Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2024 – ile wynosi?

kwota wolna od zajęcia

Skutkiem niespłacanych zobowiązań i licznych zaległości może być postępowanie egzekucyjne. Komornicy mają szerokie uprawnienia, pozwalające im zająć poszczególne składniki majątku dłużnika, w tym cenne przedmioty, papiery wartościowe i środki pieniężne. Nie oznacza to jednak, że komornik może zostawić osobę zadłużoną z niczym. Wręcz przeciwnie, ponieważ prawo ściśle reguluje to, jakiej kwoty nie można zająć i co jest chronione przed zajęciem komorniczym. Sprawdźmy, ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2024 roku.

Kwota wolna od zajęcia – co to znaczy?

Jako kwotę wolną od zajęcia komorniczego określa się minimalną sumę, jaka musi pozostać na koncie dłużnika. Są to środki, których komornik nie może zająć na poczet zaspokojenia potrzeb wierzycieli, i są one do pełnej dyspozycji osoby zadłużonej. Prawo gwarantuje pewną kwotę wolną od zajęć, aby osoby wobec których jest prowadzone postępowanie, miały środki do życia. 

Podobnie jest w przypadku niektórych niezbędnych przedmiotów. Te również są chronione przed komorniczym zajęciem. Przykładem takich składników majątku są środki higieny i odzież codzienna, podstawowe wyposażenie domu czy też narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej. Celem komornika jest bowiem zaspokojenie potrzeb wierzycieli, a żeby tak się stało, dłużnik musi mieć środki do funkcjonowania. 

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2024 roku?

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w 2024 roku wynosi 75% minimalnego krajowego wynagrodzenia netto. Obecnie minimalne krajowe wynagrodzenie równe jest 4242 złotych miesięcznie, co oznacza że komornik musi zostawić dłużnikowi na koncie przynajmniej 3181,50 złotych

Wyżej opisana sytuacja nie będzie jednak obowiązywała cały rok. 1 lipca 2024 roku wysokość minimalnej krajowej płacy wzrośnie, i będzie ona wynosić 4300 złotych. Wynika z tego, iż w drugiej połowie bieżącego roku komornik będzie musiał zostawić dłużnikowi większą sumę niż wcześniej. Osoby zadłużone będą miały do dyspozycji kwotę wolną równą 3225 złotych

Kwota wolna dla osób poniżej 26. roku życia

Dłużnicy, którzy nie ukończyli 26. roku życia mogą liczyć na to, że ich kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie większa. Będzie ona bowiem równa całej kwocie wynagrodzenia minimalnego brutto. W pierwszej połowie roku jest to więc 4242 złotych, a w drugiej połowie roku będzie to 4300 złotych

Rodzaj umowy a kwota wolna od zajęcia komorniczego

Wyżej opisane kwoty wolne od zajęcia przysługuje osobom zatrudnionym w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, którzy wykonują czynności zarobkowe na podstawie umowy o pracę. Zajęta suma nie może być większa niż połowa uzyskiwanych dochodów. 

Inaczej jest, jeżeli dłużnik wykonuje swoją pracę na podstawie umowy zlecenia. Z reguły takie zarobki nie są chronione żadną kwotą wolną od zajęcia, co oznacza że komornik może zabrać nawet 100% z takiego wynagrodzenia.

Wiele zależy od decyzji urzędnika, dlatego też w interesie dłużnika będzie wykazanie, że owe zarobki są jedynym źródłem dochodu. Z tego powodu warto zaopatrzyć się w niezbędne załączniki takie jak kopia umowy i wyciąg z konta, aby udokumentować całość. Jeżeli komornik uzna że wynagrodzenie faktycznie jest jedynym cyklicznym dochodem, to istnieje szansa na zastosowanie zasad takich jak te w przypadku umowy o pracę. 

Umowa o dzieło – czy komornik może zająć wszystko?

Niestety, w przeciwieństwie do umowy zlecenia, umowa o dzieło nie stwarza nawet najmniejszych szans na to, aby komornik zastosował jakąkolwiek ulgę. Takie dochody mogą być zajęte nawet w 100% ich wysokości. Środki uzyskiwane za pomocą umowy o dzieło nie są cykliczne, dlatego też funkcjonariusz państwowy nie może ich uznać za faktyczne zarobki. 

Co, jeżeli pracuję w niepełnym wymiarze godzin? 

Jak wygląda sytuacja wobec osób, które nie pracują na pełen etat? W takim przypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego zmniejsza się proporcjonalnie do przepracowanego wymiaru czasowego. 

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia w pierwszym półroczu:

 • pracując na ½ etatu – 1 590,75 złotych
 • przy pracy na ¼ etatu – 795,375 złotych
 • pracując na ⅛ etatu – 397,69 złotych

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia w drugim półroczu:

 • pracując na ½ etatu – 1 612,5 złotych
 • przy pracy na ¼ etatu – 806,25 złotych
 • pracując na ⅛ etatu – 403,13 złotych

Kwota wolna od zajęcia z emerytury

Pobierasz świadczenie emerytalne i obawiasz się, że jego kwota ulegnie zajęciu komorniczemu? W tym miejscu pragniemy Cię uspokoić, ponieważ część emerytury również podlega ochronie przed egzekucją.

Kwota wolna od zajęcia dla emerytów wynosi 75% najniższego świadczenia emerytalnego.

Kwota wolna od zajęcia a dług alimentacyjny

Dłużnicy alimentacyjni mają znacznie cięższą sytuację w porównaniu z osobami dotkniętymi innym rodzajem zaległości finansowych. W przypadku takich zadłużonych zajęte środki nie mogą przekraczać 60% uzyskiwanych dochodów. Ponadto, takich dłużników wcale nie dotyczy kwota wolna od zajęcia komorniczego. 

Opisany stan rzeczy stawia osobę dotkniętą długiem alimentacyjnym w bardzo niedogodnym położeniu. Komornik może zająć 60% wynagrodzenia niezależnie od jego wysokości. Dotyczy to nawet tych, których wysokość zarobków oscyluje wokół najniższej krajowej. Oznacza to, że do dyspozycji dłużnika pozostaje bardzo mało pieniędzy na utrzymanie. 

Co, jeśli komornik zajął więcej niż powinien?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego musi pozostać do dyspozycji osoby zadłużonej. Jeżeli podejrzewasz, że funkcjonariusz zajął większą sumę niż ma do tego prawo, to na sam początek spróbuj skontaktować się z nim i wyjaśnić sytuację. Może okazać się, że takie przeoczenie było wynikiem zwykłej, ludzkiej pomyłki.

Jeżeli jednak mimo prób kontaktu nie udało się wyjaśnić sytuacji, to masz do dyspozycji inne rozwiązania. Skuteczna może okazać się skarga na działania komornicze, którą składa się komornikowi, aby ten wysłał ją do odpowiedniego sądu rejonowego. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat tego jak sporządzić i gdzie wysłać takie pismo, to sprawdź nasz wpis: Skarga na czynności komornika – jak ją napisać? Darmowy wzór

Czy kwota wolna od zajęcia może być większa?

Nie istnieją sposoby na to, aby zwiększyć odgórnie ustaloną kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Całkowity dostęp do swoich środków dłużnik otrzymuje jedynie wtedy, gdy całkowicie rozliczy się z zaległych zobowiązań lub sporządzi ugodę z komornikiem. Poszczególne składniki majątku w postaci pieniężnej mogą być jednak chronione przed zajęciem, co dotyczy w szczególności różnych świadczeń i zasiłków. 

Jakich pieniędzy nie może zająć komornik?

 • środków będących kwotą wolną od zajęcia komorniczego
 • pieniędzy przyznanych w ramach 500+
 • zasiłków pielęgnacyjnych
 • świadczeń alimentacyjnych
 • zasiłku socjalnego z MOPS
 • zasiłku macierzyńskiego i ojcowskiego
 • świadczeń wychowawczych i integracyjnych
 • renty rodzinnej dla sierot
 • zasiłku na rzecz ubogich

Kwota wolna od zajęcia – często zadawane pytania

Co, jeżeli posiadam kilka kont w banku?

Kwota chroniona przed zajęciem komorniczym dotyczy łącznie wszystkich rachunków płatniczych dłużnika. Oznacza to, że utworzenie nowego konta nie sprawi, że osoba zadłużona będzie miała do dyspozycji większą sumę.

Czy środki na koncie firmowym są chronione przed zajęciem?

Kwota wolna od zajęcia nie dotyczy konta firmowego, z którego komornik może zająć wszystkie środki. Dłużnik nie może użyć takiego rachunku, aby ominąć istniejące ograniczenia. W przypadku konieczności wypłaty wynagrodzeń pracownikom, niezbędne będzie wysłanie odpowiedniego wniosku do banku. 

Czy komornik może zająć kwotę wolną od zajęcia?

Komornik może zająć kwotę, która teoretycznie byłaby wolną od zajęcia. Tak dzieje się tylko w przypadku dłużników alimentacyjnych, i dotyczy jedynie 60% wynagrodzenia. Komornik może również zająć środki osób pracujących na umowie zlecenie lub umowie o dzieło.

Źródło:

 1. https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/9393150,placa-minimalna-2024-w-gore-ile-wiecej-otrzymamy-na-reke.html
 2. https://www.pit.pl/aktualnosci/ile-wynagrodzenia-minimalnego-zajmie-komornik-w-2024-roku-1009103
 3. https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/9393150,placa-minimalna-2024-w-gore-ile-wiecej-otrzymamy-na-reke.html
Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły