Upadłość konsumencka a hazard. Czy hazardziści mogą skorzystać z tego rozwiązania?

czy hazardzista może ogłosić upadłość

Upadłość konsumencka jest w ostatnich latach przedstawiana jako sposób na wyjście z długów. Część zobowiązań może być umorzona, a majątek dłużnika jest objęty ochroną Sądu i syndyka. Czy to rozwiązanie może być wykorzystane także, jeśli długi powstały przez częste odwiedzanie kasyna? Tu pojawia się pytanie: czy hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką? Czy niekorzystne dysponowanie swoim majątkiem, jak bez dwóch zdań możemy określić utratę pieniędzy poprzez hazard, może być tu przeszkodą? Jakie w tej sytuacji mogą być plusy i minusy ogłoszenia upadłości przez hazardzistę?

Upadłość konsumencka

W ostatnich latach wielu Polaków musiało się zmagać z niemałymi problemami finansowymi. Przekonaliśmy się, jak inflacja wpływa na kredyty – raty wzrosły, za czym nie poszły lepsze zarobki. To skutki nie tylko wcześniejszej pandemii koronawirusa, ale także rosyjskiej agresji w Ukrainie. Nic dziwnego, że sporo osób popadło w niemałe długi, czasem nawet zostając niewypłacalnymi.

Problem z terminowym regulowaniem zobowiązań, a także rosnąca liczba niespłaconych wierzytelności to poważna sprawa. Czasem najlepszym wyjściem w takiej sytuacji wydaje się ogłoszenie upadłości. Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Jest cała lista przesłanek, które muszą zostać spełnione. Dłużnik musi być niewypłacalny przez dłuższy czas. Sąd ocenia nie tylko jego realne zarobki, ale także teoretyczną zdolność do zarabiania większej sumy. Nie wszystkie długi mogą zostać przy tym umorzone (np. nie dotyczy to alimentów, czy odszkodowań). Sąd ocenia też, jak powstał dług – czy nie odbyło się to na skutek rażącego niedbalstwa lub nawet celowego działania wnioskodawcy. W tej sytuacji, czy hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką?

Czy hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką?

 W praktyce nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, czy hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką. Osoba ta będzie traktowana tak, jak każdy inny dłużnik. Jeśli zostaną więc spełnione określone warunki, możliwe jest ogłoszenie upadłości. Nie zawsze już po zakończeniu postępowania upadłościowego wszystkie długi ulegają umorzeniu. Może to dotyczyć również długów pochodzących z hazardu.

Zwykle nawet jeśli hazardzista ogłosi upadłość konsumencką, zostanie pociągnięty do spłaty części zadłużenia. Każda sytuacja jest jednak rozpatrywana indywidualnie przez Sąd. Aby ocenić swoje szanse na umorzenie długów związanych z hazardem, warto skontaktować się z doradcą prawnym. Najlepiej wybrać usługi kancelarii, która zajmuje się podobnymi sprawami (upadłością konsumencką).

Hazardzista także może ogłosić upadłość

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może dotyczyć każdej osoby, także hazardzisty. Nierzadko to właśnie hazard przyczynia się do tego, że dana osoba wpada w tak zwaną spiralę zadłużenia. Oznacza to, że kolejne długi są spłacane poprzez nowe zobowiązania. Dług rośnie, a wydawanie pieniędzy w kasynie (lub na inne formy hazardu)  jeszcze pogarszają sytuację. W trakcie postępowania upadłościowego Sąd z pewnością zainteresuje się, dlaczego dana osoba wpadła w długi.

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, wierzyciele hazardzisty zgłoszą do Sądu swoje roszczenia wobec dłużnika. Sąd ustala plan spłaty długów – część z nich może zostać umorzona, niektóre jednak należy spłacić. Ta druga sytuacja może dotyczyć właśnie długów z hazardu. Z pewnością Sąd oceni bowiem, że wierzytelności powstały na skutek umyślnego działania hazardzisty-dłużnika. Zdarza się więc, że mimo ogłoszenia upadłości i tak musi spłacić długi pochodzące z hazardu.

Czy to dobre rozwiązanie? Czy hazardziści mogą ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dość złożonym procesem, który ma na celu wyjście naprzeciw roszczeniom wierzycieli. Jeśli dłużnik jest niewypłacalny przez długi czas i nie ma perspektyw na zmianę tego stanu rzeczy, może być to dla wszystkich stron najlepsze rozwiązanie. Jeżeli natomiast długi pochodzą z hazardu, mówimy o dość specyficznej sytuacji. Sąd może nie wyrazić zgody na umorzenie tej części długów, przez co hazardzista i tak musi je spłacić. Wtedy musi się to odbywać zgodnie z zatwierdzonym przez Sąd planem spłaty zadłużenia. Posłuży do tego zarówno zajęty przez Sąd i syndyka majątek dłużnika, jak i część jego bieżących zarobków.

Dla dłużnika-hazardzisty ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma taką zaletę, że nie może się już dłużej zadłużać. Straci bowiem swoją zdolność kredytową, a i w historii kredytowej pojawią się negatywne wpisy.

Czy można ukryć długi z hazardu?

Hazardziści czasami mogą próbować ukryć przed Sądem długi pochodzące z hazardu. Dzieje się tak, ponieważ są one zwykle źle postrzegane przez Sąd prowadzący postępowanie upadłościowe. W tej sytuacji jest jednak wiele możliwości, by prawda wyszła na jaw. Takie działanie dłużnika jest natomiast jednoznacznym naruszeniem Prawa upadłościowego. Ciężko mówić też wtedy o przedstawieniu przed Sądem prawdziwych informacji, co również narusza polskie przepisy.

Jeśli oszustwo wyjdzie na jaw, Sąd z pewnością zakończy postępowanie i nie wyrazi zgody na ogłoszenie upadłości. Wtedy hazardzista-dłużnik nie może więc liczyć na umorzenie choć części wierzytelności – musi spłacić całość. Zapewne szybko rozpocznie się egzekucja należności, a komornik rozpocznie poszukiwanie majątku dłużnika.

Czy hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką? Tak, choć musi spełnić sporo warunków

Lista przesłanek, które muszą zaistnieć do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest taka sama dla wszystkich dłużników. Hazardzista musi spełnić sporo warunków, aby móc liczyć na ogłoszenie upadłości i umorzenie części długów.

Warunki, które należy spełnić, to:

 • mieć długi u co najmniej dwóch wierzycieli
 • odpowiednio wysoka kwota długów (co najmniej 30.000 złotych, choć zależy to od decyzji sądu)
 • dłużnik musi mieszkać na stałe na terenie Polski
 • wymagalność zobowiązań
 • niewypłacalność dłużnika, która musi trwać przez dłuższy czas (zwykle co najmniej przez 3 miesiące)
 • majątek o łącznej wartości niższej, niż suma zobowiązań
 • poprawne wypełnienie formalności – złożenie odpowiedniego wniosku

Do sumy zobowiązań wliczane są różne długi – niespłacone pożyczki i kredyty, zobowiązania względem innych osób i firm, nieopłacone rachunki, itp. Nie zalicza się jednak do nich długów pochodzących z wykroczenia lub przestępstwa. Czy hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką? Tak, jeżeli odpowiednie warunki zostaną spełnione i Sąd przychyli się do wniosku.

Co jest potrzebne do wniosku o upadłość konsumencką?

Aby hazardzista mógł ogłosić upadłość konsumencką, najpierw musi złożyć pisemny wniosek. Kierujemy go do Sądu Rejonowego. Poza odpowiednio wypełnionym wnioskiem, dostarczamy do Sądu także inne dokumenty. Niezbędny jest dowód osobisty lub paszport, rzadziej inny dokument tożsamości. Dłużnik musi też potwierdzić zarówno wszystkie swoje długi – wierzytelności, jak i opisać swoją sytuację majątkową. Do wniosku dołączamy więc zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, wyciągi z kont bankowych, ale również wszelkie umowy kredytowe i inne potwierdzenie aktualnych wierzytelności. 

Przydatne będą także inne dokumenty i zaświadczenia, które potwierdzą niewypłacalność. Brak możliwości terminowego regulowania zobowiązań przez dłużnika jest bowiem jednym z podstawowych wymagań. Przydatne będą takie informacje, jak dodatkowe osoby na utrzymaniu (np. dzieci), informacje o stanie zdrowia, czy inne dokumenty. Jeśli jesteś w stanie wykazać brak możliwości podjęcia lepiej płatnego zajęcia, także możesz to udowodnić.

W przeszłości Sąd często brał pod uwagę to, jak powstały długi. Jeśli wynikały z rażących zaniechań i zaniedbań lub z celowego działania, często było to przyczyną umorzenia postępowania upadłościowego. Dziś sytuacja nieco się zmieniła – na korzyść dłużników. W marcu 2020 roku w życie weszły zmiany w Prawie upadłościowym. Od tego czasu Sąd nie przykłada aż tak dużej wagi do tego, dlaczego dłużnik stał się niewypłacalny i skąd są jego długi.

Jak hazardzista może ogłosić upadłość?

Pierwszym krokiem zawsze powinna być dokładna analiza bieżącej sytuacji finansowej. Powinniśmy też sprawdzić sumę długów i innych roszczeń, które musisz spłacić. Warto wtedy spróbować dogadać się z wierzycielami, na przykład rozkładając dług na dłuższy czas. Być może niektóre długi uległy przedawnieniu i nie trzeba ich spłacać. Jeśli jednak mimo starań, wciąż nie masz możliwości spłaty zobowiązań w wyznaczonym terminie, skontaktuj się z prawnikiem. Pomoc prawna jest bardzo ważna przy planie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Doradca pomoże też w sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencką. Złożenie go w Sądzie Rejonowym jest bowiem kolejnym etapem.

Następnie prowadzone jest postępowanie upadłościowe, które nadzoruje Sąd. Chce poznać cały majątek dłużnika, w czym pomaga syndyk. W trakcie postępowania dłużnik nie może rozporządzać swoim majątkiem, zajmuje się tym syndyk. Jednocześnie wtedy majątek jest chroniony przed roszczeniami wierzycieli, czy egzekucją komorniczą. Ostatnim etapem jest sporządzenie planu spłaty zobowiązań, do którego dłużnik musi się zastosować. W przypadku hazardzistów często długi wynikające właśnie z hazardu nie podlegają bowiem umorzeniu. Podobnie jest zresztą z innymi rodzajami wierzytelności, jak zasądzone alimenty, czy mandaty. Katalog długów, które nie podlegają umorzeniu nawet w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest dłuższy. Warto wiedzieć, że wszystkie procedury związane z upadłością konsumencką są dość skomplikowane. Choć początkowo mogą się wydawać dość oczywiste, warto przez cały proces korzystać ze wsparcia doradcy prawnego. Niewłaściwe działanie dłużnika może być bowiem ocenione jako naruszenie zasad upadłości. Wtedy sąd umorzy postępowanie, a majątek dłużnika nie będzie już dłużej chroniony.

Czy hazardzista musi spłacać długi po ogłoszeniu jego upadłości?

Hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką. W wyniki postępowania upadłościowego, prowadzonego przez Sąd, całość lub część długów jest umorzona. W tej drugiej sytuacji część długów należy po prostu spłacić. Nie można robić tego jednak “na własną rękę”, a postępując zgodnie z planem spłaty zatwierdzonym przez sąd. Do spłaty długów często służy dobytek upadłego, którym ten nie może dowolnie rozporządzać. Najczęściej długi wynikające z hazardu nie są umorzone. Nie zawsze musi tak jednak być. Jeśli hazardzista przegra w ten sposób pieniądze z pożyczki online lub chwilówki, często Sąd nie jest w stanie dotrzeć do tej informacji.

Nawet, jeśli nie wszystkie zobowiązania dłużnika zostały umorzone, spłata pozostałych wierzytelności nie powinna być jednak dla niego niemożliwa. Sąd tworzy bowiem plan spłaty, biorąc pod uwagę realne zdolności finansowe danej osoby. Można więc powiedzieć, że ogłoszenie upadłości to dla hazardzisty często bardzo dobre rozwiązanie. Nie tylko suma długów ulega zmniejszeniu, a reszta rozłożona na odpowiednio niskie raty. Często najważniejsze jest też ograniczenie zdolności prawnej takiej osoby. Hazardzista nie może już się zadłużać, co jest niezłym sposobem na wyjście z długów.

Czy hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką? Jakie są koszty?

Jak kosztowne jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Dłużnik musi liczyć się z pewnymi kosztami, w skład których wchodzą:

 • koszty sądowe
 • koszty egzekucji
 • opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Nie zapominajmy też o kosztach doradztwa prawnego, czy o wynagrodzeniu dla adwokata. Możemy spodziewać się, że suma kosztów ogłoszenia upadłości konsumenckiej to co najmniej 3-5 tysięcy złotych. W bardziej złożonych sprawach, gdy długów jest wiele, a majątek dłużnika stanowi wiele składników, koszt może wynieść finalnie nawet kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Sąd stara się doprowadzić do sprawiedliwej spłaty wierzytelności, bez dużej szkody dla dłużnika

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia dłużnika. Sąd ma przy tym na celu potraktować dłużnika w taki sposób, aby mógł sprostać roszczeniami wierzycieli dalej funkcjonować.

A jak Sądy traktują dłużników – hazardzistów? Z pewnością doprowadzenie do długów poprzez hazard nie jest okolicznością, która rzuca pozytywne światło na taką osobę. Najczęściej Sądy w tej sytuacji po prostu wyłączają z umorzenia długi hazardowe. W pozostałej części postępowania upadłościowego działanie jest więc jak najbardziej standardowe i sprawiedliwe. Wyjątek stanowi jednak sytuacja, gdy zdecydowana większość długów pochodzi z hazardu. W tej sytuacji Sąd może po prostu odrzucić wniosek o upadłość konsumencką.

Sąd z pewnością odrzuci też wniosek o upadłość konsumencką, jeśli znajdzie w nim nieprawidłowości. Także próba ukrycia przed Sądem pewnych informacji niesie podobny skutek. Sądy odrzucają też wnioski, jeśli byłoby to wyjątkowo niekorzystne dla jednej ze stron lub jeśli jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Podsumowanie artykułu – czy hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką?

Czy hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką? Oczywiście – odpowiedź jest twierdząca. Warto jednak wiedzieć, że długi wynikające z hazardu najczęściej nie podlegają umorzeniu. Hazardzista-dłużnik po prostu musi je spłacić, zgodnie z planem spłaty zatwierdzonym przez Sąd. W spłacie części zadłużenia pomaga spieniężenie przez syndyka majątku – dorobku upadłego. Hazardziści czasem próbują ukrywać przed Sądem część długów lub ich pochodzenie (z hazardu). Może to jednak skutkować odrzuceniem wniosku o upadłość w całości – to niezgodne z Prawem upadłościowym i obowiązującymi w Polsce przepisami.

Najczęściej zadawane pytania – czy hazardzista może ogłosić upadłość?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka polega na umożliwieniu spłaty zobowiązań. Niektóre są umarzane, inne dłużnik spłaca w ramach ustalonego przez Sąd planu spłaty zadłużenia. 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? 

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej niezbędne jest spełnienie pewnych przesłanek. Należy wykazać niewypłacalność, która trwa przez dłuższy czas. Należy mieć więcej, niż dwóch wierzycieli i spełnić dodatkowe przesłanki.

Hazardzista może ogłosić upadłość konsumencką?

Tak, hazardzista ma taką możliwość. Długi pochodzące z hazardu najczęściej nie podlegają jednak umorzeniu.

Czy długi wynikające z hazardu są umarzane?

Nie, najczęściej Sąd nie wyrazi zgody na umorzenie długów hazardowych. Jeśli stanowią one większość wierzytelności, prawdopodobnie Sąd odrzuci wniosek o upadłość.

Kiedy hazardzista nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Hazardzista nie może ogłosić upadłości, jeśli długi z hazardu stanowią większość zadłużenia.

Źródło:

 1. https://kancelariaseneka.pl/czy-hazardzista-ma-szanse-na-oddluzenie-w-ramach-procedury-upadlosci-konsumenckiej/
 2. https://www.totalmoney.pl/artykuly/221365,kredyty-gotowkowe,upadlosc-konsumencka-2020—-co-to-jest-i-kto-moze-ja-oglosic,1,1
 3. https://www.i-kancelaria.pl/klient-indywidualny/upadlosc-konsumencka-bankructwo/
 4. https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8673132,9-prawd-i-mitow-na-temat-upadlosci-konsumenckiej.html
 5. https://kancelaria-odszkodowanie.pl/publikacja/upadlosc-konsumencka-a-hazard
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły