Te długi ulegają przedawnieniu. Niektórym dłużnikom niespłacona pożyczka może ujść na sucho!

niespłacona pożyczka

Niemal zawsze zaciągnięcie zobowiązanie finansowego wymaga późniejszej spłaty. Inaczej może być jednak w sytuacji, gdy minie bardzo dużo czasu. Wtedy możemy liczyć na przedawnienie się długów. Kiedy długi ulegają przedawnieniu?  W jakich przypadkach niespłacona pożyczka może ujść dłużnikowi na sucho?

Niespłacona pożyczka a przedawnienie długów

Jeśli bierzesz pożyczkę lub kredyt gotówkowy, musisz się liczyć z koniecznością ich spłaty. Aby uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności i zbędnych kosztów, najlepiej po prostu zadbać o zapłatę w terminie. Jeśli z jakichś powodów zobowiązanie jednak nie zostało spłacone, pożyczkodawca może upomnieć się o swoje pieniądze. Ma ku temu wiele możliwości. Zwykle instytucje pożyczkowe kilkukrotnie przypominają o płatności, a potem przekazują sprawę niespłaconych długów do działu windykacji. Czasem korzystają z usług zewnętrznych firm windykacyjnych. Jeśli i to nie pomoże, dług może trafić na drogę sądową Nie zawsze jednak dłużnik będzie musiał oddać należność.

Wszystko zależy bowiem od tego, jaki okres minął od daty zapłaty do momentu próby ściągnięcia długu. Jeśli jest zbyt długi, mogło dojść do sytuacji, kiedy następuje przedawnienie długu. Wtedy możliwe, że dłużnik nie będzie musiał oddać swojemu wierzycielowi zupełnie nic.

Moment, w którym długi uznawane są za przedawnione, regulują przepisy polskiego prawa. Regulacje mają na celu uniknięcie sytuacji, kiedy firma próbuje ściągnąć bardzo stary dług. W tej sytuacji jej klient (potencjalny dłużnik) może nie pamiętać, o jakie zobowiązanie chodzi. Może też nie mieć dokumentów związanych z rzekomą należnością. Nawet jeśli spłacił zobowiązanie, po upływie bardzo długiego czasu mógłby po prostu nie mieć na to żadnych dowodów. Przepisy polskiego prawa ustalają nie tylko termin przedawnienia, ale również to, które długi mu podlegają.

Co to jest przedawnienie długów?

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, czym jest przedawnienie długu. Wiemy już, że przedawnionych długów nie trzeba spłacać. Co więcej, wierzyciel nie może wtedy próbować ściągać długu od swojego dawnego dłużnika. Gdy dług jest przedawniony, takie działania mogłyby naruszać przepisy polskiego prawa. Jeżeli jednak dłużnik wykaże dobrą wolę, wciąż może spłacić swoją zaległość względem firmy pożyczkowej lub innej instytucji.

Według przepisów Kodeksu Cywilnego, standardowy okres przedawnienia długów wynosi 6 lat. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i związanych z nią długów okres ten wynosi natomiast 3 lata. Tak samo będzie w przypadku roszczeń związanych ze świadczeniami okresowymi. Inne rodzaje długów przedawniają się jeszcze szybciej. Czasem dana kategoria długu wcale nie ulega przedawnieniu. Wszystko zależy więc od rodzaju długu.

Kiedy dług się przedawnia?

Przede wszystkim warto wiedzieć, z jakim rodzajem długu mamy do czynienia. To od tego w dużej mierze zależy, kiedy dług ulegnie przedawnieniu. Roszczenia niemajątkowe (np. ochrona dóbr osobistych) wcale nie ulegają przedawnieniu.  Roszczenia majątkowe mogą natomiast ulec przedawnieniu. Wyjątkami będą jednak roszczenia o zaprzestaniu naruszeń (prawo włąsności nieruchomości), roszczenia windykacyjne związane z prawem własności nieruchomości, czy roszczenia o zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości.

Inne długi możemy podzielić na kilka rodzajów. W zależności od tego różny będzie okres przedawnienia:

 • zobowiązania podatkowe wygasają po 5 latach
 • roszczenia potwierdzone przez wyrok sądu lub inną instytucję z uprawnieniem do tego – wygasają po 6 latach
 • roszczenie za brak opłaty za przejazd bez ważnego biletu komunikacyjnego – 1 rok
 • zobowiązania wynikające z debetu na koncie – 2 lata
 • roszczenia z tytułu stosunku pracy wygasają po 3 latach
 • roszczenia wynikające z kredytów, pożyczek, usług komunikacyjnych, czesnego za studia, czynszu, karty kredytowej – wygasają po 3 latach

Warto jednak dodać, że przedawnienie wynoszące dwa lata i więcej upływa nie dokładnie w danym terminie. Dzieje się to ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym dochodzi do przedawnienia długu. Warto mieć to na uwadze, gdy otrzymamy wniosek o oddanie niespłaconej pożyczki.

Kiedy niespłacone pożyczki i inne zobowiązania zaczną się przedawniać?

Początek biegu przedawnienia to to data zapłaty ostatniej części zobowiązania (np. ostatniej raty kredytu lub pożyczki).

Trzeba jednak wiedzieć, że pewne czynności przerywają bieg przedawnienia. Są to działania zmierzające do odzyskania należności, które odbywają się przed właściwym organem (np. w sądzie). Działania przerywające bieg przedawnienia to:

 • wniesienie pozwu sądowego
 • wniosek o rozpoczęcie postępowania przez komisję pojednawczą
 • złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa
 • wniosek o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego

Również uznanie roszczenia przez dłużnika przerywa bieg przedawnienia. Po każdej z powyższych sytuacji termin przedawnienia rozpoczyna biec na nowo.

Podsumowanie artykułu – niespłacona pożyczka może ujść na sucho!

Reasumując, warto spłacać swoje należności. Jeśli natomiast (niezależnie od przyczyny) masz dość stare zobowiązanie, być może uległo ono przedawnieniu. Jeśli ktoś próbuje ściągnąć od Ciebie ratę niespłaconej pożyczki po 10 latach, prawdopodobnie nie musisz oddawać tej należności, nawet jeśli faktycznie kiedyś powstał dług. Warto więc znać swoje prawa i poznać terminy przedawnienia dla zobowiązań różnego typu. Dzięki temu unikniemy spłaty zobowiązania w sytuacji, kiedy nie mamy obowiązku oddawać należności. Dobrze policz jednak, kiedy następuje przedawnienie niespłaconej pożyczki lub innego długu. Być może pojawi się konieczność udowodnienia tego na drodze sądowej. Pamiętaj też, że niektóre rodzaje długów wcale nie ulegają przedawnieniu.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnione długi to takie, które ze względu na ich rodzaj i czas, który upłynął, nie muszą być spłacane. Firmom finansowym zależy więc, by nie doszło do przedawnienia długu.

Kiedy długi się przedawniają?

Niespłacone pożyczki i kredyty przedawniają się po upływie 3 lat. Długi związane z podatkami ulegają przedawnieniu po 6 latach. Mandat za brak biletu komunikacyjnego ulega przedawnieniu po roku. Wszystko zależy więc od rodzaju zobowiązania.

Co przerywa termin przedawnienia?

Bieg przedawnienia może zostać przerwany. Będzie tak, gdy dłużnik uzna roszczenie lub jeśli wierzyciel podejmie odpowiednie działania przed uprawnionym organem. To takie działania, jak wniesienie sprawy sądowej lub złożenie wniosku o egzekucję komorniczą.

Czy uznanie roszczenia przerywa bieg przedawnienia?

Tak, jeśli dłużnik uzna roszczenie, bieg przedawnienia przerwie się.

Co zrobić, by dług się przedawnił?

Jeśli upłynął odpowiednio długi czas, dług przedawnia się automatycznie. Nie ma potrzeby kontaktowania się z wierzycielem.

Źródło:

 1. https://tvn24.pl/biznes/prawo/przedawnienie-roszczen-kiedy-nastepuje-jak-liczyc-termin-przedawnienia-5548086
 2. https://firma.rp.pl/zarzadzanie/art19164561-przedawnienie-naleznosci-w-biznesie-wierzyciel-dluznik-dlug
 3. https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/przedawnienie-roszczen/683936,Kiedy-przerywa-sie-bieg-przedawnienia-roszczenia-art-295.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły