Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór do pobrania

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Kłopoty finansowe mogą spotkać każdego z nas. Przyczyn tej sytuacji może być sporo, ale najważniejsze, żeby wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Niestety, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w stosunku do nich zapada orzeczenie sądowe. Dowiadują się oni o tym w momencie, gdy w swojej skrzynce pocztowej znajdują sądowy nakaz zapłaty zobowiązania. Co zrobić, gdy nakaz zapłaty zostanie wydany przeciwko Tobie? Osoba zadłużona ma prawo odwołać się od nakazu zapłaty. Sprawdź, co to jest sprzeciw od nakazu zapłaty i co musisz o nim wiedzieć.

Co to jest nakaz zapłaty?

Według definicji nakaz zapłaty jest to rodzaj orzeczenia sądowego, na podstawie którego osoba zadłużona jest zobowiązana do szybkiego uregulowania zaległych zobowiązań. Jest on wydawany w specjalnym postępowaniu sądowym. Sąd może wydać nakaz zapłaty dopiero wtedy, gdy wierzyciel złoży pozew. Dlaczego stosowany jest nakaz zapłaty? Jeśli wierzyciel korzystał z monitu, czyli formalnego przypomnienia dłużnikowi o zaległościach, a nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, to wtedy może on złożyć pozew do sądu.

Wielu dłużników o takim postępowaniu dowiaduje się dopiero w momencie, gdy zostanie im doręczony pocztą sądowy nakaz wydany w postępowaniu. Najczęściej sądowe nakazy zapłaty biorą się z nieuregulowanych z przeszłości opłat lub zaległych pożyczek. Dlatego niektórzy mają niemiłą niespodziankę, gdy otwierają list z nakazem zapłaty. Wynika to z tego, że po prostu zapominają oni o tym, że mieli jeszcze jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania. Z drugiej strony natomiast wiele osób myśli, że długi same odejdą w zapomnienie i świadomie ignorują monity. Niestety, tak to nie działa. Wcześniej czy później długi trzeba będzie uregulować. Tym bardziej jako osoba zadłużona powinieneś starać się jak najszybciej spłacić dług lub spróbować porozumieć się z wierzycielem. W innym przypadku może spotkać się nieprzyjemność, jaką jest sądowy nakaz zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – co musisz wiedzieć?

Dłużnik ma prawo wnieść sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty. Jeśli nie chcesz dopuścić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, to powinieneś wnieść sprzeciw w terminie do 2 tygodni od odebrania nakazu. W przypadku przekroczenia tego terminu sąd zwróci wniesiony sprzeciw lub zarzut, co wiąże się z tym, że nakaz zapłaty uprawomocni się. Sprzeciw od nakazu zapłaty możesz złożyć bezpośrednio w sądzie, który go wydał albo wysłać listem poleconym na adres sądu.

Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Istotne jest to, czy sprzeciwiasz się pozwowi w całości, czy tylko w części. Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien zawierać szczegółowe informacje o tym, dlaczego nie zgadzasz się z pozwem sądowym. Pamiętaj również o tym, żeby przedstawić i dołączyć wszystkie dowody oraz zarzuty potwierdzające Twoje stanowisko.

Co sąd może uznać za wyjątkowe sytuacje?

Jest kilka wyjątkowych sytuacji, które mogą usprawiedliwić pozwanego. Na przykład są to: choroba, klęska żywiołowa czy nieprawidłowy termin wniesienia zarzutów.

Złożyłem sprzeciw od nakazu zapłaty – co teraz?

Jeśli sprzeciw od nakazu zapłaty został złożony w wyznaczonym terminie oraz nie zawiera błędów, to musisz czekać na wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy. Po wyznaczeniu konkretnego terminu sprawa będzie toczyć się według normalnego procesu. Mogą zostać zgłoszeni świadkowie, a po przeprowadzeniu rozprawy całość zakończy się wyrokiem.

Jakie argumenty pomogą mi w wygraniu sprawy?

Musisz pamiętać, że każda sprawa jest inna, dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Najczęstszym argumentem pozwanych jest przedawnienie roszczenia. Większa część pozwanych także powołuje się na wygaśnięcie zobowiązania. Pamiętaj jednak, że każdy argument musi opierać się na dowodach.

Jaki jest termin na sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw należy złożyć do sądu listem poleconym lub złożyć bezpośrednio w placówce sądu, w terminie maksymalnie do dwóch tygodni od momentu otrzymania nakazu zapłaty. Jeśli złożymy sprzeciw od nakazu zaplaty po terminie, niestety zostanie on odrzucony. W takim wypadku istnieje jednak możliwość przywrócenia terminu jeśli spełnione są szczególne warunki.

Gdzie skierować sprzeciw od nakazu zapłaty?

W postępowaniu upominawczym, sprzeciw wnosi się do sądu w którym wytoczono powództwo. W przypadku nakazu zapłaty wydanego elektronicznie w postępowaniu upominawczym, należy pamiętać, że sądem wydającym nakaz jest zawsze Sąd Cywilny w Lublinie. W przypadku składania sprzeciwu należy wskazać są, który rozpatrywałby sprawę według właściwości dłużnika.

Darmowy wzór – sprzeciw od nakazu zapłaty:

Poniżej możesz pobrać darmowy wzór wniosku o sprzeciw od nakazu zapłaty.

Czy warto składać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Jeśli Twój sprzeciw od nakazu zapłaty zostanie odpowiednio umotywowany, to jest duża szansa na to, że utraci on zasadność. Najważniejsze są oczywiście Twoje argumenty oraz dowody. Niewątpliwie nie możesz ignorować sądowego nakazu zapłaty. Dlatego zacznij od razu działać, żeby uniknąć postępowania egzekucyjnego. Pamiętaj, że jeśli kompletnie nie wiesz, jak się do tego zabrać, to możesz skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Daria Owczarzak
Daria Owczarzak
Absolwentka filologii polskiej. Zajmuje się przygotowaniem treści oraz tworzeniem grafik. Prywatnie wegetarianka z zamiłowaniem do fotografii i powieści kryminalnych. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły