Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny/świadczenie opiekuńcze?

zajęcie komornicze zasiłku

Co może zabrać komornik? Co zrobić, gdy komornik przyjdzie do domu?Takie pytania pojawiają się często, gdy komornik rozpoczyna swoje działania – egzekucją komorniczą.Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że komornik będzie na wiele sposobów próbował odzyskać dług. Czasem dochodzi do zajęcia nieruchomości przekazywanych potem na licytacje komornicze, najczęściej jednak komornik zajmuje konto i znajdujące się tam środki. Komornik zajmuje konto bez powiadomienia, jednak czy może zabrać wszystkie znajdujące się tam środki? Czy komornik może zabrać zasiłek pielęgnacyjny? Co z przysługującym świadczeniem opiekuńczym? Czy zajęcie komornicze zasiłku pielęgnacyjnego jest możliwe. Zachęcamy do zapoznania się z dzisiejszym artykułem.

Zasiłek pielęgnacyjny a egzekucja komornicza

Jednym ze świadczeń opiekuńczych, która państwo może przyznać danej osobie jest zasiłek pielęgnacyjny. Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny? Odpowiedź jest prosta: nie może tego zrobić. Dotyczy to zarówno egzekucji komorniczej niealimentacyjnej jak i próby odzyskania długu alimentacyjnego.

W świetle obowiązującego prawa, komornik nie ma prawa do zajęcia dowolnych środków finansowych w ramach egzekucji komorniczej. I tak jak nie może zabrać długu ściągając go z rodziny, nie powinien też zabierać wszystkich środków z konta dłużnika. Mimo, że większości z nas działania komornicze kojarzą się raczej jednoznacznie negatywnie, komornik jest urzędnikiem państwowym i działa w oparciu o polskie przepisy.

Zajęcie komornicze świadczenia opiekuńczego – podstawa prawna

Windykator a komornik – jaka jest między nimi różnica? Windykatorzy są osobami prywatnymi działającymi w imieniu firmy lub kancelarii windykacyjnej. Ich działania często stoją na granicy prawa, moralności i etyki pracy windykatora. Nierzadko osoby pokrzywdzone działaniem firmy windykacyjnej skarżą się na to, że windykatorzy w swoich działaniach posunęli się zbyt daleko..

W przypadku komorników raczej nie dochodzi do takich sytuacji. Egzekucja komornicza jest dobrze opisana w polskich przepisach, a komornik może skorzystać z wielu możliwości ściągnięcia długu.Wszystkie działania są wykonywane w oparciu o wyrok sądu. Artykuł 833 Kodeksu Postępowania Cywilnego jasno wskazuje na to, że świadczenia rodzinne nie są objęte egzekucją komorniczą. Do takich świadczeń należy także zasiłek pielęgnacyjny.

Dlaczego komornik może zabrać zasiłek pielęgnacyjny/świadczenie opiekuńcze? Niechciane zajęcie komornicze zasiłku

Mimo tego, że przepisy wprost mówią inaczej, komornik może zająć pieniądze ze świadczenia opiekuńczego. Dlaczego się tak dzieje? Jeśli kwota wypłacana jest na konto bankowe dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza, komornik nie odróżni tych pieniędzy od wynagrodzenia za pracę, czy oszczędności dłużnika.

W pewnych sytuacjach może więc dojść do pewnych pomyłek. Warto spróbować je wyjaśnić z komornikiem, po prostu się z nim kontaktując.

Jak uchronić należne świadczenia socjalne przed zajęciem komorniczym?

Komornik zwykle zajmuje środki finansowe z konta bankowego, pozostawiając na nim tylko sumę niezbędną do przeżycia. To tak zwana kwota wolna od zajęcia komorniczego i wynosi 75% najniższej płacy w danym roku. I choć komornik nie ma podstawy do odebrania zasiłku opiekuńczego, zdarza się że po prostu pozostawia na koncie tylko kwotę wolną od zajęcia.

Jeżeli pobierasz środki ze świadczeń rodzinnych (np. zasiłek pielęgnacyjny), warto rozważyć założenie dodatkowego konta. Tak zwane konto socjalne (lub konto rodzinne) jest przeznaczone właśnie do odbierania świadczeń z socjalu – zasiłków, świadczenia 500+, świadczeń z MOPS, itp. Takie konto nie zostanie uwzględnione w egzekucją komorniczą, środki pozostaną więc bezpieczne.

Konto socjalne – sposób na uniknięcie utraty pieniędzy ze świadczeń socjalnych

Utworzenie konta socjalnego nie jest dobrym wyjściem wyłącznie dla osób żyjących z socjalu. Wiele osób ma prawo do jednego z zasiłków socjalnych, a komornik nie ma podstaw do zajęcia takich środków. Dodatkowo nie trzeba być dłużnikiem uporczywie unikającym spłacania swoich zobowiązań, by obawiać się komornika. Niestety, czasem dochodzi do nieprzewidzianych sytuacji, a czasem pomyłka lub niekorzystny zbieg okoliczności mogą spowodować rozpoczęcie działań komorniczych wobec Ciebie.

Założenie konta socjalnego jest możliwe w niemal każdym polskim banku. Jego prowadzenie może być bezpłatne, a korzystanie z tego konta nie różni się w zasadzie od normalnego rachunku bankowego. Warto więc rozważyć założenie takiego konta.

Kto otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem opiekuńczym wypłacanym przez państwo. Prawo do niego mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, a także niezdolne do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny jest więc formą pomocy, na przykład w celu pokrycia dodatkowych wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją, itp. Także dodatkowa opieka, czy pomoc potrzebna osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji może być przecież kosztownym obciążeniem domowego budżetu. W związku z powyższym, kwota przyznana w ramach zasiłku pielęgnacyjnego nie podlega zajęciu komorniczemu.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa (Kodeks Postępowania Cywilnego) świadczenie opiekuńcze nie może być więc wykorzystane przez komornika do pokrycia długu. Dotyczy to zarówno zajęcia alimentacyjnego jak i niealimentacyjnego.

Ile komornik może zabrać z zasiłku pielęgnacyjnego?

Zgodnie z literą prawa, komornik nie zabierze ani złotówki z zasiłku pielęgnacyjnego. To świadczenie opiekuńcze jest bowiem wyjęte z egzekucji komorniczej. Jeżeli stanie się inaczej, osoba pokrzywdzona bezprawnym działaniem komornika może złożyć skargę na czynności komornicze. Jej efektem powinien być zwrot środków z zasiłku pielęgnacyjnego, które mogły zostać bezprawnie odebrane.

Zajęcie komornicze zasiłku pielęgnacyjnego – podsumowanie

Podsumowując, przepisy jasno określają, które środki finansowe nie podlegają zajęciu komorniczemu. Należy do nich między innymi zasiłek pielęgnacyjny. Warto zabezpieczyć swoje pieniądze, na przykład lokując je na specjalnym koncie socjalnym/koncie rodzinnym w jednym z polskich banków.

Jeżeli komornik zajął zasiłek pielęgnacyjny, prawdopodobnie doszło do pomyłki. Nie jest łatwo odróżnić środki z zasiłku socjalnego od tych otrzymywanych z innych źródeł. Komornik widzi je po prostu jako jedną sumę pieniędzy i na niej dokonuje egzekucji – zajmując część pieniędzy. Jeśli zasiłek został zajęty, skontaktuj się z komornikiem w celu ich zwrotu. Jeśli to nie pomoże, możesz złożyć skargę na czynności komornicze.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły