemu, co znacznie ułatwia mu odnalezienie konta dłużnika. Przy sprawdzaniu wystarczy, że komornik poda numer PESEL dłużnika.

Konto socjalne – sposób na uniknięcie zajęcia komorniczego

Pewnym sposobem na uniknięcie zajęcia komorniczego może być założenie konta socjalnego lub konta rodzinnego. To tam mogą trafiać środki, które są wyłączone z egzekucji komorniczej. Usługę prowadzenia takiego konta posiadają między innymi PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millenium, mBank, czy Alior Bank.

Na takie konto socjalne/rodzinne nie mogą natomiast trafiać środki z wynagrodzenia za pracę.

Ile komornik może zająć z konta? Zajęcie konta bankowego – podsumowanie

W przypadku zajęcia rachunku bankowego musimy rozróżnić zajęcie konta dłużnika alimentacyjnego i niealimentacyjnego. W przypadku tych pierwszych zajęciu mogą podlegać wszystkie środki. Dłużnicy, których zobowiązania nie są alimentami, wciąż będą mieć na koncie kwotę wolną od zajęcia. Wynosi 75% minimalnej płacy. W pierwszej połowie 2024 roku, od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 3 181,5 , a od 1 lipca do 31 grudnia 2024 – 3225 zł. Taką kwotę komornik co miesiąc pozostawi dłużnikowi.

Zajęciu nie podlegają też środki z zasiłków socjalnych, czy programu 500+. W tym przypadku komornik może mieć jednak problem z wydzieleniem ich z ogółu zgromadzonych na koncie środków. Egzekucja z rachunku bankowego nie jest tym samym co zajęcie z wynagrodzenia. Dotyczy zarówno wpływającego na dane konto wynagrodzenia jak i innych zgromadzonych tam środków pieniężnych.

Aby zdjąć blokadę konta niezbędne jest natomiast całkowite spłacenie swojego zadłużenia. W sporadycznych przypadkach, na przykład gdy doszło do pomyłki lub przedawnienia się długów, dłużnik może wnioskować o zdjęcie blokady.

Najczęściej zadawane pytania

Ile komornik może zabrać z konta?

Komornik musi pozostawić na koncie 75% wysokości pensji minimalnej. W 2024 oznacza to, że zostanie na koncie: od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 – 3 181,5 , a od 1 lipca do 31 grudnia 2024 – 3225 zł. Nadwyżka może być zajęta

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

16 komentarzy

Kasia

Jestem obciążona alimentami Posiadam drugą grupę inwalidzką i z tego tytuł co miesiąc otrzymuję zasiłek z opieki społecznej.Czy komornik ma prawo zabierać mi z konta te pieniądze Bardzo proszę odpowiedzieć mi na to pytanie gdyż nie mam do kogo się zwrócić a w tym miesiącu zabrał mi wszystkie pieniądze

Odpowiedz
Magdalena

czy komornik może zajac przelew od rodziny

Odpowiedz
Lena

mi bank sam przelał komornikowi cały zasiłek macierzyński za półtora miesiąca. o muszę składać pismo do komornika i banku. A do tego czasu brak środków

Odpowiedz
niecackać sie

Bierzesz dobra pale i idziesz do niego

Odpowiedz
axna

moje wynagrodzenie wynosiło około 2600 na rękę w tej chwili jestem na urlopie macierzyńskim a mam komornika dostalam informacje o zajęciu konta bankowego czy jest taka możliwość aby zablokował również pensje ponieważ nie dostałam wynagrodzenia za dany miesiąc i zostałam praktycznie bez środków do życia

Odpowiedz
Joanna

A ja mam ,takie pytanie. Ponieważ, zarabiam place minimalna a komornik zajął mi wypłatę, na konto wpływa mi 1700 zł, a jeśli dostanę dodatkową premie ,wpływa mi nawet 1200zl .Czy to jest zgodne ?

Odpowiedz
Ewa

koniecznie napisz pismo i się odwołaj

Odpowiedz
Piotr

Wszystko ładnie i pięknie jest opisane ale niestety właśnie wczoraj komornik zajął mi 60% świadczenia na węgiel czyli z 3000 zł.otrzymałem 1185 zł.zaznaczam że na koncie nie było żadnych innych środków . Wiem że to świadczenie pieniężne na węgiel jest wolne od zajęcia egzekucyjnego ale co z tego że takie jest prawo skoro komornik tego prawa nie przestrzega i automatycznie zabrał mi pieniądze na węgiel i to ja będę siedział i marzł w nieogrzewanym mieszkaniu a on zadowolony w ciepłym biurze.Składając wniosek w MOPsie o to świadczenie na węgiel zapewniono mnie że te pieniądze są nietykalne przez komornika a jednak stało się inaczej. Co taki biedny człowiek na emeryturze jak ja może z tym namacalnym łamaniu prawa przez komornika zrobić ? NIC. Państwo Polskie daje mi pieniądze żebym jakoś przetrwał zimę a komornik świadomie mi je zabiera łamiąc prawo i jest nietykalny. Bardzo to smutne i przestrzegam wszystkich którzy uwierzyli że świadczenie na węgiel nie jest objęte egzekucją komorniczą.Prawo swoje a komornik swoje niestety…..

Odpowiedz
  KamT

  A powiedz mi czy w histori albo w blokadach było jaka suma została zabrana i to że komornik bo mi też zginęły 400 zł i jakby się rozpłynęły nie ma ich nigdzie

  Odpowiedz
   GośćDana

   skarge wnieść do sądu na komornika

   Odpowiedz
  Jarek

  oglos upadlos konsumencka

  Odpowiedz
   Ela

   Za ogłoszenia upadłości konsumenckiej też się płaci. Niestety. W naszym kraju już nic za darmo nie ma.

   Odpowiedz
  Patrycja

  Tej kwoty nie może zająć ponieważ są zwolnione od potrąceń komorniczych jeżeli komornik zajął taką kwotę na rachunku bankowym powinien Pan skontaktować się z bankiem o odblokowanie tych środków i bank zleca zdjęcia blokady z tej kwoty i w ciągu godz srotki powinny być spowrotem

  Odpowiedz
   Barbara

   Mnie zostalo środków wolych od zajęcia373 zł. Nest Bank ukradł mi 170 zł i zrobił przelew do komornika. Nadmienię, że ZUS co m-c z emerytury przekazuje komornikowi ok. 800 zl.
   Dzwonilam do Nest Banku, pienidze miały wrócić z blokad na konto, ale złośliwie się pospieszyli i zrobili przelew do komornika. Będę pisała do Komisji Nadzoru Finansowego. Nie może tak być, że Bank za każdym razem zabiera 13-stkę, zabiera 14-stkę (chociaż na przelewie napisane jest co to za świadczenie). Nie mam sił juz się z tym Bankiem użerać i prosić o swoje. Kradną wszystko co tylko uważają, że rzekomo mogą.

   Odpowiedz
  Miro

  nie może zająć ci dodatku węglowego ani innych świadczeń socjalnych.. dzwonisz do banku w sprawie dodatku i mają prawo odblokować ci wszystkie pieniadze

  Odpowiedz
  Iza

  Mi zablokował kontozadzwoniłam do banku i mi odblokowano.Powiedziałam że to jest świadczenie na węgiel nie podlegajace egzekucji komorniczej i tylko tyle.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły