Ile wynosi becikowe w 2024?

Ile wynosi becikowe w 2024?

Narodziny dziecka to zawsze wielki powód do radości dla całej rodziny. Oczywiście, musimy wtedy liczyć się także ze zwiększonymi kosztami i wydatkami. Na szczęście, rodzice mogą liczyć na państwową zapomogę po urodzeniu się dziecka. To oczywiście popularne becikowe. W dzisiejszym poradniku sprawdzimy, kto może z niego skorzystać i jaka jest wysokość świadczenia w 2024 roku.

Becikowe 2024

Becikowe to powszechnie używana nazwa świadczenia przysługującego rodzicom po narodzinach dziecka. Pełna nazwa to natomiast: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Odpowiednie przepisy wprowadzające becikowe pojawiły się już w 2006 roku. Wtedy każdy rodzic mógł liczyć na otrzymanie świadczenia po narodzinach dziecka. W 2013 roku pojawiła się jednak aktualizacja przepisów. Od tego momentu świadczenie wymaga spełnienia kryterium dochodowego.

Aktualna władza w Polsce zapowiadała pewne zmiany w kwestii becikowego. Obecnie nie ma jednak ostatecznego projektu świadczącego o tym, jak miałoby wyglądać becikowe po zmianach. Nie ma też odpowiednich przepisów w tej sprawie. W dzisiejszym artykule przedstawiamy więc stan na luty 2024 roku.

Dla kogo becikowe?

Jednorazowe świadczenie po urodzeniu się dziecka przysługuje rodzicom (matce lub ojcu), opiekunowi faktycznemu lub opiekunom prawnym. Warunkiem, jaki musimy spełnić, jest kryterium dochodowe. W 2024 roku wynosi ono 1922 złotych – to maksymalny dochód na osobę w gospodarstwie domowym.

Nie otrzymamy jednak becikowego, jeżeli skorzystamy z podobnego świadczenia za granicą. Wyjątek stanowi sytuacja, jeżeli dane państwo ma z Polską odpowiednią umowę dwustronną, która pozwala na odebranie świadczenia po urodzeniu dziecka w obu państwach.

Czy można przepisać mieszkanie na dziecko? Jak to zrobić?

Jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie, ale nie ma przyznanego świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica – nie może liczyć na wypłatę becikowego w 2024 roku. Także tu są jednak pewne wyjątki:

  • ojciec nie jest znany
  • drugi rodzic nie żyje
  • oddalono powództwo alimentacyjne
  • sąd ustalił opiekę naprzemienną rodziców w naprzemiennych i podobnych okresach
  • na mocy postanowienia sądu jedno z rodziców ponosi całkowite koszty utrzymania dziecka, jednocześnie drugi rodzic nie został obciążony alimentami

Jest jeszcze jeden warunek, który należy spełnić, aby otrzymać becikowe. Matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną – od 10 tygodnia ciąży (lub wcześniejszego momentu) aż do porodu. W przeciwnym wypadku becikowe nie zostanie wypłacone. Trzeba przyznać, że to bardzo ciekawy pomysł na zachęcenie rodziców do oddania się pod opiekę lekarzy. Starając się o becikowe musimy więc przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Jaka jest wysokość becikowego w 2024 roku?

Od początku wprowadzenia przepisów przyznających rodzicom lub opiekunom becikowe po urodzeniu dziecka, kwota nie zmieniła się. Becikowe wypłacane jest jednorazowo, a kwota to 1000 złotych na każde dziecko. Trzeba przyznać, że kilkanaście lat temu była to bardziej znacząca suma, niż dziś. Tysiąc złotych becikowego w 2024 roku wciąż jest jednak sumą na tyle istotną, że warto się o nią postarać.

Czy becikowe będzie wyższe w 2024 roku?

Warto wiedzieć, że wysokość świadczeń, w tym kwota becikowego, jest poddawana analizie przez rządzących. Odbywa się to raz na trzy lata. Ostatni raz wysokość becikowa była weryfikowana w 2021 roku, wtedy jednak nie zdecydowano się na podniesienie wypłacanej kwoty. Organem odpowiedzialnym za weryfikację kwoty becikowego jest Rada Ministrów.

W 2024 roku znów wartość becikowego zostanie poddana weryfikacji przez Radę Ministrów. Odbędzie się to 15 maja. Wtedy propozycje wysokości świadczeń rodzinnych, a także wysokość kryterium dochodowego, zostanie przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego. Rada uzgadnia wysokość poszczególnych kwot i kryterium dochodowego do 15 czerwca. Jeśli kwoty ulegną zmianie, Rada Ministrów do 15 sierpnia wyda odpowiednie rozporządzenie. Przed tymi terminami ciężko mówić o tym, czy będzie podwyżka becikowego w 2024 roku i jaka może być nowa kwota świadczenia. Trzeba natomiast wiedzieć, że nie ma obowiązku zmiany wysokości świadczeń, co pokazuje zresztą jednakowa kwota becikowego od samego początku programu. Wiele osób uważa więc, że lepszym rozwiązaniem byłoby takie, jak choćby coroczna waloryzacja emerytur i rent, planowana w oparciu o wskaźniki inflacji, czy stóp procentowych.

Jak złożyć wniosek o becikowe i jaki jest na to termin?

Wiemy już, ile wynosi becikowe w 2024 roku i komu przysługuje jednorazowe świadczenie. Przejdźmy więc do kwestii formalnych. Kiedy składa się wniosek o becikowe? Możemy zrobić to na dwa sposoby:

  • w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta – podczas osobistej wizyty
  • drogą elektroniczną – na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/

Na szczęście, nie trzeba się przesadnie spieszyć ze złożeniem wniosku o becikowe. Rodzice mają na to aż 12 miesięcy od momentu urodzenia się dziecka.

Jeśli natomiast dziecko zostało objęte opieką faktyczną lub opieką prawną, składamy wniosek maksymalnie do 12 miesięcy od tego faktu. Nie później jednak, niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpoznane przez organ.

Warto jednak wiedzieć, że dość długi okres (12 miesięcy) na złożenie wniosku o becikowe może mieć dla niektórych spore znaczenie. Możemy bowiem wybrać, w którym roku kalendarzowym złożymy wniosek. Wtedy do kryterium dochodowego zostaną wzięte dochody z roku poprzedniego. Okres zasiłkowy liczymy od 1 listopada do 31 października.

Podsumowanie artykułu

Czy warto skorzystać z becikowego w 2024 roku? Oczywiście. Świadczenie wypłacane jest obecnie w kwocie 1000 złotych na każde dziecko. W połowie 2024 roku Rada Ministrów będzie mogła zmienić wysokość wypłaty becikowego. Podstawowymi warunkami, jakie muszą spełnić rodzice do otrzymania becikowego, jest pozostawanie pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu, a także spełnienie kryterium dochodowego. Po urodzeniu dziecka mamy natomiast 12 miesięcy na złożenie wniosku – osobiście w urzędzie lub za pomocą serwisu Empatia.

Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi becikowe 2024?

Wysokość świadczenia to 1000 złotych na jedno dziecko.

Czy opiekun prawny otrzyma becikowe?

Tak, na złożenie wniosku ma 12 miesięcy od zostanie opiekunem prawnym (lub faktycznym), czy przysposobienia dziecka, natomiast przed ukończeniem przez nie 18 lat.

Jakie jest kryterium dochodowe do becikowego w 2024 roku?

Aby otrzymać becikowe należy spełnić kryterium dochodowe. W 2024 roku wynosi 1922 złote na osobę w gospodarstwie domowym.

Czy kobiecie w ciąży przysługuje L4?

Pracownicy w ciąży przysługuje zwolnienie lekarskie, wtedy otrzyma 100% wynagrodzenia.

Źródło:

  1. https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/9410098,1000-zl-dla-rodzicow-lub-opiekunow-dziecka-becikowe-nie-tylko-na-nowo.html
  2. https://www.pit.pl/aktualnosci/becikowe-2024-1008914
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły