Na czym polega zabezpieczenie pożyczki?

zabezpieczenie pożyczki

Przy każdym zaciągnięciu pożyczki istnieje ryzyko niewypłacalności. Nic więc dziwnego, że pożyczkodawca może wymagać od swoich klientów dodatkowego zabezpieczenia pożyczki. W tym przypadku samo zaufanie nie wystarczy. Takie zabezpieczenie daje gwarancję odzyskania długu w razie braku spłaty zobowiązania przez klienta. Już teraz sprawdź, na czym dokładnie polega zabezpieczenie pożyczki i jakie przybiera formy.

Jakie środki bezpieczeństwa stosują firmy pożyczkowe?

Pożyczka to usługa wiążąca się z obowiązkami finansowymi. Firmy działające w sektorze pożyczek i chwilówek starają się zminimalizować ryzyko strat, dlatego też przeprowadzają weryfikację swoich klientów. Taka procedura może odbyć się na wiele sposobów np. poprzez rozmowę telefoniczną, przelew złotówki z konta bankowego, czy też skorzystanie z serwisów uwierzytelniających takich jak Kontomatik i Instantor.

Proces weryfikacji nie trwa długo, i zazwyczaj nie sprawia klientom żadnych problemów. Zdarzają się jednak osoby, dla których weryfikacja może być uciążliwa. Taka sytuacja może być spowodowana tymczasowym brakiem dostępu do swojego konta bankowego lub numeru telefonu. Nie oznacza to jednak, że taka grupa odbiorców nie ma szans na pożyczkę ani chwilówkę. Wiele firm oferuje pożyczki bez weryfikacji konta bankowego, które można uzyskać bez zbędnych formalności i metod uwierzytelniania. Warto jednak pamiętać o tym, że brak weryfikacji oznacza mniejszą kwotę pożyczki i krótszy okres spłaty.

Co to jest zabezpieczenie pożyczki?

Zabezpieczenie pożyczki to rozwiązanie, które chroni pożyczkodawcę przed ewentualnym ryzykiem niespłacalności zobowiązania przez klienta. Coraz częściej taką metodę stosuje się przy pożyczkach opiewanych na wysokie kwoty. Proces odzyskania długu może być naprawdę czasochłonny, a przy tym bardzo kosztowny. Dlatego zabezpieczenie pożyczki powinno okazać się dobrym wyjściem dla obydwu stron –  zarówno dla pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Jest kilka rodzajów zabezpieczeń pożyczki. Należą do nich:

  • pożyczka pod zastaw,
  • poręczenie pożyczki,
  • ubezpieczenie pożyczki,
  • weksel,
  • hipoteka,
  • dobrowolne poddanie się egzekucji.

Teraz przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym typom zabezpieczeń pożyczki.

Pożyczka pod zastaw

Jedną z bardziej znanych form zabezpieczenia pożyczki jest zastaw. Wyróżniamy zastaw zwykły i rejestrowy. Czym się różnią te dwie formy? W przypadku zastawu rejestrowego zabezpieczeniem obejmuje się wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach. Przedmiotami takiego zastawu mogą być rzeczy gospodarcze, np. maszyny lub przedmioty użytku codziennego, np. samochód. Pożyczkobiorca, mimo zastawu rejestrowego, nadal może korzystać ze swoich własności. Druga metoda, czyli zastaw zwykły, nie daje możliwości korzystania z zastawionych przedmiotów. Jak widać, zabezpieczenie pożyczki zastawem rejestrowym jest o wiele korzystniejsze dla dłużnika. Dłużnik jednak powinien mieć na uwadze to, że jeśli nie spłaci terminowo zaciągniętego zobowiązania, to zastawiona rzecz stanie się własnością pożyczkodawcy.

Gdzie znajdę pożyczkę pod zastaw?

Najczęstszym miejscem, w którym jest stosowane takie zabezpieczenie pożyczki, są lombardy. Duży wpływ na wysokość uzyskiwanej pożyczki ma wtedy wartość zastawu, jednak warto wiedzieć, iż wycena lombardu nie zawsze jest korzystna. Jeżeli jednak danej osobie zależy na szybkiej gotówce, i jest w stanie zaakceptować ryzyko utraty zastawionej ruchomości, to pożyczka w lombardzie może być dobrym rozwiązaniem.

Poręczenie pożyczki

Zabezpieczenie pożyczki przez poręczenie polega na zobowiązaniu się osoby trzeciej do przejęcia należności w przypadku braku spłaty przez dłużnika. Poręczyciel bierze na siebie obowiązek uregulowania zobowiązania wraz ze wszystkimi odsetkami oraz prowizjami. Poręczenie pożyczki może mieć formę ustną lub pisemną. Osobiście polecamy wybrać drugą opcję. Pisemny dokument umowy ma większe znaczenie i pozwoli uniknąć wszelkich niegodności w przyszłości. Warto dodać, że bardzo często firmy pożyczkowe weryfikują historię kredytową potencjalnego poręczyciela. Ma to jednak swoją zaletę – im lepsza historia kredytowa, tym większa szansa na otrzymanie wyższej kwoty pożyczki.

Ubezpieczenie pożyczki

Ten rodzaj zabezpieczenia pożyczki najczęściej można spotkać w sektorze bankowym, jednakże firmy pożyczkowe również korzystają z tego sposobu. A więc ubezpieczenie pożyczki to nic innego, jak wykupienie specjalnego ubezpieczenia, które w razie jakiegoś niefortunnego zdarzenie pokryje zaciągnięty dług. Do takich sytuacji zalicza się m.in. utrata pracy, nieszczęśliwy wypadek czy nagła śmierć. Wtedy pożyczkobiorca będzie mieć pewność, że dług nie przejdzie na bliskie mu osoby, a firma ubezpieczeniowa ureguluje całość lub część pożyczki. Ubezpieczyciel zajmie się spłatą zadłużenia, a wierzyciel oraz pożyczkobiorca będą mieć spokojne głowy.

Jaka jest największa wada tej metody zabezpieczenia pożyczki? Bez wątpienia zwiększenie całkowitych kosztów zobowiązania finansowego. Ubezpieczenie pożyczki – patrząc na to z drugiej strony – jest najlepszym sposobem zabezpieczenia pożyczki. Nie trzeba obawiać się o przykre konsekwencje w razie braku uregulowania długu oraz o losy najbliższych, na który mógłby przejść ów dług.

Weksel – udokumentowane zabezpieczenie wierzytelności

Weksel, czyli papier wartościowy mający moc prawną, często jest stosowany jako zabezpieczenie pożyczki. Złożenie podpisu na takim dokumencie zobowiązuje klienta do wzięcia odpowiedzialności za to, że spłaci on określoną kwotę w terminie. W przeciwnym wypadku weksel będzie podstawą do rozpoczęcia postępowania sądowego, które może nieść za sobą liczne negatywne konsekwencje. Weksla używa się nie tylko przy zabezpieczaniu pożyczki – wystawia się taki dokument również w przypadku zapłaty za towary i usługi, a także podczas brania odpowiedzialności za inne zobowiązania.

Hipoteka

Zabezpieczenie hipoteką polega na zastawieniu nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy. Warto dodać, że zabezpieczenie hipoteką dotyczy tylko i wyłącznie kredytów bankowych. Choć jeszcze kilka lat temu można było zabezpieczać nieruchomością pożyczki pozabankowe, to wraz ze zmianą prawa w 2017 roku wprowadzano zakaz. Podsumowując – hipoteka jako zabezpieczenie pożyczki nie jest możliwa.

Dobrowolna egzekucja sądowa – alternatywa dla weksla

Innym pismem o mocy prawnej, które może stanowić podstawę zabezpieczenia pożyczki, jest akt notarialny. Pełni on podobną funkcję do weksla, jednak działa nieco inaczej. Zamiast zobowiązywać się do uiszczenia określonej kwoty, osoba podpisująca dokument dobrowolnej egzekucji sądowej oświadcza, że zgadza się na egzekucję zadłużenia w przypadku braku terminowej spłaty. Dla firmy pożyczkowej oznacza to, że zamiast męczyć się z kosztownymi i czasochłonnymi działaniami sądu, będzie można od razu przejść do egzekwowania zadłużenia i odzyskiwania należności.

Zabezpieczenie pożyczki – czy się opłaca?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba spojrzeć na tę kwestię z perspektywy dwóch stron. Zacznijmy od pożyczkodawcy. Nie da się ukryć, że dla instytucji finansowych zabezpieczenie pożyczki czy kredytu to najlepsze wyjście. Przede wszystkim takie zabezpieczenie daje pożyczkodawcy większą gwarancję na odzyskanie należności bez potrzeby wszczynania procesów sądowych. Jest to więc forma pewnej rekompensaty dla wierzyciela.

A jak to wygląda ze strony pożyczkobiorcy? To, co jest największą zaletą, to oczywiście możliwość zaciągnięcia pożyczki na wyższą kwotę dzięki jej zabezpieczeniu. W niektórych przypadkach wzięcie pożyczki z zabezpieczeniem pozwala nawet na otrzymanie niższego oprocentowania. Tak naprawdę wiele zależy od tego, jaką formę ubezpieczenia się wybierze oraz od warunków współpracy z pożyczkodawcą. Jeśli klient wybierze ubezpieczenie pożyczki, to będzie mieć pewność, że uchroni bliskich przed obciążeniem ich swoimi długami. Z drugiej strony wykupienie takiego ubezpieczenia zwiększa koszty całego zobowiązania.

Jeśli ktoś szybko potrzebuje dodatkowego zastrzyku gotówki na stosunkowo niską kwotę, to najlepiej sprawdzi się chwilówka. W tym wypadku nie ma potrzeby zabezpieczenia pożyczki. Jednak chcąc zapożyczyć się na o wiele wyższe kwoty, to warto pomyśleć o takim rozwiązaniu. Zabezpieczenie jedną z wymienionych już wcześniej form może okazać się pomocne w otrzymaniu pożyczki na lepszych warunkach.

Jakie korzyści płyną z zabezpieczenia pożyczek?

Zabezpieczenie pożyczki oznacza korzyści dla obu stron. Dla firmy pożyczkowej jest to gwarancja tego, że klient jest rzetelny i godny zaufania, z kolei dla pożyczkobiorcy jest to szansa na lepsze warunki finansowe takie jak wyższa kwota pożyczki i dłuższy czas na jej spłatę. Jako iż zabezpieczenie pożyczki jest działaniem dobrowolnym, to z jego powodu klient nie wyniesie żadnych dodatkowych opłat. Ponoszone koszty wynikają z przyjętej metody zabezpieczania pożyczki np. poprzez działania notariusza, i nie są naliczane przez firmę pożyczkową.

Korzystniejsze warunki umowy to nie jedyna zaleta zabezpieczenia zaciąganej pożyczki. Jest to także pewnego rodzaju ochrona przed zjawiskiem, jakim jest spirala zadłużenia, czyli stanem w którym zaciąga się kolejne pożyczki aby spłacić poprzednie. W przypadku np. pożyczki pod zastaw, do takiej sytuacji nie dojdzie ponieważ ruchomości z zastawu zostaną spieniężone a środki zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki.

Czy pożyczki i chwilówki są bezpieczne?

Zarówno klientom, jak i firmom pożyczkowym zależy na bezpieczeństwie i rzetelności. Użytkownicy starają się spłacać swoje pożyczki w terminie, aby uniknąć negatywnych konsekwencji i pozbyć się zobowiązań, z kolei liczne firmy i osoby prywatne starają się działać etycznie w celu zdobycia renomy i dobrej opinii. Spółki, które od lat starają się pomóc swoim klientom, zazwyczaj polecane są zarówno przez specjalistów jak i standardowych klientów. Można więc śmiało rzec, że pożyczki pozabankowe są bezpieczne.

Zdarzają się jednak nieprzyjemne sytuacje, w których dana osoba może paść ofiarą oszustwa, wyłudzenia, bądź nawet kradzieży tożsamości. Dzieje się tak, ponieważ obecnie wielu oszustów internetowych podaje się za firmy pożyczkowe celem kradzieży danych osobowych i pieniędzy. Aby pomóc wszystkim przyszłym pożyczkobiorcom, wiele serwisów oferuje ranking pożyczek online, w którym znajdują się rozwiązania bezpieczne, pewne i świadczące usługi najwyższej jakości. W celu zminimalizowania ryzyka warto jest więc korzystać z internetowych zestawień, a unikać klikania w nieznane linki i wiadomości mailowe. Może okazać się, że atrakcyjna oferta wysłana nam na skrzynkę pocztową jest tak naprawdę pułapką.

Daria Owczarzak
Daria Owczarzak
Absolwentka filologii polskiej. Zajmuje się przygotowaniem treści oraz tworzeniem grafik. Prywatnie wegetarianka z zamiłowaniem do fotografii i powieści kryminalnych. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły