Zasiłek stały z MOPS 2024 – ile wynosi? Kto może go uzyskać?

zasiłek stały z mops

Różnego rodzaju zasiłki i świadczenia od wielu lat pomagają osobom w trudnej sytuacji, wspierając je finansowo i materialnie. Jedną z form takiej pomocy jest zasiłek stały, wypłacany przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej tzw. MOPS. Kto może uzyskać zasiłek stały i ile wynosi wysokość świadczenia od pomocy społecznej w 2024 roku? Sprawdź te informacje w poniższym wpisie.

Zasiłek stały – co to jest? Definicja

Zasiłek stały to wypłacane miesięcznie świadczenie, które ma na celu pomóc osobom w ciężkiej sytuacji. Do takiej grupy zaliczają się m.in. osoby, które z racji wieku bądź stanu zdrowia nie mogą kontynuować pracy zarobkowej. Tacy świadczeniobiorcy nie mają wystarczających dochodów, aby samodzielnie się utrzymać, ale dzięki zasiłkowi stałemu ich sytuacja może ulec znacznej poprawie.

Zasiłki pozwalają wielu osobom na podniesienie poziomu swojego życia, a także korzystanie z licznych dóbr materialnych, których finansowanie bez pomocy świadczenia nie byłoby możliwe. Jest to więc swoiste wyrównywanie szans, które odczują osoby najbardziej potrzebujące.

Kto może otrzymać zasiłek stały z MOPS w 2024 roku?

Kluczową kwestią w temacie zasiłków i świadczeń jest zazwyczaj to, jaka grupa będzie uprawniona do pobierania takowych. Dla wielu osób taka pomoc finansowa jest dosłownie czymś, co zmienia życie i pomaga wiązać koniec z końcem, toteż warto się tej kwestii przyjrzeć.

Kto może otrzymać zasiłek stały?

 • pełnoletnie osoby samotnie gospodarujące, które nie mogą podjąć się czynności zarobkowych ze względu na wiek lub stan zdrowia (w tym niepełnosprawność), a ich dochód jest niższy niż kryterium dochodowe osób samotnie gospodarujących. Za osobę samotnie gospodarującą uznaje się również osobę przebywającą w domu pomocy społecznej, lub ubiegającą się o pobyt w takowym (jeżeli przed przyjęciem osoba ta uprawniona była do pobierania zasiłku).
 • pełnoletnie osoby pozostające w rodzinie, których wiek lub stan zdrowia (w tym niepełnosprawność) nie pozwala na podjęcie się pracy zarobkowej, a ich dochód jest niższy niż kryterium dochodowe osoby pozostającej w rodzinie

W określonych przypadkach możliwe jest uzyskanie zasiłku stałego nawet przy wykonywaniu pracy zarobkowej. Są to jednak rzadkie wyjątki, ponieważ dochód z takiej pracy nie może przekraczać kryterium dochodowego, co praktycznie się nie zdarza.

Dodatkowe kryteria przyznawania zasiłku stałego

Kryterium dochodowe nie jest jedynym czynnikiem, który jest istotny podczas przyznawania zasiłku. Równie ważne jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Stan ten może być spowodowany zarówno wiekiem, jak i stanem zdrowia. W przypadku osób niezdolnych do pracy z powodu chorób lub niepełnosprawności, kryterium wiekowe staje się mniej istotne.

Kolejną istotną kwestią są łączne dochody rodziny zasiłkobiorcy. Osoba pozostająca w rodzinie może spotkać się z odmową, jeżeli średni dochód wszystkich członków przekracza ustaloną kwotę – w tym wypadku jest to 600 złotych.

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2024?

1 stycznia 2024 roku zmieniła się wysokość zasiłku stałego z MOPS. Podstawą jest Ustawa z 28 lipca 2023 roku, która niespełna miesiąc później trafiła do Dziennika Ustaw.

Wysokość zasiłku to indywidualne kryterium, które w dużej mierze zależy od dochodów danej osoby. Zgodnie z polskim prawem, wysokość zasiłku nie może być niższa niż 100 złotych i wyższa od 1000 zł miesięcznie. Górny limit nie obowiązuje w przypadku osób zamieszkujących w gospodarstwie wieloosobowyn.

Jak ustala się wysokość zasiłku?

Wysokość zasiłku dla osób samotnie gospodarujących

Wysokość zasiłku równa jest różnicy między dochodem danej osoby a równowartością 130% kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, przy czym wysokość świadczenia nie może przekraczać 1000 złotych miesięcznie.

Zasiłek dla osób pozostających w rodzinie

Wysokość zasiłku równa jest różnicy dochodu na osobę w rodzinie a równowartością 130% kryterium dochodowym osoby w rodzinie. W przypadku osób pozostających w rodzinie nie obowiązuje ograniczenie wysokości świadczenia, toteż może być ono większe niż 1000 złotych.

Zmiana wysokości kryterium dochodowego

Kryterium dochodowe w 2024 roku wynosi 1000 złotych na osobę samotnie gospodarującą i 600 złotych na osobę pozostającą w rodzinie.

Kryterium dochodowe- poradnik.

Pobieram inne świadczenia – czy mogę otrzymać zasiłek stały?

Nie mamy dobrej wiadomości dla osób, które pobierają inne świadczenia i zasiłki, a jednocześnie starają się o zasiłek stały. W takich przypadkach wniosek o wsparcie finansowe zostanie odrzucony, ponieważ zasiłek stały jest wypłacany jedynie tym, którzy nie są beneficjentami innego określonego świadczenia.

Jakie świadczenia skreślają szansę na otrzymanie zasiłku stałego z MOPS?

 • zasiłek opiekuńczy
 • renta
 • emerytura
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • renta socjalna
 • zasiłek z tytułu bycia samotnym opiekunem dziecka

Nie jest możliwe otrzymywanie zasiłku stałego z MOPSu także w sytuacji, w której nie kwalifikujemy się już na zasiłek dla bezrobotnych.

zasiłek stały z MOPS

Dochód – jak go obliczyć, żeby wiedzieć ile mogę otrzymać?

Obliczanie dochodu jest niezwykle istotnym krokiem, ponieważ pozwala ustalić danej osobie, czy ma ona szansę na zasiłek, i na jaką kwotę może liczyć. Warto jednak pamiętać o tym, że w skład dochodu nie wchodzą elementy takie jak zasiłki celowe, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne czy 500+.

Jak obliczyć miesięczny dochód?

Wysokość dochodu netto otrzymujemy w wyniku odjęcia od wynagrodzenia całkowitego zaliczki na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Jest to w potocznym rozumieniu dochód netto – „na rękę”, a więc ta kwota, która co miesiąc wpływa na Twój rachunek bankowy lub jest wypłacana Ci przez pracodawcę w innej formie.

Co nie liczy się jako dochód?

Poniżej przedstawiamy listę składników, które nie liczą się jako dochód, toteż nie muszą być brane pod uwagę przy wnioskowaniu o zasiłek:

 • zasiłki celowe
 • świadczenia socjalne (jednorazowe w formie pieniężnej)
 • świadczenia przysługujące osobom bezrobotnym
 • dochód z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego – zakłada się że obszar 1 ha przeliczeniowego przynosi dochody w wysokości 345 złotych
 • pieniądze z programu 500+
 • świadczenia na osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Kompletna lista świadczeń, które nie są brane pod uwagę w takich przypadkach, wymieniona jest w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Nieoczywiste, dodatkowe źródła dochodu, które pozwolą dostać kredyt gotówkowy

Jak pomniejszyć swój dochód aby otrzymać wyższe świadczenie?

W poszczególnych przypadkach dochód może zostać pomniejszony, wobec czego osoba wnioskująca będzie miała szansę na wyższy zasiłek stały. Dotyczy to przypadków:

 • konieczności płacenia alimentów na rzecz innej osoby fizycznej (sprawdź ile wynoszą alimenty w stosunku do zarobków)
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne (są odejmowane od Twojego wynagrodzenia, aby obliczyć finalną kwotę jaką otrzymujesz za pracę)
 • podatku dochodowego, który dana osoba musi zapłacić (odejmujesz go obliczając swój dochód)

Jak złożyć wniosek o zasiłek stały – instrukcja krok po kroku

Wiele potrzebujących osób nie otrzymuje wsparcia ze względu na liczne procedury i formalności, przez jakie trzeba przejść aby uzyskać zasiłek stały. Aby pomóc naszym czytelnikom, zdecydowaliśmy się opisać proces wnioskowania o zasiłek w kilku krokach, dzięki czemu całość będzie przejrzysta i zrozumiała.

 1. Upewnij się, że jesteś uprawniony do zasiłku – w tym celu warto sprawdzić, czy nie pobieramy innych świadczeń, które mogą przekreślać nasze szanse na zasiłek stały.
 2. Skompletuj dokumenty – uporządkuj niezbędne dokumenty i załączniki. W tym przypadku będą to odpowiednie orzeczenia o niezdolności do pracy i stanie zdrowia.
 3. Przejdź przez wywiad środowiskowy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza wywiady w celu zebrania dokładniejszych informacji i ustalenia sytuacji danej osoby. Takie postępowanie zapobiega nadużyciom i pozwala mieć pewność, że wsparcie trafia do osób, które najbardziej tego potrzebują.
 4. Złóż orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – każda osoba ma na to jedynie 60 dni, dlatego tak ważne jest uprzednie skompletowanie dokumentów. W przypadku niezłożenia do MOPSu orzeczenia o niepełnosprawności, zasiłek może nie zostać przyznany.
 5. Jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania, to osoba wnioskująca stanie się uprawniona do pobierania zasiłku w określonej kwocie co miesiąc. Należy jednak pamiętać o spełnieniu kryterium dochodowego i załączeniu niezbędnych dokumentów w terminie.

Zasiłek stały z MOPS 2024 – podsumowanie

Zasiłek stały może pomóc naprawdę wielu osobom, które zostały dotknięte ciężką sytuacją finansową. Świadczenie to wypłacane jest miesięcznie, toteż takie wsparcie można traktować jako sposób na częściowe ustabilizowanie swojej sytuacji. Zaleca się jednak zapoznanie z wszelkimi wymaganiami dotyczącymi świadczenia, aby nie tracić czasu na wysłanie wniosku, który zostanie odrzucony.

Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2024 roku?

Wysokość zasiłku stałego to w tym roku od 100 do 1000 złotych. Aby obliczyć dokładną wartość należy odjąć dochód osoby (samotnej lub średnią osób w gospodarstwie domowym) od równowartości 130% kryterium dochodowego.

Od kiedy podwyżka zasiłku stałego z MOPS?

Podwyżka zasiłku stałego z MOPS nastąpiła 1 stycznia 2024 roku.

Źródło:

 1. https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/zasilek-staly-od-stycznia-2024-jaka-podwyzka-dla-kogo-zasilek-staly-ile-wyniesie-zasilek-w-2024-mops-kryterium-dochodowe-ustawa-o-pomocy-spolecznej-po-nowemu-aa-Kiq7-kMgV-Azko.html
 2. https://www.pit.pl/aktualnosci/zasilki-rodzinne-2023-2024-problematyczne-kryterium-dochodowe-uprawniajace-do-zasilku-1008593
 3. https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Od-1-stycznia-2024-to-swiadczenie-wzrosnie-do-1000-zl-Wchodzi-wazna-podwyzka,253380,2.html
Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

4 komentarze

Basia

Witam,
syn pobiera zasiłek socjalny ma 2 grupę
nigdy nie pracował ma 40 lat
czy Mops będzie ciągle płacił zasiłek,nie sprawdzając dlaczego syn nie chce podjąć pracy a może pracować
Brak sił i zniszczone zdrowie tak Mops pomaga nierobom

Odpowiedz
  Karolina

  Dzień dobry. Jestem w ciężkiej sytuacji finansowej. Wychowuje syna i jestem w ciąży, mam l4 koło 2300, partner 2tys, w tym alimenty na syna mam 770zl. Od tego odliczam mieszkanie które mnie kosztuje wynajem prawie 3tys, alimenty partnera 1200,biady dziecka 270. Została mi odmówiona pomoc. Jestem zalamana bo jest miesiąc w którym nie mam co dać dziecku do jedzenia ciepłego bo nas nie stać. Nie rozumiem tego bo osoby które piją, nie pracują mają pomoc. A mi odmówiono 😭bardzo proszę o pomoc.

  Odpowiedz
Mirosław

Posiadam stopien umiarkowany,czy należy mi się darmowy obiad z MOPSu?

Odpowiedz
Wojciech

Witam serdecznie.Ktoś może wie jeśli pobierałem w Polsce rentę z MOPS zasiłek stały ,i pielęgnacyjny.Czy mogę go pobierać także w Niemczech .Zasiłek stały niby musiałem Zawiesić bo takie są przepisy. A pielęgnacyjny ?Osoby które tam pracują stwierdziły że jeśli jestem za granicą to nic mi się nie należy ?

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły