Jakie dochody uznają firmy pożyczkowe?

dochody

Zaciągając zobowiązania finansowe, część pożyczkodawców będzie od nas wymagać ujawnienia dochodów. Takie wymaganie ma na celu zabezpieczyć interes podmiotu pożyczającego pieniądze, by była pewność, że pożyczkobiorca jest wypłacalny. Pojawia się jednak pytanie – jakie dochody będą uznawane przez firmy pożyczkowe? Jak udokumentować swoje zarobki, by okazać je na wezwanie pożyczkodawcy? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Dochód a pożyczka

Zapewne każdego z nas choć raz w życiu dopadły niespodziewane, nieplanowane koszty. Wymiana zepsutego AGD, naprawa usterki w samochodzie czy konieczność opłacenia leczenia to tylko najpopularniejsze przykłady takich sytuacji. Rachunki opiewają na kwotę kilkuset, a nierzadko kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Niewielu z nas posiada takie zasoby rezerwowej, tymczasowo nieużywanej gotówki, której wydatek nie naruszyłby zbytnio codziennego budżetu. Nic więc dziwnego, że bardzo chętnie poszukujemy szybkiego finansowania, jakim są darmowe pożyczki w parabankach.

Do niedawna jeszcze firmy pożyczkowe udzielały zobowiązań praktycznie „od ręki”, niekiedy nie wymagając nawet dowodów osobistych. Ostatnio jednak coraz więcej parabanków decyduje się wprowadzić wymaganie, zgodnie z którym konieczne jest ujawnienie źródła dochodu. Bez wątpienia chwilówki są produktem niezwykle atrakcyjnym ze względu na szybkość procedowania wniosku i błyskawiczne wypłaty. To jednak niesie ryzyko wyłudzenia pieniędzy lub niewypłacalności poważnie zadłużonych osób, a ujawnienie dochodu ma za zadanie uwiarygodnić wnioskodawcę.

Jakie źródła dochodu honorują firmy pożyczkowe?

Pożyczkodawcy, którzy udzielają pożyczek ratalnych – szczególnie tych na wysokie kwoty – mogą poprosić o ujawnienie źródła dochodu. Mowa oczywiście o legalnych formach zatrudnienia; praca „na czarno” w żaden sposób nie będzie satysfakcjonować renomowane, rzetelne firmy pożyczkowe. Ci, którzy wcześniej nie zaciągali zobowiązań zapewne będą się zastanawiać, jakie źródła dochodu honoruje Vivus, Provident, Kuki, Bocian czy inni pożyczkodawcy? Okazuje się, że katalog honorowanych dokumentów jest niezwykle szeroki i wcale nie ogranicza się do umowy o pracę. Listę najczęściej pojawiających się dokumentów dochodowych prezentujemy i objaśniamy poniżej.

Umowa o pracę

Jedna z podstawowych form zarobkowania, jak również najchętniej honorowany dowód uzyskiwania dochodów. Umowa o pracę charakteryzuje się stabilnością (o ile jesteśmy zatrudnieni na czas nieokreślony), przewidywalnością zarobków i silnym umocowaniem prawnym. Dzięki temu posiadając umowę o pracę bez trudu otrzymamy pozytywną decyzję o finansowaniu przez instytucje pożyczkowej. Aby wykazać dochód, możemy wykorzystać skan aktualnie obowiązującej umowy o pracę lub poprosić o zaświadczenie z zakładu pracy na temat aktualnego zatrudnienia i dochodów.

Umowy cywilnoprawne

Pod pojęciem umów cywilnoprawnych rozumie się dwie podstawowe formy zarobku: powstającego na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie. Pierwsza z nich charakteryzuje się „jednorazowością” i jest umową rezultatu, np. upieczenie 100 pizz Margherita. Druga ma charakter ciągły i jest umową starannego działania, np. pieczenie pizz Margherita na rzecz pizzerii XYZ. Teoretycznie pierwsza z umów nie ma aż takiej mocy, jak druga (ze względu wygaśnięcia umowy po wykonaniu dzieła), niemniej jednak oba dokumenty zazwyczaj honorowane są przez instytucje pożyczkowe.

Działalność gospodarcza

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na najczęściej wyższe dochody niż te, które zatrudnione są na umowie o pracę. Jednakże w ślad za wyższymi wynagrodzeniami rosną także koszty, takie jak wynajem powierzchni do pracy czy konieczność samodzielnego opłacenia składek ZUS. Aby dokładnie ustalić, jakie są przychody oraz rozchody danego przedsiębiorcy, konieczne będzie okazanie do wglądu dokumentów finansowych firmy. Może to być PIT-36L za ostatni rok czy podatkowa księga przychodów i rozchodów za ubiegły okres (najczęściej 12, 6 lub 3 miesiące).

Działalność rolnicza

Działalność rolnicza – w świetle polskiego prawa – jest wyraźnie rozdzielana od działalności gospodarczej. Nic więc dziwnego, że zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe tworzą odrębną kategorię klientów, jakimi są rolnicy. Ci z kolei muszą przedstawić dokumenty dochodowe w formie zestawienia przychodów z działalności rolniczej. Mogą to być wszelkiego rodzaju faktury VAT, paragony i wykazy sprzedaży płodów rolnych i towarów pochodzących z gospodarstwa rolnego. Niekiedy jednak wystarczy sama autoryzacja zarobków na podstawie rachunku bankowego prowadzonego przez rolnika.

Emerytura

Gdy zakończymy karierę zawodową i przejdziemy na zasłużoną emeryturę, możemy spodziewać się wcześniej ustalonych przez ZUS dochodów. Różnią się one w zależności od tego, jakie było nasze wynagrodzenie oraz jak długo pracowaliśmy. Zawsze jednak będziemy otrzymywać potwierdzenia przelewu (emerytura wypłacana na konto) lub odcinki (emerytura dostarczana przez listonosza). Wystarczy więc przedstawić jedną z dwóch form potwierdzenia otrzymywania emerytury, a zarówno instytucje pożyczkowe, jak i banki uznają to za potwierdzenie wpływów.

Renta

Renta w świetle polskiego prawa dzielona jest na stałą (trwała niezdolność do podjęcia pracy zarobkowej) lub czasowa (chwilowy brak zdolności do pracowania). Pierwsza z nich to bezwarunkowe źródło dochodu, które powszechnie jest uznawana tak przez banki, jak i instytucje pożyczkowe. Druga z kolei może budzić pewnego rodzaju zastrzeżenia, szczególnie jeśli termin zakończenia wypłaty renty następuje w perspektywie krótszej niż 3 miesiące. Jednakże są takie parabanki, które bez problemu zaakceptują tak rentę stałą, jak i niedługo wygasającą rentę czasową.

Inne źródła dochodu

Powyżej przedstawione przykłady nie są jedynymi i wyłącznymi, które potwierdzają nasz dochód. Niektóre zawody charakteryzują się pracą na ekstraordynaryjnych umowach, np. żołnierze i marynarze na kontraktach. Nie sposób zatem zakwalifikować takiego dokumentu ani do umowy o pracę, ani do umów cywilnoprawnych, ani tym bardziej do działalności gospodarczej lub rolniczej. Nie oznacza to jednak, że przedstawiciele takich zawodów pozbawieni są możliwości uzyskania pożyczki. Najlepiej skontaktować się z obsługą klienta, wyjaśnić swoją sytuację oraz zapytać, czy dany parabank honoruje taką formę zatrudnienia.

Wyciąg z rachunku bankowego – czy udowodni dochód?

Wiele osób nie posiada stałego miejsca pracy lub żyje „od zlecenia do zlecenia”, jak na przykład freelancerzy. Informatycy, graficy, fotografowie, copywriterzy – to tylko przykłady „wolnych strzelców”, którzy zarabiają przyzwoite pieniądze, ale każde zamówienie rozliczają odrębnymi umowami. Tym sposobem nie ma ani ciągłości zatrudnienia, ani stałych, przewidywalnych zarobków. Nie zmienia to faktu, że takie osoby mogą potrzebować pożyczki ratalnej lub chwilówki online.

O ile w banku trudno byłoby uzyskać jakiekolwiek finansowanie, o tyle firmy pożyczkowe przewidziały taką sytuację. Pomocne okażą się takie narzędzia jak Instantor, które w bezpieczny sposób zweryfikują wpływy i wydatki na rachunku. Tym sposobem oceniana jest zdolność finansowa klienta, a jeśli posiada on wystarczające dochody, wówczas może otrzymać pożyczkę. Na podobnej zasadzie – bez przelewów weryfikacyjnych – działa druga, popularna aplikacja fintech: Kontomatik.

Pożyczki dla osób bez dochodu

Nieprzewidziane wydatki mogą także dopaść te osoby, które nie mają stałego źródła dochodu. Tymczasowe bezrobocie, okres przejściowy między zatrudnieniem, wypowiedzenie z dnia na dzień czy „praca na czarno” to spory problem. Problem oczywiście dla banku, który zewsząd uwielbia się zabezpieczać, mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Znacznie więcej zaufania i zrozumienia wykazują przedsiębiorstwa pożyczkowe, które oferują szybkie pożyczki dla bezrobotnych. Jak sama nazwa wskazuje, takie finansowanie nie wymaga przedstawiania źródeł dochodu – nie sposób wymagać umowy o pracę od kogoś, kto nie ma zatrudnienia. Tutaj odbywa się wszystko metodą „na oświadczenie” – pożyczkobiorca oświadcza, że ma zdolność do spłacania zobowiązania. Należy jednak rozróżnić takie finansowanie od pożyczek z gwarantem – równie popularnych, aczkolwiek wymagających zabezpieczenia ze strony osoby trzeciej. Tutaj już gwarant musi posiadać pracę, a przynajmniej stałe źródło dochodu: emeryturę, rentę lub własną działalność gospodarczą.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły