Upadłość konsumencka 2022

upadłość konsumencka

Czy Twoje zadłużenie rośnie i niestety nie wiesz jak sobie z tym poradzić? Wpadłeś w całkowitą pętlę zadłużenia? W tej sytuacji jednym z rozwiązań jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To oto rozwiązanie może okazać się bardzo pomocne, gdy dłużnik przestaje być wypłacalny. Sprawdź, czym jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić.

Co to jest upadłość konsumencka?

Zacznijmy od tego, co oznacza pojęcie upadłość konsumencka. Jest to postępowanie sądowe, które jest skierowane wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast wraz z nowelizacją przepisów wniosek o upadłość konsumencką mogą również złożyć osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Efektem takiego postępowania jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. W momencie, gdy konsument nie jest w stanie uregulować zadłużeń finansowych(zaciągnął zbyt wiele kredytów lub pożyczek i nie jest w stanie ich spłacić), może złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Jest to dobry start dla dłużnika, który przestał być wypłacalny.

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej były kilkakrotnie nowelizowane. 24 marca 2020 roku zaczęło obowiązywać większość przepisów nowelizacji z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Jeśli nie chcesz ogłaszać upadłości, a chciałbyś poradzić sobie ze spłatą swoich zobowiązań, dobry wyborem jest również wzięcie kredytu konsolidacyjnego.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Upadłość konsumencka staje się coraz bardziej popularna. Nic dziwnego, ponieważ z roku na rok liczba osób zadłużonych zwiększa się. Posiadanie długów nie jest niczym przyjemnym, dlatego tym bardziej dłużnik szuka wszelkich sposobów na wyjście z nich. Dla niektórych osób pomocą okazuje się złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Jednak zasadnicze pytanie brzmi, czy każdy dłużnik może ogłosić upadłość. Otóż nie – trzeba spełniać konkretne warunki.

Najważniejszym warunkiem jest oczywiście niewypłacalność. Jest to podstawowy warunek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Na czym to konkretnie polega? Według prawa niewypłacalność jest wtedy, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przyjęto, że osoba zadłużona traci tę zdolność, jeśli jego opóźnienie w spłacie przekroczy trzy miesiące. W praktyce wygląda to tak, że dłużnik po prostu nie ma środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Jednak najważniejsze jest to, że niewypłacalność konsumenta jest ciągła, bez żadnych przerw. Wielkość zaciągniętych zobowiązań nie ma tu większego znaczenia.

Ponadto, tak jak już to było wspomniane wcześniej, o upadłość konsumencką może ubiegać się osoba fizyczna (konsument) oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Upadłość konsumencka – jak ją ogłosić w 2022 roku?

Jeśli spełniasz warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, to warto wiedzieć, od czego zacząć cały proces. Przede wszystkim pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do sądu o upadłość konsumencką. Opłata za wniesienie wniosku wynosi 30 zł.

W momencie, gdy proces wnioskowania przysparza Ci problemów, możesz skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Niestety, tego typu usługa wiąże się z pewnymi kosztami. Dlatego spróbujemy Ci pomóc w tym, jak samodzielnie wnioskować o upadłość konsumencką.

Aktualny wzór wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. Najważniejsze, żebyś pamiętać o kilku najważniejszych informacjach, które muszą zostać w nim zawarte:

  • dane identyfikacyjne dłużnika,
  • listę wierzycieli oraz informacje o zaciągniętych zobowiązaniach,
  • wykaz aktualnego majątku wraz z szacunkową wyceną (informacja o posiadaniu nieruchomości oraz ruchomości),
  • osiągane dochody (najlepiej z ostatnich sześciu miesięcy),
  • koszty utrzymania dłużnika,
  • informacje potwierdzające niewypłacalność, m.in. dokumenty o braku dochodów.

Czy jest możliwe zwiększenie szansy na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak najbardziej tak. Bez wątpienia dla sądu duże znaczenie będzie miał fakt, że już wcześniej konsument próbował porozumieć się z wierzycielem. Jeśli gdzieś zostało udokumentowane to, że dłużnik składał prośbę o rozłożenie długu na raty albo o wydłużenie końcowego terminu, to dla sądu jest to duży plus. Dlaczego? Jest to znak, że dłużnik w jakikolwiek sposób chciał dogadać z wierzycielem.

To samo tyczy się informacji dotyczącej niewypłacalności klienta. Przykładowo – klient stracił zatrudnienie z powodu rozwiązania umowy o pracę lub przebył chorobę, przez którą poniósł wysokie koszty leczenia. To wszystkie powinno zostać udokumentowane i przekazane sądowi jako dowód na niewypłacalność. Pamiętaj, że dla sądu będą liczyć się wszystkie pisemne dowody potwierdzające Twój brak regularnych opłat.

Upadłość konsumencka – czy warto?

Wniosek o upadłość konsumencką jest ostatecznością w momencie, gdy dłużnik przestaje być wypłacalny, nie ma majątku, przykładowo stracił pracę i po prostu nie ma z czego spłacać zadłużenia. Wniosek o upadłość konsumencką jest na pewno dobrym rozwiązaniem dla dłużnika, ale nie zawsze najlepszym! Oczywiście wszystko zależy od sytuacji dłużnika. Z pewnością największą korzyścią takiego postępowania jest wstrzymanie windykacji.

Niestety, skutki postępowania upadłości konsumenckiej mogą być odczuwalne dla konsumenta przez wiele lat. Konsekwencją ogłoszenia upadłości jest niewątpliwie dostęp do Twoich finansów (m.in. środków na Twoim koncie) oraz brak możliwości swobodnego rozporządzania swoim majątkiem.

Pamiętaj, że nie każdy dłużnik ma szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z pewnością największą szansę mają konsumenci, którzy zostali pozbawieni majątku lub są niezdolni do jakiekolwiek pracy z powodu choroby. To jednak nie oznacza, że bez tych warunków nie masz szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sprawdź również: Spirala zadłużenia – co to jest, jak wyjść ze spirali zadłużenia?

1 komentarz

grzegorz

potrzebuje pomocy

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły