Zajęcie komornicze rachunku bankowego

zajęcie komornicze rachunku bankowego

Zajęcie komornicze rachunku bankowego to najprostszy sposób, aby wyegzekwować dług. Dlaczego coraz częściej sięgają po ten sposób? Przede wszystkim w dzisiejszych czasach żadna osoba, na dłuższą metę nie jest w stanie ukryć swoich produktów bankowych. Wystarczy, że komornik spojrzy do Biura Informacji Kredytowej lub Gospodarczej. Dlatego też pierwszą czynnością jaką robi komornik jest ustalenie, w którym banku dłużnik posiada konto. Bo to dzięki niemu będzie robił wszystko, aby zrealizować tytuł wykonawczy, inaczej mówiąc nakaz zapłaty lub wyrok sądu. Jeśli osoba zadłużona ma kilka rachunków, wszystkie z nich będą zajęte postępowaniem komorniczym, bez względu na to czy posiada je w instytucji bankowej lub pozabankowej.

Zajęcie komornicze rachunku bankowego – procedura

Cała procedura zaczyna się od elektronicznego zawiadomienia o zajęciu konta, opatrzonym elektronicznym podpisem komornika. Tylko w przypadku kiedy dłużnik posiada rachunek osobisty w SKOK-u musi to zrobić pocztą tradycyjną. Komornik wysyła również zawiadomienie do banku o zajęciu wierzytelności do konkretnej kwoty i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z tego rachunku bez jego zgody. Realizacja zajęcia komorniczego polega na tym, że środki przelane na konto dłużnika automatycznie trafiają na konto komornika, a stamtąd dopiero do wierzyciela. Komornik jednak nie może zostawić dłużnika bez środków do życia. Kwotą wolną od zajęcia jest kwota 1950 zł. Tak więc każda nadwyżka tej kwoty automatycznie będzie zabierana. Niestety, jest tak jedynie w przypadku umowy o pracę. Jeśli dłużnik jest zatrudniony na umowie zlecenie, komornik może zająć 100% środków. Alternatywą dla wszystkich zatrudnionych na umowie zlecenie jest specjalne pismo z prośbą, aby traktować go na tych samych zasadach co na umowie o pracę. Decyzja jednak należy do komornika. Ważnymi czynnikami przy decyzji są: czy jest to jedyne źródło dochodów i czy jest regularne wypłacane. Podobnie działa procedura dla osób zatrudnionych na umowie o dzieło.

Komornik zajmując konto osobiste nie tylko ma do dyspozycji pieniądze, które dopiero przyjdą, ale również i wszelkie oszczędności, które zgromadził dłużnik: wszelkie lokaty, konta oszczędnościowe lub walutowe.

Co w przypadku kont wspólnych?

Jeśli konto wspólne prowadzone jest z małżonkiem według kodeksu postępowania cywilnego, konto zostaje całkowicie poddane pod procedurę komorniczą. Jeśli natomiast udziały w rachunku ma osoba trzecia, jest możliwość określenia i wykluczenia ich od zajęcia. Brak przedstawienia dowodu określającego wartość udziałów, skutkuje potraktowaniem udziałów w stosunku 50/50.

Egzekucja trwa tak długo, aż cała kwota jest uregulowana. Dopiero po całkowitej spłacie zadłużenia konto jest odblokowywane.

Warto wiedzieć, że nie ze wszystkich tytułów komornik ma prawo zabrać pieniądze. Niektóre świadczenia są zwolnione z zajęcia komorniczego, są to :

  • świadczenia rodzinne (500+)
  • dodatki rodzinne lub dla sierot
  • świadczenia wychowawcze i uzyskiwane w ramach pomocy społecznej
  • alimenty
  • świadczenia integracyjne
  • zasiłki dla opiekunów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły