Zasiłek pielęgnacyjny 2023 – komu przysługuje i ile wynosi?

zasiłek pielęgnacyjny

Każde państwo ma obowiązek zapewnić wsparcie swoim obywatelom, to finansowe również. Socjal w Polsce realizowany jest głównie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Wydają one różnego rodzaju zasiłki, w tym zasiłek pielęgnacyjny. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2023? Na jakich zasadach jest przyznawany zasiłek i jak można się o niego starać?

Zasiłek pielęgnacyjny 2023 – informacje

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie inaczej zwany też dodatkiem pielęgnacyjnym, które wypłaca państwo w ramach prowadzenia polityki socjalnej i prorodzinnej. Należy on do świadczeń opiekuńczych, a udziela się go na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie to, jak mówi zapis Ustawy o świadczeniach rodzinnych: „przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji”

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Z racji tego, że jest to dodatek na pokrycie kosztów związanych z opieką, przysługuje on:

 • niepełnosprawnemu dziecku
 • osobom niepełnosprawnym powyżej 16 lat, legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, gdy niepełnosprawność zaszła przed 21. rokiem życia. Klasyfikować się będą także osoby, którym ZUS albo KRUS wydają II grupę inwalidzką
 • osobie, która ukończyła 75 lat

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2023?

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Póki co od 4 lat nie zmienia swojej wartości. Szanse na podwyższenie tej kwoty lokują się w okolicach 2024 roku. Minusem działającym na rzecz świadczenia jest to, że nie podlega corocznej waloryzacji i dlatego przez długi czas pozostaje niezmienione. Co 3 lata odbywa się jego weryfikacja, ale nawet to nie daje gwarancji podwyższenia dodatki pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny – kiedy nie przysługuje?

Nie zawsze zasiłek udaje się uzyskać. Urząd odmawia wypłaty świadczenia, gdy niepełnosprawnemu przysługuje dodatek pielęgnacyjny, gdy jego rodzina korzysta już z formy pomocowej zza granicy na jego rzecz oraz w sytuacji przebywania niepełnosprawnego np. w areszcie śledczym, zakładzie poprawczym, czy domu pomocy społecznej.

Świadczenie pielęgnacyjne 2023

Zajmowanie się osobą z niepełnosprawnością, której stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie to praca na pełny etat – 24 godziny na dobę. Wymaga ogromnego zaangażowania, wielu sił i porzucenia jakichkolwiek innych obowiązków czy pracy na rzecz opieki. Najcześciej rodzicy czy opiekun musi porzucić swoją pracę, aby zajmować się chorym dzieckiem. Właśnie dla takich osób Państwo przygotowało świadczenie pielęgnacyjne, które mogą otrzymać w przypadku porzucenia pracy na rzecz całodobowej opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2023?

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458 zł miesięcznie od 1 stycznia 2023.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezgynacji z pracy lub innego zajęcia zarobkowego przysługuje:

 • rodzicowi – matce lub ojcu
 • opiekunowi dziecka
 • osobie będącą rodziną zastępczą lub spokrewnioną z dzieckiem
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby która wymaga opieki nastąpiła przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole, nie pożniej niż do ukończenia 25 toku życia.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko?

Zasiłek uzyskuje się po złożeniu odpowiedniego wniosku do gminy lub miasta, w zależności od miejsca zamieszkania. Wzór znajdować się będzie w urzędzie lub na stronie ośrodka pomocy społecznej. Będziesz potrzebować przede wszystkim dowód osobisty osoby, na którą ubiegać się będziesz o zasiłek. Niezbędne będzie również orzeczenie o niepełnosprawności wraz z wyznaczonym stopniem lub grupą inwalidzką. Jeśli nie jesteś prawnym opiekunem, zabierz ze sobą upoważnienie, a w przypadku wnioskowania dla dzieci poniżej 16 lat, dołącz skrócony odpis aktu urodzenia.  Istnieje również opcja załatwienia sprawy internetowo poprzez portal Emp@tia.

Ile czeka się na decyzję o wydaniu zasiłku pielęgnacyjnego?

Zwykle wynosi około miesiąc, jeżeli nie jest przeprowadzane szczegółowe postępowanie egzekucyjne. Pamiętaj, żę od decyzji, przysługuje Ci odwołanie.

Czym różni się świadczenie pielęgnacyjne od zasiłku pielęgnacyjnego?

Główną różnicą jest to, że świadczenie pielęgnacyjne to całkowita wypłata opiekuna. Dzieje się tak dlatego, że często by opiekować się niepełnosprawną osobą, należy zrezygnować z pracy zarobkowej. Z tego względu państwo zastępuje wypłatę, stałym dochodem zasilającym konto, zwanym świadczeniem pielęgnacyjnym.

Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny?

Z racji tego, że zasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń opiekuńczych, komornik NIE może go zająć. Kodeks cywilny mówi, że nie można zająć go nawet w drodze egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej.

Podsumowanie 

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez Państwo raz w miesiącu na osoby niepełnosprawne. Jest to dodatek na bieżące wydatki związane z opieką. Świadczenie podlega co 3 lata weryfikacji, a podniesiony zostaje, gdy Rada Ministrów tak ustanowi. Przy rosnącej inflacji nie jest to dobra informacja dla świadczeniobiorców, którzy powinni szukać kolejnych dróg pomocowych, by sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaką jest opieka nad niepełnosprawną osobą.

Najcześciej zadawane pytania

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny na dziecko?

Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 wynosi 215,84 zł wypłacane co miesiąc.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2023?

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458 zł miesięcznie, jednak podlega co rocznej waloryzacji

Czy zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie w 2023?

Niestety nie. Zmiany wysokości zasiłku pielęgnacyjnego można spodziewać się dopiero w 2024 roku.

Czy zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany za wcześniejszy okres?

Zasiłek przyznawany jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o to świadczenie. W niektórych przypadkach, jest jednak możliwość uzyskania wypłaty świadczenia również za poprzednie miesiące.

Ile czasu można pobierać zasiłek pielęgnacyjny?

Okazuje się, że nie określonego czasu pobierania świadczenia, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas nieokreślony. W przeciwnym przypadku jest ten czas limitowany.

Czym różni się świadczenie pielęgnacyjne od zasiłku pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane opiekunowi który porzuca pracę na rzecz opieki nad osobą z niepełnosprawnością, a zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany osobie chorej.

12 komentarzy

Andrzej

Szanowni Posłowie i strajkujący w Sejmie znowu dacie się ograć jak 2018 r zamiast dodatki z OPS-u miały być waloryzowane co roku jak w ZUS-ie to przystaliście na 4 lata i to do końca nie jest pewne- WSTYD tak będzie i z rentą szkoda czasu i zdrowia.

Odpowiedz
Andrzej

dlaczego z ZUS-u mają 290-pare a MY z OPS-u-215 tym trzeba się zająć .O co walczą w tym sejmie o zaje…..stą rentę której nie dostaną bo nie pozwolą ludzie którzy pracowali i mają po 1000zł

Odpowiedz
Julian

Przestań wspierać rosyjskie narracje. Dlaczego poruszasz sprawy b. odległe i niezwiązane z obecną sytuacją. Czy wzniecając nieuzasadnioną nienawiść do Ukrainy chcesz pomagać rosjanom aby znów wzili Polskę w niewolę.Ukraincy w tej chwili walczą również o naszą wolność.

Odpowiedz
Pola

To jest święta prawda. Wielu Polaków nie zna prawdy , jak w czasie drugiej wojny
światowej i po bandy ukraińskie mordowały Polaków i to na 362 sposoby
obcinając części ciał , rozpruwając brzuchy ciężarnym kobietom wyciągając na
siłę niemowlę i trzaskając je o mur a taką kobietę porzucali, aby wykrwawiała się
i cierpiała, małe dzieci nabijali na sztachety, palili całe wsie , za to , że byliśmy
Polakami i to na własnej ziemi.

Odpowiedz
  Lucyna

  Czy to jest tematem

  Odpowiedz
  Tetiana

  To co pani napisała jest absurdalną bzdurą!!!! Najpierw pani wyuczy historije, a potem piszę coś takiego…..

  Odpowiedz
Miroslawa

Ile czeka się na decyzję z SKO w Szczecinie bo napisałam odwołanie i dalej nic ?

Odpowiedz
Agata

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia wypłacane przez różne instytucje w innych kwotach. Artykuł wprowadza ludzi w błąd.

Odpowiedz
  Tomek

  Za te 215zł przy obecnej inflacji nie wiele można leków kupić szkoda że Państwo Polskie o tym nie pomyślli jak cieżko jest być osoba niepełnosprawną

  Odpowiedz
   Beata

   Tak właśnie Polacy i ich dzieci niech umierają, a trzeba sprowadzić jeszcze więcej ludzi i dzieci z Ukrainy, aby im napchać do kieszeni. A Polak niech zapierdala na wszystkich nierobów własnych i tych obcych.

   Odpowiedz
    Xawery

    Święta racja

    Odpowiedz
   Marek

   jak można waloryzować dodatek co 4 lata?
   I wszyscy siedzą cicho.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły