Ile może zabrać komornik z pensji w 2022 roku?

ile może zabrać komornik z pensji

Dług komorniczy, a zarobki.

Zaniedbywanie spłat długów jest wśród Polaków na porządku dziennym, jednak kiedy wierzyciel nie odpuszcza, na naszej drodze staje komornik. Wtedy możemy mieć pewność, że nie unikniemy spłaty zaległości, a egzekutor podejmie wszelkie czynności, by cała kwota, którą jesteśmy winni, została od nas ściągnięta. Dodatkowo dług powiększa się o koszty komornicze, przez co spłata może się wydłużyć. Najczęściej zadłużenie komornicze spłacane jest z naszej pensji. Pracodawca otrzymuje wówczas pismo dotyczące zajęcia części wypłaty i jest zobligowany do przekazywania środków zajętych w ramach postępowania. Czy w takiej sytuacji zostaną nam jakieś pieniądze na życie? Wszystko zależy od tego na podstawie jakiej umowy jesteśmy zatrudnieni, a także czy długi powstały z powodu niepłacenia alimentów. Warto jednak pamiętać, że w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jesteś się w najkorzystniejszym położeniu. Zatrudnieni na podstawie innych umów mają znacznie mniejsze prawa w przypadku egzekucji komorniczej. Poniżej przedstawiamy wszystkie potrzebne informacje na temat tego, ile komornik może zabrać z pensji w 2022 roku. Sprawdź koniecznie, bowiem kwota wolna od zajęcia z roku na rok rośnie!

Na jakiej podstawie komornik może zająć wynagrodzenie?

Zalegając ze spłatą długów musimy liczyć się z tym, że prędzej czy później ktoś upomni się o niespłacone należności. Nie wygląda to jednak dziś tak jak na filmach, czyli komornik nie puka z zaskoczenia do naszych drzwi i nie wynosi nam cennych przedmiotów z mieszkania. W pierwszej kolejności wchodzi na nasze konto i zajmuje wynagrodzenie. Oczywiście nie może od tak położyć ręki na naszych finansach, wymagany jest do tego wyrok sądu. Taki dokument dostarczany jest naszemu pracodawcy, który zobowiązany jest by w ciągu 7 dni od otrzymania pisma przedstawić nasze wynagrodzenie z ostatnich trzech miesięcy, a także wysokość kwoty oraz dzień, w którym przelewana jest pensja. Zobligowany jest również do przedstawienia ewentualnych przeszkód w potrącaniu wynagrodzenia, takich jak: egzekucja środków z tytułu innego zadłużenia komorniczego lub toczących się postępowań prowadzonych przez ZUS, czy Urząd Skarbowy. W jak dobrych stosunkach z naszym pracodawcą byśmy nie byli, nie może on uchylić się od udostępnienia powyższych informacji, ponieważ w innym przypadku zostanie nałożona na niego kara grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych. 

Ile komornik nie może zabrać z pensji w 2022 roku, czyli kilka słów o kwocie wolnej od zajęcia

Słyszałeś już o kwocie wolnej od zajęcia komorniczego, ale nie wiesz co to tak właściwie jest? Zgodnie z prawem bankowym kwota wolna od zajęcia, to nic innego jak równowartość najniższej krajowej. Płaca minimalna natomiast co roku wzrasta, dlatego w 2022 roku kwota wolna od zajęcia jest wyższa niż w 2021 w którym wynosiła 2800 brutto czyli 2276 netto. Z początkiem tego roku 2022 najniższa krajowa wynosi 3010 zł brutto, czyli 2363,56 zł netto po odjęciu składki na ubezpieczenie społeczne które wynosi łącznie 646,44 zł, w którego skład wchodzą składki emerytalna – 293,78 zł zdrowotna – 233,76 zł chorobowa – 73,75 zł rentowa – 45,15 zł. Oznacza to, że dokładnie taką kwotę – 2363,56 zł na twoim koncie musi zostawić komornik. Należy pamiętać, że kwota wolna od zajęcia dotyczy tylko osób pracujących na umowie o pracę, jednak nie dotyczy długów alimentacyjnych. Jeżeli więc masz umowę o pracę, ale komornik ściga Cię z powodu niezapłaconych alimentów, nie jesteś objęty tym przywilejem. Wynika to z faktu, iż dla państwa priorytet stanowi dobro dzieci, a nie dłużników. Zdarza się często, że kwota wolna od podatku może objąć również osoby pracujące na umowie zlecenie, musi ona jednak spełnić kilka wymagań. Znajdziesz je w dalszej części tekstu.

Umowa o pracę. Ile z wynagrodzenia może zabrać komornik w 2022 roku?

Dłużnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają największe przywileje, a ich zarobki są najbardziej chronione. Jak już wspomnieliśmy osoby te obejmuje kwota wolna od zajęcia, czyli komornik musi zostawić im na koncie najniższą krajową, która w 2022 roku wynosi 2364 zł netto i tą kwotę dłużnik powinien zobaczyć na swoim rachunku bankowym. Jeżeli więc zarabiamy płacę minimalną, komornik nie zabierze nam ani złotówki w przypadku długów innych niż alimentacyjne. W praktyce oznacza to, że tylko zarabiając więcej niż najniższa krajowa, komornik może zajmować część naszej wypłaty. Ile więc maksymalnie może zająć egzekutor? Zgodnie z prawem jest to 50% pensji uzyskanej z tytułu umowy o pracę, z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia. Co to oznacza dla pracownika? Nieważne, czy zarabiasz 3010 zł brutto, czy 5000 zł brutto, w każdym przypadku na koncie zobaczysz wyłącznie 2364 zł netto. Dopiero w momencie, kiedy twoje zarobki będą wynosiły od 5800 zł brutto w górę, na rachunku bankowym znajdować się będzie więcej pieniędzy niż najniższa krajowa. Wygląda to więc tak: im więcej zarabiasz, tym więcej komornik może zabrać. Nie ważne jednak, jak bardzo jesteś zadłużony, na Twoim koncie powinna zostać równowartość pensji minimalnej. Wszystkie powyższe informacje dotyczą umowy o pracę, długów innych niż alimentacyjne i pełnego wymiaru godzin. 

Umowa o pracę na nie pełny etat, ile może zabrać komornik?

Pracujesz na podstawie umowy o pracę, masz długi pożyczkowe, czy kredytowe, jednak nie jesteś zatrudniony na pełen etat? Wówczas kwota wolna od potrąceń nie będzie wynosiła 3010 zł brutto, czyli2363,56 zł netto, a zmniejszy się proporcjonalnie do wymiaru twojego etatu:

 • ¾ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 1772,67 zł netto
 • ½ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 1181,78 zł netto
 • ¼ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 590,89 zł netto

Umowa o pracę, a długi alimentacyjne

Jeżeli komornik ściga Cię za długi alimentacyjne już nie jest tak kolorowo. Wówczas ma prawo zająć 60% twojego wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy zarabiasz najniższą krajową, czy nie. Oznacza to, że jeżeli jesteś zadłużony z powodu alimentów, kwota wolna od zajęcia Cię nie dotyczy, a na twoim koncie w przypadku pensji minimalnej zostanie wyłącznie 40%, co w 2022 roku daje 1204 zł brutto. 

Podsumujmy więc najważniejsze informacje dotyczące umowy o pracę i egzekucji komorniczej:

 • Komornik może zająć maksymalnie 50% Twojego wynagrodzenia w 2022 roku, jeżeli ściga Cię za długi inne niż alimentacyjne
 • Komornik może zająć maksymalnie 60% Twojego wynagrodzenia w 2022 roku, jeżeli ściga Cię za długi alimentacyjne
 • Kwota wolna od zajęcia równa jest najniższej krajowej, która w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, czyli 2363,56 zł netto (na rękę)
 • Kwota wolna od zajęcia zmniejsza się proporcjonalnie do etatu na jakim jesteś zatrudniony
 • Kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje zadłużeń alimentacyjnych

Umowa zlecenie. Ile z wynagrodzenia może zabrać komornik w 2022 roku?

Umowy inne niż o pracę, nie bez powodu nazywane są śmieciowymi. Przekonać o tym mogą się osoby zatrudnione na ich podstawie, kiedy mają do czynienia z egzekucją komorniczą. Więcej szczęścia mają osoby pracujące na zlecenie, ponieważ w 2019 roku w życie weszły nowe przepisy cywilnoprawne, które stanowią, że w określonych przypadkach umowę zlecenie można potraktować tak samo, jak umowę o pracę. Oznacza to, że jeżeli dłużnikowi uda się spełnić pewne wymogi i przedstawić odpowiednie dokumenty, komornik nie będzie mógł zająć 100% wynagrodzenia pochodzącego z umowy zlecenie. Jakie musisz spełnić, byś mógł zostać objęty dodatkowymi przywilejami, czyli kwotą wolną od zajęcia?

 • musisz być osobą fizyczną
 • wynagrodzenie z umowy zlecenia jest Twoim jedynym źródłem utrzymania lub dochodu
 • wynagrodzenie jest powtarzalne, czyli wpływa na konto regularnie, np. co miesiąc
 • jest  to dochód stały, czyli Twoje zatrudnienie musi trwać co najmniej od kilku miesięcy w momencie pojawienia się w Twoim życiu komornika (nie może być pracą dorywczą)

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki, powinieneś niezwłocznie poinformować o tym komornika zajmującego się Twoją sprawą. Tylko przedstawienie odpowiednich dokumentów może zwolnić Cię z zajęcia 100% wynagrodzenia. Potrzebujesz więc kopii umowy zlecenia oraz wyciągu z konta bankowego, które będzie stanowiło potwierdzenie regularności pensji. Powinieneś wysłać je egzekutorowi listem poleconym, a adresat ma obowiązek odnieść się do przedstawionych przez Ciebie dowodów. W przypadku, gdy wszystkie wymogi są spełnione, nie powinno być problemu z objęciem Cię takimi samymi przywilejami, jakie posiadają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że komornik musi zostawić na twoim koncie równowartość najniższej krajowej, która jak już wspominaliśmy, w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, czyli około 2363 zł netto. Jeśli mimo udowodnienia, iż twoje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ma charakter powtarzalny i jest jedynym źródłem utrzymania, komornik zajmie Twoją całą pensję, powinieneś złożyć na niego listowną skargę. 

Podsumujmy więc najważniejsze informacje dotyczące umowy zlecenia i egzekucji komorniczej:

 • Komornik może zająć 100% Twojego wynagrodzenia, jeżeli nie jest to Twoje jedyne źródło dochodu
 • Komornik może potraktować umowę zlecenie jako umowa o pracę, jeżeli udowodnimy, że wynagrodzenie to jest naszym jedynym źródłem utrzymania, jest ono stałe i powtarzalne
 • Komornik musi wziąć pod uwagę spełnione przez nas warunki, jeżeli przedstawimy odpowiednie dokumenty
 • Jeśli umowa zlecenia spełnia wszystkie wymogi, wówczas dłużnik ma te same limity zajęcia, co osoba na etacie, tzn. kwota wolna od zajęcia równa jest najniższej krajowej, która w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, czyli 2363,56 zł netto (na rękę)
 • Kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje zadłużeń alimentacyjnych

Umowa o dzieło. Ile z wynagrodzenia może zabrać komornik w 2022 roku?

Osoby pracujące na umowie o dzieło i innych umowach cywilnoprawnych są w najgorszym położeniu. Takie zatrudnienie charakteryzuje się bowiem brakiem powtarzalności i zazwyczaj stanowi pracę dorywczą. Oznacza to, że komornik nie ma żadnych podstaw do tego, by traktować to wynagrodzenie na równi z zatrudnieniem na etacie. W ramach postępowania egzekucyjnego zajmuje więc 100% zarobków. Można oczywiście próbować przekonać egzekutora do tego by rozpatrzył nasz przypadek indywidualnie lub zmniejszył procent zajmowanego wynagrodzenia, jednak zazwyczaj szanse na pozytywne rozpatrzenie takich wniosków są nikłe. W przypadku umowy o dzieło wysokość zarobków nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ komornik ma prawo do zajęcia 100% wynagrodzenia. Tutaj to komornik ma władzę i tylko on może zadecydować o ewentualnym zmniejszeniu potrącanej kwoty. Dłużnika nie obowiązują żadne limity i kwota wolna od zajęcia.

Podsumujmy więc najważniejsze informacje dotyczące umowy o dzieło i egzekucji komorniczej:

 • Komornik może zająć 100% Twojego wynagrodzenia
 • Dłużnika nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia

35 komentarzy

Iza

Mam komornika na świadectwie pracy podpisałam z nowym pracodawcą umowę o pracy więc pewnie nowy pracodawca powiadomi komornika że zaczęłam pracę???na umowie o pracę mam ,2900 brutto teraz moje pytanie ile może mi zabrać komornik jak za październik dostanę nie całą wypłatę tylko ok 950zl z tej kwoty potrąci sobie

Odpowiedz
  Jolanta

  Witam mam pytanie czy jak mam umowę o pracę i brutto mam na umowie 2620 czy komornik mi ją w całości zabierze

  Odpowiedz
Andrzej

Mam 3200 emerytury brutto. Ile moze zabrac mi komornik?

Odpowiedz
romek

ja to bym po wy strzelał tych krwiopijcow,

Odpowiedz
Madzia

Dodatek do aneksu pracy czy moze mi zabrac komornik

Odpowiedz
Sandra

Witam, mam zajęcie komornicze na 1300zl, w tym miesiącu komornik z wypłaty zabrał mi 600zl ale kwota długu zmniejszyła się tylko o 100zl, a nie o te 600 które zostało mi zabrane. Czy ktoś może mi pomóc i wytłumaczyć?

Odpowiedz
krzys

mam pytanie czy komornik o alimenty moze byc na dwoch egzekucjach pensja i renta

Odpowiedz
Marek

Czy jeśli napiszę do pracodawcy, żeby część pensji (najniższa krajowa, czyli 2363), np 300 złotych wypłacał mi co miesiąc w formie gotówki do ręki, to wtedy w banku nie będą mi zabierać tych 106 zł co miesiąc??? Poniekąd idiotyczne prawo bankowe….

Odpowiedz
Wiesław

Zadzwoń do banku, do działu zajmującego się egzekucjami, i bank odblokuje pieniądze. Trzeba to robić co miesiąc. Tak mam w PKO BP, ale prawo bankowe obowiązuje wszystkie banki.

Odpowiedz
Marian

Mi komornik zostawia z zasilku przedemerytalnego 250 zł !

Odpowiedz
  Maciej33

  Polskie prawo bez sensu niby najniższa krajowa jest wolna od egzekucji ale już po rozliczeniu pity rocznego zabierają kasę bez problemu. Więc jak to jest???? Bezprawie

  Odpowiedz
Kinga

A gdzie pomniejszenie o zaliczkę podatkową, gdzie uwzględnione KUP i PIT 2? „2363,56 zł na twoim koncie musi zostawić komornik” – bzdura! Czy ten „ktoś” wie w ogóle jak wygląda lista płac?? Opublikować głupoty a potem zrzuć winę na księgowych, że źle liczą!!

Odpowiedz
  Grazyna Lubosz

  To prawda Bzdura Mam najniższą krajową,brak pit2 i kup podstawowy i zostawiają mi 1964zł a nie 2364zł Komu kuźwa polski ład namieszał w pensji?

  Odpowiedz
Karolina

Artykuł jest niepełny i zawiera błąd merytoryczny, bowiem kwota wolna zależy od wysokości Kosztów Uzyskania Przychodów i kwoty zmniejszającej podatek (PIT2), jeżeli nie złożysz PIT2 lub nie masz do niego prawa wtedy kwota wolna to 1964,56 (przy KUP 250) i 1973,56 (przy KUP 300).

Odpowiedz
Elżbieta

Mam również podobna sytuację. Komornik zajol mi konto bankowe, który mi tylko zostawił 2058 zł, reszta poszla do komornika.
Bank tłumaczy się tym, iż po 1 stycznia byly jeszcze pieniadze na moim koncie, i zaliczył je jako dochod.
Ale te pieniądze byly z grudnia, które musialam trzymać na koncie, by w odpowiednim czasie zaplacic za fakturę.

A jak to bedzie, gdy będę swoje wynagrodzenie pobierała do ręki z zakladu pracy 2363 zł, roznica zostanie przelana komornikowi.
Co będzie, jeżeli ha z tej kwoty 2363 zł wplace osobiście na konto, by zrealizować przelewy za czynsz, wode, prad, inne faktury?

Odpowiedz
wiktorrr

Witam.
Jesli wyplate mam 10 ok 3700 zl netto a pod koniec miesiaca dostane dodatkowe pieniadze ok 10000zl ile zabierze mi komornik. a ile musi pracodawca odesłac do Komornika.
Czy jest mozliwosc zeby z kwoty 10000 zl nic nie wysłali.

Odpowiedz
Ryszard

W 2022 roku wynagrodzenie wynosi 3010 zł czyli 3010*0,75 = 2 257,50zł. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego wartość kwoty wolnej jest równa 75% minimalnego wynagrodzenia brutto osoby pracującej w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy. odp banku

Odpowiedz
Marianna

Kwota wolna od zajęcia to 2363,56 i z tego komornik nie ma prawa nic zabrać ( nie mówię o zajęciach alimentacyjnych) tylko dlaczego w banku kwota wolna od zajęcia to 2257,50
Do banku wpłynie 2363,56 i bank zablokuje tą różnicę. To dopiero dziwy

Odpowiedz
  Tomasz

  No właśnie może jakiś ekspert wyjaśni jak to jest, bo nie rozumiem.

  Odpowiedz
   Barbara

   Ja miałam to samo .
   Zrobiłam 2363.56 najnizsza krajowa która niby jest wolna od zajecia .
   A 106 zł zostało mi zablokowane .
   2257 .bo Bank ta kwotę uznaje .
   Proszę o odp.
   Złożyłam reklamację do banku

   Odpowiedz
    Ryszard

    W 2022 roku wynagrodzenie wynosi 3010 zł czyli 3010*0,75 = 2 257,50zł. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego wartość kwoty wolnej jest równa 75% minimalnego wynagrodzenia brutto osoby pracującej w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy. odp banku

    Odpowiedz
    krzysztof

    ja ma tak samo i nic z tego nie rozumiem

    Odpowiedz
  Krzysztof

  A można dostać do życia 1100 zł. Jak za sam wynajem płacę 1100 zł.

  Odpowiedz
  Magdalena

  Komornik zajął mi pensję może rozliczenie z podatku

  Odpowiedz
  Ania

  Z tego co czytałam, to inna jest kwota wolna przy zajęciu wynagrodzenia- ok 2363 zł a inna przy zajęciu rach.- 2257. Ta druga to na 100%, bo pracuję w banku.
  Jeśli chodzi o zajęcie konta, to bank patrzy na wszystkie wpływy na rach. od 1 do 31. I z tego posiadacz może wypłacić max 2257 w tym
  m-cu. Radzę wypłacać do zera do 31, bo to co zostanie powiększa wpływy na kolejny m-c. A w kolejnym można znowu wypłacić max 2257, więc nadwyżka trafi do komornika lub blokady na koncie.

  Odpowiedz
Jacek

yacek
Witam Dlaczego kwota wolna od zajecia emerytury jest 916 zł a dla pozostałych jest 2100 zł . Klasyczny przykład dyskryminacji. Czy emeryci mają mniejsze żołądki? Mniejsze potrzeby?Mniejsze dostają rachunki? Może ew. ustawodawca spróbuje żyć kilka miesięcy za tą kwotę , płacić bieżące rachunki ,kupić leki i głodawać na kilka dni przed kolejną emeryturą……. Oczywiście nie spodziewam się żadnej odpowiedzi, bo po co , niech zdychają w spokoju……

Odpowiedz
  Kamil

  Komornik ci wziął dobrze. Może faktycznie przez ten pit 2 czyli zaliczka na podatek, która odzyskasz przy rocznym rozliczeniu które i tak zabierze komornik, ale żeby aż tyle powinieneś dostać 2300 conajmniej, trochę dziwne. Albo komornik powinien dostać mniej. Musisz to wyjasnic

  Odpowiedz
  Justyna

  Czy komornik może wziąć 13 z umowy o pracę umowa najniższa krajowa

  Odpowiedz
Radek

Witam. Moja pensja brutto wynosi 4051,50 zł. Mam zajęcie komornicze inne niż alimentacyjne. W styczniu otrzymałem wynagrodzenie netto 1896,36. Pani z księgowości powiedziała mi, że dlatego jest taka kwota bo nie złożyłem u pracodawcy deklaracji PIT-2. Czy ma rację? A może pracodawca powinien mi zwrócić brakującą kwotę „do minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o składkę na PPK”?
Poniżej dane z mojego „paska”.
Podst. emer. i rent. 4051,50, Podst. chor. i wyp. 4051,50, Składka emerytalna 395,43, Składka rentowa 60,77, Składka chorobowa 99,26, Podstawa PPK 4051,50, Wpłata PPK pracodawca 60,77, wpłata pracownik PPK 81,03, Przychód – wpł. PPK 47,87, Podst. składka zdr. 3496,04, składka zdr. pobrana 314,64, Zal. pod. doch. 560,00, Komornik 644,01, Skład. emeryt. zakł. 395,43, Skład. rent. zakł. 263,35, Skład. wypadkowa 43,76, Fundusz pracy 99,26, Netto 1896,36.
Co o tym sądzicie? Pozdrawiam, Radek

Odpowiedz
  Błażej

  Jestem inwalidą w stopniu znacznym,i dług alimentacyjny ile może zabrać mi komornik?

  Odpowiedz
Anna

Przyznam, że komornika trzeba pilnować kontrolować. Ja się już o tym przekonałam że trzeba mieć rękę na pulsie. Wy też kontrolujcie komornika ile kasy wam pobiera i ile powinien

Odpowiedz
Anna

Dokładnie, u mnie na koncie przeważnie 1900 zostawiał. Zobaczymy teraz ile mi zostawi kasy na rachunku bankowym.

Odpowiedz
Sylwester

Dobrze czyli jeżeli zarabiam 2363zl netto. Posiadając zadłużenie komornicze z tytułu innego niż alimentacyjne komornik nie powinien zabrać ani złotówki a zostaje mi na koncie ok1300 zł dlaczego komornik pobiera mi brakującą kwotę z wynagrodzenia

Odpowiedz
  Kasia

  Jeżeli masz umowę o pracę, to nie ma takiego prawa zgodnie z art. 54 ust. 1 prawa bankowego. Kwota wolna od zajęcia wynosi 2.257,50 zł.

  Odpowiedz
Zofia Kowal

Ilu komornikow moze miec zadłużony?
Ja mam dwóch jeden z Działdowa drugi z Torunia.. Gdzie kazdy pobiera udtalina kwotę, gdzie w ubiegłym miesiącu pozostawili mi okolo 1 800zl. Mam umowe o prace 1900zl i renta ponad 900zl.
Jeden z wyplaty wzial okolo 100z, drugi z renty 700xl, pozostawił mi 200zl.
Dzis odebralam wyplate 1500zl.
Prosze o odpowiedz.
Zofa Kowal.

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły