Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą?

egzekucja komornicza

Osoba zadłużona niejednokrotnie mimo szczerych chęci nie jest w stanie spłacić należności. Znajduje się w takiej sytuacji życiowej, że nawet najmniejsze wydatki są dla niej problemem. Co więcej zdaje sobie sprawę, że wierzyciel wkrótce skontaktuje się z sądem i sprawa znajdzie swoje ujście u komornika lub właśnie dostał oficjalne pismo o wszczęciu procedury egzekucyjnej. Jak zabezpieczyć swój majątek przed komornikiem? Czy zawsze musi kończyć się to zlicytowaniem wszelkich dóbr?

Egzekucja komornicza – jak się uchronić przed komornikiem?

Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów z komornikiem jest oczywiście prewencja. Planowanie budżetu w taki sposób, aby mieć stałą i bezpieczną płynność finansową. Niestety nie każdemu z nas się to udaje, nieraz losowa sytuacja życiowa sprawia, że automatycznie stajemy się niewypłacalni.

Decydując się na wzięcie kredytu lub pożyczki, dobrym sposobem jest zaznajomienie się z regulaminami wewnętrznymi banku tj. sprawdzenie czy nasz bank oferuje usługę przedłużenia okresu spłaty lub wakacji kredytowych. Daje nam to możliwość zamrożenia w czasie raty i lepsze zaplanowanie wydatków.Ich koszty na pewno będą mniejsze niż koszty komornika.

Pierwszym sygnałem, który dostajemy jeśli chodzi o zadłużenie zaraz po wierzycielu jest pismo od windykatora. Na tym etapie postępowania jesteśmy w stanie polubownie załatwić umorzenie sprawy lub jej rozbicie w satysfakcjonujący dla obu stron sposób.

Świadomość i wiedza dotycząca praw i obowiązków, zarówno dłużnika jak i komornika jest niezwykle ważna podczas zajęć komorniczych. Przydaje się przede wszystkim wtedy, aby rozróżnić czy prowadzona procedura jest zgodna z prawem, a komornik nie przekracza swoich kompetencji w żadnej sferze. Jedną z metod broniącą się przed egzekucją komorniczą jest współpraca z kancelarią prawną, która może stać się przedstawicielem w tej sprawie, a także doradzi na temat prawa i jego wykorzystywania w praktyce. Każdy dłużnik musi wiedzieć, że komornik może zająć maksymalnie 50% dochodów w przypadku umowy o pracę, lub całość w przypadku umowy zlecenia, ale tylko wtedy kiedy nie jest ona jedynym źródłem dochodów.

Jeśli pismo już do nas dotarło warto samemu lub poprzez kancelarię prawną przeanalizować dokładnie treść dokumentu. Być może jest tam mały szczegół, który przyczyni się do uchybienia nakazu zapłaty, co automatycznie prowadzi do umorzenia postępowania komorniczego.

Co może zabrać komornik, a czego nie?

Komornik może zabrać dobytek domowy: sprzęt kuchenny, samochód, biżuterię, sprzęt elektroniczny, papiery wartościowe i akcje, część naszych zarobków, produkty kredytowe- oszczędnościowe, natomiast nie ma prawa zająć jedzenia, odzieży, produktów oraz sprzętów do rehabilitacji, narzędzi i sprzętów do wykonywania pracy zarobkowej. Komornik nie może zabrać również pensji minimalnej.

co może zająć komornik
Co może komornik, a czego nie może? Grafika

Sposoby jak uchronić się przed komornikiem

Zatrudnienie na wynagrodzenie minimalne

Komornik nie może zabrać zabrać wynagrodzenia jeśli zarabiasz minimalną krajową Dobrym sposobem jest umówienie się z szefem, aby zatrudnił nas na wynagrodzenie minimalne, a resztę pieniędzy wypłacał nam „pod stołem”. W ten sposób unikniemy zajęci naszej pensji jeśli będzie to minimalna krajowa (na rok 2021 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł brutto czyli 2276,42 netto)

Założenie anonimowej karty płatniczej

Anonimowa karta płatnicza to inaczej karta przedpłacona. Jest sposobem na zajęcie majątku przez komornika ponieważ zgodnie z prawem, komornik nie może zajmować pieniędzy zlokalizowanych na zagranicznych rachunkach bankowych. Tak więc możesz np. poprosić pracodawcę, aby przelewał wynagrodzenie na to zagraniczne konto i wten sposób unikniesz zajęcia swoich pieniędzy. Przykładowe karty które możesz bez problemu założyć to:

Konto w SKOKu lub banku spółdzielczym

Pieniądze przechowywane w dużym banku komornik może namierzyć i zająć bez żadnego problemu. Sposobem na to jest założenie konta w SKOKu lub banku spółdzielczym. Nie są one widoczne w systemie OGNIVO który zapewnia wymianę dokumentów i danych pomiędzy ZUSem, Urzędem Skarbowym, bankami i komornikiem. Tak więc posiadając konto w SKOKu Twoje pieniądze są niewidoczne dla komornika. Oczywiście komornik może szukać naszych pieniędzy w inny sposób np. wysyłając pismo do naszego pracodawcy o udostępnienie rachunku na który przelewa nam wynagrodzenie. Innym sposobem jest też zakładanie kont w bankach spółdzielczych bardzo oddalonych od naszego miejsca zamieszkania. W ten sposób komornikowi jest jeszcze trudniej odnaleźć nasze pieniądze.

Zamiana majątku na gotówkę

Innym popularnym sposobem jest zabezpieczenie majątku przed komornikiem poprzez zamianę części swojego majątku w gotówkę które dużo łatwiej jest im ukryć przed komornikiem. Sprzedając więc swoje dobra materialne takie jak np. samochód, komputer, telewizor czy też nieruchomości.

Pismo do komornika

Napisanie pisma do komornika jest to jednym ze sposobów na uniknięcie zajęcia nam całego majątku. Możemy również wysłać pismo o rozłożenie długu na raty. Dogadanie się z wierzycielem pozwoli nam spełnić nasze zobowiązanie w ratach. Unikniemy tym samym zajęcia i zabrania całego naszego majątku.

Ugoda z wierzycielem

Jeśli postępowanie komornicze toczy się wobec Ciebie, możesz skontaktować się z wierzycielem i umówić się z nim na dobrowolną spłatę długu. Jeśli pożyczkodawca zgodzi się na ugodę to należy z nim zawrzeć pisemną ugodę dłużnik – wierzyciel. Dzięki temu nie będziesz ponosić kosztów komorniczych, oraz komornik odblokuje Twoje konta bankowe. Od tego momentu musisz systematycznie spłacić swoje zobowiązania w ratach które ustalisz wcześniej z wierzycielem.

Ugoda z komornikiem

Jest to ostatni sposób na to jak poradzić sobie z komornikiem. Zadeklaruj się podpisując ugodę z komornikiem, że będziesz pracować i co miesiąc systematycznie spłacać swoje zobowiązania. Unikniesz dzięki temu dalszego zajmowania Twojego majątku przez komornika. Mając stały kontakt z komornikiem, obronisz się przez egzekucją komorniczą np. licytacją Twojego domu, mieszkania czy samochodu.

Stały kontakt z komornikiem

Kolejną kwestią jest stały kontakt z komornikiem – odbieranie listów i pism z kancelarii: posiadając wiedzę całościową na temat przedmiotu egzekucji możemy skutecznie się bronić. Sprawdzając np. czy wierzytelność wciąż jest obowiązująca lub złożyć wniosek o upadłości konsumenckiej, jeśli jesteśmy niewypłacalni i nie jest to okres przejściowy. Miejmy wtedy jednak świadomość, że zajęciem może zostać obarczone nasze mieszkanie lub samochód. Jeśli wierzytelność wygasła, bo spłaciliśmy dług wobec wierzyciela lub zdarzenia przedstawione w tytule egzekucyjnym według nas nigdy nie miały miejsca, możemy wnieść do sądu tzw. powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, najlepiej jeśli jest poparte dokumentacją.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu możemy złożyć w przypadku kiedy nakaz zapłaty został wysłany na nasz nieaktualny adres, w związku z czym nie byliśmy w stanie go odebrać, ani tym bardziej uregulować. Wniosek ten automatycznie zawiesza egzekucję, a sąd ponownie rozpatruje sprawę.

Alternatywą jest również ugoda, którą zawrzemy między nami jako dłużnikami, a wierzycielem. W tym momencie zazwyczaj wierzyciele nie są w stanie nam pójść na rękę, ale zawsze warto spróbować, bo tylko oni są osobami decyzyjnymi, jeśli chodzi o umorzenie sprawy. Co może zabrać komornik, a czego nie?

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

AOW Faktoring

Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów z komornikiem jest oczywiście prewencja. Jednak w realnym życiu nie wszystko można przewidzieć. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, w momencie zaobserwowania zatorów płatniczych powinna jak poszukać podmiotu finansowego, który dobierze odpowiednią pomoc. Zabezpieczeniem przed ryzykiem upadłości i prowadzenia działań windykacyjnych jest faktoring. Finansowanie pozwala na utrzymanie bieżącej płynności oraz regulowanie własnych zobowiązań terminowo. Inną jego zaletą jest to, że przy podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy z kontrahentem firma faktoringowa zweryfikuje ją.

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły