Co obniża zdolność kredytową?

co obniża zdolność kredytową

Gdy starasz się o kredyt lub pożyczkę, często potrzebna jest niezła zdolność kredytowa. Największy wpływ mają na nią Twoje dochody, a także suma wydatków. W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co obniża zdolność kredytową. Dzięki temu możesz wyeliminować te czynniki, przez co możliwość wzięcia kredytu będzie większa. Zapraszamy zatem do lektury!

Co obniża zdolność kredytową, a co ją podnosi?

Warto wiedzieć, co obniża zdolność kredytową, a jakie czynniki pozytywnie na nią wpływają. Dzięki temu sprawisz, że szansa na otrzymanie kredytu lub pożyczki wzrośnie. Łatwo możemy się domyślić, że dobrą zdolność mają osoby z wysokimi zarobkami i małymi wydatkami. Okazuje się jednak, że spore znaczenie mają takie aspekty, jak rodzaj źródła dochodów, ilość osób na utrzymaniu, czy wiek wnioskodawcy.

W dzisiejszym poradniku przedstawimy kilkanaście czynników obniżających zdolność kredytową. Jeśli je wyeliminujesz, poprawisz swoją zdolność. Na początku opiszemy też, czym właściwie jest zdolność kredytowa. Postaramy się także sprawdzić, dlaczego banki sprawdzają zdolność kredytową klientów.

Co to jest zdolność kredytowa?

Każdy bank ma swoje sposoby na obliczenie zdolności kredytowej. Bierze pod uwagę nie tylko zarobki i wydatki wnioskodawcy. Równie ważne są także inne czynniki, jak stabilność źródła dochodu, stanowisko w pracy, staż, czy wiek dzieci na utrzymaniu. Ważne jest również podsumowanie wszelkich zobowiązań, jakie aktualnie płacisz – kredytów, pożyczek, czy rat. Kredyt na mieszkanie, czy karta kredytowa jest tym, co obniża zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa określa to, jak wysoką miesięczną ratę “udźwignie” wnioskodawca. Na szczęście, są  pewne sposoby na zwiększenie zdolności kredytowej. Aby wprowadzić w życie, najlepiej poznać czynniki wpływające na nią – podnoszące lub obniżające zdolnośc kredytową.

Czynniki wpływające na pogorszenie się zdolności

Poniżej poznasz najczęstsze powody, przez które Twoja zdolność kredytowa się psuje, Każdy powinien je poznać, aby świadomie zarządzać swoimi finansami.

Praca na pod stawie umowy cywilnoprawnej

Jeśli zarabiasz sporo i masz małe wydatki, być może na obniżenie zdolności kredytowej wpływa “zła” umowa. W oczach banku najlepiej wypadają osoby zatrudnione w oparciu na umowę o pracę. Umowy cywilnoprawne, jak umowa-zlecenie lub umowa o dzieło, mogą obniżać Twój scoring bankowy. Taka podstawa zatrudnienia w wielu branżach jest dość powszechnie stosowana, czego przykładem jest branża gastronomiczna.

Co zrobić, aby zmienić tę sytuację? Są dwa wyjścia. Najprościej jest po prostu jeszcze na długo przed wnioskowaniem o kredyt gotówkowy (lub inny) postarać się o zmianę umowy. Najlepsza będzie umowa o pracę. Jeśli czas trwania jest określony, bank przychylniej spojrzy na Twój wniosek. Druga opcja to udowodnienie bankowi, że Twoja współpraca z danym pracodawcą ma charakter stały. Możesz na przykład wskazać na zarobki z tytułu umowy-zlecenie otrzymywane przez wiele kolejnych miesięcy.

Forma opodatkowania działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy oczywiście mogą korzystać z usług bankowych, także pożyczek i kredytów. W tym przypadku zwykle musimy wykazać przed bankiem, jak wysokie są nasze dochody z działalności. Problem mogą mieć tu osoby rozliczające się w oparciu o ryczałt. W tym wypadku nie są bowiem odnotowane koszty prowadzonej działalności. Nawet wysokie dochody, potwierdzone dokumentami podatkowymi, są dla banku trudne do oceny. Powód jest prosty – oprócz wpływów na konto firmy, bank nie widzi innych informacji.

Zdarza się, że niektóre banki do wyliczenia zdolności kredytowej osoby na ryczałcie uwzględnią tylko 30-40% wykazanych zarobków. Może się to okazać niewystarczające do otrzymania pozytywnej decyzji w sprawie kredytu lub pożyczki. Rozwiązaniem może być tu zmiana formy opodatkowania, na przykład zakładająca prowadzenie książki przychodów i rozchodów. Dla niektórych przedsiębiorców (np. programistów lub freelancerów) może być to jednak dość mało korzystne, czy nawet uciążliwe. W tej sytuacji rozwiązaniem jest poszukanie banku, który przychylnie spojrzy na Twoje dochody z firmy. Na szczęście takich banków jest coraz więcej.

Na wynagrodzenie składa się kilka czynników

Niektórzy pracownicy mają tylko pewną część wynagrodzenia wpisaną w umowie jako stała kwota. Często jest tak, gdy pensja uzależniona jest od prowizji, premii, czy wyników firmy w danym okresie. Czy pracownik ma szansę coś z tym zrobić? Nie zawsze firma zgodzi się na zmianę sposobu obliczania wynagrodzenia. Musisz się więc liczyć z tym, że system prowizyjny będzie tym, co obniża zdolność kredytową. Być może bank uzna w całości jedynie stałą część wynagrodzenia. Zanim jednak postarasz się o zmianę sposobu wyliczania wynagrodzenia, upewnij się, że będzie to dla Ciebie korzystne. W niektórych zawodach normą jest po prostu system prowizyjny (np. przy pracy handlowca).

Wynagrodzenie w walucie innej, niż złotówka

Również odbieranie wynagrodzenia w obcej walucie może źle wpłynąć na zdolność kredytową. Bank może bowiem mieć problem z ocenianiem, jakie będziesz mieć zarobki za kilka miesięcy lub za rok – przeliczając je na złotówki. Przy ocenie Twojej zdolności bank zapewne ustali pewne “widełki”, możemy być pewni, że raczej weźmie pod uwagę niższą wartość, co obniża zdolność kredytową.

Krótki staż pracy

Kolejnym aspektem związanym z zatrudnieniem może być praca w danym miejscu od niedawna. Również umowy terminowe (np. umowa o pracę na 3 miesiące) mogą być mniej korzystnie przyjmowane przez bank. Tu niestety nie ma dobrego rozwiązania. Należy po prostu odczekać odpowiedni czas. Jeśli planujesz zaciągnięcie większego zobowiązania w przyszłości (np. kredytu hipotecznego), pamiętaj o tym przy ewentualnej zmianie pracy.

Zbyt dużo osób na utrzymaniu

Co jeszcze obniża zdolność kredytową? Bank zawsze sprawdza ilość osób na utrzymaniu. Osoby pracujące, a właściwe – ich zarobki, wpływają pozytywnie na zdolność kredytową. Osoby na utrzymaniu obniżają ją. Jeśli więc masz dużo dzieci lub w dzielisz gospodarstwo domowe z innymi osobami (nie muszą być członkami rodziny), zdolność może spaść. Mówi się, że dziecko może obniżyć zdolność kredytową nawet 0 10%.

Czy jest dobre rozwiązanie tej sytuacji? Ciężko mówić o tym, aby wysłać dzieci do pracy. Dobrze jednak, aby oboje rodziców miało stałe źródło dochodu. Czasem rozwiązaniem będzie też po prostu postaranie się o kredyt w niższej kwocie lub rozłożenie spłaty na dłuższy okres. Jeśli natomiast myślisz o kredycie hipotecznym, państwo wyciąga pomocną dłoń w stronę rodzin z dziećmi. Pewną rekompensatą dla obniżonej zdolności kredytowej mogą być programy takie, jak bezpieczny kredyt 2% lub mieszkanie bez wkładu własnego. Nie zapominajmy też o wsparciu socjalnym, jak 500+.

Nieodpowiedni wiek

Oceniając zdolność kredytową, banki biorą pod uwagę wiele czynników. Jednym z nich jest wiek kredytobiorcy. Kredyty i pożyczki nie są dostępne dla osób niepełnoletnich. Czasami bank wymaga jednak nieco wyższego wieku, niż 18 lat.

Jest też górny limit wieku, szczególnie przy długoterminowych zobowiązaniach. W większości banków zakłada się, że trzeba spłacić kredyt lub pożyczkę maksymalnie do ukończenia pewnego wieku, np. 80 lat. W takiej sytuacji osoba w wieku 75 lat mogłaby wziąć kredyt na 5 lat, natomiast osoba w wieku 79 lat – tylko na kilka miesięcy. Osoby, które przekroczyły górną granicę wieku kredytobiorcy, mogą natomiast postarać się o wspólny kredyt z młodszą osobą.

Za dużo innych zobowiązań finansowych

Przy zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę wszystkie dochody w gospodarstwie domowym. Suma zobowiązań powinna wynosić maksymalnie 50% dochodów. Taką wartość przyjmujemy dla dochodów wyższych od przeciętnej. Dla niższych dochodów bank policzy tylko 40%. Nie są to ustalenia samego banku, ale zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego. Bank mu się ich więc trzymać. KNP do warunków udzielenia kredytu nakazuje bowiem obliczać wskaźnik DSTL. 

Przed złożeniem wniosku o kredyt, postaraj się więc zakończyć inne zobowiązania. To szczególnie istotne, jeśli nowa pożyczka lub kredyt są dla Ciebie bardzo ważne – jak w przypadku kredytu hipotecznego. Zobacz, jak spłacić kartę kredytową, pozbądź się też limitu odnawialnego w koncie, chwilówek i innych pożyczek.

Zobacz też nasz poradnik na temat wychodzenia z długów.

Masz zobowiązania w obcych walutach

W oczach banku w szczególności kredyty w obcej walucie i takież pożyczki są dość niekorzystne. Obniżają zdolność kredytową, ponieważ poza samą wysokością zobowiązania na dzień dzisiejszy, weźmie pod uwagę także ryzyko związane ze zmianą kursu. Takie zobowiązanie warto więc spłacić w pierwszej kolejności. Jeśli to niemożliwe, być może rozwiązaniem będzie zmiana takiej walutowej pożyczki na zobowiązanie w polskim złotym.

Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań w obcych walutach dobrze obrazują kredyty we frankach szwajcarskich. Nierzadko poprzez zmiany kursu (a także pewne, nie do końca uczciwe zagrywki banków), kredytobiorcy musieli płacić kilkakrotnie wyższe raty, niż zakładali.

Masz niski scoring w BIK

Każdy potencjalny kredytobiorca posiada scoring BIK. Biuro Informacji Kredytowej ocenia, jak wiarygodnym klientem jest dana osoba. Scoring BIK ma wartość od 0 do 100, gdzie dobry wynik to ten ponad 80 punktów. Punkty “zdobywasz” poprzez terminową spłatę zobowiązań. Aby poprawić swoją renomę w oczach Biura Informacji KRedytowej, a tym samym banku, można zaciągnąć niewielkie zobowiązanie i szybko je spłacić. Pomocne okażą się tanie lub darmowe pożyczki, czy kupno niedrogiego sprzętu na raty 0% w sklepie elektronicznym. Możesz właściwie od razu spłacić całość takiego zadłużenia, powinno to nieco poprawić Twój scoring BIK.

Opóźnienia w spłacie zobowiązań i zaległości

Oczywiście, Twoja historia kredytowa również wpływa na werdykt banku. Z pewnością tym, co obniża zdolność kredytową są zaległości i opóźnienia w spłacie. Bank widząc je zakłada, że być może i tym razem nie spłacisz terminowo kredytu lub pożyczki. Dla banku lub firmy pożyczkowej oznacza to nie tylko ryzyko nie odzyskania należności. Musi się też liczyć z dodatkowymi kosztami związanymi z windykacją, czy przekazywaniem sprawy na drogę sądową.

Warto więc po prostu unikać zaległości. Miej to na uwadze podczas wnioskowania o kolejne produkty. Jeżeli natomiast masz problem z terminową spłatą, po prostu skontaktuj się ze swoim wierzycielem. Wiele firm oferuje możliwość przedłużenia spłaty pożyczki. Zwykle trzeba liczyć się z pewnymi kosztami, to jednak lepsze wyjście, niż późniejsze problemy z jakimkolwiek kredytem lub pożyczką.

Twoje koszty utrzymania gospodarstwa domowego są wysokie

Czasem rozwiązaniem pozwalającym podnieść zdolność kredytową będzie obniżenie swoich wydatków. To dobry pomysł, ponieważ w każdym miesiącu zostanie Ci w budżecie nieco więcej pieniędzy. Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem swojego domostwa pozwoli też poprawić zdolność kredytową. Do takich wydatków możemy zaliczyć takie koszty, jak:

  • opłata za wynajem mieszkania/rata kredytu
  • rachunki za prąd, gaz, ogrzewanie, wodę
  • opłata za Internet, płatną telewizję
  • abonament za telefon stacjonarny, abonamenty za tel. komórkowy domowników
  • opłata za serwisy VOD, czy z muzyką (YouTube Premium, Spotify, opłata za Netflix, HBO, inne)
  • inne koszty i opłaty stałe

Tu również sposób na to, by wydatki nie obniżały zdolności kredytowej zbyt mocno jest prosty. Trzeba po prostu uciąć niektóre z nich. Warto zrobić to w taki sposób, aby nie rezygnować z usług, z których często korzystasz. Warto jednak sprawdzić, jak oszczędzać prąd, pozostawić jedną usługę VOD zamiast kilku, a może nawet zamienić mieszkanie na mniejsze. Czasem bardziej radykalne kroki są wymagane, by móc zrealizować większe cele – na przykład kupić własne “cztery kąty”.

Otrzymujesz wynagrodzenie w gotówce

Jeżeli pracodawca płaci Ci wynagrodzenie (lub jego część) w gotówce, dla banku może być to sporym problemem. Taka forma wynagrodzenia jest bowiem tym, co obniża zdolność kredytową klienta. Bank nie ma wtedy bowiem pełnego wglądu w Twoje dochody, nawet jeśli w 100% pochodzą z uczciwego, popartego umową źródła.

Porozmawiaj ze swoim pracodawcą i postaraj się, aby całe wynagrodzenie wpływało na Twoje konto bankowe.

Co miesiąc wydajesz wszystkie swoje pieniądze

Bez dwóch zdań “czyszczenie do zera” środków z konta bankowego nie świadczy zbyt dobrze o kondycji finansowej wnioskodawcy. Bank może to sprawdzić, prosząc o wyciąg z konta. W tej sytuacji nawet teoretycznie niezłej zdolności kredytowej, szanse na otrzymanie kredytu spadną. Zdecydowanie przychylniej zostaną natomiast ocenione osoby, które mają pewne oszczędności, a ich konto nie świeci wiecznie pustkami.

co obniża zdolność kredytową

Sprawdzony sposób na poprawę zdolności kredytowej

Wcześniej odesłaliśmy naszych czytelników do obszernego poradnika na temat zwiększania swojej zdolności kredytowej. Teraz możemy przytoczyć jeden z takich sposobów, który rozwiązuje wiele opisanych dziś problemów. Chodzi o wnioskowanie o kredyt wspólnie z drugą osobą. Dzięki temu dochody będą wyższe, można też uniknąć wielu problemów, jak nieodpowiednia forma zatrudnienia, czy krótki staż pracy. Często spotykane są wspólne kredyty z małżonkiem, rodzicem lub dzieckiem. Równie dobrym wyjściem będzie wniesienie jakiegoś rodzaju zabezpieczenia, czego przykładem są pożyczki hipoteczne.

Ostatecznie, jeśli nie spełniasz wymogów banku, możesz poszukać zastrzyku gotówki u innego źródła. Pożyczki pozabankowe zdecydowanie bardziej elastycznie podchodzą do obliczania zdolności kredytowej. Dzieje się tak choćby ze względu na brak ścisłych wytycznych KNF, którymi są objęte banki. Kierowanie swojej oferty również do osób z gorszą zdolnością może być też formą trafiania do większego grona odbiorców.

Podsumowanie artykułu – co obniża zdolność kredytową?

Każdy powinien wiedzieć, co obniża jego zdolność kredytową. Dzięki temu możesz spodziewać się, że bank przychylnie spojrzy na Twój wniosek kredytowy. Zwykłe kredyty gotówkowe, szczególnie w niższych kwotach, można zastąpić pożyczkami. Tam wymagania są dużo niższe. Jeśli jednak myślisz o kredycie mieszkaniowym, odpowiednio wcześniej zadbaj o poprawę swojej zdolności kredytowej. Dla banku dobrze widziana jest praca w oparciu o umowę o pracę i dobre zarobki. Jeśli masz przy tym nieduże wydatki i nie masz zaległości przy spłacie innych zobowiązań, masz sporą szansę na otrzymanie kredytu.

Najczęściej zadawane pytania

Co obniża zdolność kredytową?

Jest wiele czynników, które pogarszają Twoją zdolność kredytową. Przede wszystkim są nimi niespłacone zaległości, liczne zobowiązania i niskie dochody w stosunku do wydatków. Liczą się także aspekty związane z Twoim zatrudnieniem – staż pracy, rodzaj umowy, a nawet stanowisko. Również wiek kredytobiorcy jest dla banku ważny.

Czy zakupy na raty zwiększają zdolność kredytową?

Terminowe spłacenie zobowiązań pomoże w uzyskaniu lepszej zdolności kredytowej. Nie powinieneś jednak “żyć na kredyt”, to nie jest dobrze widziane w oczach banku.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Aby poprawić zdolność kredytową, podnieść dochody, a zmniejsz wydatki. Warto też spłacić dotychczasowe zobowiązania. Można też złożyć wniosek o kredyt w dwie osoby.

Źródło:

  1. https://www.bik.pl/poradnik-bik/jak-poprawic-swoja-zdolnosc-kredytowa
  2. https://www.totalmoney.pl/artykuly/raty-a-zdolnosc-kredytowa-jak-zakupy-ratalne-wplywaja-na-zdolnosc-kredytowa
  3. https://www.money.pl/gospodarka/kredyt-hipoteczny-zdolnosc-kredytowa-decyzja-knf-ulatwi-wziecie-kredytu-wyliczenia-6863948827826880a.html
  4. https://regiodom.pl/zdolnosc-kredytowa-co-ja-obniza-to-musisz-wiedziec-zanim-sprobujesz-wziac-kredyt-hipoteczny/ar/c9-16436919
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły