Skarga na komornika – jak napisać? Wzór do pobrania

Skarga na komornika

Wierzyciel – bank lub inna instytucja finansowa w przypadku nieuregulowania długu przez konsumenta, w pierwszej kolejności kieruje sprawę do windykatora, który kontaktuje się bezpośrednio z dłużnikiem, oferując pomoc w spłacie zobowiązania. Jeśli to nie pomaga i dłużnik uchyla się od zapłaty, windykator otwiera sprawę w sądzie, a po jego pozytywnym wyroku, na barki dłużnika spada kontakt z komornikiem. Podczas postępowania egzekucyjnego komornik jak i dłużnik ma swoje prawa i obowiązki. Jeżeli uważamy, że urzędnik państwowy nie działa w świetle prawa i nadużywa swoich przywilejów, możemy sporządzić skargę, uzasadniającą jego korzystanie z niedozwolonych praktyk. 

Jak napisać skargę na czynności komornika

Komornik przeprowadzając egzekucję środków na podstawie tytułu prawne, zobowiązany jest do przestrzegania określonych prawnie zasad. Jeśli, dłużnik ma uzasadnione podejrzenie przekraczania przydanych kompetencji komornikowi, to może złożyć skargę na wykonywane przez niego czynności. Wierzyciel, który bezskutecznie próbuje odzyskać swoje pieniądze, często wcześniej próbuje korzystać z innych narzędzi, które pozwolą odzyskać mu jego należność np. windykacja,  monity. Gdy, takie działania nie przynoszą pożądanych efektów, decyduje się z zasady na dosadniejsze działania. Gdy, do akcji wkracza komornik trzeba sobie zdawać sprawę, iż musi się on kierować wyśrubowanymi normami w zakresie ściągania długów.

Kiedy rozpoczyna się proces egzekucji środków

Komornik może wszcząć postępowanie wyłącznie na podstawie posiadanego tytułu prawnego, są konsekwencją prośby ze strony wierzyciela, który nie jest w stanie odzyskać długu. To zatem wierzyciele decyduje, w którym momencie zaangażuje w wachlarz swoich działań komornika, zobowiązanego do ściągnięcia długu. W pierwszej kolejności, wierzyciel musi zwrócić się do odpowiedniego jego miejscu zameldowania sądu rejonowego w celu uzyskania sądowej klauzuli wykonalności tytułu egzekucyjnego. To niezbędna formalność – tylko po jej wykonaniu możliwe będzie udanie się do komornika i uruchomienie stosownych procedur w celu rozpoczęcia egzekucji należnego długu. To judykatura odpowiedzialna jest za podjęcie decyzji w zakresie ściągnięcia długu przez komornika. Wierzyciel odpowiedzialny jest natomiast za dostarczenie szczegółowych informacji o osobie, od której będzie ściągany dług.

Komornik powinien otrzymać wszelkie informacje w zakresie długu, jak również tego, w jaki sposób będzie on spłacany. Następnie należ wskazać, ile wynosi dług, odsetki, jak również czas w jakim dłużnik musi zwrócić całość zobowiązania. Na koniec wierzyciel musi wskazać, czy oczekuje, że komornik będzie ściągał należności z majątku znajdującego się w mieszkaniu, domu itd.

Jak dłużnik dowiaduje się o egzekucji

Fakt, iż komornik podjął się ściągnięcia długu, nie może pozostać bez jawnego poinformowania dłużnika. Zgodnie z normami prawnymi rozpoczęcie egzekucji, jest równoprawne ze skutecznym zawiadomieniem o zaistniałej sytuacji. Sposoby na powiadomienie dłużnika są z zasady dwa:

O czym warto pamiętać wiedząc, że ciąży na nas postępowanie egzekucyjne?

Mamy prawo do informacji o kwocie zadłużenia, komornik nie może zataić przed dłużnikiem kwoty długu. Wystarczy poprawnie złożyć wniosek, aby również na piśmie dostać odpowiedź. Trzeba być świadomym, że komornik ma za zadanie uregulować dług wobec wierzyciela, jest poniekąd gwarantem wyroku sądowego. Nie jest on osobą decyzyjną, jeśli chodzi o negocjacje w zakresie spłaty należności. Tego typu szczegóły należy uzgodnić z wierzycielem, ponieważ to on decyduje o wznowieniu egzekucji lub o sposobie zlicytowania ruchomości lub nieruchomości. Niestety, na tym etapie postępowania ciężko jest o jakąkolwiek taryfę ulgową lub ustępstwa. 

Bez względu na czas trwania, w każdej chwili dłużnik może wystosować pismo, w którym skarży się na nieuczciwe i/lub niezgodne z prawem praktyki komornika. Takie prawo ma również osoba nie będąca osobą zadłużoną, którą jednak dotknęła procedura egzekucyjna, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, sąd lub prokurator. 

Co zawrzeć we wniosku skargi na komornika?

We wniosku należy zamieścić informację przede wszystkim o: 

  • odbiorcy- adres sądu do którego kierujemy skargę, zawsze jest to sąd rejonowy, w którym pracuje konkretny komornik 
  • wszystkich osobach, których dotknęła procedura komornicza prowadzona w nieodpowiedni sposób
  • informacja o sygnaturze aktu notarialnego
  • szczegółowe uzasadnienie które praktyki zawodowe zostały nadużyte w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego, jakich czynów dopuścił się komornik, a są nielegalne np.: komornik zajął niewłaściwą nieruchomość lub zaniechał jej zajęcia.

Warto dodać dokumenty potwierdzające nasze słowa : 

  • korespondencja z wierzycielem
  • potwierdzenia przelewów czy druki z rachunku osobistego
  • podpis wnioskodawcy wraz z datą  

Aktualna opłata za wniesienie skargi na komornika to około 50 zł. 

Po otrzymaniu skargi komornik ma 3 dni, podczas których może uwzględnić ją w całości lub w części i dodać do dokumentacji sądowej, w celu wyjaśnienia sprawy. Sąd rejonowy ma 7 dni na rozpoznanie skargi. Istnieje możliwość odwołania się wnioskującego od decyzji sądu, wtedy odwołaniem zajmuje się sąd drugiej instancji, który wydaje decyzję finalną.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły