Ile może zabrać komornik z pensji w 2022 roku?

ile może zabrać komornik z pensji

Dług komorniczy, a zarobki.

Zaniedbywanie spłat długów jest wśród Polaków na porządku dziennym, jednak kiedy wierzyciel nie odpuszcza, na naszej drodze staje komornik. Wtedy możemy mieć pewność, że nie unikniemy spłaty zaległości, a egzekutor podejmie wszelkie czynności, by cała kwota, którą jesteśmy winni, została od nas ściągnięta. Dodatkowo dług powiększa się o koszty komornicze, przez co spłata może się wydłużyć. Najczęściej zadłużenie komornicze spłacane jest z naszej pensji. Pracodawca otrzymuje wówczas pismo dotyczące zajęcia części wypłaty i jest zobligowany do przekazywania środków zajętych w ramach postępowania. Czy w takiej sytuacji zostaną nam jakieś pieniądze na życie? Wszystko zależy od tego na podstawie jakiej umowy jesteśmy zatrudnieni, a także czy długi powstały z powodu niepłacenia alimentów. Warto jednak pamiętać, że w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jesteś się w najkorzystniejszym położeniu. Zatrudnieni na podstawie innych umów mają znacznie mniejsze prawa w przypadku egzekucji komorniczej. Poniżej przedstawiamy wszystkie potrzebne informacje na temat tego, ile komornik może zabrać z pensji w 2022 roku. Sprawdź koniecznie, bowiem kwota wolna od zajęcia z roku na rok rośnie!

Na jakiej podstawie komornik może zająć wynagrodzenie?

Zalegając ze spłatą długów musimy liczyć się z tym, że prędzej czy później ktoś upomni się o niespłacone należności. Nie wygląda to jednak dziś tak jak na filmach, czyli komornik nie puka z zaskoczenia do naszych drzwi i nie wynosi nam cennych przedmiotów z mieszkania. W pierwszej kolejności wchodzi na nasze konto i zajmuje wynagrodzenie. Oczywiście nie może od tak położyć ręki na naszych finansach, wymagany jest do tego wyrok sądu. Taki dokument dostarczany jest naszemu pracodawcy, który zobowiązany jest by w ciągu 7 dni od otrzymania pisma przedstawić nasze wynagrodzenie z ostatnich trzech miesięcy, a także wysokość kwoty oraz dzień, w którym przelewana jest pensja. Zobligowany jest również do przedstawienia ewentualnych przeszkód w potrącaniu wynagrodzenia, takich jak: egzekucja środków z tytułu innego zadłużenia komorniczego lub toczących się postępowań prowadzonych przez ZUS, czy Urząd Skarbowy. W jak dobrych stosunkach z naszym pracodawcą byśmy nie byli, nie może on uchylić się od udostępnienia powyższych informacji, ponieważ w innym przypadku zostanie nałożona na niego kara grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych. 

Ile komornik nie może zabrać z pensji w 2022 roku, czyli kilka słów o kwocie wolnej od zajęcia

Słyszałeś już o kwocie wolnej od zajęcia komorniczego, ale nie wiesz co to tak właściwie jest? Zgodnie z prawem bankowym kwota wolna od zajęcia, to nic innego jak równowartość najniższej krajowej. Płaca minimalna natomiast co roku wzrasta, dlatego w 2022 roku kwota wolna od zajęcia jest wyższa niż w 2021 w którym wynosiła 2800 brutto czyli 2276 netto. Z początkiem tego roku 2022 najniższa krajowa wynosi 3010 zł brutto, czyli 2363,56 zł netto po odjęciu składki na ubezpieczenie społeczne które wynosi łącznie 646,44 zł, w którego skład wchodzą składki emerytalna – 293,78 zł zdrowotna – 233,76 zł chorobowa – 73,75 zł rentowa – 45,15 zł. Oznacza to, że dokładnie taką kwotę – 2363,56 zł na twoim koncie musi zostawić komornik. Należy pamiętać, że kwota wolna od zajęcia dotyczy tylko osób pracujących na umowie o pracę, jednak nie dotyczy długów alimentacyjnych. Jeżeli więc masz umowę o pracę, ale komornik ściga Cię z powodu niezapłaconych alimentów, nie jesteś objęty tym przywilejem. Wynika to z faktu, iż dla państwa priorytet stanowi dobro dzieci, a nie dłużników. Zdarza się często, że kwota wolna od podatku może objąć również osoby pracujące na umowie zlecenie, musi ona jednak spełnić kilka wymagań. Znajdziesz je w dalszej części tekstu.

Umowa o pracę. Ile z wynagrodzenia może zabrać komornik w 2022 roku?

Dłużnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają największe przywileje, a ich zarobki są najbardziej chronione. Jak już wspomnieliśmy osoby te obejmuje kwota wolna od zajęcia, czyli komornik musi zostawić im na koncie najniższą krajową, która w 2022 roku wynosi 2364 zł netto i tą kwotę dłużnik powinien zobaczyć na swoim rachunku bankowym. Jeżeli więc zarabiamy płacę minimalną, komornik nie zabierze nam ani złotówki w przypadku długów innych niż alimentacyjne. W praktyce oznacza to, że tylko zarabiając więcej niż najniższa krajowa, komornik może zajmować część naszej wypłaty. Ile więc maksymalnie może zająć egzekutor? Zgodnie z prawem jest to 50% pensji uzyskanej z tytułu umowy o pracę, z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia. Co to oznacza dla pracownika? Nieważne, czy zarabiasz 3010 zł brutto, czy 5000 zł brutto, w każdym przypadku na koncie zobaczysz wyłącznie 2364 zł netto. Dopiero w momencie, kiedy twoje zarobki będą wynosiły od 5800 zł brutto w górę, na rachunku bankowym znajdować się będzie więcej pieniędzy niż najniższa krajowa. Wygląda to więc tak: im więcej zarabiasz, tym więcej komornik może zabrać. Nie ważne jednak, jak bardzo jesteś zadłużony, na Twoim koncie powinna zostać równowartość pensji minimalnej. Wszystkie powyższe informacje dotyczą umowy o pracę, długów innych niż alimentacyjne i pełnego wymiaru godzin. 

Umowa o pracę na nie pełny etat, ile może zabrać komornik?

Pracujesz na podstawie umowy o pracę, masz długi pożyczkowe, czy kredytowe, jednak nie jesteś zatrudniony na pełen etat? Wówczas kwota wolna od potrąceń nie będzie wynosiła 3010 zł brutto, czyli2363,56 zł netto, a zmniejszy się proporcjonalnie do wymiaru twojego etatu:

 • ¾ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 1772,67 zł netto
 • ½ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 1181,78 zł netto
 • ¼ etatu: kwota wolna od zajęcia wynosi 590,89 zł netto

Umowa o pracę, a długi alimentacyjne

Jeżeli komornik ściga Cię za długi alimentacyjne już nie jest tak kolorowo. Wówczas ma prawo zająć 60% twojego wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy zarabiasz najniższą krajową, czy nie. Oznacza to, że jeżeli jesteś zadłużony z powodu alimentów, kwota wolna od zajęcia Cię nie dotyczy, a na twoim koncie w przypadku pensji minimalnej zostanie wyłącznie 40%, co w 2022 roku daje 1204 zł brutto. 

Podsumujmy więc najważniejsze informacje dotyczące umowy o pracę i egzekucji komorniczej:

 • Komornik może zająć maksymalnie 50% Twojego wynagrodzenia w 2022 roku, jeżeli ściga Cię za długi inne niż alimentacyjne
 • Komornik może zająć maksymalnie 60% Twojego wynagrodzenia w 2022 roku, jeżeli ściga Cię za długi alimentacyjne
 • Kwota wolna od zajęcia równa jest najniższej krajowej, która w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, czyli 2363,56 zł netto (na rękę)
 • Kwota wolna od zajęcia zmniejsza się proporcjonalnie do etatu na jakim jesteś zatrudniony
 • Kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje zadłużeń alimentacyjnych

Umowa zlecenie. Ile z wynagrodzenia może zabrać komornik w 2022 roku?

Umowy inne niż o pracę, nie bez powodu nazywane są śmieciowymi. Przekonać o tym mogą się osoby zatrudnione na ich podstawie, kiedy mają do czynienia z egzekucją komorniczą. Więcej szczęścia mają osoby pracujące na zlecenie, ponieważ w 2019 roku w życie weszły nowe przepisy cywilnoprawne, które stanowią, że w określonych przypadkach umowę zlecenie można potraktować tak samo, jak umowę o pracę. Oznacza to, że jeżeli dłużnikowi uda się spełnić pewne wymogi i przedstawić odpowiednie dokumenty, komornik nie będzie mógł zająć 100% wynagrodzenia pochodzącego z umowy zlecenie. Jakie musisz spełnić, byś mógł zostać objęty dodatkowymi przywilejami, czyli kwotą wolną od zajęcia?

 • musisz być osobą fizyczną
 • wynagrodzenie z umowy zlecenia jest Twoim jedynym źródłem utrzymania lub dochodu
 • wynagrodzenie jest powtarzalne, czyli wpływa na konto regularnie, np. co miesiąc
 • jest  to dochód stały, czyli Twoje zatrudnienie musi trwać co najmniej od kilku miesięcy w momencie pojawienia się w Twoim życiu komornika (nie może być pracą dorywczą)

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki, powinieneś niezwłocznie poinformować o tym komornika zajmującego się Twoją sprawą. Tylko przedstawienie odpowiednich dokumentów może zwolnić Cię z zajęcia 100% wynagrodzenia. Potrzebujesz więc kopii umowy zlecenia oraz wyciągu z konta bankowego, które będzie stanowiło potwierdzenie regularności pensji. Powinieneś wysłać je egzekutorowi listem poleconym, a adresat ma obowiązek odnieść się do przedstawionych przez Ciebie dowodów. W przypadku, gdy wszystkie wymogi są spełnione, nie powinno być problemu z objęciem Cię takimi samymi przywilejami, jakie posiadają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że komornik musi zostawić na twoim koncie równowartość najniższej krajowej, która jak już wspominaliśmy, w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, czyli około 2363 zł netto. Jeśli mimo udowodnienia, iż twoje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ma charakter powtarzalny i jest jedynym źródłem utrzymania, komornik zajmie Twoją całą pensję, powinieneś złożyć na niego listowną skargę. 

Podsumujmy więc najważniejsze informacje dotyczące umowy zlecenia i egzekucji komorniczej:

 • Komornik może zająć 100% Twojego wynagrodzenia, jeżeli nie jest to Twoje jedyne źródło dochodu
 • Komornik może potraktować umowę zlecenie jako umowa o pracę, jeżeli udowodnimy, że wynagrodzenie to jest naszym jedynym źródłem utrzymania, jest ono stałe i powtarzalne
 • Komornik musi wziąć pod uwagę spełnione przez nas warunki, jeżeli przedstawimy odpowiednie dokumenty
 • Jeśli umowa zlecenia spełnia wszystkie wymogi, wówczas dłużnik ma te same limity zajęcia, co osoba na etacie, tzn. kwota wolna od zajęcia równa jest najniższej krajowej, która w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, czyli 2363,56 zł netto (na rękę)
 • Kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje zadłużeń alimentacyjnych

Umowa o dzieło. Ile z wynagrodzenia może zabrać komornik w 2022 roku?

Osoby pracujące na umowie o dzieło i innych umowach cywilnoprawnych są w najgorszym położeniu. Takie zatrudnienie charakteryzuje się bowiem brakiem powtarzalności i zazwyczaj stanowi pracę dorywczą. Oznacza to, że komornik nie ma żadnych podstaw do tego, by traktować to wynagrodzenie na równi z zatrudnieniem na etacie. W ramach postępowania egzekucyjnego zajmuje więc 100% zarobków. Można oczywiście próbować przekonać egzekutora do tego by rozpatrzył nasz przypadek indywidualnie lub zmniejszył procent zajmowanego wynagrodzenia, jednak zazwyczaj szanse na pozytywne rozpatrzenie takich wniosków są nikłe. W przypadku umowy o dzieło wysokość zarobków nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ komornik ma prawo do zajęcia 100% wynagrodzenia. Tutaj to komornik ma władzę i tylko on może zadecydować o ewentualnym zmniejszeniu potrącanej kwoty. Dłużnika nie obowiązują żadne limity i kwota wolna od zajęcia.

Podsumujmy więc najważniejsze informacje dotyczące umowy o dzieło i egzekucji komorniczej:

 • Komornik może zająć 100% Twojego wynagrodzenia
 • Dłużnika nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia

2 komentarze

Sylwester

Dobrze czyli jeżeli zarabiam 2363zl netto. Posiadając zadłużenie komornicze z tytułu innego niż alimentacyjne komornik nie powinien zabrać ani złotówki a zostaje mi na koncie ok1300 zł dlaczego komornik pobiera mi brakującą kwotę z wynagrodzenia

Odpowiedz
Zofia Kowal

Ilu komornikow moze miec zadłużony?
Ja mam dwóch jeden z Działdowa drugi z Torunia.. Gdzie kazdy pobiera udtalina kwotę, gdzie w ubiegłym miesiącu pozostawili mi okolo 1 800zl. Mam umowe o prace 1900zl i renta ponad 900zl.
Jeden z wyplaty wzial okolo 100z, drugi z renty 700xl, pozostawił mi 200zl.
Dzis odebralam wyplate 1500zl.
Prosze o odpowiedz.
Zofa Kowal.

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły