Pismo do komornika. Jak napisać? Wzór do pobrania

pismo do komornika

Spłacanie długów należy do jednych z najgorszych obowiązków, które mogą kojarzyć nam się z finansami osobistymi. Jeśli kwota zobowiązań przekracza nasze możliwości, to należy się spodziewać z czasem interwencji komornika. W życiu wielu osób przychodzi taka chwila, gdy muszą napisać pismo w sprawie długu. W dalszej części wpisu przedstawimy informacje, jak prawidłowo napisać pismo do komornika.

Dlaczego warto wysłać pismo do komornika?

Pismo do komornika z zasady uważane jest za najlepsze rozwiązanie w zakresie rozłożenia zobowiązania na raty, które będziemy w stanie spłacić. Większość z zadłużonych nie będzie miała wystarczającej kwoty, aby spłacić je jednorazowo. Z tego powodu pismo jest jednym ze sposobów na kontakt z firmą komorniczą, odpowiedzialną za odzyskanie wierzytelności.

Zgodnie ze statystykami, niemalże 70% społeczeństwa ma zaciągnięty kredyt lub jest on uwzględniony w ich planach. Tego typu sytuacje są spowodowane zbyt niskimi zarobkami, jak również wydatkami związanymi z utrzymaniem. Inflacja powoduje stały wzrost cen dóbr, a niskie wynagrodzenia często nie starczają na pokrycie kosztów życia. Decyzje w zakresie zaciągniętych zobowiązań w parabankach nie stanowią zagrożenia, jeśli dobrze przemyślimy, czy taka decyzja nie wprowadzi nas w spiralę długów.

Rodzaje pism do komornika

Rozłożenie zobowiązania na raty nie jest jedynym powodem, dla którego dłużnicy decydują się na wysłanie pisma do komornika. Zadłużeni próbują dogadać się z wierzycielem, sugerując różne możliwe rozwiązania. Z tego powodu wyróżniamy kilka rodzajów pism, które można wysłać do komornika. 

Wniosek o wstrzymanie egzekucji

Jeżeli dłużnik prześle wniosek i pisemny dowód na dopełnienie swoich obowiązków wobec wierzyciela (w tym przypadku będzie to spłata należności) to komornik wstrzyma czynności egzekucyjne. O całej sytuacji powiadomiony zostaje wierzyciel. Do momentu wydania stanowiska przez wierzyciela, komornik nie może podejmować się dalszej egzekucji. 

Wniosek o umorzenie egzekucji

Umorzenie egzekucji stosuje się najczęściej wtedy, gdy egzekucja jest bezcelowa lub koszt jej prowadzenia przewyższałby kwotę odzyskanej należności. Na skutek umorzenia wszelkie czynności egzekucyjne zostają zakończone. Oznacza to m.in. brak dalszego zajęcia majątku dłużnika i zdjęcie blokady z jego konta bankowego. Po umorzeniu danego postępowania, nie może ono zostać wznowione. 

Wniosek o zawieszenie egzekucji 

Zawieszenie egzekucji dotyczy sytuacji, w których okoliczności nie pozwalają przeprowadzania czynności egzekucyjnych na daną chwilę, ale nie są one trwałe i mogą się zmienić w niedalekiej przyszłości. W przeciwieństwie do umorzenia, w przypadku zawieszenia egzekucji jej wznowienie jest możliwe, co oznacza dalsze działania ze strony komornika. 

Pismo o odroczenie płatności

Odroczenie płatności jest bardzo pomocnym rozwiązaniem, szczególnie gdy w życiu dłużnika pojawiły się nagłe wydatki, takie jak konieczność zakupu leków. Opóźnienie spłaty o określony czas daje zadłużonemu znacznie większy komfort, a jednocześnie daje wierzycielowi szansę na odzyskanie należności w późniejszym terminie. To samo tyczy się pisma o rozłożenie zobowiązania na raty – wszystko sprowadza się do tego, aby warunki spłaty odpowiadały każdej ze stron. 

Skarga na czynności komornika

W terminie tygodnia od dokonania przez komornika czynności, z którą się nie zgadzamy, możemy wnieść stosowną skargę. Może ją wnieść nie tylko dłużnik, ale również każda inna osoba, której prawa zostały naruszone przez działania lub zaniechania ze strony komornika. Skarga na czynności komornika musi zostać wniesiona za pośrednictwem komornika przeprowadzającego postępowanie egzekucyjne i trafia do sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik sądowy.

Co może zabrać nam komornik?

Jeśli, będziemy brali zobowiązania, których następnie nie będziemy mogli spłacić, możemy popaść w znaczne problemy. Ich skutkiem będą często bezwzględne egzekucje komornicze, których celem będzie odzyskanie pieniędzy, które wcześniej zostały nam pożyczone przez instytucje finansowe. 

Komornik w kontekście egzekucji zobowiązań może zająć nie tylko nasze konta bankowe, na które wpływają nasz środki finansowe np. z emerytury , wynagrodzenia, czy też renty. Mogą to być także ruchomości w naszych domach, np. sprzęt elektroniczny, meble, nieruchomości (dom, mieszkanie, a także działkę) oraz środki z zasiłków (świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy itp.), te ostatnie mogę być zajęte wyłącznie w przypadku egzekucji zaległych alimentów.

Polskie prawo przewiduje również kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w naszym osobnym wpisie:

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2024 – ile wynosi?

Co musi zawierać pismo do komornika?

Część pism skierowanych do komornika musi również trafić do wierzyciela, któremu jesteśmy winni pieniądze. To on jest właścicielem naszego długu i może podejmować decyzje w sprawie danej wierzytelności. Wysłanie wniosku do samego komornika nie przyniesie skutku, jeśli chcemy np. rozłożyć zobowiązanie na raty lub odroczyć spłatę.

We wniosku muszą być zawarte takie informacje, jak:

  • Miejscowość i data sporządzenia pisma
  • Imię i nazwisko,
  • Adres zamieszkania, zameldowania,
  • PESEL,
  • Czytelny podpis,
  • Dane wierzyciela, u którego mamy dług,
  • Tytuł odpowiadający treści dokumentu.

Konieczne jest wskazanie kwoty całkowitego długu, który jesteśmy zmuszeni do spłacenia. Następnie należy złożyć szczegółowe warunki proponowanej ugody, jak również argumentację kiepskiej sytuacji materialnej. Dowodami mogą być dokumenty takie jak wyciągi z kont i karta wypisu ze szpitala.

W poszczególnych sytuacjach to wierzyciel na piśmie sugeruje częściowe umorzenie długu, gdyż chce odzyskać jakiekolwiek pieniądze. Nie należy się jednak nastawiać, iż wierzyciel podaruje nam np. odsetki związane z długiem. 

Jak składa się skargę na komornika?

Złożenie skargi na komornika wygląda nieco inaczej, ponieważ dłużnik w takim piśmie musi umieścić dodatkowe informacje. Będzie to przede wszystkim adres i nazwa sądu, sygnatura akt komorniczych i uzasadnienie skargi uzupełnione załącznikami potwierdzającymi wskazany stan rzeczy. Całość musi zostać opatrzona czytelnym, ręcznym podpisem i przekazana komornikowi. 

Alternatywną opcją dla standardowej skargi na czynności komornika jest wniosek o nadzór nad egzekucją. Składa się go bezpośrednio do prezesa sądu, przy którym działa dany komornik. Taki wniosek można wnieść w dowolnym terminie i nie wymaga to wnoszenia żadnych dodatkowych opłat. Na skutek pozytywnego rozpatrzenia takiego pisma prawomocne postanowienie komornika może zostać zmienione.

Pismo do komornika – darmowy wzór do pobrania

Pismo o rozłożenia rat do komornika winno być napisane według określonych standardów, tak aby spełniło wszystkie wymogi formalne. Z tego powodu wiele osób korzysta z gotowych wzorów, które wystarczy jedynie wydrukować, wypełnić i wysłać. Nie należy przy tym zapominać o niezbędnych załącznikach. Wszelkie negocjacje związane z egzekucją wierzytelności przez komornika, muszą być poprzedzone udokumentowanymi negocjacjami z wierzycielem w sprawie spłaty długu. 

Komornik nie ma przydanych żadnych kompetencji, które pozwalają mu decydować o tym, w jakim sposób będzie egzekwowane zobowiązanie. W przypadku braku kontaktu i odpowiedzi z jego strony na naszą propozycję spłaty długu (np. w jakiejś części), warto ustalić z firmą komorniczą nowe warunki lub spróbować bezpośredniego kontaktu z wierzycielem lub podmiotem, który go reprezentuje.

Co zrobić, jeśli wierzyciel nie zgadza się na rozłożenia długu na raty? 

W sytuacji, gdy komornik nie otrzyma wyraźnej zgody od wierzyciela na rozłożenie długu na raty, nie zgodzi się na jakiekolwiek zmiany w podejmowanych działaniach. Jedynym rozwiązaniem w tym przypadku jest poproszenie najbliższych o darowiznę, która posłuży za spłatę długu. Jeśli, nie możemy skorzystać z takiej opcji, nie pozostaje nam nic innego, jak zgłosić się do podmiotów na rynku parabanków, które przeanalizują naszą sytuację finansową i udzielą nam pożyczki bez BIK

Trzeba jednak bardzo mocno przemyśleć, czy kolejne zadłużenie w jakikolwiek sposób przybliży nas do ostatecznej spłaty wszystkich zobowiązań. Może okazać się, że przyniesie to skutek wręcz odwrotny do zamierzonego, a my wpadniemy w tzw. spiralę zadłużenia. Z tego powodu pozabankowe rozwiązania należy przy zadłużeniu traktować jako ostateczność i w pierwszej kolejności próbować wypracować kompromis z wierzycielem. 

Na co uważać, sporządzając pismo?

Podczas sporządzania pisma do komornika istnieje ryzyko pomyłki. Warto poświęcić dodatkową chwilę na to, aby przeanalizować dokument i sprawdzić, czy wszystkie dane wpisaliśmy prawidłowo. Ostrożność należy zachować także korzystając z gotowego wzoru znalezionego w sieci. Każda sprawa związana z zadłużeniem jest inna, więc wysyłając nieprawidłowy wniosek możemy narazić się na nieporozumienia, zbędne koszty i stracony czas. Dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy doświadczonego podmiotu, który wskaże, czy nasz wniosek jest zasadny. 

Kierując wniosek bezpośrednio do wierzyciela, należy szczególnie uważać na ton, w jakim piszemy. Z racji tego, że to wierzyciel posiada nasz dług, to od jego woli zależy czy zostanie on rozłożony na raty, odroczony, czy też częściowo umorzony. Tekst powinien być napisany tak, aby wierzyciel widział, że zależy nam na spłacie zobowiązania, jednak nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Żadne wyrzuty, zażalenia lub co gorsza groźby, na niewiele się zdadzą.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Elzbieta

mam napisac pismo do komornika o rozliczenie alimentow nie wiem jak

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły