Ile wynosi zasiłek dla alkoholika?

zasiłek dla alkoholika

Alkoholizm to jedna z najczęściej spotykanych form uzależnienia, której skutki są niezwykle dotkliwe. Problem z alkoholem odbija się nie tylko na zdrowiu uzależnionego, ale również na jego relacjach z rodziną i bliskimi, sytuacji bytowej, a nawet zatrudnieniu. Osoby dotknięte alkoholizmem zachęca się do szukania pomocy, co najczęściej dotyczy profesjonalnego wsparcia psychologicznego i terapii. Czy można również liczyć na materialną pomoc? Zobaczmy, czy w Polsce można uzyskać zasiłek dla alkoholika i jaka jest jego wysokość. 

Czym jest alkoholizm? 

Alkoholizm to uzależnienie od spożywania różnych form alkoholu etylowego. Do tej formy uzależnienia dochodzi wtedy, gdy dążenie do spożywania alkoholu staje się priorytetem danej osoby. W efekcie taka sytuacja prowadzi do utraty kontroli i spożywania zbyt wysokich ilości tej substancji. Mimo iż w wielu kręgach alkoholizm jest tematem tabu, to skala problemu jest dość wysoka. Według danych WHO, aż 2,5 miliona Polaków ma problem z nadużywaniem alkoholu, z kolei około 700-900 tysięcy Polaków zmaga się z cięższą formą tego uzależnienia. 

Popadnięcie w uzależnienie od alkoholu nie zawsze jest spowodowane wyborami danej osoby. Sporą rolę pod tym względem grają również czynniki genetyczne, medyczne, psychologiczne i socjologiczne. Alkohol często traktowany jest jako istotny element kultury – wiele osób nie wyobraża sobie bez niego imprezy, ważnej uroczystości, czy też wzniesienia toastu. Częste okazje do spożycia tej substancji nie sprzyjają abstynencji, toteż średnia spożycia alkoholu w Polsce jest wyższa niż średnia europejska. 

Czy można wyjść z alkoholizmu?

Alkoholizm jest chorobą, z której nie da się wyleczyć raz na całe życie. Nieraz słyszy się o przypadkach, w których osoba po latach abstynencji znowu popadła w nałóg. Można to porównać do innych powracających uzależnień, takich jak problem z hazardem. Mimo tego, w pełni uzasadnione jest istnienie instytucji takich jak poradnie leczenia uzależnień. Z pomocą odpowiedniej terapii możliwe jest nakierowanie uzależnionego na właściwą ścieżkę, dzięki czemu ten będzie umiał poprawnie funkcjonować i nie będzie odczuwał konieczności sięgnięcia po alkohol. 

Czy istnieje zasiłek dla alkoholika?

Istnieją różne formy pomocy alkoholikom, z czego część z nich przybiera postać zasiłku. Osoba, która utraciła zatrudnienie, może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Warto mieć jednak na uwadze to, że Urząd Pracy może odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli doszło do zwolnienia dyscyplinarnego (zwolnienie z art. 52 Kodeksu Pracy). 

Innym rodzajem świadczenia, które może pomóc alkoholikowi, jest zasiłek realizowany w ramach pomocy społecznej. Wypłatą środków zajmuje się wówczas GOPS lub MOPS (zależnie od miejscowości). W dalszej części tekstu przyjrzymy się, ile może wynieść taki zasiłek dla alkoholika i kto może z niego skorzystać. 

Stały zasiłek dla alkoholika – ile wynosi?

Zasiłek dla alkoholika w formie zasiłku stałego wypłacany jest każdego miesiąca. Przeznaczony jest dla osób, które z racji wieku bądź stanu zdrowia nie mogą kontynuować pracy zarobkowej. 

Jakie grupy osób uprawnione są do zasiłku stałego?

  • kobiety powyżej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65. roku życia, którzy nie mogą sobie pozwolić na samodzielne utrzymanie,
  • osoby, które nie mogą podjąć się czynności zarobkowych ze względu na chorobę lub stan zdrowia, w tym również osoby niepełnosprawne,

Jakie świadczenia wykluczają korzystanie z zasiłku stałego?

  • zasiłek opiekuńczy,
  • renta,
  • emerytura,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • renta socjalna,
  • zasiłek z tytułu bycia samotnym opiekunem dziecka,
  • zasiłek dla bezrobotnych.

Wysokość zasiłku jest różnicą między dochodem danej osoby, a obowiązującym w jej przypadku kryterium dochodowym. Obowiązujące kryterium to 776 złotych dla osoby samotnie gospodarującej i 600 złotych dla osoby pozostającej w rodzinie. Wypłacona kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 719 złotych miesięcznie.

Chcecie dowiedzieć się więcej o zasiłku stałym? W naszym osobnym wpisie znajdziecie najważniejsze informacje:

Zasiłek stały z MOPS 2023 – ile wynosi? Kto może go uzyskać?

Okresowy zasiłek dla alkoholika – czym różni się od zasiłku stałego?

W pewnych przypadkach zasiłek dla alkoholika przyjmie postać zasiłku okresowego. Wówczas świadczenie wypłacane jest w okresie ustalonym przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie indywidualnych okoliczności sprawy. Ten rodzaj świadczenia przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie i brak możliwości utrzymania. 

Czy zasiłek dla alkoholika ma sens?

Nie istnieje w Polsce żaden zasiłek, który przyznawany jest ze względu na alkoholizm. Opisane w tekście rodzaje świadczeń przyznawane są na podstawie innych kryteriów, których spełnienie uprawnia również alkoholika do dodatkowych środków. Może więc się okazać, że wniosek o zasiłek stały zostanie odrzucony, a wówczas konieczne będzie szukanie wsparcia w innej formie. 

Wiele osób oburza się na myśl o tym, że osoba zmagająca się z alkoholizmem sięga po zasiłek. Takie myślenie może jednak pogłębić istniejący problem, ponieważ alienuje i stygmatyzuje osobę uzależnioną. Efekt może być więc całkowicie odwrotny – alkoholik zamiast otworzyć się, zdać sobie sprawę z sytuacji i szukać pomocy, zacznie ukrywać swój nałóg i jeszcze bardziej go pogłębi. 

Źródła:

https://www.who.int/publications/i/item/9789241565639

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły