Kwota słownie

Zobacz jak napisać liczbę słownie

Sześćdziesiąt, sześciesiąt czy sześćziesiąt złotych? Pięć tysięców, tysięcy czy tysiąców złotych? Zapisywanie liczb w postaci słownej może być niekiedy problematyczne, stąd część osób się zastanawia, czy nie można poprzestać na zapisie cyframi? Sporządzając umowę, konieczne jest podanie kwoty słownie, a przemawia za tym wiele silnych przesłanek.

Zapisywanie kwoty słownie – dlaczego zapisuje się liczby słownie?

Osoby, które podpisywały umowę o pracę, dokonywały transakcji ze spisaniem umowy cywilnoprawnej lub aktu notarialnego zapewne widziały słowny zapis kwot. Nie jest to ani potrzeba ekspresji autorów dokumentów ani złośliwość wymuszająca dłuższe zapoznawanie się z umową. Zapisywanie kwot słownie to powszechna praktyka stosowana w sformalizowanych dokumentach. Stosuje się ją zarówno w urzędach, jak i wśród podmiotów prywatnych czy pomiędzy osobami fizycznymi. 

Zapis słowny kwot jest bardzo istotny, bowiem stanowi ono zabezpieczenie interesów obu stron. Samą kwotę 3000 PLN bardzo łatwo przerobić: trójkę można zamienić na ósemkę, a zero można dodać lub odjąć. Wskutek takich działań może się okazać, że na umowie będzie widnieć kwota 8000 PLN, 300 PLN, a nawet 80000 PLN. Jeśli jednak zastosujemy zapis słowny „trzy tysiące złotych i zero groszy”, ryzyko fałszerstwa znacząco maleje. Znacznie łatwiejsze jest bowiem przerobienie zapisu cyfrowego od zapisu słownego. Nasz generator kwoty słownie zamieni cyfry na słowa w sekundę.

Co by się stało, gdybyśmy nie zapisywali kwot słownie? W wyniku sytuacji losowej lub zamierzonego fałszerstwa może dojść do problemów natury prawnej. Przykłady nadużyć i ich komplikacje są niezwykle liczne, a to zaledwie kilka z nich:

  • Pracodawca spisuje z pracownikiem umowę o dzieło na kwotę 4000 PLN, po czym czwórkę zamienia na jedynkę. Nie dość, że pracownik naraża się na utratę 3000 PLN, to jeszcze pracodawca może fałszywie oskarżyć zatrudnionego o podrobienie dokumentów na swoją korzyść.
  • Sprzedajemy auto za kwotę 5000 PLN, a kupujący odejmuje jedno zero od transakcji, by nie płacić podatku PCC. Urząd Skarbowy kwestionuje zapisy umowy w zakresie wartości pojazdu i obciąża sankcjami solidarnie zarówno sprzedającego, jak i kupującego.
  • Sprzedajemy auto za kwotę 3000 PLN do komisu samochodowego, który przerabia trójkę na ósemkę. Dzięki temu komis wykazuje wyższy koszt podatkowy, na który może dokonać odliczenia VAT-u. Ponownie może dojść do zakwestionowania umowy przez Urząd Skarbowy.
  • Dokument transportowany bez zabezpieczenia doznaje rozmycia tuszu w wyniku niefortunnie rozlanego płynu lub padającego deszczu. Kwota staje się nieczytelna, a rozliczenie nastąpiło w gotówce, przez co nie można posiłkować się rekordami bankowymi.

Jak poprawnie zapisywać kwotę słownie po polsku?

Zapis kwot jest dość częstym zjawiskiem, a napotykane teksty mogą się różnić od siebie nie tyle treścią, co formą zapisu. Przy kwocie 200 złotych jedni napiszą „dwieście złotych”, inni „dwieście złotych i zero groszy”, a jeszcze inni „dwieście złotych i 00/100 groszy”. Która z powyższych form jest poprawna i którą z nich praktykować? Pierwsza wydaje się być najprostsza, w końcu zawiera faktyczną informację na temat kwoty transakcji. Jest ona jednak niekompletna – w polskim systemie monetarnym obowiązują zarówno złotówki, jak i grosze. 

Konieczne jest więc uwzględnienie liczby groszy – choćby było to zero – w zapisie kwot słownych. Oznacza to, że dwa ostatnie zapisy z podanego przykładu będą poprawne, bowiem wyczerpią pełną treść kwoty. Wybranie sposobu zapisu pomiędzy drugim a trzecim przykładem pozostaje kwestią osobistych preferencji. Osoby na co dzień pracujące ze stanami gotówkowymi, np. księgowi, funkcjonariusze KAS czy SCS preferują opcję z „00/100 groszy”, by przyspieszyć pracę. 

kwota słownie generator

Zapis kwoty słownie – ważne informacje

A co z zapisami komputerowymi typu „pięć*osiem*siedem*złotych*dwa*jeden*groszy” dla kwoty 587,21 PLN? Już na pierwszy rzut oka widać, że zapis ten brzmi sztucznie, nienaturalnie i łatwo w nim o pomyłkę. Odchodzi się więc w praktyce od stosowania takiego zapisu, nanosząc korektę jeszcze w systemie komputerowym. Ewentualna korekta polega na tym, że osoba dopisuje części –set, -dziesiąt, i podobne do zapisu komputerowego. Finalna treść takiego zapisu będzie więc brzmieć pięć-set*osiem-dziesiąt*siedem*złotych*dwa-dzieścia*jeden*groszy.

Uwaga dla wszystkich osób, które kwotę 1.000 PLN zapisują jako „tysiąc złotych”, a 1.000.000 PLN jako „milion złotych”. W standardowych, nieformalnych zwrotach dopuszczalne jest opuszczenie liczebnika, co często praktykujemy. Jednak podczas zapisu sformalizowanego konieczne jest dodanie słowa „jeden” przed tysiącem czy milionem. Kwotę 1850,01 PLN zapiszemy więc jako „jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych i jeden grosz”. Warto o tym pamiętać, by w przyszłości zapobiec ewentualnym nieścisłościom. 

Jak zapisywać kwotę słownie po niemiecku i angielsku?

Zdarzają się sytuacje, że otrzymujemy dokument lub zawieramy transakcję na piśmie w języku obcym. Najczęściej dzieje się tak, gdy kupujemy auto w Niemczech z zamiarem sprowadzenia do Polski. Wówczas umowa zostaje sporządzona w języku niemieckim lub angielskim, w której także istnieje konieczność podania zapisu słownego kwoty. Może to nastręczać wielu problemów, głównie natury lingwistycznej.

Zapisy kwot słownie w języku angielskim są stosunkowo proste. Wystarczy znać cyfry angielskie oraz takie słowa jak „hundred”, czyli „sto” i „thousand”, czyli „tysiąc”. Cyfrę każdorazowo zapisujemy oddzielnie od jej liczebnika „umiejscowienia”. Przykładowo, kwota 700 PLN, czyli „siedemset złotych i zero groszy” zostanie zapisana jako „seven hundred zlotys zero groszy”. Znając metodologię zapisu cyfr angielskich powinniśmy sobie dać radę bez większych problemów.

Kłopotliwe może być zapisywanie kwoty słownie po niemiecku – tutaj bowiem dochodzi „odtylny” zapis liczb dwucyfrowych oraz ciąg wyrazowy. Pokazując na przykładzie: 1852,83 PLN po polsku to „jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze”. Po niemiecku będzie to – uwaga – eintausendachthundertzweiundfunfzig zloty dreiundachtzig groszy. Ciąg wyrazowy doskonale widać, jednak na czym polega „odtylność” zapisu liczb dwucyfrowych? Weźmy owe 83 grosze, zapisane jako „dreiundachtzig”. Znając podstawy niemieckiego wiemy, że „drei” to trzy, a „acht” to osiem. Dlaczego więc „drei” występuje jako pierwsze? Ponieważ gramatyka niemiecka zapisuje dwucyfrowe liczby jako „trzy i osiemdziesiąt”, „dwa i siedemdziesiąt”, „osiem i dwadzieścia”. Najpierw podawana jest liczba jedności, a dopiero potem liczba dziesiątek, co budzi spore szanse na pomyłkę.

Narzędzia do zapisywania liczby słownie

Podczas zapisywania kwoty słownie mogą pojawić się rozmaite wątpliwości lub chęć upewnienia się w słuszności myślenia. Aby potwierdzić poprawność zapisu, warto skorzystać z dostępnych w Internecie stron do zapisywania liczb słownie. Darmowe narzędzia do zapisywania liczby słownie to wygodne, pewne rozwiązanie i oszczędność czasu. Strona oferuje zapis słowny liczb nie tylko w języku polskim, ale także po angielsku czy po niemiecku. 

Jak korzystać z narzędzia do zapisywania liczby słowne? To bardzo proste – wystarczy wprowadzić numerycznie pożądaną liczbę, np. 1842. Strona od razu wyświetli nam wynik: jeden tysiąc osiemset czterdzieści dwa.

1 komentarz

Sylwia

Mam radość z dostępu do strony.

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone