Skarga na firmę windykacyjną. Jak napisać? Wzór do pobrania

wzór skargi na firmę windykacyjną

Skarga na firmę windykacyjną

Głównym zadaniem każdej firmy windykacyjnej jest uregulowanie długu, czyli inaczej mówiąc odzyskanie należności. Wielokrotnie jest mylona z funkcją komornika, który może zająć majątek dłużnika. Firma windykacyjna nie ma takiego prawa, jest ona pierwszym etapem odzyskiwania długu. Działa ona na zlecenie wierzyciela. Jeśli nie jesteśmy w stanie dogadać się z przedstawicielem firmy windykacyjnej, miejmy świadomość, że sprawa trafi do sądu i wtedy uiszczenie należności będziemy rozpatrywać poprzez współpracę z komornikiem. 

Panuje wiele stereotypów dotyczących samej funkcji windykatora, np. to, że wszystkie firmy windykacyjne stosują niedozwolone metody ,,ściągania’’ pieniędzy od dłużnika i lepiej nie kontaktować się z nimi. Nic bardziej mylnego. Windykator jest w stanie pomóc nam uporać się z uporczywym długiem i przedstawić harmonogram spłat, który zadowoli wierzyciela i nas jako dłużników. Zatem możliwe jest polubowne rozwiązanie problemu. Co więcej, instytucje zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, podlegają corocznym audytom w celu sprawdzenia Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych, a dla windykatorów którzy nękaniem lub zastraszaniem próbują uzyskać dług, Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało wprowadzenie surowszych kar, nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 

Co zrobić jeśli windykator przekroczył swoje kompetencje?

Jeśli jednak dłużnik uważa, że windykator przekroczył swoje kompetencje, działa przeciw prawu i narusza wytyczne zawodowe, może zgłosić to do różnych organów sprawdzających prawidłowość działania firmy windykacyjnej:

  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – organ administracji państwowej, którego głównym zadaniem jest ochrona konsumentów i przeciwdziałanie stosowania metod naruszających ich interesy lub warunki umów. Adres siedziby to : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, kod pocztowy 00 – 950 Warszawa. 
  • Komisja Nadzoru Finansowego- organ zajmujący się nadzorem nad instytucjami krajowymi w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej. Jego celem jest utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego. Adres : Plac Powstańców Warszawy 1, skrzynka pocztowa nr 419, kod pocztowy 00-950 Warszawa. 
  • Rzecznik Praw Konsumenta- instytucja pomagająca konsumentowi spełnić jego żądania w zakresie usług lub sprzedaży, udziela porad, ale i sporządza pozwy na rzecz ochrony dobra konsumenta. Numer infolinii konsumenckiej: 800 007 007 (poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00) 
  • policja- jeśli jesteśmy pewni przestępstwa jakiego dopuściła się firma windykacyjna wobec nas, możemy zgłosić sprawę na policję o wszczęcie procedury wyjaśniającej 

Najczęstsze nieuczciwe praktyki windykatorów : 

  • Wykonywanie telefonów z prośbą o przekazanie informacji do rodziny lub sąsiadów dłużnika. Jest to praktyka niezgodna z prawem, ponieważ nie chroni danych osobowych, jest to forma nękania.
  • Wizyty windykatora w domu – dłużnika lub innych osób, kojarzonych z dłużnikiem, odbywające się w godzinach nocnych lub bez zgody dłużnika ( wizyty nie mające nic wspólnego z dopuszczalną i zgodną z prawem windykacją terenową) 
  • Nieprawidłowości w powiadomieniach np. listowych, niejasne informacje – celowe wprowadzenie w błąd dłużnika jest traktowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa. 
  • Zastraszanie- uznawane jako wykroczenie, sytuacja w której windykator grozi dłużnikowi, jeśli ten nie uiści należności
  • Niewiarygodne firmy, które zgłaszają się do dłużników – aby mieć pewność co do firmy windykacyjnej możemy sprawdzić jej prawdziwość w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Biurze Informacji Gospodarczej Wszelkie skargi mogą być wysłane listownie lub elektronicznie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły