Nadpłata kredytu 2% – czy to możliwe?

Nadpłata kredytu 2%

W obliczu wysokich (i dość długo rosnących) stóp procentowych, polskie władze wprowadziły Bezpieczny Kredyt 2% Sporo osób skorzystało z tego rozwiązania. Dziś sytuacja niektórych kredytobiorców mogła już jednak ulec zmianie – często na plus. Pojawia się więc pytanie – czy możliwa jest nadpłata kredytu 2%? Co mówią na ten temat warunki tego programu? Postaramy się dziś to sprawdzić. Odpowiemy też na pytanie, czy nadpłata bezpiecznego kredytu 2% w ogóle się opłaca.

Nadpłata lub spłata kredytu 2% przed terminem

Bezpieczny kredyt 2% to rozwiązanie zmieniające nieco warunki kredytu na mieszkanie. Największa różnica polega na zastąpieniu stopy procentowej (np. WIBOR lub WIRON) wartością 2%, która przez pewien czas jest stała. Nic nie zmienia się jednak w kontekście możliwej wcześniejszej spłaty. Nadpłata kredytu 2% jest możliwa. Możliwe jest zarówno całkowite spłacenie kredytu, jak i nadpłata jego części. Trzeba jednak zastanowić się nad tym, w jakiej sytuacji będzie to korzystne.

Musimy bowiem pamiętać o warunkach dofinansowania. Bezpieczny kredyt 2% jest rodzajem dopłaty rządowej. Jeśli nie będziemy postępować zgodnie z warunkami, możemy utracić część wsparcia, co oczywiście byłoby niekorzystne. Najczęściej w umowie kredytowej widzimy termin 10 lat. Wtedy zwykle nie warto skracać okresu spłaty poniżej wspomnianego okresu.

Czy bezpieczny kredyt 2% wpłynął na ceny mieszkań? Niestety – tak

Sporo ekspertów przed wprowadzeniem programu zastanawiało się, czy bezpieczny kredyt 2% wpłynie na wzrost cen mieszkań. Niestety, szybko okazało się to prawdą – i to w negatywnym znaczeniu. Już w momencie uchwalenia odpowiednich przepisów, wprowadzających kredyt 2%, zobaczyliśmy reakcję rynku. Pierwsi klienci nie dostali jeszcze bezpiecznego kredytu, a mieszkania już podrożały. Oczywiście, dotyczy to w szczególności nieruchomości, które spełniają warunki kredytu – mają odpowiednią wielkość. Wraz za nimi, podrożały jednak także inne mieszkania i domy. Można wręcz powiedzieć, że podwyżki cen na rynku nieruchomości są więcej, niż zauważalne. W większych miastach to nawet ponad 15% ceny w górę.

Skoro i tak “przepłacamy” za mieszkanie, warto skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje bezpieczny kredyt 2%. Prawdopodobnie nie odczujemy ich w pełni, spłacając zobowiązanie znacznie przed terminem. Możemy po prostu sprawić, że całe przedsięwzięcie będzie dla nas jak najbardziej korzystne. Postaramy się podpowiedzieć dziś, jak to zrobić.

Bezpieczny Kredyt 2% – na czym polega dofinansowanie?

Dla jasności, najpierw krótko opowiemy, czym jest bezpieczny kredyt 2%. To specjalny rodzaj kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, podlega on opłacie z budżetu państwa. Najważniejsze warunki wsparcia dotyczą przyszłego właściciela mieszkania. Nie może być on w wieku powyżej 45 lat. Do bezpiecznego kredytu 2% mogą też przystąpić wyłącznie osoby, które w przeszłości, ani obecnie nie byli i nie są właścicielami innej nieruchomości mieszkalnej.

Jedna osoba może wnioskować o kredyt w wysokości 500.000 złotych. Dla pary limit jest wyższy i wynosi 600.000 złotych. Pozostałą część wartości mieszkania możemy pokryć z własnych środków. Sama wartość mieszkania nie ma więc znaczenia, ograniczeniu podlega jedynie kwota kredytu. 

Na czym polega wsparcie państwa przy bezpiecznym kredycie 2%? W standardowych, nieobjętych takim wsparciem, kredytach na oprocentowanie składa się marża banku (zwykle 2-4 procent) oraz odgórnie ustalane (przez organy państwowe) stopy procentowe. Te drugie są w tym przypadku zamieniane (dla kredytobiorcy) na równowartość 2%. Pozostałą część odsetek dopłaca Skarb Państwa. Klient zapłaci więc oprocentowanie wynikające z marży banku + 2%. Dotyczy to kredytów z oprocentowaniem zmiennym – zależnym właśnie od aktualnych stóp procentowych. Oprocentowanie stałe (marża banku + 2%) będzie natomiast obowiązywało przez określony czas – 10 lat. Następnie sposób obliczania odsetek wróci do standardowego.

Sprawdź, jak inflacja wpłynęła na wysokość rat kredytów.

Dlaczego bezpieczny kredyt 2% się opłaca?

W ostatnich latach wiele osób musiało mierzyć się z naprawdę wysokim oprocentowaniem kredytów na mieszkanie. Oczywiście, dotyczyło to sytuacji, kiedy wskutek wysokiej inflacji wzrosły stopy procentowe. Wtedy również raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem urosły. Skutecznie zniechęciło to wielu konsumentów do zakupu mieszkania, co mogłoby odbić się na całej branży – nie tylko bankowej, ale także nieruchomości, czy związanych z nimi usług.

Bezpieczny kredyt 2% był receptą na powyższy problem. Zaciągając kredyt ze zmiennym (w teorii) oprocentowaniem, mogliśmy dobrze przewidzieć jego miesięczną ratę – aż przez 10 lat. Jednocześnie o taki kredyt mogły się ubiegać osoby z niższą zdolnością kredytową, niż w przypadku kredytów ze stałym oprocentowaniem. Innym rozwiązaniem, które mogło pomóc w czasie znacznego wzrostu rat są też wakacje kredytowe.

Wakacje kredytowe - jak działają?

Jak wygląda nadpłata kredytu 2% (bezpieczny kredyt 2 proc.)?

W przypadku każdego kredytu gotówkowego, hipotecznego, czy nawet pożyczki online, nadpłata jest możliwa. W zależności od rodzaju zobowiązania i instytucji, u której się zasłużyliśmy, inne mogą być natomiast warunki nadpłaty. Zwykle nadpłata po prostu się opłaca – zapłacimy odsetki przez krótszy czas, będzie ich więc mniej. Nadpłaty kredytu 2% nie możemy jednak traktować w stu procentach tak, jak w przypadku innych kredytów. Mówimy w końcu o kredycie z rządowym dofinansowaniem. Co do zasady, nadpłata kredytu polega jednak na wpłaceniu do banku większej sumy, niż wynika to z harmonogramu. Nadpłata kredytu 2% może więc oznaczać:

  • zmniejszenie całkowitej kwoty do zapłaty
  • skrócenie okresu do spłaty poprzez zapłacenie raty przed terminem
  • szybciej zostaniemy właścicielem nieruchomości, kończąc spłatę przed zakładanym czasem
  • unikanie ryzyka, że oprocentowanie wzrośnie (w przypadku nadpłaty kredytu 2% – po 10 latach od uruchomienia go)

Komu nadpłata kredytu 2% (lub innego posiadanego zobowiązania) się opłaca? Mówimy oczywiście o osobach, które mają odpowiednie zdolności finansowe. Kredyty hipoteczne zwykle są oprocentowane znacznie niżej, niż w przypadku kredytów na samochód, czy zwykłych – gotówkowych. Wynika to z dodatkowego zabezpieczenia spłaty (hipoteki). Spłata kredytu hipotecznego innym kredytem nie będzie więc niemal nigdy korzystna.

Czy warto brać kredyt hipoteczny wspólnie z rodzicami?

Możliwości nadpłacania kredytu 2% lub wpłacenia go w całości przed czasem mogą pojawić się w różnych okolicznościach. Zwykle wiąże się to między innymi z poprawą sytuacji materialnej, czasem dziedziczeniem spadku.

Jak nadpłacić kredyt 2%?

Nadpłata kredytu 2% jest dość prostym zadaniem. Największym problemem może być zgromadzenie odpowiednich środków. Jeśli jednak zmieniasz pracę na lepiej płatną lub masz dodatkowe środki po podwyżce – warto przeznaczyć choć część na szybszą spłatę zobowiązania.

Możemy zdecydować, czy chcemy skrócić okres kredytowania, czy obniżać wysokość kolejnych rat. Możliwe jest też połączenie obu działań.

Pamiętaj, że nadpłatę kredytu 2% (oraz innych kredytów) powinniśmy ustalić z bankiem. Nie obawiajmy się jednak odmowy ze strony banku – instytucja nie ma takiej możliwości. Z bankiem ustalamy po prostu wszystkie szczegóły – sposób nadpłaty, czy jej skutki (skrócenie okresu kredytowego, czy zmniejszenie rat).

Koszt nadpłaty kredytu hipotecznego

Niektóre banki mogą naliczać dodatkową opłatę w związku z wcześniejszą spłatą. W części regulują to przepisy. Dodatkowa opłata może być naliczana jedynie przez pewien czas od uruchomienia kredytu (np. 3 lata). Zależy to jednak od rodzaju posiadanego kredytu i umowy, jaką mamy z bankiem. Warto mieć to na uwadze jeszcze na etapie wyboru banku i kredytu hipotecznego z jego oferty.

Trzeba jednak wiedzieć też, że po wcześniejszej spłacie odzyskamy również część prowizji za udzielenie kredytu. Obecnie większość banków nie bierze żadnej prowizji za nadpłatę kredytu. Odpowiednie zapisy na ten temat znajdziesz natomiast w umowie kredytowej z bankiem lub w OWU.

Jak uzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego?

Czy można spłacić bezpieczny kredyt 2% przed terminem?

Oczywiście, kredytobiorca ma taką możliwość. Nie skorzystamy natomiast wtedy w pełni ze wsparcia Skarbu Państwa – dopłaty do oprocentowania. Wciąż za kredyt musimy jednak płacić odsetki, także mając odpowiednią liczbę środków – możemy go spłacić przed terminem w całości lub nadpłacić część kredytu 2%.

Warto jednak zastanowić się, czy posiadanych oszczędności nie możemy przeznaczyć na inny cel. Niekiedy jest to bardziej korzystne, choć czasem nieco ryzykowne. Inwestowanie wymaga pewnej wiedzy. Spłata bezpiecznego kredytu 2% (lub nadpłata innego kredytu) nie wiąże się z żadnym ryzykiem – od razu zobaczymy korzyści. Poza zyskiem finansowym (krócej płacimy odsetki) wcześniej staniemy się też właścicielem mieszkania. To szczególnie ważne w przypadku osób, które kupują przy pomocy bezpiecznego kredytu 2% swoje pierwsze mieszkanie.

Zamiast nadpłacać nieduże kwoty, na przykład kilkaset złotych miesięcznie, sprawdź też inne rozwiązania. Przygotowaliśmy w tym celu poradnik: w co inwestować małe kwoty?

Sprawdź, w co inwestować w 2024 roku

Czy po nadpłacie kredytu 2% trzeba zwrócić dopłatę?

Nie, nie mamy takiego obowiązku. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnych ograniczeń. Jeżeli natomiast przestaniemy spełniać warunku do uzyskania kredytu 2%, po prostu dopłata przestanie obowiązywać. Wtedy poniesiemy koszty wyższego oprocentowania. Stanie się tak na przykład w momencie wynajęcia komuś mieszkania, przeznaczenia nieruchomości na cele komercyjne sprzedaży mieszkania, lub wykreślenia z umowy jednego z kredytobiorców (gdy drugi w pojedynkę nie spełnia już wymagań).

Czy nadpłata kredytu 2% lub jego wcześniejsza spłata się opłacają?

Przejdźmy więc do odpowiedzi na dość istotne pytanie. Czy wcześniejsza spłata lub nadpłata bezpiecznego kredytu 2% się opłacają? Jeżeli tylko masz na to odpowiednie środki i nie masz innego pomysłu na zainwestowanie ich – zwykle się to opłaca. Nadpłacając kredyt hipoteczny z rządową dopłatą nie skorzystamy z niej jednak w pełni. Warto po prostu dobrze to przekalkulować.

Oczywiście, w przypadku spłaty pierwszego własnego mieszkania, a tylko na takie weźmiesz bezpieczny kredyt 2%, należy rozpatrywać nie tylko pod kątem finansowym. Nawet, jeśli inne sposoby inwestowania przynoszą większe zyski, szybka spłata kredytu na mieszkanie pozwoli po prostu zostać szybciej jego pełnoprawnym właścicielem. Patrząc więc na całe zagadnienie pod tym względem, wcześniejsza spłata kredytu 2% z pewnością bardzo się opłaca.

Czy pracownik tymczasowy może otrzymać kredyt w banku?

Podsumowanie artykułu

Wcześniejsze zakończenie spłaty bezpiecznego kredytu 2% jest możliwe. Pod tym względem nie różni się on on typowych kredytów hipotecznych. Trzeba natomiast zadać sobie pytanie, czy jest to opłacalne. Możemy nadpłacić część lub całość przed terminem. W obu przypadkach należy uzgodnić warunki przedterminowych płatności z bankiem. Nie może jednak odrzucić naszego wniosku. Spłacając kredyt z rządową dopłatą przed terminem, nie skorzystamy z pełnej, możliwej pomocy Skarbu Państwa. Tak, czy inaczej – zaoszczędzimy jednak na odsetkach.

Najczęściej zadawane pytania

Czy można spłacić kredyt 2% przed terminem?

Tak, to możliwe w całości lub w części.

Czy po nadpłacie kredytu 2% trzeba zwrócić dofinansowanie?

Nie, nie ma takiego zapisu. Zwrot dotacji rządowej przewidziano jedynie w razie oszustwa – na przykład podania nieprawdziwych informacji we wniosku kredytowym.

Czy nadpłata kredytu 2% się opłaca?

Z pewnością przedterminowa spłata części lub całości każdego kredytu się opłaca. Zapłacimy w końcu mniej odsetek. Jeśli spłacimy natomiast bezpieczny kredyt 2% przed upływem 10 lat od jego uruchomienia, nie skorzystamy z pełni dotacji rządowej.

Źródło:

  1. https://bizblog.spidersweb.pl/bezpieczny-kredyt-2-proc-nadplata
  2. https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/kredyt-2-procent-wczesniejsza-splata-i-nadplata/12320/
  3. https://www.totalmoney.pl/artykuly/nadplata-bezpiecznego-kredytu-2-proc
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły