Ile może zabrać komornik z emerytury w 2022 roku?

ile może zabrać komornik z emerytury

Według danych Krajowego Rejestru Długów emeryci to jedna z najbardziej zadłużonych grup społecznych. Średnia kwota zaległego zobowiązania przypadająca na seniora w 2020 roku wyniosła około 18 tysięcy złotych. Nie brzmi to dobrze, a powodem takiej kolei rzeczy jest fakt, że emerytury w Polsce wcale nie są wysokie. Seniorzy przyzwyczajeni do danego poziomu życia, posiłkują się kredytami, czy chwilówkami, a późniejsze raty spłat przerastają ich możliwości, przez co popadają w długi. Często w takich sytuacjach dla wierzyciela jedynym rozwiązaniem staje się przymusowa egzekucja zadłużenia, a do akcji wkracza komornik, który ma prawo położyć rękę na emeryturze. Spokojnie, nie może on jednak zabrać nam całości świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z poniższego artykułu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć odnośnie egzekucji komorniczej Twojej emerytury, a także poznasz najnowszą kwotę wolną od zajęcia, która została zaktualizowana wraz z początkiem marca. 

Czy komornik może zająć całą emeryturę? Sprawdź, co z Twoją trzynastką i czternastką

Oczywiście, że nie. Jest to uregulowane prawnie, a kwoty wolne od zajęcia waloryzowane są co roku, tak samo jak emerytura minimalna. W 2021 roku kwota najniższej emerytury wynosi 1250,88 zł brutto, czyli 1067 zł netto. Dzięki zmianom w Nowym Ładzie, wypłata minimalnej emerytury wzrosła do 1138 zł netto w 2022 roku. To więcej o 71 zł miesięcznie niż w 2021 roku, a 864 zł rocznie. Nie ma jednak znaczenia, czy emerytura przyznawana jest z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), czy z Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Świadczenia z obu instytucji podlegają egzekucji komorniczej na tych samych zasadach.

Inaczej sytuacja wygląda jednak z tzw. trzynastką i przyznawaną w tym roku “czternastką”. W przypadku tych dodatków do emerytury, seniorzy nie muszą obawiać się, że komornik je zajmie, ponieważ nie ma do tego prawa. Gwarancją jest zapis w ustawie o emeryturach i rentach. Trzynasta emerytura wypłacana będzie w kwietniu tego roku i wyniesie 1250,88 zł brutto, czyli równowartość minimalnej emerytury w 2021 roku. “Czternastka” natomiast wypłacana ma być jesienią i wynosić tyle samo co “trzynastka”, jednak nie trafi w ręce każdego seniora. Nie otrzymają jej emeryci, którym przyznawane są najwyższe świadczenia, a osoby, których emerytura jest wyższa niż 2900 zł brutto, otrzymają kwotę pomniejszoną o miesięczne przekraczanie najniższej emerytury. Jeśli jednak doszłoby do sytuacji, że któreś z dodatkowych świadczeń, zostałoby przypadkiem zajęte przez komornika, należy jak najszybciej skontaktować się urzędem odpowiedzialnym za proces wypłacania „trzynastek” i “czternastek”.

Kwota wolna od zajęcia emerytury w 2022 roku

Kwota wolna od zajęcia to nic innego jak kwota, której z emerytury komornik zabrać nam nie może. Od 1 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń, ponieważ są one waloryzowane co roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Używamy tu liczby mnogiej, bowiem kwota wolna od zajęcia jest zależna od tego komu jesteśmy dłużni pieniądze. Od 1 marca 2022 kwota ta zmieni się, wtedy zaktualizujemy nasz wpis.

Poniżej przedstawiamy poszczególne kwoty i rodzaj potrącenia: 

 • dłużnicy alimentacyjni (sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego) – 555,19 zł
 • dłużnicy zalegający z opłatami za pobyt w placówkach zdrowotnych lub placówkach opieki (należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno opiekuńczych) – 222,07 zł
 • długi niealimentacyjne (sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi) – 916,07 zł
 • należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane – 732,86 zł 

Oznacza to, że niezależnie od tego jak dużo pieniędzy jesteśmy winni, egzekutor nie może zabrać nam z emerytury kwoty wolnej od zajęcia. Nie ważne, czy otrzymujemy świadczenie minimalne, czy jedno z najwyższych.

Emerytura. Ile może zająć komornik w 2022 roku?

Jaką więc maksymalną miesięczna kwotę emerytury może zając komornik na potrzeby zabezpieczenia roszczeń wierzyciela? Tak jak w przypadku kwoty wolnej od potrąceń, zależy to od tego komu jesteśmy dłużni w pieniądze. 

 • długi niealimentacyjne – w przypadku zaległości w spłacie pożyczek oraz kredytów, a także zadłużenia czynszowego, jest to 25% miesięcznej emerytury
 • długi względem placówek zdrowotnych – w przypadku gdy zalegamy za płatność w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jest to 50% miesięcznej emerytury
 • długi alimentacyjne – w przypadku zaległości związanymi z niepłaceniem alimentów stawka wzrasta nawet do 60% miesięcznej emerytury 

W każdym przypadku egzekutor nie może zostawić emeryta bez żadnych środków do życia, czyli każdego obowiązują kwoty wolne od zajęcia. Nawet w przypadku najniższej emerytury miesięcznej, która w tym roku wynosi 1250,88 zł brutto, czyli 1067 zł netto, komornik może zabrać tylko tyle, byśmy otrzymali kwotę wolną od potrąceń. Oznacza to, że niezależnie od wysokości długu, każdemu przysługują te same prawa. 

Może zdarzyć się jednak i tak, że z naszej emerytury zostanie zabrana zbyt duża kwota, dlatego trzeba kontrolować comiesięczne wypłaty. Jeśli dopatrzysz się jakiejś nieprawidłowości, przysługuje Ci 7 dni na skontaktowanie się z egzekutorem i poinformowanie o błędnym wyliczeniu kwoty egzekucji. Po złożeniu odpowiedniego zawiadomienia, środki powinny zostać w krótkim czasie zwrócone.  Jeżeli tak się nie stanie, kolejnym krokiem jest wizyta w kancelarii komorniczej, w której urzęduje dany komornik. Gdyby pomimo tych działań, kwota nie została zwrócona, dłużnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi na bezprawne działania komornika.

Emerytura, a dodatkowa praca. Czy komornik może zabrać mi też pensję?

Kwestia potrącenia z dwóch świadczeń nie jest regulowana, a w obydwu przypadkach zastosowanie mają inne ustawy, dlatego więc komornik nie ma podstaw aby je łączyć. Wyjątkiem jest egzekucja alimentów, w takich przypadkach dochody z różnych źródeł są sumowane, a następnie proporcjonalnie potrącane. W przypadku świadczeń alimentacyjnych przepisy są zawsze dużo surowsze, ponieważ prawo jako priorytet stawia dobro dzieci. 

Ile może zabrać komornik z emerytury w 2022 roku? Podsumowanie

 RODZAJ ZADŁUŻENIAKWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA EMERYTURY W 2022 ROKU (aktualna do 28 lutego 2022)MAKSYMALNY PROCENT ZAJĘCIA EMERYTURY 
długi alimentacyjne555,19 zł60%
długi niealimentacyjne916,07 zł25%
 długi względem placówek zdrowotnych 222,07 zł 50%
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane  732,86 zł  25%

2 komentarze

Jolanta dragowska

Ile może zabrać komornik jeśli pracuje tylko na umowa/zlecenie i jestem matką samotnie wychowujaca

Odpowiedz
  Katarzyna

  Wszystko. Chyba że się dogada z komornikiem i będzie samemu spłacać dług.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły