Zasiłki rodzinne i dodatki 2024 – dostępne świadczenia

zasiłki rodzinne

Świadczenia socjalne to rodzaj wsparcia finansowego, bez którego wiele osób nie mogłoby funkcjonować. Kwoty wypłacanych zasiłków przysługują wielu grupom, które są w potrzebie, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, lub znajdującym się w ciężkiej sytuacji. Część obecnie dostępnych pomocy przeznaczona jest również dla rodzin. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są obowiązujące zasiłki rodzinne i dodatki do nich. 

Jakie zasiłki rodzinne obowiązują? Lista zasiłków

Zasiłek rodzinny naKwota zasiłku
Dziecko do 5. roku życia95 złotych
Niepełnoletnie dziecko powyżej 5. roku życia124 złote
Pełnoletnie dziecko przed 24. rokiem życia135 złotych

Jakie dodatki do zasiłków są dostępne? Lista dodatków

Dodatek do zasiłku rodzinnegoKwota dodatku
Jednorazowy zasiłek z tytułu narodzin dziecka1000 złotych
Z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem podczas trwania urlopu wychowawczego400 złotych
Z tytułu wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie95 złotych miesięcznie (na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłków rodzinnych)
Z tytułu wychowywania dziecka samotnie193 złote na dziecko (ale nie więcej niż 386 złotych łącznie)
Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego100 złotych
Z tytułu rehabilitacji i kształcenia niepełnosprawnego dziecka90 złotych (110 złotych jeżeli dziecko ma więcej niż 5 lat, ale mniej niż 24 lata)
Z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania69 złotych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (113 złotych dla uczniów z częściową lub całkowitą niepełnosprawnością)
dodatki do świadczeń

Kto może skorzystać z zasiłku rodzinnego?

Nie każda rodzina ma możliwość sięgnąć po zasiłek rodzinny. Jest tak, ponieważ świadczenie to przygotowane jest z myślą o tych gospodarstwach domowych, których sytuacja finansowa i materialna skłania do szukania pomocy. Z tego względu obowiązuje kryterium dochodowe, które należy spełnić aby mieć szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie rodzinnego zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych.

Ile wynosi obecnie kryterium dochodowe zasiłku rodzinnego?

  • 674 złote – limit dochodu na osobę w gospodarstwach domowych
  • 764 złote – limit dochodu na osobę w gospodarstwach domowych z niepełnosprawnym dzieckiem

Zasiłki rodzinne przyznawane są nie tylko biologicznym rodzicom danej pociechy. Z takiego rodzaju wsparcia finansowego mogą skorzystać również opiekunowie prawni, a także osoby pobierające naukę. Wszystko zależy od decyzji wydanej przez MOPS, ponieważ to ten organ odpowiedzialny jest za przyznawanie tego świadczenia.

Chcecie dowiedzieć się więcej o zasiłku rodzinnym? Dodatkowe informacje znajdziecie w naszym wpisie na ten temat: Ile czeka się na zasiłki z MOPS? Zasiłek rodzinny 2024.

Czy są zasiłki dla alkoholika?

Zasiłek opiekuńczy – czym różni się od zasiłku rodzinnego?

Zasiłki rodzinne i poszczególne dodatki do nich są wypłacane przez MOPS. Inaczej jest w przypadku zasiłku opiekuńczego. Ten wypłacany jest przez ZUS. Cel takiego świadczenia jest nieco inny, ponieważ wypłacane kwoty mają na celu wspomóc finansowo tych rodziców, którzy nie mogą wykonywać pracy zarobkowej ze względu na konieczność zajęcia się dzieckiem.

Po zasiłek opiekuńczy mogą sięgnąć rodzice i opiekunowie prawni dzieci chorych i niepełnosprawnych. Co więcej, takie świadczenie może być również przyznane tym osobom, które nie wykonują zarobkowej pracy ze względu na zajmowanie się innym chorym członkiem rodziny, takim jak dziadek, babcia, wnuk, czy też rodzic. Koniecznym warunkiem jest to, aby osoba chora przebywała w jednym gospodarstwie domowym z opiekunem, który wnioskuje o zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy nie tylko na chore dzieci – kto jeszcze może go uzyskać?

Może zdarzyć się, że konieczność opieki nad dzieckiem będzie zdarzeniem nieprzewidzianym, niebędącym skutkiem choroby ani niepełnosprawności. Rodzice i opiekunowie prawni mogą sięgnąć po zasiłek opiekuńczy, jeżeli doszło do sytuacji takiej jak: zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, choroba opiekunki do dziecka, czy też choroba partnera, który zazwyczaj sprawuje opiekę. Zasiłek zostanie przyznany w takich przypadkach tylko wtedy, gdy dziecko nie ukończyło jeszcze 8. roku życia.

Zasiłek stały z MOPS - ile wynosi?

Zasiłek pielęgnacyjny w 2024

Zasiłki rodzinne i dodatki to ważne świadczenia, ale równie istotnym jest zasiłek pielęgnacyjny. Przyznawany jest on na pokrycie kosztów związanych z opieką. Dotyczy on m.in. osób powyżej 75. roku życia, niepełnosprawnym dzieciom, i osobom z pełną lub całkowitą niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 złotych miesięcznie.

Obok zasiłku pielęgnacyjnego istnieje również dodatek pielęgnacyjny. Są to dość zbliżone do siebie świadczenia, jednak kwota tego drugiego jest nieco wyższa, wynosi ona bowiem 256,44 złotych. Z racji podobnego przeznaczenia tych świadczeń, niemożliwe jest pozyskiwanie obu jednocześnie.

Świadczenie pielęgnacyjne – czy to też zasiłek pielęgnacyjny?

Obok dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego, wyróżnić można również świadczenie pielęgnacyjne. Z racji podobnych nazw i przeznaczenia, terminy te często są ze sobą mylone. Należy mieć jednak na uwadze, że świadczenie pielęgnacyjne nie jest ani dodatkiem, ani zasiłkiem. Jest to obecnie kwota 2119 złotych, która stanowi całkowitą wypłatę opiekuna danej osoby.

Chcecie uzyskać dodatkowe informacje o zasiłkach pielęgnacyjnych? Znajdziecie je w tym wpisie: Zasiłek pielęgnacyjny 204 – komu przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek macierzyński, a długość urlopu

Wbrew nazwie, zasiłek macierzyński nie przysługuje jedynie matce dziecka. Z tego rodzaju świadczenia mogą skorzystać również ojcowie. Warunkiem otrzymania przyznawanego dodatku jest skorzystanie z urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego.

Jak obliczana jest podstawowa, pełna kwota zasiłku macierzyńskiego? Jest to kwota równa średniej wyliczanej ze składek chorobowych, płaconych przez okres 12 miesięcy poprzedzających datę narodzin dziecka. Sama kwota świadczenia różni się w zależności od długości urlopu i okoliczności z nim związanych. Pełną listę warunków znajdziecie na stronie ZUS.

Zasiłek dla bezrobotnych

Może zdarzyć się, że rodzic lub opiekun nie będą w stanie znaleźć pracy zarobkowej. Z tego względu zasiłek dla bezrobotnych również można zaklasyfikować jako zasiłki rodzinne i dodatki do nich. Wsparcie finansowe przyznawane jest jedynie tym osobom, które mają status osoby bezrobotnej i nie mogą skorzystać z proponowanych przez Urząd Pracy form zatrudnienia.

Koniecznym do spełnienia warunkiem jest również posiadanie stażu pracy wynoszącego 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających przyznanie statusu osoby bezrobotnej. Od 1 czerwca 2024 roku kwota zasiłku wzrośnie. Będzie o około 200 złotych wyższa, niż w 2023 roku. Od 1 czerwca 2024 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1491,90 złotych przez pierwsze 90 dni, i 1357,63 złotych w trakcie dalszego okresu korzystania ze świadczenia. Stawka ta może jednak się różnić, a wiele zależy od przepracowanych lat. Osoby ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat mogą liczyć jedynie na 80% kwoty świadczenia, za to osoby ze stażem pracy powyżej 20 lat mają dostęp do 120% zasiłku.

Osoby z najdłuższym, czyli ponad 20-letnim stażem pracy mogą więc liczyć na zasiłek w wysokości 1790,30 zł brutto (1629,17 zł netto). Po pierwszych trzech miesiącach kwota ta spadnie do 1406,00 zł brutto (1279,46 zł netto). Podwyżki zasiłku dla bezrobotnych zostały obliczone na podstawie wzrostu cen rok do roku. GUS opublikował tę wartość – wynosiła ona ostatnio 11,4%.

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2024

Dla wielu osób pozostających w nieco gorszej sytuacji finansowej, dobrą wiadomością jest tez wzrost minimalnego wynagrodzenia. W 2024 roku znów rośnie – i to dwa razy w ciągu roku! Do 30 czerwca 2024 roku pensja minimalna w Polsce to 4242 złotych brutto. Od 1 lipca do końca roku wynosi ona natomiast 4300 złotych brutto.

Źródło:

  1. https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/6492057,dodatki-do-zasilku-rodzinnego-2024-kwoty-ustawa.html
  2. https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/6477856,zasilek-rodzinny-2024.html
  3. https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/zasilek-dla-bezrobotnych-2024-ile-wynosi-kiedy-i-komu-przysluguje-st7757395
Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły