Czy komornik pracuje w weekend?

Czy komornik pracuje w weekend?

Dłużnicy, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, mogą się spodziewać kontaktu komornika. Możliwe jest przyjście komornika do domu dłużnika, zajęcie konta bankowego, czy inne działania. Sporo osób zastanawia się, kiedy powinni się spodziewać wizyty komornika. Czy komornik pracuje w weekendy i święta?

Kiedy przyjdzie komornik?

Jednym z następstw posiadanych długów może być rozpoczęcie się egzekucji komorniczej. W ramach egzekucji komornik próbuje zająć majątek dłużnika, który posłuży do spłaty długów lub ich części. Najczęstszym działaniem komornika jest zajęcie konta bankowego. Dotyczy to zarówno znajdujących się tam oszczędności, jak i wpływających pensji. Oczywiście, komornik musi zostawić na rachunku pewną część pieniędzy, co ma umożliwić opłacenie podstawowych kosztów utrzymania, czy wyżywienia.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Część osób, które borykają się z długami, zastanawia się kiedy komornik może rozpocząć działania w ramach egzekucji. Czy komornik pracuje w weekendy, święta i w jakich godzinach? Niekiedy informacja o godzinach jego urzędowania są przydatne także w innym celu – aby skontaktować się z komornikiem. Uzgodnienie z nim sposobu i warunków spłaty zadłużenia może pomóc w uniknięciu problemów, zajęcia mienia, czy ograniczy koszty komornicze.

Godziny pracy komornika

Komornik jest urzędnikiem państwowym. Spotkamy się z nim w sytuacji, kiedy na skutek przegranej sprawy sądowej rozpocznie się wobec nas egzekucja komornicza. Niestety, obecnie wielu Polaków ma ten problem. Niekiedy długi powstają przez zaniechanie, czy nawet celowe działanie. Często są natomiast negatywnym efektem rosnącej inflacji, czasem także wydarzeń w naszym życiu osobowym lub zawodowym – choroba, utrata pracy, nagłe wydatki, itp.

Nic więc dziwnego, że spora część osób wpisuje w wyszukiwarce zapytanie “komornik godziny pracy”. Dzięki temu próbujemy się dowiedzieć, kiedy możemy spodziewać się wizyty komornika w domu, jego telefonu, czy możliwości skontaktowania się.

Pewnym rodzajem “ostrzeżenia”, które informuje nas o początku egzekucji komorniczej będzie otrzymanie zawiadomienia. już wcześniej powinniśmy jednak o tym wiedzieć. W związku z długiem zwykle otrzymujemy ponaglenia, żądanie zapłaty, czy w końcu przedsądowe wezwanie do zapłaty. Gdy i to nie skutkuje odzyskaniem należności, wierzyciel zwykle po prostu kieruje sprawę do sądu. Dopiero jej skutkiem jest – w razie przegranej dłużnika – rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Ciężko więc mówić o tym, aby komornik rozpoczął swoje działania z zaskoczenia.

Komornik a godziny pracy – kiedy pracuje?

Nie ma odgórnie ustalonych, narzuconych przez przepisy godzin pracy komorników sądowych. Są jednak urzędnikami, którzy najczęściej wykonują swoje obowiązki  Zwykle praca komornika odbywa się w godzinach 7:00 do 21:00.

A czy komornik pracuje w weekendy? Dość typowe jest działanie komornika również w soboty. Często wtedy pracuje on w tych samych godzinach, co w dni powszednie. Praca komornika poza wyznaczonymi godzinami wymaga natomiast posiadania przez niego pisemnej zgody na takie czynności. Wtedy możliwe jest nawet odwiedzenie dłużnika w godzinach nocnych, czy w niedziele i święta. Z pewnością komornik na początku egzekucji komorniczej spróbuje skontaktować się z dłużnikiem lub odwiedzić go w dość “zwyczajnych” godzinach i w dni robocze.

Jeśli chodzi natomiast o możliwość zajęcia konta bankowego lub wypłaty, komornik może zrobić to właściwie w każdym momencie. W tym celu używa on bowiem specjalnej platformy dla komorników lub kontaktuje się z pracodawcą dłużnika – często drogą elektroniczną lub listownie.

Nagrywanie czynności komornika - czy jest legalne?

Czy komornik pracuje w weekendy?

Typowe dni pracy komornika to od poniedziałku do soboty. Możemy więc z całą pewnością stwierdzić że komornik pracuje również w weekendy. Najczęściej odbywa się to w godzinach 7:00-21:00. Dokładne godziny pracy komornika mogą jednak zależeć od konkretnego regionu, czy od samego komornika. Komornik może pracować również w niedziele.

Jak komornik sprawdza majątek dłużnika?

Czy komornik pracuje w święta?

Praca komornika w święta nie należy do typowych sposobów jego działalności. Nie jest to jednak wykluczone, na przykład przez zapisy w polskich przepisach prawa. Możemy więc powiedzieć, że komornikowi zdarza się także pracować w święta, czy w godzinach nocnych. Jest to raczej sytuacja wyjątkowa, na przykład jeśli w inne dni nie uda się komornikowi zastać dłużnika w domu, a ma informację o tym, że stanie się to możliwe właśnie w weekend.

Praca komornika w dni wolne od pracy (niedziele i święta) może wymagać posiadania dodatkowej zgody. Dłużnik może żądać jej okazania przed przystąpieniem komornika do czynności.

Praca komornika w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy

Godziny wykonywania czynności przez kancelarię komorniczą i egzekucja komornicza w dni wolne od pracy i w porze nocnej są opisane w Art. 810 Kodeksu postępowania cywilnego. Znajdziemy tam informacje, że po godzinie 21:00 lub w dni wolne od pracy komornik potrzebuje zgody na prowadzenie czynności. Mowa oczywiście o zgodzie będącej wyrokiem sądu rejonowego prowadzącego sprawę przeciwko dłużnikowi. Dotyczy to jednak wyłącznie czynności prowadzonych przez kancelarię komorniczą poza jej siedzibą.

Jeśli natomiast komornik rozpocznie działania przed godziną 20:00, może je kontynuować także po dwudziestej pierwszej bez dodatkowej zgody.

Podsumowanie artykułu

Podsumowując, nie ma jednego harmonogramu pracy komorników. Może on pracować również w weekendy. Typowe godziny pracy komorników to od 7:00 do 21:00 w dni robocze i soboty. Są jednak wyjątki od tej reguły. Praca komornika jest też możliwa nocą. Wtedy natomiast dłużnik (np. odwiedzony przez komornika w mieszkaniu) może zażądać okazania specjalnej zgody na takie czynności. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy komornik rozpoczął czynności przed godziną dwudziestą. Wtedy przedłużająca się praca nie wymaga dodatkowej zgody.

Najczęściej zadawane pytania

Czy komornik pracuje w weekendy?

Tak, komornik może pracować również w weekendy.

W jakie dni pracuje komornik?

Standardowy czas pracy komornika to od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 21:00. W wyjątkowych sytuacjach może jednak pracować także w innych godzinach. Prowadzenie czynności komorniczych w godzinach nocnych może natomiast wymagać posiadania przez niego dodatkowej zgody.

Czy komornik uprzedza dłużnika przed wizytą w domu?

Najczęściej przed odwiedzinami komornika wysyła do dłużnika pismo. Zwykle nie ma tam jednak informacji o dokładnej dacie i godzinie planowanej wizyty.

Źródło:

  1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/art-810
  2. https://www.infor.pl/prawo/sprawy-urzedowe/egzekucja-komornicza/749785,W-jakich-godzinach-komornik-ma-prawo-wykonywac-czynnosci-urzedowe.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły