Jak zabezpieczyć pieniądze przed rozwodem?

rozwód

Wiele związków małżeńskich na co dzień zmaga się z mniejszymi lub większymi sporami o kwestie finansowe. Nic więc dziwnego, że w trakcie rozwodu ta kwestia jest jedną z największych problemów do rozwiązania. w dzisiejszym wpisie postaramy się podpowiedzieć jak zabezpieczyć pieniądze przed rozwodem. Sprawdzimy, co warto zrobić by uniknąć późniejszych niedopowiedzeń i kłopotów dla obu rozwodników.

Koszty rozwodu – ile kosztuje rozwód?

Już same koszty rozwodu są dość dużym obciążeniem dla osób, które się na niego decydują. Średnia suma niezbędnych wydatków to między 2000 a 4000 złotych. Jeżeli w trakcie sprawy rozwodowej małżonkowie chcą dokonać podziału majątku, koszty mogą znacznie wzrosnąć.

W celu poznania szczegółowych kosztów i opłat związanych z rozwodem zapraszamy do naszego wpisu: koszt rozwodu.

Rozwód przy wspólnocie majątkowej

Jednym ze skutków małżeństwa jest powstanie wspólnoty majątkowej. Dotyczy zarówno rzeczy należących do jednego z małżonków, a także tych dóbr które nabyli w trakcie trwania ich związku małżeńskiego. Co obejmuje wspólnota majątkowa? Właściwie to ciężko wskazać rzeczy, których nie obejmuje. Wspólnota majątkowa obejmuje przedmioty, zgromadzone oszczędności, samochód, wszystkie ruchomości, ale także nieruchomości.

Dotyczy to jednak rzeczy nabytych lub otrzymanych już podczas trwania małżeństwa. Wspólnota majątkowa nie obejmuje dóbr, czy pieniędzy zgromadzonych przed ślubem. Wspólnota majątkowa obejmuje więc rzeczy i środki finansowe zgromadzone od zawarcia związku aż do rozwodu.

Gdy małżonkowie pozostają w separacji lub kiedy planują rozwód, warto już wcześniej złożyć wniosek o podział ich majątku. Co do zasady majątek małżonków jest dzielony po równo – na pół. Mogą jednak przystać na inny sposób podziału, jeśli oboje wyrażają na to zgodę.

Niektórzy podczas zawierania związku małżeńskiego decydują się na rozdzielność majątkową. Można to jednak zrobić już w trakcie trwania małżeństwa.

Czy pieniądze wchodzą w skład wspólnoty majątkowej?

Częstym pytaniem jest to, czy środki pieniężne także składają się na wspólnotę majątkową. Tak, wspólnota majątkowa małżonków obejmuje zarówno gotówkę, jak i środki zgromadzone przez oboje małżonków np. na rachunkach bankowych, czy na lokacie oszczędnościowej. Jeśli jeden z małżonków inwestował w kryptowaluty, one także wchodzą w skład majątku małżonków. Podziałowi nie podlegają jedynie papiery wartościowe otrzymane w formie darowizny.

Długi i zobowiązania finansowe małżonków a wspólnota majątkowa

Wspólnota majątkowa nie dotyczy jedynie zgromadzonych środków, ale również zobowiązań. Małżonkowie odpowiadają wzajemnie za swoje długi. Z tego względu w przypadku większych zobowiązań zwykle wymagana jest także zgoda małżonka. Zobacz nasz artykuł, w którym opisujemy do jakiej kwoty można pożyczyć pieniądze bez zgody małżonka.

Kiedy wspólnota majątkowa nie obowiązuje?

Wspólnota majątkowa nie obejmuje małżonków, którzy podpisali intercyzę, czyli zdecydowali się na rozdzielność majątkową.Jest to sposobem na ochronę swoich pieniędzy przed rozwodem. Po podpisaniu intercyzy małżonkowie gromadzą majątek na włąsną rękę. Nie podlega on podziałowi podczas rozwodu.

Umowę intercyzy należy podpisać w obecności notariusza – ma formę aktu notarialnego. Nie tylko planowany rozwód skłania małżonków do podpisania intercyzy. Wiele par decyduje się na nią już w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli natomiast małżonkowie decydują się na rozdzielność majątkową w trakcie trwania związku, pozostaje im do ustalenia jedna istotna kwestia. Muszą dojść do porozumienia, co zrobić z dotychczas zgromadzonym majątkiem, który jak najbardziej jest objęty wspólnotą majątkową.

Zabezpieczenie pieniędzy przed rozwodem – warto podpisać intercyzę!

Ciężko stwierdzić dlaczego, ale intercyza raczej źle się kojarzy większości osób. Jest jednak najlepszym sposobem na ochronę majątku przed rozwodem. Poza brakiem konieczności problematycznego podziału majątku w razie rozwodu, intercyza jest sposobem na ochronę przed długami małżonka.

Można więc powiedzieć, że rozdzielność majątkowa zabezpiecza interesy małżonków i chroni przed długami.To szczególnie interesująca opcja, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą obarczoną jakimś ryzykiem. W razie problemów finansowych firmy, majątek drugiego małżonka pozostaje wtedy niezagrożony.

Przywrócenie wspólnoty majątkowej

Intercyza znosi wspólnotę majątkową. A czy da się przywrócić wspólnotę majątkową? Niezależnie od momentu podpisania intercyzy, można przywrócić wspólnotę majątkową. Przywrócona wspólnota majątkowa obowiązuje jednak dopiero od momentu jej podpisania. Majątek zgromadzony w trakcie obowiązywania umowy intercyzy pozostaje w rękach każdego z małżonków z osobna.

Przywrócenie wspólnoty majątkowej nie działa wstecz. Małżonkowie mogą jednak rozszerzyć wspólnotę majątkową o przedmioty, które wcześniej nie wchodziły w jej skład. Dotyczy to zarówno środków pieniężnych, jak i różnych ruchomości i nieruchomości.

Rozwód a kredyt

Co zrobić z kredytem po rozwodzie? Co się stanie z kredytem hipotecznym lub kredytem gotówkowym wziętym przez małżonków? Kto powinien spłacać kredyt po rozwodzie? Najłatwiejszym rozwiązaniem jest próba spłacenia kredytu, na przykład z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania. Małżonkowie po równo spłacają swoją część kredytu (połowę). Jeżeli natomiast jeden z małżonków chce pozostać w mieszkaniu, trzeba podpisać z bankiem nową umowę kredytową. Bank nie musi na to wyrażać zgody, na przykład jeśli jedna z osób nie ma wystarczającej zdolności kredytowej.

Podsumowanie – jak zabezpieczyć pieniądze przed rozwodem

Rozwód jest dość problematycznym, a czasem także kosztownym przedsięwzięciem. Podczas przygotowań do niego, warto nie tylko przygotować pozew rozwodowy (Zobacz jak napisać pozew o rozwód.), ale też zabezpieczyć swoje finanse. Najlepszym sposobem jest podpisanie umowy o intercyzę – rozdzielność majątkową. Czasem wcześniej trzeba natomiast dokonać podziału majątku małżonków.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły