Czyszczenie BIG, BIG, KRD

czyszczenie big

Według aktualnych statystyk w ciągu kilku ostatnich lat popyt na kredyty hipoteczne lub gotówkowe znacznie spadł. Nie zmienia to jednak faktu, że statystycznie na przeciętnego Polaka przypada 17 tys. zł pożyczki. To oznacza, że mieszkańcy naszego kraju wciąż odczuwają dość silną potrzebę pożyczania pieniędzy. Zdarza się jednak, że napotykamy problem, bowiem bank lub inna instytucja finansowa odmawia nam pomocy. Jedną z najczęściej spotykanych przeszkód do otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej jest negatywny wpis w rejestrach dłużników. Wpis ten jest niczym innym jak informacją o nieterminowej spłacie zobowiązań finansowych. Wyróżniamy dwa podstawowe rejestry:

BIK- Biuro Informacji Kredytowej

Rejestr BIK gromadzi całą historię finansową konsumenta: pozytywną i negatywną. Znajdują się w nim wszystkie produkty kredytowe jakie posiadamy oraz transakcje na nich przeprowadzane, na przykład płatności kartą kredytową. W przypadku banków, osoba widniejąca jako dłużnik automatycznie jest zablokowana przez system jako potencjalny pożyczkobiorca i proces kredytowy nie może być kontynuowany. Z jakich powodów trafiamy do baz jako dłużnicy? Zazwyczaj powodem jest nieterminowa spłata zadłużeń, nie tylko rat kredytowych, ale opłat za media czy telefon. Zdarza się, że zapominamy uregulować dług, pomimo tego, iż posiadamy środki. W ten oto prosty sposób trafiamy na listę osób figurujących jako dłużnicy. W przypadku kiedy staramy się o kredyt lub chcemy podpisać umowę o określoną usługę, jest to niemały problem. Na szczęście mamy możliwość pozbycia się negatywnych wpisów z BIK, BIG i KRD. 

BIG- Biuro Informacji Gospodarczej

Instytucja przechowująca i udostępniająca informacje o osobach zadłużonych. Możemy trafić na listę w przypadku niezapłaconego mandatu, opłaty za usługi telekomunikacyjne czy innego rachunku. W polsce istnieje kilka biur informacji kredytowe, między innymi:

 • KRD- Krajowy Rejestr Dłużników
 • ERIF- Europejski Rejestr Informacji Finansowej
 • Infomonitor

BIK i BIG – różnice

Aby w pełni zrozumieć na czym polegają wpisy i jak funkcjonuje cały proces, warto poznać podstawowe różnice pomiędzy BIG a BIK, z których wiele osób nie zdaje sobie sprawy:

BIKBIG
jedyny taki zbiór danych w Polscekilka biur dostępnych w Polsce : KRD, ERIF, InfoMonitor
informacje kredytowe są przekazywane praktycznie
przez wszystkie instytucje i firmy, które dysponują tymi
danymi np. : firmy pożyczkowe, banki,
firmy leasingowe, powiązane z bankami
informacje przekazywane z różnych działów i sektorów gospodarki: dostawcy
energii, banki, gminy, sądy, wierzyciele
możemy tam znaleźć dane o zobowiązaniach
kredytowych (kredyty, limity, karty
kredytowe, zakupy ratalne) od momentu
przyznania do całkowitej spłaty, dzięki nim można określić zdolność kredytową klienta
płatności z dowolnego sektora gospodarczego, alimenty, grzywny
ponad 90% zawartości rejestru to dane pozytywnew tym rejestrze widnieją tylko osoby zadłużone

Jak wyczyścić BIK?

Czy jest ono możliwe? Jak czytamy na oficjalnej stronie BIK-u, pojęcie ‘’czyszczenia danych z bazy’’ sugeruje usunięcie informacji, które przeszkadzają nam na przykład w zaciągnięciu kredytu lub pożyczki, lecz z praktycznego punktu widzenia nie jest ono możliwe. Dlaczego? BIK jest tylko administratorem danych, nie jest odpowiedzialny za ich modyfikację. Wszelkie zmiany dotyczące przekazywania czy przechowywania danych reguluje Prawo bankowe. Klient, który spłacił terminowo raty zadłużenia również pojawi się w rejestrze BIK. Natomiast informacje dotyczące owego kredytu nie będą widoczne dla instytucji finansowych, chyba że wcześniej klient podpisał zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych produktach kredytowych. Jeśli natomiast klient miał trudności w spłacaniu kredytu czy pożyczki, jego dane ( bez względu na zgodę lub brak) mogą być przetwarzane przez okres 5 lat- w przypadku zadłużenia wynoszącego ponad 60 dni oraz okresu 30 dni, kiedy to pożyczkobiorca był poinformowany o ryzyku negatywnego wpisu.

BIG – jak usunąć wpisy z BIG?

Osoba fizyczna może zostać wpisana do baz Biura Informacji Gospodarczej od kwoty 200 zł, jeśli zadłużenie trwa więcej niż 60 dni. W przypadku firm termin jest taki sam, natomiast kwota to 500 zł. Owego wpisu może dokonać osoba prywatna lub firma, ale za każdym razem ma obowiązek poinformować dłużnika o ryzyku. Wiele razy zdarza się, że sama informacja działa mobilizująco i potencjalny dłużnik reguluje należność, unikając tym samym figurowania na liście. Mówi się, że do rejestru BIG łatwo się dostać, ale też łatwo usunąć negatywny wpis. Jedynym rozwiązaniem jest oczywiście spłata zadłużenia. Od momentu zaksięgowania płatności, wierzyciel ma 14 dni do usunięcia danych z rejestru. Jeśli po upływie tego czasu, dane wciąż będą widnieć, możemy pisemnie upomnieć się o korektę. W przypadku braku reakcji z jego strony, bierze on na siebie ryzyko karne, nawet do 30 tys zł! Warto pamiętać, że wypisanie z jednego biura informacji kredytowej nie jest równoznaczne z wypisaniem ze wszystkich, dlatego najlepiej sprawdzić wszystkie rejestry.

Jak wyczyścić wpisy w KRD?

Kiedy możemy trafić na listę KRD?

Osoba prywatna w KRD

W przypadku osoby prywatnej, może ona trafić do baz kiedy spełnione są trzy warunki:

 • istnieje umowa łącząca wierzyciela z dłużnikiem, na przykład umowa pożyczki
 • gotówkowej, opłaty za wodę lub prąd,
 • kwota należności wynosi minimum 200 zł
 • pieniądze nie zostały wpłacone co najmniej przez okres 2 miesięcy
 • minęło 30 dni od poinformowania dłużnika o ryzyku związanym z wpisaniem do Rejestru

Firma wpisana do KRD

Podobnie wygląda sytuacja z firmą. Warunki do negatywnego wpisu przedsiębiorcy to:

 • umowa między stronami o konkretną usługę lub produkt
 • dług wynoszący minimum 500 zł
 • termin zapłaty przekraczający 2 miesiące
 • 30 dni od dostarczenia dłużnikowi ponaglenia związanego ze spłatą

Dokładnie na tej samej zasadzie co BIG działa czyszczenie wpisu z KRD. Rozwiązaniem jest uregulowanie zadłużenia. 14 dni to okres, w którym wierzyciel wysyła stosowne pismo, aby zaktualizować dane dłużnika.

Co w przypadku błędnego wpisania do KRD osoby, która nie posiada żadnego długu?

Jest to sytuacja dość rzadka, jednak nie niemożliwa. Mamy wtedy pełne prawo do skontaktowania się z biurem informacji kredytowej i zgłoszenie błędu. Czas trwania usuwania owego wpisu może wynosić około 3 tygodni. Jest to dosyć długi proces, ponieważ KRD ma obowiązek skontaktować się z wierzycielem, który nas tam wpisał, a ten ma za zadanie okazać dokumenty potwierdzające jego decyzję.

3 sytuacje, w których można złożyć oficjalne pismo o usunięcie lub korektę danych w BIK:

 1. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji przez kredytodawcę (jest ono możliwe tylko w przypadku terminowej, całkowitej spłaty należności)
 2. Jeżeli minęło minimum 5 lat od nieterminowej spłaty kredytu ( kiedy nie chcemy by negatywny wpis po raz kolejny był brany pod uwagę w ocenie zdolności kredytowej)
 3. W rejestrze widnieją nieprawdziwe lub nieaktualne dane Wniosek o korektę lub usunięcie zawsze składamy w instytucji, która przekazała nasze dane do BIK-u. Tylko na podstawie pisemnego zgłoszenia przez tą instytucję BIK wprowadza zmiany. Warto mieć pełną świadomość, że istnieją na rynku firmy oferujące pomoc w czyszczeniu negatywnych informacji z rejestrów. Naliczają sobie wysokie opłaty, a klient, który rozumie do końca mechanizm funkcjonowania baz dłużników, godzi się na ich warunki, nie zdając sobie sprawy, że jest on w stanie zrobić dokładnie to samo na własną rękę.
Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły