Kiedy następuje przedawnienie pożyczki i kredytu? Najczęstsze pytania

przedawnienie pożyczki

Zarówno kredyt, jak i pożyczka pozabankowa wymagają od klienta podpisania umowy, która zobowiązuje go do spłaty należności w określonym terminie. Nie zawsze jednak możliwa jest terminowa spłata zobowiązania, a tak powstały dług może być sporym utrudnieniem dla życia danej osoby. Z tego powodu wielu dłużników zastanawia się, kiedy następuje przedawnienie pożyczki i kredytu? Odpowiedź na te, i inne pytania, znajdziecie w dalszej części tekstu.

Czym jest przedawnienie kredytu?

Definicją przedawnienia kredytu lub pożyczki jest upłynięcie określonego okresu czasu, po którym windykacja danego zobowiązania musi przybrać łagodniejszą formę. Oznacza to, że przedawniony kredyt nie może być podstawą do postępowania sądowego ani intensywnych działań windykacyjnych np. ze strony firmy prywatnej lub samego wierzyciela. Przedawnienie nie jest więc równoznaczne z umorzeniem, ale może uchronić dłużnika przed wierzycielem domagającym się zapłaty roszczeń.

Skutki przedawnienia kredytu i pożyczki:

  • brak konieczności spłaty zobowiązania (wyjątkiem jest dobrowolna spłata)
  • lżejsza forma postępowania windykacyjnego (lub nawet jego brak)
  • brak możliwości przeniesienia sprawy na drogę sądową
  • brak ryzyka egzekucji komorniczej

W praktyce przedawnienie kredytu lub pożyczki zdarza się rzadko, ponieważ zanim do niego dojdzie, klient zdąży spłacić zaległą sumę. Często sprawa zostaje przeniesiona na drogę sądową zanim dany dług się przedawni, ze względu na bezzwłoczne działanie wierzyciela. W takich przypadkach, po otrzymaniu tytułu wykonawczego, sprawą interesuje się komornik.

Kiedy mój kredyt się przedawni?

Różne usługi i produkty finansowe mają inny czas, jaki musi upłynąć aby doszło do przedawnienia. Przykładowo, kredyt bankowy przedawnia się po okresie 3 lat, podobnie jak pożyczki pozabankowe, karty kredytowe i wszelkiej maści kredyty odnawialne. Debet na koncie przedawnia się z kolei po 2 latach.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku pożyczek od osoby prywatnej, np. pożyczki od rodziny. Okres, jaki musi upłynąć aby taka pożyczka prywatna się przedawniła, to aż 6 lat. Do tego czasu dłużnik może spodziewać się intensywnej windykacji w postaci ponagleń pisemnych, działań firm windykacyjnych, a także przedsądowego wezwania do zapłaty.

Nie tylko kredyt i pożyczka – co jeszcze może ulec przedawnieniu?

Kredyt gotówkowy i pożyczki od pozabankowych podmiotów to nie jedyne elementy zadłużenia, jakie mogą ulec przedawnieniu. Wbrew pozorom, taki stan może dotknąć naprawdę szerokiej grupy elementów długu, takich jak:

  • mandaty (1 rok do przedawnienia)
  • roszczenia wynikające z umowy sprzedaży (2 lata do przedawnienia)
  • roszczenia alimentacyjne (2 lata do przedawnienia)
  • zobowiązania podatkowe (5 lat do przedawnienia)
  • zadłużenia czynszowe (3 lata do przedawnienia)

W złej sytuacji znajdują się dłużnicy, którzy mają problem ze spłatą kredytu hipotecznego. Tego typu zobowiązanie nie ulega przedawnieniu, a klient może oczekiwać, że zastawiona nieruchomość przestanie być jego własnością.

Czy okres przedawnienia może ulec zmianie?

Czas trwający od momentu zaistnienia długu do jego przedawnienia nazywamy biegiem przedawnienia. Okres ten może ulec zmianie na skutek odpowiednich działań zarówno wierzyciela, jak i samego dłużnika. Wówczas mówimy o przerwaniu biegu przedawnienia, które skutkuje odliczaniem czasu na nowo. Zazwyczaj taka sytuacja występuje, gdy sama osoba zadłużona uzna roszczenie, np. składając prośbę do wierzyciela.

Jednym z najczęstszych działań przerywających bieg przedawnienia jest częściowa lub całkowita spłata zobowiązania przez osobę zadłużoną. Jest to jasny sygnał, że dana osoba zamierza uregulować występujący dług, przez co bieg przedawnienia zostaje przerwany. Bezpośrednia negocjacja warunków zadłużenia z wierzycielem również może przyczynić się do zmiany czasu, jaki musi upłynąć aby doszło do przedawnienia kredytu. Podobnie jest w przypadku wszczęcia mediacji, czyli polubownego rozwiązania sporu za pomocą strony trzeciej.

Czy przedawnienie uchroni mnie przed długiem?

Mogłoby się wydawać, że przeczekanie z istniejącym długiem aż do okresu przedawnienia może uratować daną osobę przed koniecznością spłaty należności. W praktyce takie sytuacje występują wyjątkowo rzadko, a takie postępowanie obarczone jest sporym ryzykiem. Może się okazać, że nawet na tydzień przed dniem, w którym dług zostanie przedawniony, wierzyciel zacznie domagać się swoich należności, co przerwie bieg przedawnienia. Z tego powodu najrozsądniejszym rozwiązaniem jest całkowita spłata zobowiązania, ponieważ przedawnienie niekoniecznie chroni przed długiem.

Ponadto, wierzyciel na drodze postępowania sądowego może odzyskać należność, jeżeli zostanie wykazane, że dłużnik z premedytacją unika zapłaty, czekając na upływ biegu przedawnienia. W przeciwnym wypadku postępowanie sądowe o przedawniony dług niemal zawsze kończy się oddaleniem powództwa. Ze względu na niską skuteczność takich działań, wierzyciele stosunkowo rzadko decydują się na próby odzyskania należności po upływie biegu przedawnienia.

Co, jeżeli zacznę spłacać przedawniony dług?

Osoby zadłużone mogą zastanawiać się, co stanie się z przedawnionym długiem w sytuacji, w której zaczną go oni ponownie spłacać. Okazuje się, że taki dług nadal będzie przedawniony, a wierzyciel nie będzie mógł prowadzić działań windykacyjnych ani wszcząć postępowania sądowego. Jednocześnie, osoba która dokonała wpłaty na rzecz wierzyciela nie może występować o zwrot środków tłumacząc się brakiem zrozumienia instytucji przedawnienia. Z tego powodu warto dowiedzieć się, kiedy przypada przedawnienie długów, aby nie doszło do ewentualnych nieporozumień i pomyłek.

Jak chronić się przed długiem?

Niestety, bezproblemowe rozliczenie się z wierzycielem nie zawsze jest możliwe. Mogą na to nie pozwalać niskie dochody osoby zadłużonej, konieczność uregulowania innych należności, a także czynniki na które dłużnik nie ma wpływu. W takich sytuacjach warto skontaktować się z wierzycielem, w celu wypracowania rozwiązania, które będzie odpowiadało obu stronom. Przykładem takiego działania jest rozłożenie długu na więcej mniejszych rat, które będą możliwe do spłaty przy obecnych dochodach dłużnika, lub odroczenie spłaty kredytu.

Innym ewentualnym wyjściem jest skorzystanie z pożyczki dla zadłużonych, dzięki której szybko i bez zbędnych formalności możliwe jest otrzymanie niezbędnych środków. W przeciwieństwie do bankowych kredytów, wymagania pożyczek są o wiele mniejsze, dzięki czemu niemal każdy ma szansę na uzyskanie wsparcia finansowego. Należy jednak szczególnie uważać biorąc pożyczkę przy jednoczesnym zadłużeniu, ponieważ łatwo jest wpaść w stan, jakim jest spirala zadłużenia.

Czy jeśli mam do czynienia z komornikiem, to mogę liczyć na przedawnienie?

Wszczęte postępowanie sądowe, na mocy którego komornik działa w imieniu wierzyciela (po otrzymaniu tytułu wykonawczego) i dokonuje egzekucji długu, oznacza że nie jest możliwe uznanie przedawnienia danego zobowiązania. Co więcej, prawomocny wyrok sądu jest nieodwracalny, i dana osoba może się od niego odwołać jedynie jeśli doszło np. do pomyłki. Zła sytuacja materialna lub brak wystarczającej wiedzy dotyczącej przedawnienia nie są podstawą do cofnięcia sądowej decyzji, a sam dłużnik powinien spodziewać się egzekucji komorniczej.

Uprawnienia komornika są szerokie i pozwalają mu na skorzystanie z wielu metod i środków, dzięki którym dług zostanie uregulowany. Przykładowo, funkcjonariusz publiczny może wejść do mieszkania dłużnika, a także zablokować jego konto bankowe. Wszystko to w celu zajęcia majątku, w celu zaspokojenia potrzeb wierzycieli.

Przedawniony dług, a windykator

Może zdarzyć się sytuacja, w której nasz dług zostanie sprzedany firmie windykacyjnej. Zazwyczaj takie spółki odkupują zadłużenia od wierzycieli, którzy chcą odzyskać chociaż część straconych pieniędzy. Może jednak zdarzyć się, że firmie windykacyjnej zostanie sprzedany przedawniony dług. Co zrobić w takiej sytuacji? Najrozsądniej jest skontaktować się bezpośrednio z samym windykatorem, i wyjaśnić sprawę. Zależnie od samej firmy i woli osoby zadłużonej, kontakt może odbywać się pisemnie, ustnie, bądź w formie elektronicznej.

Konsolidacja – ochrona przed długiem

Kredyt konsolidacyjny to dobry sposób na to, aby uniknąć problemów z wierzycielami. Konsolidacja to nic innego jak połączenie wielu zobowiązań w jedną, wygodną ratę. Połączone mogą zostać zarówno kredyty bankowe, jak i chwilówki online, a coraz większa liczba podmiotów pozwala także skonsolidować inne produkty finansowe. Takie rozwiązanie jest najlepszą metodą na uporządkowanie swoich finansów i zminimalizowanie ryzyka zadłużenia się.

Obecnie możliwy jest do zaciągnięcia kredyt konsolidacyjny online, dzięki któremu bez wychodzenia z domu można zmniejszyć liczbę swoich zobowiązań. Co więcej, to właśnie dzięki konsolidacji możliwe jest pomniejszenie miesięcznie uiszczanej kwoty, ale wiąże się to z wydłużeniem okresu spłaty. Można więc rzec, że jest to kompromis korzystny dla obu stron.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły