Jak napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Jak napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Z otrzymaniem przedsądowego wezwania do zapłaty wiąże się zazwyczaj panika i stres, szczególnie gdy odbiorca nie jest pewny swojej sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem po otrzymaniu takiego pisma będzie natychmiastowe działanie w formie napisania i wysłania odpowiedzi. Jak napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty i jakie informacje zawrzeć? W dalszej części tekstu przyjrzymy się wszystkim najważniejszym kwestiom. 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co to jest?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zostaje wysyłane osobom, które nie spłaciły zadłużenia mimo wcześniejszych wezwań do uregulowania należności. W takim piśmie najczęściej pojawiają się informacje dotyczące stanu zadłużenia i sądowych konsekwencjach dalszej zwłoki w spłacie. 

Wezwanie wystawia wierzyciel, którym może być np. instytucja bankowa, pożyczkodawca, windykator, spółdzielnia mieszkaniowa, czy też osoba prywatna. Dokument nie niesie za sobą prawnych skutków, ale informuje że takowe mogą się pojawić, jeżeli dług nie będzie spłacany. Najczęściej przybiera postać listu, ale może być również oficjalną wiadomością e-mail. 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie informacje znajdują się w wezwaniu do zapłaty, to polecamy zapoznanie się z osobnym wpisem:

Przedsądowe wezwanie do zapłaty. Czym jest? Darmowy wzór

Czy wierzyciel może wysłać kilka wezwań do zapłaty?

Mówiąc o wezwaniu do zapłaty najczęściej używa się formy pojedynczej, co może wprowadzać lekkie zamieszanie. Należy bowiem wiedzieć, że wierzyciel może wysłać więcej niż jedno takie pismo. Dłużnik nie ma obowiązku odpowiadania na żadne z nich, ale warto to zrobić, nawet jeśli mamy zamiar spłacić zobowiązanie.  

Pisma, które mają jeszcze większe znaczenie, to ostatnie przedsądowe wezwania do zapłaty. Wierzyciel w takim dokumencie zazwyczaj informuje, że dalszy brak współpracy ze strony dłużnika poskutkuje przeniesieniem sprawy na drogę sądową. Jego następstwem jest sądowe wezwanie do zapłaty, którego zignorowanie daje podstawy wierzycielowi do uzyskania tytułu wykonawczego, co skutkuje udziałem komornika

Jak zareagować na wezwanie do zapłaty?

Najrozsądniejszą reakcją po otrzymaniu pisma będzie bezzwłoczna odpowiedź na wezwanie do zapłaty. Odradza się unikania kontaktu z wierzycielem lub próby utrudniania jego czynności windykacyjnych. W najgorszym przypadku druga strona może stracić cierpliwość i przenieść sprawę na drogę sądową, co wiąże się z egzekucją komorniczą. 

W jakiej formie sporządza się odpowiedź na wezwanie do zapłaty? Co do tego nie ma jednej, ustalonej wytycznej. Można wypełnić odpowiedź w formie cyfrowego dokumentu, wydrukować i je ręcznie podpisać, ale równie dobrą opcją będzie wydrukowanie szablonu i ręczne uzupełnienie wymaganych pól. Jeżeli nie mamy możliwości wydrukowania dokumentu, możemy sporządzić go ręcznie od podstaw. 

Kiedy wysłać odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Nie ma ustalonego terminu wysłania odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, toteż zakłada się, że czas ten wynosi do 7 lub 14 dni (zależnie od wierzyciela). Dotyczy to pierwszego wezwania do zapłaty, które jest początkiem tzw. miękkich działań windykacyjnych. 

Pochopne działania pod wpływem stresu mogą jedynie pogorszyć sytuację danej osoby, dlatego nie należy natychmiast odpowiadać na pismo. Warto je uprzednio przeanalizować i upewnić się, czy dług faktycznie istnieje, czy jego wysokość wskazana w wezwaniu jest odpowiednia i czy zobowiązanie nie uległo przedawnieniu

Co zawiera odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Niezależnie od tego w jakiej formie zdecydujemy się sporządzić odpowiedź na przedsądowe wezwanie wierzyciela, konieczne będzie zawarcie w dokumencie kluczowych informacji. Równie ważne jest wysłanie całości w formie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. W ten sposób będziemy mieć pewność, że wierzyciel otrzymał naszą odpowiedź. 

Co musi znaleźć się w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty?

 • data i miejscowość sporządzenia odpowiedzi,
 • dane osobowe i adresowe dłużnika,
 • dane osobowe i adresowe wierzyciela, 
 • tytuł sporządzonego pisma,
 • odniesienie się do treści wezwania (data i sposób spłaty długu),
 • uzasadnienie zwłoki w spłacie (jeśli dług faktycznie istnieje),
 • czytelny podpis.

Mimo iż nie ma takiej konieczności, warto uwzględnić w odpowiedzi wykazanie chęci współpracy. Przykładowo, można zasugerować inny sposób spłaty lub zaangażować spotkanie z wierzycielem, aby omówić kwestie dotyczące długu. Chęć polubownego rozwiązania problemu znacząco zmniejsza szansę na przeniesienie sprawy do sądu. 

Czy wezwanie do zapłaty oznacza dług?

Założenie, iż wezwanie do zapłaty automatycznie oznacza istniejący dług, jest błędne. Zdarzają się przypadki, w których treść wezwania nie jest zgodna ze stanem faktycznym. Dzieje się tak gdy zobowiązanie, o którym mowa w piśmie, jest przedawnione, zawyżone, uregulowane wcześniej lub nieistniejące. 

Zanim zdecydujemy się odpowiedzieć i przyznać wierzycielowi rację, należy dokładnie przeanalizować otrzymany dokument. Warto przy tym skorzystać z dostępnej pomocy prawnej, aby znać swoją sytuację. Dzięki temu unikniemy pomyłki lub ryzyka padnięcia ofiarą oszusta, który jedynie podszywa się pod wierzyciela celem wyłudzenia środków. 

Czy mogę zignorować przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Osoba otrzymująca przedsądowe wezwanie do zapłaty w teorii może je zignorować – nawet wtedy, kiedy dług faktycznie istnieje. Należy jednak liczyć się z tym, że brak odpowiedzi nie uchroni nas przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. Nawet jeśli otrzymaliśmy wezwanie dotyczące nieistniejącego, przedawnionego lub nieprawidłowego roszczenia, powinniśmy na nie odpowiedzieć. W takim przypadku należy poinformować nadawcę o zaistniałej sytuacji i wskazać nieprawidłowości występujące w dokumencie. 

Co, jeśli zignoruję wezwanie sądowe?

Sądowe wezwanie do zapłaty wysyła się wyłącznie gdy istnieje niepodważalny dowód na istnienie danego roszczenia. Jeżeli otrzymaliśmy takie pismo to oznacza, że wierzyciel przedstawił w sądzie odpowiednie dokumenty, które to potwierdzają. 

Zignorowanie sądowego wezwania wiąże się z natychmiastowym wszczęciem postępowania komorniczego. O wiele rozsądniej jest skontaktować się z wierzycielem i ustalić plan spłaty, odpowiadający każdej ze stron. 

Co, jeśli wierzyciel skieruje sprawę do sądu?

Jeżeli sporządzona przez nas odpowiedź na wezwanie do zapłaty nie przyniosła skutku, a my nie uregulowaliśmy zobowiązania, to wierzyciel przeniesie sprawę na drogę sądową. Egzekucja komornicza nie jest jedyną konsekwencją zwlekania ze spłatą. Jakich innych skutków może spodziewać się dłużnik?

Skutki niespłaconego długu obejmują:

 • wpisy w bazach – negatywne informacje zamieszczone w rejestrach i bazach, takich jak np. BIK, stanowią dla innych wierzycieli ostrzeżenie. Jako dłużnik będziemy mniej wiarygodni w oczach innych podmiotów. 
 • obniżenie zdolności kredytowej – niższa zdolność kredytowa utrudnia, a wręcz uniemożliwia, ubieganie się o wsparcie finansowe w postaci kredytu. Alternatywą w takiej sytuacji są pożyczki bez BIK i inne pozabankowe rozwiązania. 
 • odsetki karne – im dłużej zwleka się ze spłatą długu, tym większy on jest. Wierzyciele mogą naliczać odsetki karne za opóźnienie i niemal zawsze korzystają z tego prawa. 
 • zajęcie mienia – poza blokadą konta bankowego, komornik może zająć również poszczególne elementy majątku. Zajęte mienie zostaje spieniężone, a uzyskana w ten sposób kwota przeznaczana jest na spłatę długu. 
Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły