Kredyt odnawialny i limit odnawialny – wszystko, co musisz wiedzieć!

kredyt odnawialny

Dostępność do środków finansowych i płynność finansowa to bardzo ważne aspekty. Gdy np. na koniec miesiąca zaczyna brakować środków, dobrze być zabezpieczonym w dodatkowy bufor. Mowa oczywiście o kredycie odnawialnym. Jak działa? Czym różni się od debetu i innych rodzajów kredytu? Jak go uruchomić i spłacić? To tylko niektóre pytania, na które znajdziesz odpowiedź.

Co to kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny to tani, wygodny i bezpieczny sposób na zwiększenie swojego salda na koncie rachunkowym. Jest on ściśle powiązany z kontem osobistym klienta, dlatego można go również spotkać pod nazwą ,,kredyt na koncie”. Nazywa się go też często kredytem rewolwingowym lub linią kredytową. Pieniądze z tego produktu klient wykorzystuje w dowolnym momencie oraz na dowolny cel – należy on do grupy kredytów celowych.

Kredyt odnawialny – na czym polega?

Generalnie mówiąc – polega na zwiększeniu środków na koncie, dlatego, gdy zajdzie potrzeba ich użycia, nie trzeba składać wniosku o kredyt gotówkowy, którego rozpatrzenie mogłoby zająć trochę czasu.

Kredyt odnawialny – jak założyć?

Na początku klient musi posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), czyli po prostu konto osobiste w banku. Możesz skorzystać z już posiadanego, bądź założyć odrębny rachunek w innym banku. Następnie należy złożyć wniosek o przyznanie kredytu odnawialnego. Pamiętaj, że nie musisz podawać uzasadnienia, dlaczego i do czego potrzebne są Ci wnioskowane środki. 

Następnie bank przechodzi do weryfikacji zdolności kredytowej klienta. Dlaczego? Aby wyliczyć kwotę, którą maksymalnie może zaproponować do kredytu odnawialnego.

Kiedy zaczyna się korzystanie z kredytu?

Zależy to od polityki banku. W niektórych klient zaczyna z niego korzystać po wydaniu wszystkich swoich dostępnych środków, inne nakładają limit dostępnych własnych oszczędności (np. 2 tysiące złotych), po którego przekroczeniu zaczyna się użytkowanie ze środków kredytowych. Tak czy inaczej środki osobiste, jak i te z linii kredytowej sumują się i klient może korzystać ze zwiększonego salda na swoim koncie, jak chce. Może z tej kwoty opłacać rachunki, płacić telefonem, wyciągnąć pieniądze z bankomatu. Odsetki od użytych środków kredytowych naliczane są tylko od kwoty potrzebnej do regulowania bieżących należności (np. od 200 zł na zakupy, a nie 5 tysięcy limitu kredytu odnawialnego) i do czasu ich spłacenia. 

Dzieje się to zwykle po wpłynięciu jakichkolwiek środków na konto ROR i to z tych pieniędzy jest on uzupełniany. Gdy to nastąpi, limit ten się odnawia i można korzystać z niego ponownie. Nie występuje tu typowa spłata ratalna, jak w przypadku kredytu gotówkowego. Po każdym, nawet częściowym uzupełnieniu limitu, bank nalicza odsetki od zmniejszonej już, pozostałej kwoty do spłacenia.

Czy można rozłożyć ten kredyt na raty?

Okazuje się, że tak, jednak tylko po wcześniejszych ustaleniach z bankiem. Wszystko jest kwestią indywidualną, kredyt odnawialny jest bowiem z zasady spłacany z każdego wpływu na konto.

Upadłość konsumencka 2022

Co wyróżnia kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny wyróżnia koszt jego utrzymania, należy bowiem do jednego z najtańszych kredytów. Dodatkowo jest bardzo elastycznym produktem, gdyż nie tylko można korzystać z niego wedle upodobań klienta, jeśli chodzi o przeznaczenie i czas, ale również ze względu na to, że jeśli klient zdecyduje się na mniejszy limit kredytowy, niż ten maksymalny, wyliczony przez bank, może podwyższyć swoje saldo, gdy okaże się niewystarczające.

Co może budzić wątpliwości przy kredycie odnawialnym?

Właśnie ta elastyczność i wygoda. Klienci szybko przyzwyczają się do dostępnego, wyższego limitu i zaczynają nierozważnie korzystać ze swoich zwiększonych środków finansowych. Grozi to wiecznym życiem na kredyt i spłacaniem środków, których tak właściwie wcale nie potrzebowali używać.

Debet a kredyt odnawialny – różnice

Główną różnicą jest stan konta – należy pamiętać, że debet jest to kwota na minusie. 

Dodatkowo do otrzymania kredytu odnawialnego niezbędne jest dopełnienie wszystkich formalności, jak w przypadku innych produktów kredytowych. Należy do niego złożyć wniosek, bank weryfikuje zdolność kredytową, a następnie po dostarczeniu wymaganych dokumentów, udziela kredytu rewolwingowego. Wszystkie te działania musi potwierdzać umowa kredytowa z bankiem. Wysokość kredytu może być różna (w zależności od zdolności kredytowej), jednak często wielokrotnie wyższa niż debet.

Debet skolei można załatwić szybciej, nawet po jednorazowej wizycie w banku, ale także często należy go spłacić do końca miesiąca. Tego obowiązku nie ma w przypadku kredytu odnawialnego. 

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Karta kredytowa a kredy odnawialny

Klienci często utożsamiają kredyt odnawialny z kartą kredytową, ze względu na to, że też otrzymują od banku pewien limit do  wykorzystania. Karta kredytowa jest jednak oddzielnym produktem, można się nią posługiwać niezależnie od rachunku rozliczeniowego. Korzystamy z niej świadomie w wybranych sytuacjach, a kredyt odnawialny zaczyna działać, gdy zostaną wykorzystane środki własne. 

Kredyt gotówkowy a kredy odnawialny

Ktoś zapewne zapyta ,,czym z kolei różni się kredyt odnawialny od kredytu gotówkowego?”. Poza ilością formalności i przede wszystkim wykorzystaniem środków w dowolnym momencie jest częstotliwość. Kredyt gotówkowy jest bowiem wypłacany jednorazowo. Natomiast kredyt odnawialny przejawia się dostępnym limitem, który po uregulowania znów jest gotowy do użytkowania. Z kredytu odnawialnego zaczyna się korzystać po wyczerpaniu (przynajmniej części określonej w umowie) własnych zasobów, natomiast przy kredycie gotówkowym nie ma takiej konieczności.

Obydwa te produkty wypłacane są na dowolny cel klienta.

Historia kredytowa – gdzie sprawdzić i jak poprawić?

Warunki otrzymania kredytu odnawialnego

By móc korzystać z produktu ściśle związanego z ROR, trzeba najpierw taki rachunek posiadać. Banki mogą udzielać go po spełnieniu charakterystycznych dla siebie warunków, jednak najczęściej są to: osiągnięcie pełnoletności, posiadanie obywatelstwa polskiego. Dodatkowo należy posiadać stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju, bądź być obcokrajowcem zatrudnionym w firmie z siedzibą w Polsce lub otrzymywać polskie stypendium, emeryturę, czy rentę. 

Kolejnym częstym warunkiem jest to, aby rachunek połączony z kredytem odnawialnym, był zasilany stałymi wpływami, np. pensją, emeryturą, czy innym tego typu świadczeniem. Gwarantuje to bowiem spłacalność kredytu.

Kryterium czasu

Rachunek zostaje uznany, jako ten zasilany systematycznie, jeśli przez co najmniej 3 miesiące będą na niego wypływać stałe wpłaty. Nie we wszystkich bankach tak to jednak wygląda, niektóre pozwalają na podłączenie kredytu odnawialnego do nowo otwartego rachunku.

Doradca kredytowy – czy warto korzystać z jego usług?

Najważniejsza pozostaje jednak zdolność kredytowa, która warunkuje spłacenie kredytu wraz z odsetkami. Weryfikuje się ją po przepływach pieniężnych na koncie. Sprawdza się także w Biurze Informacji kredytowej historię klienta, czy nie zalega on z żadnymi opłatami i czy w przeszłości był terminowy.

Następnie bank rozpatruje wnioskowaną kwotę maksymalnego limitu, wpisaną zwykle w formularzu bankowym. Znaleźć tam się też muszą miesięczne wartości dochodów (oraz ich źródło) i rozchodów. Bank może zażądać potwierdzenia tych danych odpowiednimi dokumentami, należy wtedy przedstawić wymagane zaświadczenia z kilku ostatnich miesięcy.

Kredyt na 10 tys. złotych – ranking najlepszych kredytów

Limit kredytowy dla przedsiębiorców

Jeżeli ubiegasz się o kredyt odnawialny jako osoba fizyczna z działalnością gospodarczą, potrzebne Ci jest kilka dokumentów więcej. Przygotuj je wcześniej, aby móc od razu złożyć pakiet załączników. Zamieść w nim: odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z ZUSu o niezaleganiu z zobowiązaniami, zaświadczenie z US o zobowiązaniach podatkowych oraz zaświadczenie o nadaniu nr REGON. 

Koszt kredytu odnawialnego

Nie jest taki, jakby się z początku mogło wydawać. Często mówiąc o kosztach, zapomina się o opłacie przygotowawczej, którą bank może pobrać raz za przeprowadzenie procedury kredytowej. Dodatkowo bank może naliczyć sobie prowizję za otwarcie linii kredytowej, mimo pobranej opłaty przygotowawczej. Również koszty mogą objąć powiększenie limitu kredytowego, czy ponowne jego uruchomienie (po roku użytkowania).

Do podstawowych kosztów należą jednak: oprocentowanie, stopa procentowa WIBOR(R), a także wysokość marży bankowej.

Mimo wielości wymienionych zobowiązań, kredyt odnawialny nadal pozostaje jednym z najtańszych kredytów.

Kredyt odnawialny – oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu odnawialnego różni się w zależności od banku, jednak zwykle jest niższe niż to, obejmujące kredyt gotówkowy. Aby je obliczyć, można skorzystać z kalkulatora kredytowego. Wynik oczywiście nie będzie dokładny, ale pokaże przynajmniej rząd wielkości lub po prostu przybliży orientacyjnie potencjalną wartość.

Rozłożenie długu na raty. Jak napisać wniosek? Wzór do pobrania.

Kredyt odnawialny a zdolność kredytowa – wpływ

Kredyt odnawialny jest mimo swojej prostoty i elastyczności kredytem. Rozpatrywany jest on zatem jak każde inne zobowiązanie i obciąża zdolność kredytową klienta. Stawka od 3% do 5% to wysokość zobowiązania, jaką banki uznają za miesięczną hipoteczną spłatę zadłużenia.

Zamknięcie kredytu odnawialnego

Aby doszło do jego zamknięcia, umowa musi być oficjalnie zakończona. Na 30 dni po wpłynięciu wypowiedzenia od klienta, bank podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy, jeżeli do tego czasu dłużnik spłaci całe zobowiązanie (użyty limit + odsetki).

PayPal – czym jest i jak działa? Opinie i recenzja

Kredyt odnawialny – czy warto go uruchamiać?

Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy klient. Kredyt odnawialny posiada w sobie szereg zalet i udogodnień. Są to przede wszystkim możliwość wielokrotnego użytkowania, czy posiadanie dodatkowego zabezpieczenia finansowego. Do minusów można zaliczyć obciążenie zdolności kredytowej i przyzwyczajenie do większego limitu. 

Podsumowanie

Kredyt odnawialny to wyjątkowo elastyczne rozwiązanie dla osób, które nie chcą się dać zaskoczyć żadnej sytuacji. Pozwala on na zwiększenie dostępnego salda na koncie. Użytkowanie kredytu rozpoczyna się po wcześniejszym wykorzystaniu własnych zasobów. Odsetki naliczane są od kwoty, która się wykorzystało, a kredyt spłacany jest przy najbliższym wpływie pieniężnym na koncie. Uważać jednak trzeba, by zbytnio nie przyzwyczaić się do zwiększonego salda i rozważyć takie rozwiązanie, bo długofalowo nie dla każdego może okazać się korzystne.

Kredyt konsumencki – ranking najlepszych kredytów 2022

Pożyczki bez formalności

Kredyt z poręczycielem – kim jest i jaką rolę pełni żyrant?  

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Paulina12345

Z limitu odnawialnego korzystam już 3 lata. Nie chciałam wybierać oferty banku, bo wiedziałam ile trzeba dosyłać im dokumentów. Znalazłam fajną ofertę w AXI Card. Wystarczy złożyć wniosek 1 raz. Polecam 🙂

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły