Ile komornik może zabrać z renty w 2024 roku?

ile może zabrać komornik z renty

Komornik może zająć każdy typ świadczenia, niezależnie od tego z jakiego powodu jest ono nam przyznawane. Oznacza to, że zarówno renta chorobowa, socjalna, rodzinna i wypłacana z tytułu niezdolności do pracy podlega zajęciu na poczet spłaty naszych zadłużeń. W poniższym artykule dowiesz się ile może zabrać komornik z renty w 2024 roku.

Kwota wolna od zajęcia z renty w 2024 roku

Od 1 lipca 2018 roku obowiązuje zmiana w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także niektórych innych ustawach, która gwarantuje rencistom odgórnie ustalone kwoty wolne od zajęcia. Kwota wolna od potrąceń to nic innego jak kwota, której z otrzymywanej renty komornik zabrać nam nie może. Nie wylicza się jej procentowo względem przyznawanego świadczenia, a jest to kwota stała i dla każdego taka sama.

Aktualna wysokość renty wynosi 1780,96 zł i obowiązuje do marca 2024 roku. Tak więc od tej kwoty liczymy kwotę wolną od zajęcia komorniczego.

Poniżej przedstawiamy poszczególne kwoty i rodzaj potrącenia:

 • dłużnicy alimentacyjni (sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego) – 445,24 zł
 • dłużnicy zalegający z opłatami za pobyt w placówkach zdrowotnych lub placówkach opieki (należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjnoo-opiekuńczych) – 890,48 zł
 • długi niealimentacyjne (sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi) – 1 068,58
 • należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane –068,58 zł 

Oznacza to, że niezależnie od tego jak dużo pieniędzy jesteśmy winni, egzekutor nie może zabrać nam z renty kwoty wolnej od zajęcia.

Ile może zająć komornik z renty w 2024 roku?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy komornik nie może sam narzucić kwoty jaką zabierze nam z renty. Nie może również zabrać dłużnikowi całego świadczenia, pozostawiając go bez środków do życia. Jaką więc maksymalną miesięczna kwotę renty może zając komornik na potrzeby zabezpieczenia roszczeń wierzyciela? Tak jak w przypadku kwoty wolnej od potrąceń, zależy to od tego komu jesteśmy dłużni w pieniądze. 

 • długi niealimentacyjne – w przypadku zaległości w spłacie pożyczek oraz kredytów, a także zadłużenia czynszowego, czy ratalnego, jest to 25% miesięcznej renty
 • długi względem placówek zdrowotnych – w przypadku gdy zalegamy za płatność w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jest to 50% miesięcznej renty
 • długi alimentacyjne – w przypadku zaległości związanymi z niepłaceniem alimentów stawka wzrasta nawet do 60% miesięcznej renty

Ile może zabrać komornik z renty w 2024? Grafika

 RODZAJ ZADŁUŻENIAKWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA RENTY W 2024 ROKUMAKSYMALNY PROCENT ZAJĘCIA RENTY
długi alimentacyjne712,384 zł60%
długi niealimentacyjne1 335,72 zł25%
 długi względem placówek zdrowotnych890,48 zł 50%
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane1 335,72 zł  25%
Wartość kwoty jest aktualna do 1 marca 2024

Ile komornik może zabrać z renty socjalnej w 2024 roku? 

Renta socjalna przyznawana jest osobom pełnoletnim, które zostały pozbawione możliwości zarabiania na siebie na skutek problemów zdrowotnych. Niestety i takie osoby mają długi komornicze. Są jednak chronione kwotą wolną od zajęcia renty, która jest waloryzowana co roku i znajdziesz ją powyżej. Także wysokość renty rok w rok wzrasta i w 2024 roku wynosi 1780,96zł brutto. Egzekucji komorniczej podlega 25% świadczenia, kiedy dług nie powstał z powodu niezapłaconych alimentów na czas. Bardzo poważnie prawo traktuje dłużników względem placówek zdrowia i opieki, wówczas z renty socjalnej zajęte zostaje 50%. Najsurowsze zasady obowiązują zadłużonych alimenciarzy, bowiem komornik zabiera im aż 60% świadczenia. 

Czy komornik może zabrać rentę rodzinną?

Renta rodzina przyznawana jest członkom rodziny osoby zmarłej, która w momencie śmierci była uprawniona do emerytury lub emerytury pomostowej. Także jeśli przysługiwała jej renta z tytułu niezdolności do pracy, bądź spełniała warunki do uzyskania takiego świadczenia lub pobierała zasiłek lub świadczenie przedemerytalne albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Kwota renty rodzinnej uzależniona jest od ilości uprawnionej do niej osób oraz wysokości świadczenia zmarłego.

W przypadku uprawnionej do niej jednej osoby jest to 85% świadczenia osoby zmarłej. Dla dwóch osób – 90%, a trzech lub więcej osób – 95%. Na rencie rodzinnej również może położyć rękę komornik i podlega takim samym górnym progom, co pozostałe renty. Oznacza to, że w przypadku długu niealimentacyjnego egzekutor zabiera 25% świadczenia. Zalegający z alimentami na dzieci lub współmałżonków muszą oddać 60% renty rodzinnej, natomiast Ci, którzy mają nieuregulowane finanse w placówkach opieki i zdrowia będą mieli zajęte 50% renty rodzinnej. Jeżeli jednak chodzi o inne świadczenia rodzinne, jak np. 500 plus, to jest ono wolne od zajęcia komorniczego. Jak dużego długu byśmy nie mieli, pieniędzy z programu Rodzina 500 plus, komornik nam nie zabierze. 

Renta chorobowa oraz renta z tytułu niezdolności do pracy. Ile może zabrać mi komornik w 2024 roku?

Zarówno renta chorobowa, jak i ta wypłacana z tytułu niezdolności do pracy, jest świadczeniem, które przysługuje każdemu kto czasowo, bądź stale nie może prowadzić pracy zarobkowej ze względu na swój stan zdrowia. Do marca 2024 roku kwota najniższych świadczeń wynosi 1780,96 złotych brutto. W przypadku osób częściowo niezdolnych do pracy kwota ta jest pomniejszona. Niestety i takich osób komornik nie oszczędza i obowiązują je takie same zasady, jak w przypadku pozostałych rencistów. Przypomnijmy, że dłużnicy alimentacyjni zostaną pozbawieni 60% renty. Zadłużeni w placówkach zdrowotnych będą musieli oddać komornikowi 50% świadczenia. Pozostałym dłużnikom w ramach egzekucji komorniczej ściągnięte zostanie 25% z renty. Oczywiście w każdym przypadku obowiązują kwoty wolne od zajęcia.

Komornik zajął zbyt dużą część renty. Co robić?

Nie ma osób ani urzędników nieomylnych, zatem może zdarzyć się i tak, że z renty zostanie zabrana zbyt duża kwota. Trzeba kontrolować comiesięczne wypłaty i trzymać rękę na pulsie, by móc szybko zareagować. Jeśli dopatrzysz się jakiejś nieprawidłowości, przysługuje Ci 7 dni na skontaktowanie się z egzekutorem i poinformowanie o błędnym wyliczeniu kwoty. Po złożeniu odpowiedniego zawiadomienia, środki powinny zostać w krótkim czasie zwrócone. Jeżeli tak się nie stanie, kolejnym krokiem jest wizyta w kancelarii komorniczej, w której urzęduje dany komornik. Gdyby pomimo tych działań, kwota nie została zwrócona, dłużnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi na bezprawne działania komornika.

Podsumowanie

Ile komornik zabierze z renty 2024?

Jeśli komornik prowadzi wobec nas egzekucję komorniczą, zajęci podlega 25% (za długi niealimentacyjne) kwoty renty brutto (minimalna renta to 1780,96 zł brutto). W przypadku długów alimentacyjne jest to 60% renty lub 50% renty za długi wobec placówkę zdrowotnych. Do Twojej dyspozycji musi jednak pozostać kwota wolna od zajęcia komorniczego.

Czy komornik może zająć całą rentę?

W przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej z renty nie ma możliwości, by komornik zajął 100% świadczenia. Obowiązują bowiem trzy kwoty wolne od zajęcia komorniczego. 25% (w przypadku zaległości niealimentacyjnych), 50% (w przypadku zaległości względem placówek zdrowotnych) lub 60% (zadłużenia alimentacyjne).

Czy komornik może zająć rentę socjalną?

Tak, jednak musi stosować się do kwoty wolnej od zajęcia komorniczego z renty. Wynosi odpowiednio: 25% (w przypadku zaległości niealimentacyjnych), 50% (w przypadku zaległości w domach pomocy społecznej). To 60% w przypadku, gdy w grę wchodzą zadłużenia alimentacyjne.

Czy komornik może zajęć rentę rodzinną?

Tak, komornik może zająć rentę rodzinną jednak musi stosować się do przepisów regulujących kwotę wolną od zajęcia komorniczego z renty.

Źródło:

 1. https://www.infor.pl/prawo/prawa-seniora/emerytura/6482428,waloryzacja-emerytur-rent-i-dodatkow-2024-pierwsze-wyzsze-wyplaty-od-marca-jakie-kwoty-po-waloryzacji-jak-czytac-decyzje-zus.html
 2. https://www.eurolege.pl/ile-komornik-moze-zabrac-z-emerytury-renty/
Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

27 komentarzy

Jaroslaw

witam prosze o pomoc ,mam rente 1084,11zl i pracuje za 2800zl ile moga mi potracic z wypłaty dla komornika bo potracili mi 356zł i mysle ze to cos nie tak ,to nie jest dług alimentacyjny ,tylko dług bankowy.prosze o pomoc bo mysle ze mnie oszukuja.

Odpowiedz
Mirosława

Jestem rencistką (renta socjalna),bez prawa do pracy. Mam komornika który zabrał mi przeszło 700zł. Ile wolno komornikowi zabrać z renty?

Odpowiedz
malgozata

mam pytanie Czy trzech komorników może być na emeryturze

Odpowiedz
Piotr

Witam serdecznie mam rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 913.5 netto pytanie brzmi ile komornik może zabrać mi z tego dochodu to jest jedno źródło jakie otrzymuję.

Odpowiedz
  Dariusz

  witam mam rentę rodzinną bo zmarłej żonie ile komornik może mi zabracy

  Odpowiedz
  Adam

  czy masz jak komornik zająć mi całą rentę socjalną jaką kwotę

  Odpowiedz
Dominika

Moje dziecko dostaje rente po zmarlym ojcu. Pieniadze wplywaja na moje polskie konto zalozone specjalnie w tym celu. Ja nie otrzymuje zadnych swiadczen z Polski, jako ze mieszkamy od dawna za granica. Komornik pobral pieniadze z Polskiego konta za jakis niezaplacony bilet mpk sprzed 5 lat. Dowiedzialam sie przypadkiem, logujac sie na konto. Czy komornik mial prawo pobrac te pieniadze z konta jesli jedyne wplywy to renta mojego dziecka ?

Odpowiedz
piotr

czy polski rząd działa z premedytacją na szkodę emerytów i rencistów? tak,ponieważ stosuje wobec polskich obywateli różne standardy ochro ny ich pieniędzy: pracujący mają chronione 3010zł a emeryci i renciści ok.900zł-co jest jawną DYSKRYMINACJĄ mającą znamiona celowej eutanazji,gdyż minimim socjalne jest znacznie wyższe!!!!

Odpowiedz
Izabela

Dzień dobry. Ile komornik może zająć po rozliczeniu pit że skarbówki jeżeli bym została po rozliczeniu 2000zl

Odpowiedz
  Agata

  Zwrot z tytułu nadpłaty podatku nie podlega ograniczenią egzekucji i jest egzekwowany w całości do kwoty zspokojenia wierzytelności.
  Także jeśli zadłużenie przekracza kwotę zwrotu komornik zabierze całość.

  Odpowiedz
Wioletta

Mam zadłużenie alimentacyjne oraz płacę na jedną córkę 500 zł przez komornika zarabiam najniższą krajową czy komornik zajmie mi 60 procent czy mogę liczyć na porozumienie. Choroba ogranicza moje finanse gdyż dużo wydaję na leki.

Odpowiedz
  Dariusz

  Bank nie ma prawa przesyłać żadnych pieniędzy do komornika.Zostają one zablokowane na koncie . Z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia którą musi bank odblokować .Wysokość odblokowanych pieniędzy to najniższa krajowa.

  Odpowiedz
  Aneta

  Witam mam rentę socjalna chorobowa i komornik mi pobiera mam renty 1250 i na stałe co mam zrobić żeby nie pobierał jestem osobą niepełnosprawną dziękuję pozdrawiam z Ostrody

  Odpowiedz
Krystyna Zapadka

Wcześniej nie mialam takich sytuacji w kwietniu 13 emerytura też została mi na następny miesiąc i nie było blokady.W listopadzie 2021 roku otrzymałam rentę plus 14emeryturę,Bank zablokował mi ok.800 zł po wizycie w Banku,odblokowano kwotę. Część z 14 emerytury została mi na następny miesiąc, po wpływie renty z ZUS Bank znowu zablokował mi tym razem przeszło 800 zł,reklamacje nic nie dały, po 8 dniach Bank pieniądze przelał do komornika.

Odpowiedz
Ignacy

Podatek o który powinna mi się zwiększyć w styczniu renta został w całości przekazany komornikowi. Czy tak miało być? Jest to kwota ok 75zł.

Odpowiedz
  Krzysztof

  Kris
  Mam rentę stałą chorobową w wysokości 850 zł. Częściowo nie zdolny do pracy, to mój jedyny dochód. Ile może mi zająć komornik z renty? I jaka jest wolna kwota od potrąceń komorniczych w tym przypadku nie alimenty i nie za placówki zdrowotne.

  Odpowiedz
Irena Rygas

Witam jakim zaskoczeniem była dla mnie emerytura pomniejszona o kwotę,600zl przy wysokości,1580 walczyłam rok zMobile 37dni nie zapłacony rachunek i wypowiedzenie tel miał mój mąż w szpitalu i zmarł

Odpowiedz
  Krzysztof

  Kris
  Mam rentę stałą chorobową w wysokości 850 zł. Częściowo nie zdolny do pracy, to mój jedyny dochód. Ile może mi zająć komornik z renty? I jaka jest wolna kwota od potrąceń komorniczych w tym przypadku nie alimenty i nie za placówki zdrowotne.

  Odpowiedz
  Monika

  Monika K
  mam pytanie ile to jest 25procent bo komornik mi z rety zabiera 838.zll a n. reke e 11575.98

  Odpowiedz
Anna

W styczniu miała być renta bez podatku na odcinku pisze ze 00 pbranego podatku A kwota do wypłaty jest taka sama jak w grudniu czy może ten podatek zabrac komornik

Odpowiedz
  jola

  też cały podatek został przekazany komornikowi tj.72,00

  Odpowiedz
  Artur

  Jeżeli mam alimenty zabierając mi maksymalną kwotę bo 4 lata nie płaciłem wrzuciłem do Polski mam stopień niepełnosprawności mam 1340 zł zostaje mi 451 zł a mam inne zadłużenia czy mogą mi zabrać całą rentę

  Odpowiedz
Agnieszka Sylwia Wodniak

Pobieram rentę socjalną ile zabierze mi komornik w nowym ladzie od 2022 boję się że nie starczy mi na inne spłaty i utrzymanie jest nas 6

Odpowiedz
Arek

Czy jak trwają już jedne potrącenia z renty socjalnej, a w ich trakcie wejdą drugie to jak wygląda temat potrąceń?Czy komornik rozdziela aktualne potrącenie na połowę, czy kolejna kwotę obok zabiera?

Odpowiedz
Miła

Komornik moze zajac tylko swiadczenie, ktore masz w ciagu roku (12 m-cy) czyli 13, 14 nie ppdlega zajeciu komorniczemu

Odpowiedz
Elżbieta

Mam pytanie czy komornik sądowy moze zająć czternastkę dodatek do renty socjalnej ponieważ mam potrącenie

Odpowiedz
  Marcin

  Jednorazowa 14-stka oraz 13-stki które są wypłacane w okresie wiosennym nie są zajmowane i są w pełnej kwocie wypłacane.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły