Kredyt z poręczycielem – kim jest, i jaką rolę pełni żyrant (poręczyciel)?

Istnieją różne metody na zwiększenie zdolności kredytowej klienta, dzięki czemu dana osoba ma szansę na otrzymanie lepszych warunków usługi. Jednym z częstych sposobów na zapewnienie sobie dostępu do korzystniejszej oferty jest skorzystanie z pomocy poręczyciela. Czym jest kredyt z poręczycielem, i czym różni się od standardowego wsparcia finansowego udzielanego przez bank? Przyjrzyjmy się tej kwestii.

Ranking najpopularniejszych kredytów – kwiecień 2024

Ostatnia aktualizacja 17.04.2024
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
2 000 - 200 000 zł
Kwota pożyczki
3 - 120 mies.
Okres spłaty
do 24h
Czas wypłaty
21 - 75 lat
Wiek pożyczkobiorcy
500 - 30 000 zł
Kwota pożyczki
3 - 60 mies
Okres spłaty
od 30 minut
Czas wypłaty
18 - 80 lat
Wiek pożyczkobiorcy

Skonsoliduj swoje pożyczki i otrzymaj dodatkową gotówkę!

1 000 - 70 000 zł
Kwota pożyczki
12 - 120 mies
Okres spłaty
1 godzina
Czas wypłaty
18 - 80 lat
Wiek pożyczkobiorcy
1 000 - 60 000 zł
Kwota pożyczki
6 - 96 mies
Okres spłaty
20 minut
Czas wypłaty
23 - 70 lat
Wiek pożyczkobiorcy
1 500 - 160 000 zł
Kwota pożyczki
9 - 96 mięs
Okres spłaty
od 30 minut
Czas wypłaty
18 - 80 lat
Wiek pożyczkobiorcy
500 - 70 000 zł
Kwota pożyczki
od 4 do 5 lat
Okres spłaty
od 30 minut
Czas wypłaty
18 - 80 lat
Wiek pożyczkobiorcy
5 000 - 150 000 zł
Kwota pożyczki
12 - 120 mies.
Okres spłaty
do 24h
Czas wypłaty
18- 75 lat
Wiek pożyczkobiorcy
1 000 - 200 000 zł
Kwota pożyczki
3 - 120 mies.
Okres spłaty
1 dzień
Czas wypłaty
21 - 75 lat
Wiek pożyczkobiorcy
1 000 - 50 000 zł
Kwota pożyczki
3 - 120 mies.
Okres spłaty
do 24h
Czas wypłaty
21 - 75 lat
Wiek pożyczkobiorcy
1 000 - 200 000 zł
Kwota pożyczki
6 - 120 mies
Okres spłaty
od 30 minut
Czas wypłaty
18 - 80 lat
Wiek pożyczkobiorcy
1 000 - 300 000 zł
Kwota pożyczki
3 - 120 mies
Okres spłaty
od 30 minut
Czas wypłaty
18 - 80 lat
Wiek pożyczkobiorcy

Super Promocja – prowizja od 0% miesięcznie!

1 000 - 30 000 zł
Kwota pożyczki
4 - 50 mies
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
od 21 lat
Wiek pożyczkobiorcy
1 000 - 25 000 zł
Kwota pożyczki
36 mies
Okres spłaty
25 minut
Czas wypłaty
20 - 76 lat
Wiek pożyczkobiorcy

Czym jest kredyt z poręczycielem? Definicja

Kredyt z poręczycielem może przyjąć różne formy. Może to być zwykły kredyt gotówkowy, lecz może być nim także kredyt ratalny, kredyt przez internet, i cała gama innych możliwych kredytów. Ważne, aby zabezpieczeniem pożyczki lub kredytu był udział poręczyciela w spłacie długu. Zadeklarowanie spłaty pożyczki przez inną osobę zwiększa znacznie zdolność kredytową. Banki chętniej współpracują z osobami, które mogą liczyć na pomoc innej osoby w przypadku problemów ze spłatą. Jest tak, ponieważ banki i instytucje mogą w ten sposób ograniczyć potencjalne straty finansowe.

Poręczyciel – kim jest, jakie ma obowiązki?

Poręczyciel, zwany także potocznie jako żyrant, to osoba która deklaruje możliwość spłaty kredytu innej osoby. Udział poręczyciela najczęściej dotyczy przypadków, w których pierwotny kredytobiorca ma problemy ze spłatą. Deklaracja poręczyciela ma moc prawną, co oznacza że w przypadku braku spłaty zobowiązania przez żyranta, mogą czekać go poważne konsekwencje.

Wierzyciele mogą sięgnąć po takie środki jak pomoc firmy windykacyjnej, wpisanie danej osoby do baz i rejestrów dłużników. W ostateczności zniecierpliwiony kredytodawca ma możliwość wytoczenia procesu sądowego, co może skończyć się udziałem komornika w odzyskiwaniu należności. Z powodu tak poważnych konsekwencji, poręczyciel musi mieć świadomość skali podjętego zobowiązania, a jego oświadczenie musi zostać złożone na piśmie.

Kto może być poręczycielem przy kredycie?

Nie każda osoba może być poręczycielem, ponieważ od takich osób wymaga się spełnienia odpowiednich warunków. Żyrant musi być osobą pełnoletnią, która ma pełną zdolność do decydowania o sobie i podejmowania czynności prawnych. Są to warunki kluczowe, których niespełnienie całkowicie skreśla szansę danej osoby na bycie poręczycielem czyjegoś kredytu. Stopień pokrewieństwa ani relacje między danymi osobami nie są aż tak znaczące, i zazwyczaj banki udzielające kredytów traktują tą kwestię lżej. Poręczycielem może zostać nawet obca osoba, lub bardzo daleki krewny. Dane zobowiązanie może mieć kilku żyrantów, np. w sytuacji, gdy oboje rodziców danej osoby zdecydowało się ręczyć za kredyt.

Znaczącą kwestią w przypadku potencjalnych poręczycieli jest ich zdolność kredytowa. Banki dokładnie analizują możliwości finansowe przyszłych żyrantów, a niskie dochody bądź zadłużenie zwiększają szansę na odmowę ze strony wierzyciela. Poręczyciele mogą spodziewać się że w celu określania ich zdolności kredytowej, bank zajrzy w bazy i rejestry dłużników, takie jak BIK i BIG.

Inne rodzaje zabezpieczenia kredytu

Zwiększenie swojej zdolności kredytowej nie oznacza konieczności skorzystania z pomocy poręczyciela. Obecnie istnieje wiele innych metod na zabezpieczenie pożyczki lub zabezpieczenie kredytu, które pomogą osobom wnioskującym wynegocjować lepsze warunki. Zobaczmy, z jakich innych rozwiązań mogą skorzystać klienci:

Rodzaje zabezpieczenia kredytu:

  • Zastaw – kredyt pod zastaw i pożyczka pod zastaw to rozwiązania, dzięki którym możliwe jest uzyskanie dodatkowych środków bez pomocy osób trzecich. W tym przypadku formą zabezpieczenia kredytu jest przedmiot, nieruchomość, lub inny wartościowy składnik majątku. Dzięki temu nawet w przypadku braku terminowej spłaty kredytodawca nie odczuje strat, ale sam klient utraci dostęp do zastawu.
  • Weksel – papier wartościowy, na którym złożenie podpisu stanowi podstawę prawną do otrzymywania świadczeń od osoby podpisującej. Sam dokument weksla nie jest związany z okolicznościami samego zobowiązania, a jedynie mówi o obowiązku zapłaty. Dzięki temu niezależnie od okoliczności, podpis na wekslu wiążę się z obowiązkiem uregulowania danej należności.
  • Blokada środków na koncie – bank udzielający kredytu danej osobie może zaproponować klientowi możliwość zablokowania odpowiedniej sumy na jego koncie, która zostanie odblokowana dopiero po całkowitej spłacie. Ze względu na sposób działania, taka forma zabezpieczenia przywodzi na myśl zastaw w formie pieniężnej.
  • Pełnomocnictwo – taka metoda zabezpieczenia kredytu upoważnia bank do zarządzania rachunkiem bankowym kredytobiorcy w jego imieniu. Czynności, jakich może podjąć się kredytodawca są ściśle opisane w prawie, przez co nie należy obawiać się nadużyć i bezpodstawnej utraty środków.

Poręczenie kredytu – co powinien wiedzieć poręczyciel?

Istotne detale dotyczące poręczenia, jak i samego zobowiązania, zostają przedstawione żyrantowi zanim jeszcze zostanie podpisana umowa o poręczenie. Umowa zawiera m.in. kwotę zobowiązania, metodę jego spłaty, a także wszelkie informacje, które będą poręczycielowi niezbędne. Warto bowiem wiedzieć, że poręczenie niesie za sobą także inne skutki, niż tylko samą konieczność ewentualnej spłaty długu klienta.

W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że sam fakt poręczenia może wpłynąć na zdolność kredytową żyranta. Banki, instytucje, a nawet prywatne firmy pożyczkowe nie współpracują równie chętnie z osobami, które poręczają za innych kredytobiorców. Jest tak, ponieważ bycie żyrantem to spore zobowiązania finansowe, które może wiązać się ze sporymi kosztami.

Dlaczego nie mogę zaciągnąć kredytu z poręczycielem?

Część klientów, która spotkała się z odmową kredytu z poręczycielem ze strony banku, może zastanawiać się, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Powodów może być wiele, i dotyczą one zarówno samego poręczyciela, jak i kredytobiorcy. Nawet jeżeli zdolność kredytowa samego klienta jest odpowiednia, to niezdolność finansowa żyranta może poskutkować negatywną decyzją. Wówczas klientom zostaje zaproponowany zwykły kredyt gotówkowy, który niekoniecznie będzie równie korzystny.

W celu znalezienia usługi o niskich wymaganiach, polecamy poszukanie pożyczki online. Takie usługi są świadczone przez firmy i osoby prywatne, które zazwyczaj mają mniej restrykcyjne kryteria. Oznacza to, że zarówno klient, jak i jego poręczyciel nie muszą wykazywać idealnej zdolności kredytowej i wysokich dochodów, aby ich wniosek został rozpatrzony z pozytywnym skutkiem. Co więcej, pożyczki pozabankowe są też wygodniejsze, a ilość formalności i procedur ograniczona jest w ich przypadku do absolutnego minimum.

Kiedy poręczyciel nie musi spłacać kredytu?

Faktem jest, że umowa zobowiązuje poręczyciela do całkowitej lub częściowej spłaty pożyczki w przypadku braku takiej możliwości przez kredytobiorcę. Istnieją jednak odpowiednie zapisy, jakie umieszcza się w umowach, aby nie doszło do nieporozumień i nadużyć. Przykładowo, w ten sposób można uniknąć obowiązku płacenia za kredyt, który wynikałby z celowego działania kredytobiorcy na szkodę poręczyciela. Możliwe jest także złożenie specjalnego wniosku o zwrot środków za kredyt, jednak powinien on być dobrze uargumentowany przez żyranta.

Poręczyciel jest zwolniony z wszelkich kosztów także w sytuacji, w której główny płatnik spłacił kredyt w całości. Jako iż poręczenie kredytu i poręczenie pożyczki są sporymi zobowiązaniami, zaleca się dokładne przeanalizowanie sytuacji obu osób i kilkukrotne przemyślenie decyzji o zaciągnięciu kredytu. Może okazać się, że kredyt przerośnie możliwości finansowe zarówno żyranta, jak i kredytobiorcy, a wówczas łatwo jest wpaść w stan, jakim jest spirala zadłużenia

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone