Czy komornik może zając zasiłek dla bezrobotnych?

zajęcie zasiłku dla bezrobotnych przez komornika

Kiedy pojawią się problemy z opłacaniem rachunków, rat kredytu i innych zobowiązań na bieżąco, wierzyciel może skorzystać z pomocy komornika celem odzyskania należności. Gdy do tego dojdzie, możemy być pewni, że pierwszym krokiem będzie dokonanie zajęcia rachunku bankowego. Część osób jednak nie posiada źródła zatrudnienia i jako zarejestrowany bezrobotny pobiera zasiłek. Czy komornik może zając zasiłek dla bezrobotnych? Jeśli tak – to kiedy i w jakiej wysokości?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Osoba, która zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, może ubiegać się o tzw. kuroniówkę, czyli zasiłek dla osób pozostających bez zatrudnienia. Nie wystarczy jednak pójść do urzędu, wypełnić druk, złożyć w stosownym okienku i czekać na nadchodzący przelew. Konieczne jest także spełnienie pewnych warunków, bez których kuroniówka nie zostanie wypłacona. Zasiłek będzie przysługiwał w sytuacji, gdy osoba zainteresowana zarejestruje się w PUP oraz:

 • W urzędzie pracy żadna z dostępnych ofert pracy, stażu lub przygotowania zawodowego nie odpowiada kompetencjom, wiedzy lub umiejętnościom zainteresowanego;
 • W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania przynajmniej przez rok:
  • Była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia krajowego za pracę, od której była opłacana składka na Fundusz Pracy;
  • Świadczyła usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (pośrednictwo), jeśli podstawa składki ubezpieczenia społecznego i składki Funduszu Pracy stanowiła kwotę co najmniej równą minimalnemu wynagrodzeniu krajowemu w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca;
  • Opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli podstawa składki ubezpieczenia społecznego i składki Funduszu Pracy stanowiła kwotę co najmniej równą minimalnemu wynagrodzeniu krajowemu;

Innymi słowy – jeśli w ciągu ostatnich 1,5 roku pracowałeś minimum rok, a żadna z ofert pracy nie jest dopasowana do Twoich umiejętności lub posiadanego doświadczenia, to możesz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i wnioskować o przyznanie zasiłku. Co istotne – wniosek zostanie odrzucony, jeśli rozwiązanie stosunku pracy odbyło się przy pomocy zwolnienia dyscyplinarnego lub za porozumieniem stron. Przyznaną kuroniówkę jednak łatwo stracić – wystarczy, że odmówisz podjęcia zatrudnienia, stażu pracy lub kursu, który odpowiada Twoim kompetencjom. Urząd przyjmie wtedy, że celowo odmawiasz przyjęcia zatrudnienia, choć masz możliwość podjęcia pracy zarobkowej, a co za tym idzie – nie jesteś osobą bezrobotną, tylko unikającą pracy.

Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

Wiemy już, że zasiłek dla bezrobotnych może zostać odebrany wobec rezygnacji z propozycji pracy. Kuroniówka może także „wygasnąć” – okres, w którym wypłacane jest świadczenie wynosi od 6 do 12 miesięcy. Jednak czy w trakcie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych możliwe jest zajęcie tego świadczenia przez komornika? Czy komornik może złożyć wniosek do urzędu pracy o odebranie nam zasiłku na poczet spłaty długów? Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku odpowiedź brzmi „nie”. Nie ma podstaw prawnych, by pozbawić dłużnika zasiłku dla bezrobotnych. Stanowi o tym chociażby wysokość otrzymywanego zasiłku, która w każdym wypadku jest niższa od minimalnego wynagrodzenia przewidzianego ustawą.

Progi wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w 2023 roku

W 2023 roku istnieją trzy progi kwotowe wypłat kuroniówki, które zależne są od stażu pracy:

 • Zasiłek obniżony (80% kwoty podstawowej) wypłacany osobom o stażu mniejszym niż 5 lat – 1043,30 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku i 819,30 zł brutto przez następny okres.
 • Zasiłek w kwocie podstawowej wypłacany osobom o stażu od 5 do 20 lat – 1304,10 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku i 1024,10 zł brutto przez następny okres.
 • Zasiłek podwyższony (120% kwoty podstawowej) wypłacany osobom o stażu powyżej 20 lat – 1565,00 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku i 1229,00 zł brutto przez następny okres.

Nawet podwyższone stawki zasiłkowe są niższe od minimalnego wynagrodzenia krajowego, które w 2023 roku ustalone jest na 3490 PLN brutto. Dokładnie taka kwota musi pozostać na koncie dłużnika, by zachować ustawowe minimum egzystencjalne. Jest jednak pewna sytuacja, w której ten przepis nie musi zostać zachowany, a komornik może dokonać zajęcia z zasiłku dla bezrobotnych.

Kiedy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

Wspomniany zasiłek może zostać częściowo zajęty tylko i wyłącznie w przypadku jednego rodzaju zadłużenia – długów alimentacyjnych. Jeśli osoba niepracująca otrzymuje kuroniówkę, a jednocześnie uchyla się od płacenia zasądzonych alimentów, to komornik może podjąć interwencję. Funkcjonariusz może zająć część zasiłku w taki sposób, że na rachunku dłużnika alimentacyjnego pozostanie 40% wypłaconej kuroniówki. Jaka część zasiłku może zostać zajęta – prezentuje poniższa tabelka:

Kwota zasiłkuIle może zając komornik
1043,30 zł 625,98 zła
1304,10 zł 782,46 zł
1565,00 zł 939 zł
819,30 zł 491,58 zł
1024,10 zł 614,46 zł
1229,00 zł 737,40 zł
Jak część zasiłku może zostać zajęta?

Zajęcie zasiłku w innym przypadku jest niezgodne z prawem i podlega zaskarżeniu. Jeśli jednak poza zasiłkiem dla bezrobotnych nie otrzymujemy żadnych innych przelewów, to komornik nie będzie dokonywał windykacji z rachunku bankowego.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Patrycja

Czy komornik moze wziasc pieniadze za staz z urzedu pracy

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły