Zasiłek pielęgnacyjny 2022 – komu przysługuje i ile wynosi?

zasiłek pielęgnacyjny

Każde państwo ma obowiązek zapewnić wsparcie swoim obywatelom, to finansowe również. Socjal w Polsce realizowany jest głównie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Wydają one różnego rodzaju zasiłki, w tym zasiłek pielęgnacyjny. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2022? Na jakich zasadach jest przyznawany zasiłek i jak można się o niego starać?

Zasiłek pielęgnacyjny 2022

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które wypłaca państwo w ramach prowadzenia polityki socjalnej i prorodzinnej. Należy on do świadczeń opiekuńczych, a udziela się go na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie to, jak mówi zapis Ustawy o świadczeniach rodzinnych: „przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji”

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Z racji tego, że jest to dodatek na pokrycie kosztów związanych z opieką, przysługuje on:

  • niepełnosprawnemu dziecku
  • osobom niepełnosprawnym powyżej 16 lat, legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, gdy niepełnosprawność zaszła przed 21. rokiem życia. Klasyfikować się będą także osoby, którym ZUS albo KRUS wydają II grupę inwalidzką
  • osobie, która ukończyła 75 lat

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2022?

Póki co od 4 lat nie zmienia swojej wartości. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Szanse na podwyższenie tej kwoty lokują się w okolicach 2024 roku. Minusem działającym na rzecz świadczenia jest to, że nie podlega corocznej waloryzacji i dlatego przez długi czas pozostaje niezmienione. Co 3 lata odbywa się jego weryfikacja, ale nawet to nie daje gwarancji podwyższenia. Stało się tak rok temu, gdy to kwota z 2019 roku została podtrzymana.

Zasiłek pielęgnacyjny – kiedy nie przysługuje?

Nie zawsze zasiłek udaje się uzyskać. Urząd odmawia wypłaty świadczenia, gdy niepełnosprawnemu przysługuje dodatek pielęgnacyjny, gdy jego rodzina korzysta już z formy pomocowej zza granicy na jego rzecz oraz w sytuacji przebywania niepełnosprawnego np. w areszcie śledczym, zakładzie poprawczym, czy domu pomocy społecznej.

Świadczenie pielęgnacyjne 2022

Zajmowanie się osobą z niepełnosprawnością, której stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie to praca na pełny etat – 24 godziny na dobę. Wymaga ogromnego zaangażowania, wielu sił i porzucenia jakichkolwiek innych obowiązków czy pracy na rzecz opieki. Najcześciej rodzicy czy opiekun musi porzucić swoją pracę, aby zajmować się chorym dzieckiem. Właśnie dla takich osób Państwo przygotowało świadczenie pielęgnacyjne, które mogą otrzymać w przypadku porzucenia pracy na rzecz całodobowej opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezgynacji z pracy lub innego zajęcia zarobkowego przysługuje:

  • rodzicowi – matce lub ojcu
  • opiekunowi dziecka
  • osobie będącą rodziną zastępczą lub spokrewnioną z dzieckiem
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby która wymaga opieki nastąpiła przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole, nie pożniej niż do ukończenia 25 toku życia.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2022?

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł miesięcznie, jednak podlega co rocznej waloryzacji.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko?

Zasiłek uzyskuje się po złożeniu odpowiedniego wniosku do gminy lub miasta, w zależności od miejsca zamieszkania. Wzór znajdować się będzie w urzędzie lub na stronie ośrodka pomocy społecznej. Będziesz potrzebować przede wszystkim dowód osobisty osoby, na którą ubiegać się będziesz o zasiłek. Niezbędne będzie również orzeczenie o niepełnosprawności wraz z wyznaczonym stopniem lub grupą inwalidzką. Jeśli nie jesteś prawnym opiekunem, zabierz ze sobą upoważnienie, a w przypadku wnioskowania dla dzieci poniżej 16 lat, dołącz skrócony odpis aktu urodzenia.  Istnieje również opcja załatwienia sprawy internetowo poprzez portal Emp@tia.

Ile czeka się na decyzję o wydaniu zasiłku pielęgnacyjnego?

Zwykle wynosi około miesiąc, jeżeli nie jest przeprowadzane szczegółowe postępowanie egzekucyjne. Pamiętaj, żę od decyzji, przysługuje Ci odwołanie.

Czym różni się świadczenie pielęgnacyjne od zasiłku pielęgnacyjnego?

Główną różnicą jest to, że świadczenie pielęgnacyjne to całkowita wypłata opiekuna. Dzieje się tak dlatego, że często by opiekować się niepełnosprawną osobą, należy zrezygnować z pracy zarobkowej. Z tego względu państwo zastępuje wypłatę, stałym dochodem zasilającym konto, zwanym świadczeniem pielęgnacyjnym.

Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny?

Z racji tego, że zasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń opiekuńczych, komornik NIE może go zająć. Kodeks cywilny mówi, że nie można zająć go nawet w drodze egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej.

Podsumowanie 

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez Państwo raz w miesiącu na osoby niepełnosprawne. Jest to dodatek na bieżące wydatki związane z opieką. Świadczenie podlega co 3 lata weryfikacji, a podniesiony zostaje, gdy Rada Ministrów tak ustanowi. Przy rosnącej inflacji nie jest to dobra informacja dla świadczeniobiorców, którzy powinni szukać kolejnych dróg pomocowych, by sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaką jest opieka nad niepełnosprawną osobą.

Najcześciej zadawane pytania

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny na dziecko?

Zasiłek pielęgnacyjny w 2022 wynosi 215,84 zł. Płatny co miesiąc.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2022?

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł miesięcznie, jednak podlega co rocznej waloryzacji

Czy zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie w 2022?

Niestety nie. Zmiany wysokości zasiłku pielęgnacyjnego można spodziewać się dopiero w 2024 roku.

Czy zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany za wcześniejszy okres?

Zasiłek przyznawany jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o to świadczenie. W niektórych przypadkach, jest jednak możliwość uzyskania wypłaty świadczenia również za poprzednie miesiące.

Ile czasu można pobierać zasiłek pielęgnacyjny?

Okazuje się, że nie określonego czasu pobierania świadczenia, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas nieokreślony. W przeciwnym przypadku jest ten czas limitowany.

Czym różni się świadczenie pielęgnacyjne od zasiłku pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane opiekunowi który porzuca pracę na rzecz opieki nad osobą z niepełnosprawnością, a zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany osobie chorej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły