Ewidencja działalności gospodarczej. Czym jest CEIDG i jak działa?

ceidg

Wiele osób, które chciałyby założyć własną działalność z pewnością słyszało o CEIDG. Planując założenie własnej działalności jedną z pierwszych formalności, jaką trzeba spełnić jest właśnie wpis do CEIDG. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest zarazem miejscem, które agreguje dane przedsiębiorców. Dotyczy to osób fizycznych prowadzących swoją firmę – jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Polski.

Czy w celu uzyskania wpisu do CEIDG trzeba spełnić dodatkowe formalności i jak to zrobić?  Jak uzyskać wpis do CEIDG? Czy rozpoczęcie działalności bez wpisu do CEIDG jest możliwe? Na te, a także inne pytania udzielimy odpowiedzi w poniższym artykule.

Jak założyć firmę? Rejestracja do CEIDG

Wiele osób posługuje się skrótem CEIDG lub sformułowaniem “ewidencja działalności gospodarczej”. Oba te sformułowania oznaczają to samo i odnoszą się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to oficjalny rejestr firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Rejestracja do CEIDG (uzyskanie wpisu do rejestru) trwa kilka minut i jest możliwa przez Internet. Nie jest to jednak jedyny sposób

W jednym z naszych poradników informowaliśmy o tym, jak założyć firmę (zobacz poradnik). Jednym z istotnych elementów w przypadku rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej jest właśnie wpis do CEIDG.

Rejestracja do CEIDG. Jak uzyskać wpis do CEIDG?

Rejestracja w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej wymaga złożenia pisemnego wniosku. Można to zrobić na kilka sposobów. Najprostszym z nich wydaje się skorzystanie z platformy elektronicznej. System teleinformatyczny pozwala na uzyskanie wpisu do rejestru CEIDG w kilka chwil. W celu  rejestracji swojej jednoosobowej działalności gospodarczej można także udać się do stacjonarnej placówki. Przed rejestracją firmy warto zapoznać się z aktualnymi zasadami rejestracji firmy w CEIDG.

Sposoby na rejestrację w CEIDG:

 1. forma elektroniczna – możliwa na platformie Biznes.gov.pl wymaga wypełnienia prostego formularza online i złożenia podpisu elektronicznego. W tym przypadku potwierdzenie złożenia dokumentów uzyskamy na pocztę mailową.
 2. w stacjonarnym oddziale Urzędu Miasta dla danej dzielnicy lub w Urzędzie Gminy. W tym przypadku warto przygotować komplet dokumentów (więcej informacji na stronach CEIDG). Tu od razu otrzymamy pisemne potwierdzenie rejestracji do CEIDG.
 3. drogą korespondencji tradycyjnej – wysyłając wypełnione dokumenty listem. Komplet dokumentów należy wtedy wysłać na adres odpowiedniego Urzędu. Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentów listem poleconym niezbędne jest potwierdzenie autentyczności podpisu i danych u notariusza. Po zakończeniu procesu weryfikacji osoba zakładająca działalność gospodarczą otrzyma potwierdzenie wpisu do CEIDG pocztą.

Odmowa rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Niestety, nie każdy wniosek o wpis do rejestru CEIDG kończy się akceptacją. W niektórych przypadkach wnioskodawca otrzymuje odmowę w sprawie swojego wniosku o wpis do CEIDG.  Potwierdzenie odmownej decyzji otrzymamy w formie pisemnej. Niedoszłemu przedsiębiorcy przysługuje jednak prawo odwołania się od odmownej decyzji.

Są dwie możliwości odwołania się od odmownej decyzji o wpisie do rejestru CEIDG. Pierwszą z nich jest skierowanie sprawy do kolegium odwoławczego przy samorządzie. Inną drogą jest natomiast wniesienie sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jakie dokumenty należy przygotować, aby złożyć wniosek o wpis do CEIDG?

Rejestracja firmy wiąże się z koniecznością uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W celu przyspieszenia procesu rejestracji swojej działalności warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty oraz pewne dane. Zebranie kompletu poprawnych informacji i przekazanie ich w trakcie rejestracji firmy pozwoli też na uniknięcie decyzji odmownej.

Informacje, które należy podać podczas rejestracji działalności w CEDIG to:

 1. dane osobowe – imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer PESEL*
 2. numer REGON (jeżeli wnioskodawca go posiada)
 3. numer NIP
 4. nazwa firmy
 5. obywatelstwo/-a
 6. adresy – adres zameldowania, adres zamieszkania  główny adres wykonywania działalności (adresy te mogą się różnić)
 7. PKD – przedmiot wykonywania działalności
 8. czy wnioskodawca pozostaje w małżeńskiej wspólnocie majątkowej?
 9. dane pełnomocnika – osoby upoważnionej do prowadzenia spraw firmy

*- Zobacz, na czym polega usługa CHROŃ PESEL

Komplet informacji musi zawierać prawdziwe dane, zgodne z aktualnym stanem prawnym. Jeżeli wnioskodawca w przeszłości posiadał działalność gospodarczą, niezbędne będzie podanie dodatkowych informacji:

 1. zakończenie poprzedniej działalności;
 2. przekształcenie działalności prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę
 3. informacje o upadłości działalności gospodarczej
 4. utrata zdolności do czynności prawnych

Jak długo trwa rejestracja firmy w CEIDG?

Najszybszym sposobem uzyskania wpisu do rejestru CEIDG jest skorzystanie z elektronicznej platformy. W przypadku spełnienia wszystkich warunków, rejestracja odbywa się natychmiast. Przedsiębiorca od razu otrzymuje pisemne potwierdzenie wpisu do CEIDG.

Jak działa CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest oficjalnym rejestrem firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Znajdują się tam informacje o firmach. Każdy przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG ma obowiązek aktualizacji danych w rejestrze. Odpowiedni wpis musi więc pojawić się w przypadku zmiany danych firmy, zawieszenia jej lub wstrzymania działalności. Przedsiębiorca ma siedem dni na zgłoszenie takiego faktu do CEIDG.

Jakie informacje znajdują się w CEIDG?

Poza danymi dotyczącymi firmy, w CEIDG znajdują się także informacje o samej działalności. Znajdziemy tam między innymi informacje:

 1. dane firmy
 2. adres e-mail przedsiębiorcy (choć tę informację można zastrzec)
 3. data rejestracji firmy
 4. dane pełnomocnika firmy
 5. daty edycji wpisów w rejestrze CEIDG (np. zmiana danych, zmiana PKD)
 6. przedmiot świadczonej działalności gospodarczej (PKD) – może być ich więcej, niż jeden
 7. data wstrzymania lub zawieszenia działalności gospodarczej
 8. data wznowienia działalności gospodarczej
 9. spółki cywilne, jeżeli przedsiębiorca jest ich wspólnikiem

Przedsiębiorca ma prawo usunięcia wpisów z CEIDG. Taka możliwość przysługuje także Urzędowi, na przykład gdy osoba otrzymuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Czyje dane gromadzi rejestr CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej nie gromadzi danych wszystkich funkcjonujących w Polsce firm. Niektóre firmy posiadają wpisy w innych rejestrach – na przykład w bazach KRS lub REGON. Poza nimi, informacje o osobach prowadzących działalność gospodarczą można znaleźć także w bazach dłużników (KRD, BIK, BIG). Dotyczy to oczywiście tylko osób, które trafiły do takich baz (np. dłużnicy w KRD)

W bazie ewidencji działalności gospodarczych znajdują się dane niektórych podmiotów prawnych:

 • wszystkich JDG (jednoosobowych działalności gospodarczych)
 • wszystkich spółek cywilnych
 • koncesje, licencje i zezwolenia posiadane przez przedsiębiorcę

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) zawiera informacje na temat przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji społecznych i fundacji. W KRS można także znaleźć listę niewypłacalnych dłużników.

CEIDG jest natomiast bazą działających na terenie Polski działalności gospodarczych. Pozwala także na rejestrację firmy, aktualizację jej danych, a także zawieszenie lub zamknięcie działalności.

W rejestrze REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) można znaleźć dane firm, także tych, których nie ma w rejestrze CEIDG. Poza firmami widniejącymi w CEIDG, w bazie REGON znajdują się także osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność rolniczą, jednostki organizacyjne i inne.

Wszystkie trzy bazy (REGON, KRS i CEIDG) pomocą w wyszukiwaniu informacji na temat dowolnej firmy lub organizacji działającej na terenie Polski. Jeżeli więc przedsiębiorcy nie ma w bazie CEIDG, warto wyszukać go w pozostałych rejestrach.

Komu CEIDG przekazuje dane przedsiębiorcy?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest rejestrem połączonym z kilkoma systemami, dzięki czemu może przekazywać im dane. Jest to znaczne ułatwienie dla przedsiębiorcy, przyspiesza także pracę Urzędów, ZUS-u, itp.

CEIDG przekazuje dane między innymi do Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Dzięki temu podczas rejestracji firmy przedsiębiorca nie musi wysyłać dodatkowych formularzy do tych instytucji.

Po co właściwie istnieje CEIDG?

CEIDG zbiera dane o działalnościach gospodarczych i udostępnia je publicznie, a także przekazuje do kilku państwowych instytucji. Po co jednak został stworzony rejestr CEIDG? 

Głównymi powodami, dla których istnieje ten rejestr są:

 • możliwość szybkiej i przejrzystej weryfikacji osób prowadzących firmy
 • darmowy dostęp do danych przedsiębiorstw
 • dostęp do informacji na temat przedsiębiorstwa – zakres jego działalności, czy jest ono aktywne
 • dostępna dla wszystkich kontrola działalności przedsiębiorstwa

Nawiązując współpracę z danym przedsiębiorcą lub po prostu korzystając z usług firmy, warto sprawdzić jej wiarygodność, między innymi właśnie w CEIDG. Dodatkowo, istnieją inne miejsca, gdzie można dowiedzieć się istotnych danych na temat przedsiębiorcy, np. BIK, KRD lub BIG.

Wszystko, co należy wiedzieć o BIK

Kontakt z Biurem Informacji Kredytowej

Znalazłeś się w BIK? Zobacz jak wyczyścić BIK

Lista dłużników w KRD

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły