500 plus – jak otrzymać?

500 plus

„Rodzina 500 plus” to rządowy program, który ma na celu wsparcie polskich rodzin. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi przysługuje pomoc finansowa w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie wypłaca się na pierwsze dziecko oraz każde kolejne. Sprawdź, jak otrzymać 500 plus oraz jakie są zasady przyznawania świadczenia w 2021 roku.

Kto może otrzymać świadczenie 500 plus?

Od 1 lipca 2019, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w programie 500 plus, świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wcześniej natomiast, przez ponad 3 lata, pieniądze z 500+ były wypłacane na drugie oraz kolejne dziecko. Wsparcie na pierwsze dziecko można było uzyskać wyłącznie w przypadku spełnienia określonych kryteriów dochodowych. W 2021 roku świadczenie 500 plus otrzyma więc każde dziecko, bez względu na wysokość zarobków jego rodziców. Wsparcie finansowe w wysokości 500 zł będzie przysługiwać dziecku do ukończenia przez niego 18 lat. Gdy dziecko osiągnie pełnoletność, to wtedy rodzice nie będą mogli dłużej pobierać świadczenia z programu 500+.

Świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” przysługuje każdej rodzinie niezależnie od stanu cywilnego rodziców dziecka. W przypadku rodziców rozwiedzionych lub pozostających w nieformalnym związku pomoc finansową otrzyma ten rodzic, który sprawuje pełną opiekę nad dzieckiem. A co jeśli opieka przysługuje obojgu rodzicom? Wtedy oboje mają prawo złożyć wniosek o świadczenie 500+ oraz otrzymać je w tym okresie, w którym sprawują opiekę nad dzieckiem.

Aby jednak nie było niejasności, sprawdźmy, kto może otrzymać 500 plus:

 • rodzice (już wyjaśniliśmy, jak wygląda to od strony prawnej),
 • rodziny zastępcze,
 • opiekunowie prawni,
 • opiekunowie faktyczni,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Jakie są zasady przyznawania świadczenia w 2021 roku?

W 2021 roku świadczenie „Rodzina 500 plus” przysługuje na każde dziecko niezależnie od dochodu. To akurat nie uległo zmianie. Nastąpiły jednak zmiany w okresie rozliczeniowym. Świadczenie „500 plus” przyznawane jest na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Jeśli chcesz otrzymywać świadczenie od czerwca 2021 roku, to musisz złożyć nowy wniosek w następujący sposób:

 • od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną,
 • od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej w urzędzie.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku o 500+, najpóźniej do końca czerwca 2021 roku, gwarantowało nieprzerwane wypłacanie świadczenia. Oznacza to, że jedynie środki z wniosku złożonego do końca czerwca są wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 500+?

Aby otrzymać 500 plus, należy w odpowiednim terminie złożyć wniosek o to świadczenie. Gdzie można złożyć wniosek o 500+?

1. Przez Internet

2. W wybranej placówce ze względu na miejsce zamieszkania

Wniosek można złożyć w formie papierowej w wybranym urzędzie gminy lub miasta, w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

3. Przez Pocztę Polską

Ostatni sposób to wysłanie wniosku listem za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Terminy wypłat 500+ w 2021 roku

Dla przypomnienia – wnioski o świadczenie 500 plus na okres trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.  można było składać od 1 lutego br. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną/papierową. Wypłata świadczenia wychowawczego jest uzależniona od terminu złożenia wniosku oraz ustalenia prawa do świadczenia. Dlatego warto zaznaczyć, że nie ma jednego, dokładnego terminu dla wszystkich. W zależności od miejsca zamieszkania wypłata 500+ może nastąpić w innym terminie, lecz zawsze do końca danego miesiąca.

Sprawdźmy terminy wypłat świadczenia 500+ w 2021 roku:

Termin złożenia wnioskuTermin wypłaty
do 30 kwietnia 2021 r.do 30 czerwca 2021
w maju 2021do 31 lipca 2021
w czerwcu 2021do 31 sierpnia 2021
w lipcu 2021do 30 września 2021
w sierpniu 2021do 31 października 2021

Czy osoby mieszkające za granicą mogą skorzystać z 500 plus?

Jednym z warunków przyznania świadczenia 500 plus jest zamieszkanie na terenie Polski. Aby uzyskać prawo do otrzymania wsparcia finansowego z programu „Rodzina 500 plus”, trzeba posiadać faktyczne miejsce zamieszkania na terenie Polski w trakcie pobierania świadczeń. Wyjątkiem są sytuacje, gdy jeden z rodziców przebywa z dziećmi w kraju, zaś drugi pracuje za granicą. Wtedy rodzice mogą skorzystać z 500+, ale pod warunkiem, że świadczenie na dzieci nie będzie pobierane w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii.

Kiedy można stracić prawo do świadczeń 500 plus?

Istnieje kilka sytuacji, w których wypłata świadczenie 500 plus może zostać wstrzymana lub anulowana:

 • gdy dziecko trafi do placówki zapewniającej całodobowe utrzymanie lub zacznie być pod opieką zastępczą,
 • w momencie, gdy rodzic przestanie sprawować pełną opiekę nad dziećmi,
 • jeśli wywiad środowiskowy wykaże, że rodzice przeznaczają świadczenie na niewłaściwe cele, np. na alkohol,
 • na dziecko przyznano świadczenie rodzinne za granicą,
 • jeśli dziecko zawrze związek małżeński za zgodą sądu opiekuńczego,
 • gdy dziecko zacznie pobierać świadczenia na własne dziecko.

Oprócz powyżej wymienionych sytuacji świadczenie 500+ może zostać wstrzymane, jeśli wniosek nie zostanie złożony w terminie lub będzie zawierał błędne informacje. I jak było kilka razy wspomniane – utrata 500 plus nastąpi w momencie ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Czy mimo świadczenia 500 plus nadal brakuje Ci środków? A może zaskoczył Cię nagły wydatek? Sprawdź naszą propozycję pożyczki na 500+.

Daria Owczarzak
Daria Owczarzak
Absolwentka filologii polskiej. Zajmuje się przygotowaniem treści oraz tworzeniem grafik. Prywatnie wegetarianka z zamiłowaniem do fotografii i powieści kryminalnych. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły