Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Zbyt duża ilość zobowiązań, zaleganie z płatnościami, a następnie brak odpowiedzi na wezwania do zapłaty może spowodować wszczęcie egzekucji komorniczej. W ten oto sposób komornik może zająć część uzyskiwanych dochodów dłużnika. To, co komornik może zająć, a czego nie może, ciągle budzi sporo wątpliwości. W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy. Poznaj odpowiedź na to pytanie.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje każdemu pracownikowi, który jest objęty ubezpieczeniem społecznym. Zostaje on wypłacony osobom w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub w razie wypadku w pracy. Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Jego głównym zadaniem jest zastąpienie pracownikowi pensji przez określony czas.

Zasiłek chorobowy przysługuje:

  • pracownikom,
  • członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • osobom wypełniającym obowiązek służby zastępczej.

A także osobom dobrowolnie ubezpieczonym, którzy m.in.: pracują na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej o świadczenie usług,  

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy w trakcie egzekucji komorniczej nie jest traktowany jako wynagrodzenie za wykonywaną pracę, w związku z czym nie dotyczą go przepisy zawarte w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Odpowiadając na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy – tak, może, ale w określonym wymiarze. Zgodnie z zapisami Ustawy o emeryturach i rentach w przypadku zasiłku chorobowego komornik może zająć:

  • 25% kwoty zasiłku w przypadku długu niealimentacyjnego,
  • 60% kwoty zasiłku w przypadku długu alimentacyjnego.

Jak widać powyżej, komornik może zająć 25% zasiłku chorobowego w przypadku długów pochodzących np. z zaległych pożyczek lub składek, natomiast nawet 60% kwoty, jeśli egzekucja dotyczy zaległych świadczeń alimentacyjnych.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Jakie są kwoty wolne od potrąceń z zasiłku chorobowego?

Od marca 2021 roku obowiązują nowe kwoty wolne od zajęć komorniczych. Są to następujące kwoty:

  • w przypadku zadłużeń alimentacyjnych –  555,19 zł,
  • innych niż alimentacyjne – 916,07 zł.

Jak wygląda egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza polega na zajęciu majątku dłużnika na poczet zaciągniętych przez niego zobowiązań. Jeśli przez dłuższy czas zalegasz z płatnościami, to komornik może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej wobec Ciebie. W pierwszej kolejności komornik ustala, jakim majątkiem dysponujesz. Aby to uczynić, wysyła on zapytanie do ZUS o źródła Twojego dochodu. Po otrzymaniu odpowiedzi komornik ma prawo poinformować pracodawcę o Twoich problemach finansowych. Wtedy pracodawca zostaje zobowiązany do potrącania części wypłaty z konta swojego pracownika. Środki te mogą zostać wyegzekwowane na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej bądź działalności gospodarczej. Nie oznacza to, że komornik ma prawo zająć całe wynagrodzenie. Dłużnik musi mieć zapewnione jakiekolwiek środki na bieżące wydatki.

Ile więc z wynagrodzenia może zabrać komornik? Kwota ta jest zależna od wysokości płacy minimalnej. Jeśli zarabiasz minimalne wynagrodzenie, to komornik nie może zająć ani złotówki. Minimalne wynagrodzenie jest wolne od zajęcia komorniczego (z wyjątkiem zajęć alimentacyjnych).

Przy każdej kwocie jest ustalony maksymalny procent, który komornik może wyegzekwować. W przypadku wynagrodzeń wygląda to następująco:

  • 50% wynagrodzenia (długi niealimentacyjne),
  • 60% wynagrodzenia (długi alimentacyjne).

Egzekucja komornicza to niewątpliwie stresująca sytuacja dla osób zadłużonych, która jeszcze bardziej pogłębia ich problemy finansowe. Dlatego polecamy Ci przeczytać artykuł o tym, jak uchronić się przed egzekucją komorniczą.

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy? – podsumowanie

Podsumowując – komornik może zająć zasiłek chorobowy, ale nie w całości. Nie jest możliwe zajęcie całego zasiłku chorobowego, dzięki temu osoba zadłużona nie zostanie z zerowym kontem. Dlatego warto wcześniej działać i pozbyć się długów zanim zacznie się egzekucja komornicza. Gdy jednak już dojdzie do tej sytuacji, to nie wszystko jest stracone. Zawsze możesz spróbować dogadać się z komornikiem i spróbować spłacić dług w inny sposób. Pamiętaj, że także masz prawo napisać skargę na komornika, jeśli uważasz, że kwoty w ramach egzekucji są za wysokie, a sam komornik nie działa zgodnie z prawem.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły