Płaca minimalna 2022. Najniższa krajowa w 2022 roku

płaca minimalna

Każdej pracującej osobie przysługuje prawo do wynagrodzenia pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Aby zagwarantować godziwą wypłatę, prawo przewiduje istnienie płacy minimalnej. Każda osoba zatrudniona na umowie o pracę musi otrzymywać wynagrodzenie nie mniejsze od minimalnej krajowej. Dlaczego rząd decyduje się na uchwalenie minimalnej krajowej? Jak wygląda i ile wynosi płaca minimalna w 2022 roku? Jakie zmiany czekają nas w przyszłym roku?

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to minimalne wynagrodzenie wypłacane za pracę na pełny etat w oparciu o umowę o pracę. Postawienie kropki w tym momencie przedstawia definicję prawną, jednak nie wyczerpuje istoty i problematyki tego zagadnienia. Płaca minimalna to forma interwencji państwa w gospodarkę, co stanowi według jednych przejaw „państwa opiekuńczego”, według innych „państwa ciemiężącego”. To także temat, który bardzo często i chętnie jest omawiany przez publicystów, dziennikarzy i media masowe. Płaca minimalna bowiem to zagadnienie, które nieustannie powraca do debaty publicznej i polaryzuje społeczeństwo.

Płaca minimalna – dobra czy niedobra?

Jedni uważają, że jej istnienie i stopniowe podnoszenie bezpośrednio przyczynia się do wzrostu cen i pogłębiania inflacji. Inni twierdzą, że to jedyna metoda na kontrolowanie przedsiębiorców, by nie proponowali zaniżonych wynagrodzeń. Prawda leży – jak we wszystkich sporach – pośrodku, i jedna i druga strona ma po trosze racji. Faktem jest, że bez płacy minimalnej przedsiębiorcy mogliby proponować znacznie niższe kwoty za proste prace. Prawdą jest też, że podniesienie wynagrodzeń pracownikom oznacza podniesienie cen produktów w celu utrzymania szacowanego zysku, a co za tym idzie – napędzana jest inflacja.

Czy płaca minimalna przysługuje na umowie zlecenie?

„Płaca minimalna” to termin, który zwyczajowo wiąże się z pracą świadczoną w oparciu o umowę o pracę. Ustawodawca ma jednak świadomość, że wiele osób współpracuje z firmami na umowie zlecenie. Dotyczy to przede wszystkim osób uczących się, studentów oraz pracowników sezonowych. Aby i te osoby były objęte ochroną w postaci minimalnej stawki, wskazane zostały także stawki płacy minimalnej na umowie zlecenie. Ponieważ praca ta najczęściej rozliczana jest na podstawie przepracowanej roboczogodziny, stawka płacy minimalnej także wyrażana jest w postaci godzinowej.

Czy płaca minimalna przysługuje na umowie o dzieło?

Skoro płaca minimalna gwarantowana jest na umowie o pracę i umowie zlecenie, to może pojawić się pytanie: co z trzecią najpowszechniejszą umową? Umowa o dzieło ma dość specyficzną formę – rozliczenie wynagrodzenia odbywa się wskutek rezultatu danego działania. Nie jest płacone za sam fakt wykonywania czynności, np. koszenie trawy, ale za skutek podjętych działań, np. równo skoszona trawa. Ponieważ nie sposób ocenić, ile każde poszczególne dzieło na świecie jest warte, płaca minimalna nie obowiązuje na umowie o dzieło. Jest to działanie jak najbardziej logiczne i nie budzi powszechnego sprzeciwu.

Ile wynosi płaca minimalna w 2022? Najniższa krajowa w 2022 roku

Płaca minimalna, czyli najniższa krajowa w 2022 roku świadczona w ramach umowy o pracę na cały etat wynosi 3010 złotych brutto. Przeliczając tę kwotę na netto, pracownik może oczekiwać minimalnej pensji na poziomie 2363,56 złotych. Jest to kwota „na rękę”, czyli po odjęciu wszelkich potrąceń, składek i zaliczki na podatek dochodowy. Składi wynosza łącznie 646,44 zł, a w jej skład wchodzą składki emerytalna – 293,78 zł zdrowotna – 233,76 zł chorobowa – 73,75 zł rentowa – 45,15 zł.

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa za pracę w 2022 roku?

Jeśli chodzi o minimalną stawkę godzinową na umowie o dzieło, została ona zwiększona do poziomu 19,70 zł brutto, czyli 13,91 zł netto.. Dla standardowych pracowników jest to około 14 złotych „na rękę”, zaś dla studentów stosowana jest ulga podatkowa zwana „brutto=netto” – oznacza to że student otrzyma minimum około 20 zł na godzinę. Zarówno jedna, jak i druga kwota jest wyższa niż pensja minimalna w 2021 roku. Te bowiem wynosiły 2800 złotych brutto na umowie o pracę i 18 złotych brutto za godzinę pracy na umowie zlecenie.

Czym się różni minimalna krajowa od średniej krajowej?

Niekiedy można spotkać się z pojęciem „średnia krajowa” błędnie utożsamianym jako minimalna pensja. Oczywiście oba wyrażenia oznaczają zupełnie inną wypłatę; średnia krajowa jest wyliczeniem statystycznym GUS, a minimalna jest gwarantowana prawnie. Pomyłka ta jest niezwykle kosztowna, bo obie kwoty różnią się od siebie dwukrotnie. Średnia krajowa w sektorze prywatnym wynosiła w 2021 roku 5852 złote brutto, czyli 4214 złote netto. Należy jednak pamiętać, że w takim zestawieniu objęte są zarówno pięcio-, jak i sześciocyfrowe wynagrodzenia dyrektorskie, jak również pensje szeregowych pracowników. Biorąc to pod uwagę, średnia krajowa nie jest miarodajną statystyką: na dwóch dyrektorów zarabiających 30.000 złotych netto może przypadać 20 pracowników z pensją 2100 złotych.

Polski Ład a płaca minimalna – jakie zmiany czekają nas w 2022?

Rząd w zapowiedziach legislacyjnych przyjął, że od 2022 roku minimalna pensja zostanie ponownie podwyższona. Od nowego roku płaca nie będzie niższa niż 3000 złotych brutto, co da około 2202 złote brutto. Ta podwyżka przełoży się na wzrost kwoty „na rękę” o około 140 złotych, co z pewnością ucieszy najmniej zarabiających. Wzrośnie także stawka godzinowa na umowie zlecenie – tutaj kwota wyniesie 19,60 złotych brutto, czyli 14,40 złotych netto. To z kolei dobra wiadomość dla studentów i uczniów, którzy podejmują swoją pierwszą pracę najczęściej w oparciu o umowę zlecenie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły