Czy komornik może zająć wynagrodzenie dzieci za długi rodziców?

długi rodziców

Zadłużeni rodzice nie zawsze są dobrze rozeznani w swojej sytuacji, przez co nie wiedzą jakie konkretnie działania wobec nich może podjąć komornik. Skutkiem tego są obawy o majątek nie tylko swój, lecz także swoich pociech. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się tej kwestii, a także zobaczymy jak sprawa wygląda w przypadku długów po śmierci rodziców, oraz czy komornik może zająć wynagrodzenie dzieci za długi rodziców. Jeżeli więc chcecie dowiedzieć się, jakie uprawnienia ma komornik, i do czyjego majątku ma dostęp, to nasz tekst wam w tym pomoże.

Kto odpowiada za dług rodzica?

Według polskiego prawa, każdy odpowiada samodzielnie za swoje zobowiązania finansowe. Zdarzają się oczywiście wyjątki, takie jak przyjęcie spadku, w którego skład wchodziło zadłużenie osoby zmarłej. Są to jednak sytuacje okazjonalne, a w większości przypadków udział osób trzecich nie obejmuje długów danej osoby. Oznacza to, że komornik nie może zająć majątku dziecka podczas procesu egzekucyjnego. Dotyczy to pieniędzy, towarów, nieruchomości a także papierów wartościowych i innych składników dobytku, których właścicielem jest nie osoba zadłużona, lecz jej potomek.

W wyniku pomyłki może jednak dojść do sytuacji, w której komornik zajmie własność dziecka dłużnika. Komornicy nie mają obowiązku sprawdzać, do kogo należy dany przedmiot, przez co zajęciu może ulec np. rower potomka pozostawiony w mieszkaniu rodzica. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest napisanie specjalnego wniosku, który pozwoli poszkodowanemu na odzyskanie swojej należności. Przed pomyłką zabezpieczone są natomiast pieniądze znajdujące się na kontach bankowych, ponieważ komornicy dokonują zajęcia majątku pieniężnego powiązanego jedynie z daną osobą. Wszelkie niezbędne informacje pobierane są z ZUS.

Czy śmierć rodzica oznacza przejście długu na potomka?

Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku zgonu zadłużonego rodzica. Wówczas dochodzi do dziedziczenia spadku, którego kolejność określana jest ustawowo. Wyjątkiem są te składniki majątku, które zapisane są w testamencie, ponieważ wtedy to spadkodawca ustala, co i komu będzie przysługiwać.

W pierwszej kolejności spadek przysługuje małżonkowi/małżonce oraz dzieciom osoby zmarłej, co mogłoby sugerować że to właśnie na nich przejdą długi. Tak jednak nie jest, ponieważ spadkobiercy mogą podjąć decyzję odnośnie tego co uczynią ze spadkiem.

Najwygodniejszą, a zarazem najkorzystniejszą opcją jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Opcja ta jest równoznaczna z przyjęciem majątku wyłącznie z tymi długami, które nie przekraczają wartości reszty jego składników. Oznacza to że w żadnym wypadku dana osoba nie będzie stratna finansowo. Brak zajęcia stanowiska w sprawie spadku równoznaczny jest z przyjęciem go z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku w całości jest natomiast sporym ryzykiem, dlatego rozwiązanie to zaleca się jedynie osobom dobrze poinformowanym o długach zmarłego, którzy wiedzą na co się piszą.

Odrzucenie spadku również jest rozsądną opcją, szczególnie w przypadkach gdy jego wartość jest znikoma w porównaniu do ryzyka konieczności spłaty długów i załatwiania licznych formalności. Przed podjęciem decyzji o zrzeczeniu się spadku warto dokładnie przedyskutować tą sytuację z najbliższą rodziną, ponieważ jest ona kolejna do odziedziczenia majątku osoby zmarłej. Jeżeli spadek przejdzie na osobę niepełnoletnią, np. naszego potomka, to warto wystosować do sądu wniosek o odrzucenie spadku w jego imieniu. Pismo to musi zawierać prawidłową argumentację dotyczącą całej sprawy, np. powołanie się na kwestie finansowe.

Czy rodzina dłużnika ma się czego obawiać?

Ustaliliśmy już, że komornik nie może zająć wynagrodzenia dzieci za długi ich rodziców. Funkcjonariusz publiczny nie może dokonać zajęcia mienia innej osoby niż dłużnik w celu przyspieszenia egzekucji długu, dlatego też najbliższa rodzina takiej osoby nie musi obawiać się o swój dobytek.

Należy jednak pamiętać, że komornicy mają szereg uprawnień dzięki którym ich działania są skuteczne i szybkie. Jednym z nich jest możliwość wejścia do mieszkania bądź miejsca przebywania dłużnika. Działanie to możliwe jest nawet podczas nieobecności osoby zadłużonej w mieszkaniu, ponieważ wtedy komornik korzysta z pomocy ślusarza. Postępowanie komornicze może być szczególnie niekomfortowe dla rodziny, która mieszka z osobą zadłużoną pod jednym dachem. W takich sytuacjach częściej dochodzi do pomyłek, które opisaliśmy wcześniej. Niestety, ale trzeba liczyć się z tym, że egzekucja komornicza prowadzi do pewnych niedogodności.

Czego nie może zająć komornik?

Poza mieniem osób trzecich komornicy nie mogą zająć także pewnych istotnych części majątku samego dłużnika. Prawo skonstruowane jest w taki sposób, aby nawet przy trwającej egzekucji komorniczej dłużnik nie został bez środków do życia. Zobaczmy więc, jakie konkretnie elementy chronione są prawnie przed zajęciem komorniczym.

Komornik nie może zająć:

  • dobytku osób trzecich tj. pieniędzy, towarów, nieruchomości, papierów wartościowych ani też zbywalnych praw nienależących do dłużnika
  • przedmiotów życia codziennego, takich jak niezbędne ubrania, środki higieny, wyroby medyczne a w przypadku osób niepełnosprawnych także niezbędne urządzenia
  • przyborów i odzieży niezbędnych do wykonywania pracy zarobkowej, a także materiałów niezbędnych danej osobie do nauki i nabywania edukacji
  • kwoty wolnej od zajęcia komorniczego
  • urządzeń domowych niezbędnych do funkcjonowania np. pralki, lodówki, kuchenki
  • zapasów żywności i opałów niezbędnych do przeżycia dłużnikowi i jego rodzinie przez miesiąc

Uwaga: W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą do powyższej listy dopisać można także zwierzęta służące utrzymaniu dłużnika i jego rodziny, czyli jedną krowę, dwie kozy lub trzy owce.

Czy można pomóc w spłacie długu rodzica?

Dzieci dłużników, szczególnie w przypadku dobrej sytuacji finansowej, często wyrażają chęć pomocy swoim rodzicom w uporaniu się z zadłużeniem. Wierzyciele przyjmują wpłaty zarówno od samych dłużników, jak i osób trzecich, warto jest jednak poinformować o swoich intencjach. Przykładowo, lepiej jest określić cel wpłaty w tytule przelewu bądź wcześniej próbować skontaktować się z wierzycielem, aby był on świadomy, że pieniądze wpłacamy właśnie na poczet uregulowania długu rodzica.

W przypadku długów o zbliżającym się terminie zapłaty wierzyciel nie tylko może, ale wręcz musi przyjąć wpłatę, niezależnie od tego czy została przekazana przez osobę zadłużoną, czy też kogoś innego. Oznacza to, że potomkowie mogą przyczynić się do poprawienia sytuacji swoich rodziców, co zdarza się często – w końcu wiele osób ma dobre relacje z rodziną.

Jeżeli jednak ani rodzic, ani jego dziecko nie mają dobrej sytuacji finansowej, to lepiej jest poszukać środków w inny sposób. Dobrym źródłem szybkich pieniędzy są kredyty gotówkowe, które niestety wymagają wysokiej zdolności kredytowej. Dostępniejszą alternatywą są pożyczki pozabankowe, które można uzyskać nawet w 15 minut od wysłania wniosku, a wszystko to bez wychodzenia z domu. Polecamy odwiedzić nasz ranking pożyczek online, w którym znajdziecie więcej szczegółów dotyczących najlepszych rozwiązań na rynku.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły