Stypendium socjalne w 2024 r. – kto może się o nie ubiegać?

stypendium socjalne

Różnego rodzaju świadczenia socjalne mają za zadanie pomóc potrzebującym grupom. Omawianym dzisiaj wsparciem jest stypendium socjalne, przeznaczone dla studentów i uczniów. Dodatkowa kwota pomoże zainteresowanym zakupić niezbędne pomoce szkolne, takie jak podręczniki i urządzenia elektroniczne, czy też dodatkowe kursy pozaszkolne. Aby mieć szansę na otrzymanie dodatkowej kwoty, trzeba spełnić określone kryteria. Zobaczmy, kto może ubiegać się o takie stypendium i ile wynosi jego kwota w 2024 roku. 

Jak działa socjalne stypendium ?

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda uczelnia musi wspierać finansowo studentów w trudnej sytuacji. Dotyczy to zarówno szkół publicznych, jak i prywatnych. Jedynym wyjątkiem w tym aspekcie są seminaria duchowne i szkoły wyższe. Pod uwagę nie są brane wyniki w nauce ani osiągnięcia, a sytuacja materialna rodziny danego ucznia. 

Stypendium socjalne nie jest przyznawane automatycznie. Aby skorzystać z takiego rodzaju wsparcia, zainteresowani muszą złożyć stosowny wniosek. Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to określona kwota będzie wypłacana co miesiąc. Jest to świadczenie bezzwrotne, które może zostać przeznaczone na dowolny cel związany z pozyskiwaniem edukacji ucznia w potrzebie. 

Czy stypendium socjalne to dochód?

Okazuje się, że kwota uzyskana z pomocą takiego stypendium nie jest traktowana jako dochód. Suma świadczenia zwolniona jest z podatku dochodowego, i nie trzeba wskazywać jej w rocznej deklaracji PIT. 

Stypendium socjalne – kryterium dochodowe

Wiele osób zastanawia się, czy spełniają kryterium dochodowe, aby otrzymać stypendium socjalne. Przed wysłaniem wniosku warto sprawdzić obowiązujące wymagania, aby ocenić swoje szanse na otrzymanie kwoty świadczenia. 

Uczniowie szkół podstawowych i średnich

W przypadku uczniów ze szkół podstawowych i średnich, przyznanie stypendium uzależnione jest bezpośrednio od kryterium dochodowego. Taka forma pomocy ma za zadanie wesprzeć młode osoby kształcące się, toteż zarobki na jedną osobę w rodzinie nie mogą przekraczać kwoty 600 złotych. 

Studenci uczelni 

Kryterium dochodowe aby uzyskać stypendium socjalne jest wyższe dla studentów. Zarobki nie mogą przekraczać sumy 1294,4 zł netto złotych na osobę w rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?

Rodzice dzieci uczących się w szkołach podstawowych i średnich mogą złożyć wniosek o stypendium socjalne w terminie od 1 do 15 września trwającego roku szkolnego. Dokument należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania danej rodziny. W przypadku stypendium dla studentów, sytuacja wygląda zgoła inaczej. To uczelnie ustalają, w jakim terminie można kierować wnioski i jak przebiega ta procedura. Z tego względu zaleca się doinformowanie we własnym zakresie na temat tego, jak złożyć wniosek w danej uczelni. 

Kto może złożyć wniosek?

 • pełnoletni uczeń
 • rodzic 
 • opiekun prawny
 • dyrektor szkoły
 • dyrektor ośrodka wychowawczego
 • kierownik kolegium pracowników

Przez jaki czas przyznawane jest stypendium socjalne?

Stypendium socjalne przyznawane jest na okres przynajmniej jednego miesiąca. Okres przyznawania świadczenia nie może przekraczać 10 miesięcy w ciągu jednego roku szkolnego lub akademickiego. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że uczelniane stypendia nie mogą być przyznawane na okres wynoszący ponad 6 lat (włącznie z przerwami w edukacji). 

Co wpływa na decyzję w sprawie przyznania stypendium?

Sporej części czytelników, określenie stypendium może kojarzyć się z nagrodą przyznawaną za dobre wyniki w nauce. Stypendium socjalne nie posiada jednak takiego wymogu, i może otrzymać je każdy uczeń lub student, który znajduje się w trudnej sytuacji. Z tego względu poza samym kryterium dochodowym, na pozytywne rozpatrzenie wniosku mogą wpłynąć inne czynniki. 

Co może wpłynąć na decyzję w sprawie stypendium?

 • nagła zmiana sytuacji finansowej
 • niepełnosprawność rodziców lub ucznia
 • nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny ze względu na alkoholizm
 • bezrobocie rodziców
 • zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację materialną
 • wielodzietność danej rodziny

Stypendium socjalne – jakie są niezbędne dokumenty?

Wszelkie okoliczności mające wpływ na to, czy dostaniemy stypendium , należy odpowiednio udokumentować i uzasadnić. Brak odpowiednich deklaracji działa na niekorzyść wnioskującego, toteż w jego interesie leży dopilnowanie tej formalności. 

Najważniejszym dokumentem jest oczywiście ten, który potwierdza wysokość uzyskiwanych dochodów. Uwzględniane są zarobki wszystkich członków rodziny w danym gospodarstwie domowym: rodziców, dzieci danego studenta, czy też jego małżonka lub małżonki. Brak takowego potwierdzenia oznacza, że organ rozpatrujący wniosek nie będzie miał możliwości sprawdzić, czy zostało spełnione kryterium dochodowe. Z tego względu jeszcze przed wypełnianiem formularza z wnioskiem, należy zaopatrzyć się w zaświadczenie o dochodach (nie mylić z oświadczeniem o dochodach). 

Ile wynosi stypendium w 2024 roku?

Wysokość świadczenia, jakim jest stypendium socjalne, zależy od wielu istotnych czynników. Z tego powodu trudno wskazać kwotę samego świadczenia. Poszczególne przypadki rozpatruje się indywidualnie. Ostateczna decyzja w sprawie kwoty świadczenia należy do rektora danej uczelni, który uzgadnia tą kwestię w porozumieniu z przedstawicielami samorządu studenckiego.

Wysokość stypendium socjalnego to od 864 do 1728 złotych. wysokość wypłaty zależy od dochodów. Możliwe jest też ubieganie się o stypendium w zwiększonej kwocie (1404 zł do 2268  zł), co wymaga spełnienia dodatkowych warunków.

Na większe stypendium mogą liczyć ci studenci, których wydatki są znacznie większe ze względu na edukację. Przykładowo, jeżeli dana osoba mieszka poza domem rodzinnym i musi wynajmować mieszkanie, to kwota świadczenia może wzrosnąć. Wpływ na kwotę takiej formy pomocy ma również to, ile wniosków o stypendium socjalne zostało zgłoszonych w danym roku szkolnym lub akademickim. 

Podsumowanie artykułu

Podsumowując, opisane dziś stypendium to cenna forma wsparcia dla uczniów i studentów. Warto postarać się o nie, pamiętając jednak o konieczności spełnienia kryterium dochodowego. Także w 2024 roku osoby spełniające kryterium (wysokość dochodów na osobę w gospodarstwie domowym) mogą liczyć na wypłatę środków.

Źródło:

 1. https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-stypendium-socjalnym-rok-akademicki-2023-2024/
 2. https://wspia.eu/pl/dla-studenta/stypendia/stypendium-socjalne-na-rok-akademicki-2023-2024/
Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły