Wniosek 300+ na wyprawkę szkolną – jak wypełnić? Kiedy wysłać?

wniosek 300+

W związku z pójściem dziecka do szkoły rodzice mogą starać się o otrzymanie jednorazowego świadczenia 300+. Związane jest z programem “Dobry start”. Pozwala to na pokrycie części kosztów związanych z tak zwaną wyprawką szkolną, czy zakupem materiałów edukacyjnych i książek. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak wysłać wniosek 300 plus. Sprawdzimy też, kiedy wysłać wniosek o świadczenie “Dobry start”. Zapraszamy zatem do lektury.

300 zł dla ucznia – to program “Dobry start”

Dla wielu rodziców powrót ich dzieci do szkoły po wakacyjnej przerwie jest zarówno dobrą, jak i złą wiadomością. Dzieci wreszcie znów mają zorganizowany czas, co jest istotne szczególnie w przypadku młodszych pociech. Dobrą wiadomością jest też powrót do edukacji.  Zupełnie przeciwne odczucia wiążą się jednak z koniecznością poniesienia sporych wydatków i zakupu wielu przedmiotów, czy książek niezbędnych w kolejnym roku szkolnym.

Wyprawka szkolna kosztuje zwykle sporo pieniędzy, ale tu z pomocą przychodzi program “Dobry start”. Rodzice mogą liczyć w związku z nim na otrzymanie dodatkowych 300 złotych na początku roku szkolnego. Obok programu 500 plus, “Dobry start” jest kolejnym rządowym świadczeniem, które ma ulżyć nieco rodzicom, a długoterminowo spełnić rolę prorodzinną. Zasiłek 300+ jest wypłacany od początku roku szkolnego 2018/2019.

Czym jest 300 plus?

W praktyce w związku z programem “Dobry start” jednorazową zapomogę w wysokości 300 złotych otrzymują rodzice dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole w kolejnym roku szkolnym. Świadczenie przysługuje na każde dziecko, do ukończenia przez niego pewnego wieku:

 • do 18 roku życia
 • do 20 roku życia – jeśli dziecko kontynuuje naukę w danej szkole

W każdym roku świadczenie 300+ przysługuje około 4,5 milionom dzieci. Co ważne, w przypadku programu dobry start nie ma żadnego kryterium dochodowego, które musieliby spełnić rodzice.  Ponadto program obejmuje nie tylko dzieci wychowywane przez rodziców lub opiekunów, ale także przebywające w placówkach zastępczych.

Kogo obejmuje program trzysta plus?

Świadczenie 300 plus może dostać rodzic dziecka uczącego się i rozpoczynającego nowy rok szkolny. Przysługuje więc raz w roku. W większości przypadków świadczenie przysługuje dzieciom lub ich opiekunom prawnym (zwykle po prostu rodzicom) do ukończenia osiemnastego roku życia. W pewnych przypadkach limit jest o dwa lata wyższy – gdy dziecko kontynuuje naukę w danej szkole.

Kto może otrzymać 300 plus?

 • rodzice uczniów
 • pełnoletni uczniowie, jeśli nie są na utrzymaniu rodziców (na przykład gdy rodzice nie żyją lub lub mają prawo do alimentów ustanowione przez sąd)
 • opiekunowie prawni i faktyczni
 • rodzina zastępcza
 • dyrektorzy placówek wychowawczych i placówek opiekuńczych
 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeytycznych
 • osoby zajmujące się prowadzeniem rodzinnego domu dziecka

300 plus a opieka naprzemienna

Wniosek o 300 plus może złożyć jeden z rodziców. Jeśli dziecko – uczeń, któremu przysługuje świadczenie 300 plus – nie pozostaje w jednym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, wniosek składa ten rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Gdy względem dziecka uprawnionego do odebrania świadczenia 300+ została ustanowiona przez sąd opieka naprzemienne, oboje rodziców otrzymają po połowie świadczenia – po 150 złotych.

Wniosek o dofinansowanie wyprawki szkolnej – jak złożyć wniosek o 300+?

Jeśli dziecku przysługuje świadczenie z programu “Dobry start” (300+), warto złożyć wniosek jak najszybciej. Jak złożyć wniosek o 300 plus? Sposobów jest kilka, dlatego z pewnością każdy rodzic, opiekun lub inna uprawniona osoba z łatwością dopełni formalności:

 • wniosek drogą elektroniczną:
  • przez Profil Zaufany lub podpis elektroniczny – wchodząc do serwisu Emp@tia
  • przez bankowość internetową
 • wysłać wniosek pocztą
 • udać się do właściwej dla miejsca zamieszkania placówki – urzędu lub ośrodka pomocy społecznej

Warto dodać, że elektroniczny wniosek o 300 plus złożysz od 1 lipca do 30 listopada danego roku (bankowość elektroniczna lub przez Emp@tię). Osobiste składanie wniosków w oddziale urzędu lub instytucji jest możliwe od 1 sierpnia do końca listopada.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

Najlepiej jest poświęcić kilka chwil na złożenie wniosku o zapomogę na wyprawkę szkolną już podczas wakacji. Wtedy mamy sporą szansę, że otrzymamy wypłatę świadczenia jeszcze przed początkiem roku szkolnego. Ministerstwo Rodziny i Polityki  Społecznej zapewnia, że złożone w tym terminie wnioski zostaną szybko rozpatrzone, a wypłata nastąpi najpóźniej do końca września danego roku.

W przypadku wysłania wniosku już po rozpoczęciu wniosku, wypłata nastąpi do dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Najpóźniejszy termin składania wniosku 300 plus to 30 listopada – wypłata może więc nastąpić do końca stycznia kolejnego roku.

W platformie Emp@tia wnioski o świadczenie 300+ znajdziesz już od 1 lipca.

Kiedy dostanę pieniądze z 300 plus?

Niektórzy z pewnością zastanawiają się, kiedy przyjdzie przelew 300 złotych. Osoby, które złożyły wniosek od 1 lipca (początek możliwości wnioskowania o świadczenie Dobry start) do końca sierpnia powinny liczyć na przelew do 30 września danego roku. W praktyce często przelew przychodzi wcześniej, szczególnie jeśli wniosek o 300+ złożysz na początku lipca.

Pozostałe osoby będą musiały poczekać na wypłatę trzysta plus  do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Osobiste złożenie wniosku o Dobry start – gdzie wnioskować o 300+?

Wnioski o świadczenie 300+ (świadczenie dobry start – wyprawka szkolna) składamy w tym samym miejscu, co wnioski o 500+. Oznacza to kilka instytucji:

 • urząd miasta
 • urząd gminy
 • ośrodek pomocy społecznej, MOPS
 • inne placówki wyznaczone przez gminę – często jest to np. centrum świadczeń

Jeśli natomiast wniosek o 300+ składa przedstawiciel rodziny zastępczej, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Co zrobić, by otrzymać świadczenie 300+?

Aby otrzymać wypłatę 300 złotych ze świadczenia “Dobry start” musisz wykonać tylko kilka kroków:

 1. Przygotuj wniosek oraz dodatkowe dokumenty, gdy są potrzebne (np. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 300+)
 2. Przekaż wniosek w odpowiedniej instytucji
 3. Czekaj na wypłatę środków z 300+

Czy komornik może zająć środki ze świadczenia 300+?

Niektórzy zastanawiają się, czy komornik ma prawo zająć środki z zasiłku 500+ lub innego świadczenia wypłacanego na dziecko. Nie ma takiego prawa, choć praktyka pokazuje, że bywa różnie. Komornik nie jest w stanie odróżnić, które pieniądze na koncie rodzica to jego pieniądze, a jaką część stanowi 300+ lub 500+. Egzekucja komornicza może więc skutkować zajęciem rachunku, na który wcześniej trafiły środki z zapomogi na wyprawkę szkolną.

Podobnie komornik nie może zabrać wynagrodzenia dziecka za długi rodzica.

Decyzja o przyznaniu świadczenia 300+

W związku z tym, że świadczenie 300 plus przysługuje każdemu dziecku spełniającemu podstawowe warunki, procedura została uproszczona. Wypełniając wniosek o 300+ podasz więc adres poczty elektronicznej. To na ten e-mail przyjdzie decyzja o przyjęciu wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia 300+.

Jeśli nie wpiszesz swojego adresu e-mail, decyzję możesz odebrać osobiście w placówce. Ważne jest jednak to, że nie musisz tego robić – nie spowoduje to wstrzymania wypłaty świadczenia.

Czy świadczenie 300+ przysługuje dzieciom w zerówce?

Moje dziecko idzie do “zerówki”, czy mogę się więc starać o świadczenie 300+? Odpowiedź jest prosta: nie ma takiej możliwości. Ustawodawca przewidział to świadczenie tylko dla dzieci uczących się w szkole – szkole podstawowej, szkole średniej, itp. Nawet, jeśli zerówka jest umiejscowiona w budynku szkoły podstawowej, co często ma miejsce, rodzice nie mają prawa do 300 plus.

Jeśli masz młodsze dziecko, przysługuje Ci natomiast ulga na dziecko. Zobacz, jaką wysokość ma ulga na dzieci w 2022 roku.

Czy świadczenie “Dobry start” należy się studentom lub uczniom szkoły policealnej?

Także tu odpowiedź jest krótka: nie ma takiej możliwości.

Czy muszę zapłacić podatek od 300+?

Podobnie do programu 500+, świadczenie wypłacane z programu “Dobry start” (jednorazowa zapomoga 300 złotych na wyprawkę szkolną) jest zwolnione z podatku.

Czy zapomoga na wyprawkę to zawsze 300 złotych?

Program “Dobry start” nazywany jest inaczej 300+. Nie ma możliwości otrzymania innej kwoty. Trzysta złotych to kwota przysługująca jeden raz w roku na jedno dziecko uczące się. Jeśli masz więcej dzieci – możesz otrzymać świadczenie dla każdego z nich. Jeśli masz więcej dzieci, możesz się też zainteresować założeniem karty dużej rodziny.

Wyjątkiem jest tu sytuacja, kiedy o 300+ starają się rodzice sprawujący naprzemienną opiekę nad dzieckiem. Oni otrzymają po 150 złotych.

A może odłożyć 300 złotych i przekazać dziecku?

Wiele osób nie potrzebuje wsparcia finansowego, a jednocześnie może pobierać świadczenie 500+, czy jednorazowo dostać 300 złotych na wyprawkę. Jeśli nie potrzebujesz tych pieniędzy, bo na przykład Twoja sytuacja finansowa jest dobra, możesz przekazać te pieniądze swojemu dziecku. Możesz zainwestować środki w kryptowaluty,  Jeśli wolisz nie ryzykować i godzisz sz się na nieco mniejszy zysk skorzystaj z naszego rankingu najlepszych lokat i wybierz jedną z nich. Po wielu latach może się tam uzbierać całkiem pokaźna suma, którą dziecko wyda na studia, na zakup własnego mieszkania lub na podróż swoich marzeń.

Jeśli nie masz pomysłu, możesz skorzystać z pomocy doradcy finansowego. Aby mieć jednak pewne rozeznanie, zobacz nasz poradnik: w co inwestować w 2022 roku.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły