Zasiłek pielęgnacyjny 2022 – komu przysługuje i ile wynosi?

zasiłek pielęgnacyjny

Każde państwo ma obowiązek zapewnić wsparcie swoim obywatelom, to finansowe również. Socjal w Polsce realizowany jest głównie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Wydają one różnego rodzaju zasiłki, w tym zasiłek pielęgnacyjny. Ile wynosi w 2022 i komu się należy? 

Zasiłek z ZUS

W jego roli leży wypłata świadczeń, na które są odprowadzane składki, a zatem na różnego rodzaju ubezpieczenia – chorobowe, zdrowotne, emerytalne, wypadkowe, czy rentowe. 

Zobowiązania w ZUS – czym są?

Zasiłek z MOPS

Ten ośrodek zapewnia pomoc w mniejszej skali. Pomaga w sposób bardziej doraźny, jeśli np. ktoś straci pracę lub musi skorzystać z rehabilitacji zawodowej. 

Renta socjalna z MOPS – jak otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny vs świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które wypłaca państwo w ramach prowadzenia polityki socjalnej i prorodzinnej. Należy on do świadczeń opiekuńczych, a udziela się go na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest niestety tylko częściowym pokryciem kosztów opieki nad niepełnosprawnym, zależnym od jego stanu zdrowia. 

Czym zatem różni się od świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne

Główną różnicą jest to, że świadczenie pielęgnacyjne to całkowita wypłata opiekuna. Dzieje się tak dlatego, że często by opiekować się niepełnosprawną osobą, należy zrezygnować z pracy zarobkowej. Z tego względu państwo zastępuje wypłatę, stałym dochodem zasilającym konto, zwanym świadczeniem pielęgnacyjnym.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Z racji tego, że jest to dodatek na pokrycie kosztów związanych z opieką, przysługuje on osobom niepełnosprawnym – dziecku, osobie powyżej 16 lat, legitymujacego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, gdy niepełnosprawność zaszła przed 21. rokiem życia. Klasyfikować się będą także osoby, którym ZUS albo KRUS wydają II grupę inwalidzką. Zasiłek pielęgnacyjny należy się także seniorowi powyżej 75 lat. Wysokość zasiłku ledwo przekracza 200 zł miesięcznie.

Karta dużej rodziny – lista zniżek

Kryterium dochodowe

W tym przypadku nie istnieje żadne kryterium dochodowe, składając wniosek nie trzeba się martwić, że przekroczy się jakąś oznaczoną kwotę.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Przysługuje ono rodzicom lub opiekunom, oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Wysokość tego świadczenia wynosi ok 2200 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny – kiedy nie przysługuje?

Nie zawsze zasiłek udaje się uzyskać. Urząd odmawia wypłaty świadczenia, gdy niepełnosprawnemu przysługuje dodatek pielęgnacyjny, gdy jego rodzina korzysta już z formy pomocowej zza granicy na jego rzecz oraz w sytuacji przebywania niepełnosprawnego np. w areszcie śledczym, zakładzie poprawczym, czy domu pomocy społecznej.

Wysokość zasiłku w 2022 roku

Póki co od 4 lat świadczenie nie zmienia swojej wartości i wynosi 215,84 zł miesięcznie. Szanse na podwyższenie tej kwoty lokują się w okolicach 2024 roku. Minusem działającym na rzecz świadczenia jest to, że nie podlega corocznej waloryzacji i dlatego przez długi czas pozostaje niezmienione. Co 3 lata odbywa się jego weryfikacja, ale nawet to nie daje gwarantu podwyższenia. Stało się tak rok temu, gdy to kwota z 2019 roku została podtrzymana.

Czas pobierania świadczenia

Okazuje się, że nie określonego czasu pobierania świadczenia, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas nieokreślony. W przeciwnym przypadku jest ten czas limitowany.

Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko – jak uzyskać?

Zasiłek uzyskuje się po złożeniu odpowiedniego wniosku do gminy lub miasta, w zależności od miejsca zamieszkania. Wzór znajdować się będzie w urzędzie lub na stronie ośrodka pomocy społecznej. Będziesz potrzebować przede wszystkim dowód osobisty osoby, na którą ubiegać się będziesz o zasiłek. Niezbędne będzie również orzeczenie o niepełnosprawności wraz z wyznaczonym stopniem lub grupą inwalidzką. Jeśli nie jesteś prawnym opiekunem, zabierz ze sobą upoważnienie, a w przypadku wnioskowania dla dzieci poniżej 16 lat, dołącz skrócony odpis aktu urodzenia. 

Istnieje również opcja załatwienia sprawy internetowo poprzez portal Emp@tia.

Kosiniakowe 2022

Czas wydania decyzji 

Zwykle wynosi około miesiąc, jeżeli nie jest przeprowadzane szczegółowe postępowanie egzekucyjne. Pamiętaj, żę od decyzji, przysługuje Ci odwołanie.

Zasiłek pielęgnacyjny a komornik

Z racji tego, że zasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń opiekuńczych, komornik NIE może go zająć. Kodeks cywilny mówi, że nie można zająć go nawet w drodze egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej.

Podsumowanie 

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez Państwo raz w miesiącu na osoby niepełnosprawne. Jest to dodatek na bieżące wydatki związane z opieką. Świadczenie podlega co 3 lata weryfikacji, a podniesiony zostaje, gdy Rada Ministrów tak ustanowi. Przy rosnącej inflacji nie jest to dobra informacja dla świadczeniobiorców, którzy powinni szukać kolejnych dróg pomocowych, by sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaką jest opieka nad niepełnosprawną osobą.

Sprawdź również:

Czynny żal – czym jest i jak go napisać?

Profil zaufany – co to, po co i jak go założyć?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły