Czyszczenie BIK – jak wyczyścić BIK?

czyszczenie bik

BIK- informacje ogólne

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej jest narzędziem odpowiedzialnym za wymianę informacji finansowych pomiędzy sektorem bankowym, a przedsiębiorcami różnych branż. Gromadzi i przechowuje dane dotyczące osób fizycznych lub firm, tj. w jaki sposób konsumenci realizują swoje zobowiązania pieniężne. Tak więc znajdziemy tam informację o kliencie rzetelnym, który co miesiąc płaci ratę, ale również o osobie, która ma długi – otrzymuje ona wtedy tzw. negatywny wpis. Jednak nie jest to proces automatyczny kiedy ktoś zalega np. z zapłatą mandatu czy opłaty za prąd. Musi minąć 60 dni od ustalonej daty do uregulowania pieniędzy i 30 dni od ponaglenia klienta przez wierzyciela. Dopiero po upływie 90 dni bank lub inna instytucja informuje BIK o incydencie. Najlepszą obroną przed negatywnymi notatkami oczywiście jest wiedza o funkcjonowaniu biur informacji kredytowej, warto więc poznać więcej cech, jakie posiada grupa BIK.

Charakterystyka BIK

 • Jest regulowana przez Prawo bankowe.
 • Dane w rejestrach BIK nie należą tylko do dłużników, są to informacje całościowe, aktualizowane co tydzień, o historii kredytowej pożyczkobiorcy, od przyznania kredytu do momentu spłaty.
 • Cały sektor finansowy udostępnia dane do BIK-u: banki, firmy pożyczkowe, SKOK-i (np. Kasa Stefczyka), bankowe firmy leasingowe.
 • Zasada wzajemności polega na tym, że podmioty, które przekazują informacje do BIK-u, również z nich korzystają.
 • Do danych ma również dostęp konsument, każdy może pobrać swój raport

Co się dzieje z raportem BIK w przypadku spłacania lub niespłacania pożyczek/kredytów?

Jeśli klient spłaca terminowo pożyczkę lub kredyt:

 • w rejestrze BIK pojawi się pozytywna informacja
 • dane są dostępne tylko jeśli została wyrażona na to zgoda
 • za pomocą pozytywnych notatek buduje się rzetelność finansowa konsumenta i historia kredytowa potrzebna do przyszłej współpracy np. z bankiem

Jeżeli zobowiązania nie są spłacane na czas:

 • w bazie BIK będą widoczne negatywne informacje
 • klient może mieć problem z zawarciem umowy kredytowej w przyszłości, ale nie musi- na rynku istnieją instytucje finansowe, które udzielają pomocy pieniężnej również dla dłużników

BIK- Czyszczenie danych

Wiele osób posiadających negatywną historię kredytową jest zainteresowanych tzw. ,,czyszczeniem negatywnych informacji z BIK-u’’. W przeszłości miały problem z terminową spłatą pożyczki i obecnie posiadają negatywny wpis, który blokuje przyznanie kolejnej lub zawarcie umowy o usługę. Czy całkowite usunięcie ,,niewygodnych danych’’ jest możliwe? Podstawową kwestią jest to, że BIK jest jedynie administratorem danych, a więc nie odpowiada za modyfikację. Wyróżniamy jedynie 3 sytuacje,określone przez Prawo bankowe:(art. 105a ust.2 Ustawy Prawa bankowego) w których klient ma prawo zawnioskować o korektę lub usunięcie danych:

 1. Klient spłacił daną należność w terminie i chce cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzania tej informacji
 2. Konsument miał trudności ze spłatą pożyczki lub kredytu, ale minął już okres 5 lat od tego wydarzenia (cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych)
 3. Jakakolwiek informacja jest nieaktualna lub nieprawdziwa- każdy z nas może napisać oficjalne pismo do instytucji finansowej, która uprzednio podała nieprawdziwą informację do BIK-u

Informacje, które można usunąć z BIK-u to :

 • nieaktualny adres,nazwisko, błędna data
 • dane o kredycie spłaconym na czas- mogą być niewidoczne, jednak jest to zabieg średnio opłacalny, ponieważ każda pozytywna notatka kredytowa buduje zdolność finansową
 • dane o kredycie niespłaconym- wciąż figuruje informacja,że byliśmy dłużnikami, mimo, że upłynął okres kilku lat

Proces wnioskowania o usunięcie/korektę danych z BIK-u:

 1. Pobieramy raport z Biura Informacji Kredytowej, aby sprawdzić, które zobowiązania blokują dalszą działalność na rynku finansowym. Sprawdź jak pobrać raport BIK za darmo.
 2. Analizujemy dane, weryfikujemy czy wszystkie dane są prawidłowe i aktualne
 3. Sporządzamy i wysyłamy wniosek do instytucji finansowej, która przekazała daną informację do BIK-u, ma ona 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, taką formę reklamacji, można uznać za rozpatrzoną pozytywnie, na rzecz wnioskującego
 4. Decyzję wysyłamy listem poleconym do Biura Informacji Kredytowej.

Koszty związane z czyszczeniem danych/ raportem z BIK-u

W zależności czy korzystamy z usług firm oferujących pomoc w zakresie czyszczenia danych/ generowania raportów lub działamy na własną rękę, koszty mogą diametralnie się różnić. Podstawową kwestią jest to, że wiele firm działa i nalicza wysokie opłaty, ponieważ klient nie jest świadom,że zawnioskować o korektę czy cofnąć zgodę może on sam, nie potrzebuje do tego pośredników. Co więcej, żadna przypadkowa firma nie ma prawa, aby edytować dane konsumenta, jedyną instytucją, która może zawnioskować o ewentualną korektę jest sam wierzyciel, który ją wpierw udostępnił.

Co znajduje się w raporcie BIK?

 • dane osobowe klienta
 • szczegóły dotyczące kredytów i pożyczek: rodzaj, data udzielenia, liczba i wysokość rat, waluta (zarówno informacje pozytywne – o kredytach i pożyczkach spłacanych w terminie, oraz negatywne – o zaległościach w spłacie)
 • informacje o zaległych ratach kredytów
 • informacje o podjętych działaniach windykacyjnych lub egzekucjach należności
 • informacje o zamknięciu rachunków
 • informacje z BIK Info Monitor (nazwę wierzyciela, kwotę zaległości, datę wezwania do zapłaty)
 • faktury za prąd, wodę czy telefon
 • wskaźnik Twojej sytuacji płatniczej

Jak usunąć dane z BIK?

Istnieją 3 możliwości, za pomocą których możemy usunąć swoje dane z rejestru.

 1. Terminowo spłacając zobowiązanie finansowe, odwołujemy zgodę na przetwarzanie danych w BIKu. Wystarczy przygotować odpowiednie pismo i wysłać je drogą pocztową lub elektroniczną do banku lub innej instytucji finansowej.
 2. W momencie kiedy w wygenerowanym raporcie o nas, dostrzegliśmy jakieś nieprawidłowości, mamy prawo poprosić firmę pożyczkową lub bank, z którym współpracujemy o skorygowanie błędu lub jego usunięcie.
 3. Upływ okresu 5-letniego po spłacie produktu kredytowego. Po tym terminie możemy zawnioskować o usunięcie negatywnego wpisu z bazy.

WAŻNA INFORMACJA! Korzystając z usług firm, musimy liczyć się z kosztami uwzględnionymi w cenniku. Każda z nich będzie się różnić, jednak nie są to małe kwoty, więc bardziej opłacalne dla portfela, jest utworzenie konta, wygenerowanie raportu i zawnioskowanie o usunięcie poprzez oficjalną stronę BIK-u. Jeśli złożyliśmy wniosek w instytucji finansowej ma ona 30 dni na odpowiedź, po upływie tego terminu, pismo zostaje uznane na korzyść wnioskodawcy.

Co w przypadku jeśli jestem wpisany do BIK nie mogę otrzymać pożyczki?

W takim wypadku z pomocą przychodzą pożyczki bez BIK. Firmy te nie sprawdzają naszej historii w bazach informacji kredytowej lub nie ma ona wpływu na udzielenie Ci pożyczki. Często oferta takich pożyczek może być droższa, ponieważ firmy te muszą zabezpieczyć się przez ewentualnym brakiem spłaty pożyczki przez pożyczkodawce w terminie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły