Zasiłek dla bezrobotnych w 2023

zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest jednym z rodzajów pomocy dla osób borykających się z brakiem pracy. Jego kwota może się różnić w zależności od konkretnego roku. W poniższym wpisie opiszemy ile wynosi zasiłek wypłacany bezrobotnym w 2023 roku. Sprawdzimy także, komu przysługuje zasiłek w 2023 roku, a także przez jaki okres można go pobierać. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać zapomoga dla bezrobotnych? Zapraszamy do lektury.

Komu przysługuje zasiłek? Warunki otrzymania zapomogi dla bezrobotnych

To, kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, reguluje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku. W świetle tych przepisów zasiłek przysługuje osobom nie posiadającym pracy. Należy natomiast spełnić określone warunki, a przede wszystkim zarejestrować się w odpowiednim urzędzie pracy.

Warunki otrzymania zasiłku

Każdy bezrobotny powinien zarejestrować się we właściwym Urzędzie Pracy. Tam może liczyć na propozycje pracy, stażu lub przygotowania zawodowego. Urząd pracy może również zaproponować bezrobotnemu szkolenia, kursy, albo spróbować skierować go do prac publicznych lub prac interwencyjnych. Jeżeli nie ma powyższych możliwości, bezrobotny otrzyma niepracujących. Co ważne, w znakomitej większości przypadków bezrobotny musi zgodzić się na daną pracę, czy kurs. Przepisy mówią bowiem o “odpowiedniej pracy”, co w kontekście różnych osób może oznaczać sporą dowolność.

Istotnym warunkiem, o którym wiele osób zapomina, jest również konieczność wykonywania pracy przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie się jako bezrobotny w urzędzie pracy. Zatrudnienie musi przynosić odpowiednie dochody – minimum w wysokości pensji minimalnej. Tylko wtedy pracownik odprowadza bowiem składki związane z Funduszem Pracy. Jeśli pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego dłuższego, niż 30 dni – ten okres nie wliczy się w wymagane 365 dni pracy.

Jak złożyć wniosek o zasiłek?

Wniosek może złożyć zarówno osoba zatrudniona wcześniej na umowie o pracę, jak i na umowie zleceniu (także mając wynagrodzenie co najmniej w wysokości pensji minimalnej. W kilku przypadkach odprowadzanie składek na Fundusz Pracy nie jest wymagane – zwolnione są z niej w wieku co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Osobne przepisy regulują kwestię wypłaty zasiłku dla bezrobotnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą (pozarolniczą) lub osoby zatrudnione w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

Ile wynosi zasiłek dla osób bez pracy w 2023 roku?

W 2023 roku kwota zasiłku dla bezrobotnych różni się w zależności od okresu jego pobierania i wynosi 1304,10 zł brutto w trakcie pierwszych 90 dni, a następnie 1024,10 zł brutto w trakcie kolejnych dni pobierania zasiłku. Kwota zasiłku obowiązuje od 1.06.2022 roku do 31.05.2023 roku.

zasiłek dla bezrobotnych
W 2023 roku kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1304,10 zł brutto w trakcie pierwszych 90 dni, a następnie 1024,10 zł brutto w trakcie kolejnych dni pobierania zasiłku.

Zobacz nasz kalkulator stawek brutto-netto.

Zasiłek dla bezrobotnych dla osób ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat

Powyższe sumy są podstawową stawką zasiłku. W niektórych sytuacjach bezrobotny otrzyma jednak inną sumę, wyrażoną w procentach podstawowej kwoty zasiłku. W przypadku osób ze stażem pracy mniejszym, niż 5 lat, zasiłek wynosi 80% stawki:

  • 1043,28 zł brutto przez pierwsze 90 dni
  • 819,28 zł brutto przez pozostały okres pobierania zasiłku

Zasiłek dla osób bez pracy ze stażem pracy większym niż 20 lat

Jeżeli natomiast bezrobotny ma staż pracy ponad 20 lat, zasiłek jest nieco wyższy – wynosi 120% podstawowej stawki:

  • 1564,92 zł brutto przez pierwsze 90 dni
  • 1228,92 zł brutto przez dalszy okres

Czy wiesz, że niezależnie od wysokości otrzymanego zasiłku, bezrobotny może otrzymać pożyczkę? Zobacz nasz ranking pożyczek dla bezrobotnych.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Kiedy bezrobotny może otrzymać zasiłek i jak długo może go pobierać? Zasiłek dla bezrobotnych może być naliczony już od pierwszego dnia po rejestracji w urzędzie pracy. Wyjątek stanowią osoby, które rozwiązały umowę o pracę za porozumieniem stron. Wtedy zasiłek przysługuje im dopiero po upływie 90 dni od zakończenia świadczenia pracy. Jeszcze dłuższy okres muszą odczekać bezrobotni zwolnieni dyscyplinarnie. W ich przypadku od rejestracji jako bezrobotny do otrzymania wypłaty zasiłku musi bowiem minąć aż 180 dni. Urząd pracy może także odmówić wypłaty zasiłku.

Długość pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest natomiast uzależniona od miejsca zamieszkania bezrobotnego. Jest uzależniona od stopy bezrobocia w danym powiecie, która jest liczona na dzień 30 czerwca roku poprzedniego względem wypłaty zasiłku.

  • bezrobotny otrzyma zasiłek przez 180 dni jeśli stopa wynosi nie więcej,niż 150% przeciętnej stopy bezrobocia w Polsce
  • bezrobotny otrzyma zasiłek przez 365 dni, jeśli stopa bezrobocia w powiecie zamieszkania przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w Polsce
  • bezrobotny otrzyma zasiłek przez 365 dni, jeśli ukończył 50. rok życia i ma okres uprawniający do zasiłku ponad 20 lat
  • bezrobotny otrzyma zasiłek przez 365 dni, jeśli ma na utrzymaniu dziecko do lat 15, a drugi rodzic nie ma prawa do zasiłku (np. z powodu upływu czasu pobierania zasiłku)
  • – bezrobotny otrzyma zasiłek przez 365 dni, jeśli jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko w wieku do lat 15.
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły