Jak wygląda umowa o kredyt wiązany?

kredyt wiązany

Wśród wielu rodzajów kredytów warto wyróżnić kredyt wiązany. W dzisiejszym poradniku postaramy się wyjaśnić, jak działa kredyt wiązany. Podpowiemy też, jak w tej sytuacji wygląda umowa kredytowa. Czy z czasem można z niej odstąpić i co się wtedy stanie? Zapraszamy do lektury!

Kredyt wiązany

Zacznijmy od tego, że kredyt wiązany jest dość nietypowym rodzajem kredytu. W ramach jednej umowy uwzględnione są dwa różne działania. Można dzięki temu rozpoznać kredyt wiązany. Mowa bowiem o sytuacji, kiedy kredytobiorca decyduje się jednocześnie na transakcję zakupu jakiegoś towaru lub usługi. Do finansowania służą właśnie pieniądze z takiego kredytu. Nie zawsze się to opłaca.

Zwykle największe pole do popisu, jeśli chodzi o możliwość wybrania korzystnego finansowania, mamy zawierając dwie umowy osobno. Jeśli szukamy środków na pokrycie jakiegoś wydatku, możemy w końcu skorzystać ze zwykłego kredytu gotówkowego. Kiedy warto więc skorzystać z kredytu wiązanego?

Co to jest kredyt wiązany?

W przypadku zwykłego kredytu lub pożyczki na raty online zwykle wykorzystujemy pieniądze na wybrany przez siebie cel. Kredyt wiązany działa nieco inaczej – musimy wykorzystać środki z niego na kupienie konkretnego towaru lub usługi. Mamy więc dwie związane ze sobą umowy, które dotyczą jednego klienta:

 • umowę kredytową
 • umowę na zakup jakiejś usługi lub towaru

Taką sytuację nazywamy właśnie kredytem wiązanym. Nie jest to jednak “samowolka”, czy wymysł sprzedawców lub banków. Zasady działania kredytu wiązanego są opisane w Ustawie o kredycie konsumenckim, w Artykule 5., pk 14. Na mocy regulacji prawnych kredyt wiązany może posłużyć do pokrycia kosztów nabycia towaru lub usługi, związanych z drugą umową. Zarówno kredyt, jaki kupowany towar lub usługa mogą pochodzić od tego samego sprzedawcy. Możliwa jest również transakcja kupna u podmiotu współpracującego z kredytobiorcą. Ostatnia opcja to dokładne opisanie rodzaju usługi lub towaru w umowie kredytowej.

Podsumowując, kredyt wiązany służy więc do określenia ściśle określonego w umowie towaru. Transakcja zakupu i finansowanie go są więc dwoma rodzajami interesów zachodzącymi jednocześnie.

Umowa o kredyt wiązany – obowiązki kredytodawcy

W przypadku umowy o kredyt wiązany zarówno klient, jak i kredytodawca mają pewne obowiązki. Zacznijmy od strony, która oferuje kredyt na zakup jakiegoś towaru lub usługi. W umowie o kredyt wiązany muszą znaleźć się szczegółowe informacje na temat podmiotu udzielającego kredytu – imię nazwisko lub nazwa kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego. Niezbędne jest też wskazanie siedziby ich firm. W umowie nie może też zabraknąć szczegółów samego kredytu – rodzaju przyznanego kredytu, okresu obowiązywania, czy wysokości oprocentowania. W umowie nie może też zabraknąć szczegółowych informacji na temat wszelkich opłat, uwzględnionych do obliczenia odsetek stóp procentowych, czy możliwości zmiany oprocentowania w trakcie obowiązywania umowy kredytowej.

Oprocentowanie nominalne a RRSO.

Dla klientów korzystających z kredytu wiązanego jedną z najważniejszych informacji jest wysokość RRSO. Wraz z całkowitą kwotą do spłaty pokazują nam, jakich kosztów kredytu powinniśmy się spodziewać. RRSO podsumowuje wszelkie opłaty, odsetki i prowizję – klient mając tę wiedzę nie będzie więc zaskoczony dodatkowymi opłatami i kosztami. Oczywiście umowa o kredyt wiązany musi również zawierać informacje o terminie i sposobie spłaty. Jeśli kredytobiorca wymaga dodatkowego ubezpieczenia, taki zapis również musi trafić do umowy. Kredytodawca informuje też w umowie, co stanie się w przypadku opóźnień w spłacie – wysokości karnych odsetek, czy innych skutkach niezachowania terminu płatności. 

Tak, jak w przypadku innych umów kredytowych, znajdziemy w niej również wszelkie informacje dotyczące praw i obowiązków kredytobiorcy:

 • prawo do odstąpienia od umowy
 • spłaty zobowiązania przed terminem
 • otrzymania informacji na temat wyników badania zdolności kredytowej
 • prawo do informacji co do terminu wykonania umowy przez kredytodawcę

Koszty kredytu wiązanego

Do umowy o kredyt wiązany muszą też trafić szczegółowe informacje na temat opłat związanych z zobowiązaniem:

 • odsetkach
 • prowizjach
 • marży
 • opłatach dodatkowych
 • kosztach związanych z dodatkowymi usługami (np. ubezpieczeniem)

Zapoznając się dokładnie z umową kredytową mamy więc komplet informacji na temat kredytu i związanych z nim kosztów.

Kredytobiorca też ma pewne obowiązki zapisane w umowie kredytu wiązanego

Oczywiście, obie strony umowy mają obowiązki i prawa w związku z kredytem. Kredytobiorca przede wszystkim deklaruje, że będzie spłacał poszczególne raty w ustalonym terminie – według dostarczonego harmonogramu. Środki z kredytu wiązanego przeznaczy natomiast na zakup opisanej w umowie usługi lub towaru.

Jednocześnie kredytobiorca godzi się na to, że w razie opóźnień w płatnościach lub innego zaniechania może zostać obciążony dodatkowymi kosztami lub karą.

Umowa o kredyt wiązany

Przejdźmy więc do tego, jak wygląda umowa o kredyt wiązany. Najważniejsze informacje znajdujące się w niej to:

 • dokładne dane kredytobiorcy
 • dane kredytodawcy
 • dane pośrednika kredytowego (jeśli taki jest)
 • szczegółowe informacje na temat usługi lub towaru, które będą finansowane przy pomocy kredytu wiązanego
 • jaki to rodzaj kredytu (np. kredyt gotówkowy)
 • wysokość kredytu
 • okres, na który udzielono kredytu i termin spłaty
 • harmonogram płatności z podziałem każdej raty na część odsetkową i spłatę kapitału)
 • stopa oprocentowania, warunki zmiany
 • inne koszty i opłaty, na jakie godzi się kredytobiorca
 • RRSO i RSO
 • informacja o kosztach notarialnych (jeśli takie się pojawią)
 • rodzaj zabezpieczenia i ubezpieczenie spłąty kredytu (jeśli wysępują)
 • informacje o prawach i obowiązkach konsumenta
 • warunki wypowiedzenia umowy
 • wszelkie wymagane informacje prawne

Jak działa kredyt wiązany?

Pieniądze uzyskane w ramach kredytu wiązanego możemy przeznaczyć wyłącznie na zakup określonego produktu lub usługi. Już z samych informacji zawartych w umowie wiemy, że mamy do czynienia właśnie z kredytem wiązanym. Zwykle taka informacja zawarta jest też po prostu w umowie kredytowej.

Możliwe jest automatyczne przeznaczenie pieniędzy na zakup danego dobra. Mamy z tym do czynienia między w sklepach oferujące sprzedaż ratalną. W istocie zwykle nie mamy kontaktu z pieniędzmi – nie trafiają na nasze konto, a bezpośrednio do sprzedawcy.

Czy raty 0% w elektromarketach się opłacają?

Odstąpienie od umowy kredytu wiązanego – czy to możliwe?

Podobnie, jak w przypadku innych kredytów, także przy kredycie wiązanym mamy możliwość odstąpienia od umowy. Nawet po jej zawarciu będzie to możliwe, choć należy spełnić pewne warunki, określone w umowie. Jednym z podstawowych wymagań jest poinformowanie kredytodawcy o chęci odstąpienia umowy. Powinno mieć to formę oświadczenia. Będzie to możliwe nawet wtedy, gdy kredytodawca przekazał już środki niezbędne do finalizacji zakupu produktu lub usługi.

Oczywiście, odstąpienie od umowy kredytu wiązanego nie jest sposobem na uniknięcie spłaty zobowiązania. Musimy zwrócić kredytowaną sumę powiększoną o odsetki dla kredytobiorcy. Wysokość odsetek zależy natomiast od momentu, w którym złożymy oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy. Odsetki należy zwrócić w ciągu 30 dni od odstąpienia od kredytu wiązanego.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy po uruchomieniu kredytu wiązanego odstąpimy od umowy przed wydaniem towaru. Wtedy zwracamy kredytodawcy jedynie odsetki za określoną liczbę dni kredytowania. Taka sytuacja będzie też możliwa, jeśli zwrócimy towar, a sprzedawca zgodzi się na przyjęcie go. Wtedy oprócz odstąpienia od umowy kredytowej odstępujemy też od zakupu określonego w umowie kredytowej towaru lub usługi. 

Możliwa jest też sytuacja odwrotna. Jeżeli zdecydujemy się na rezygnację z zakupu towaru lub usługi (rozwiązanie umowy zakupu), także umowa kredytowa prawdopodobnie zostanie rozwiązania. Tu też możliwe, że będzie konieczność pokrycia pewnych kosztów odsetkowych. Zależy to jednak od konkretnego terminu rozwiązania obu umów. W ustawie o kredycie konsumenckim nie ma jednak zapisów doprecyzowujących tę sytuację.

Jak odstąpić od umowy kredytu wiązanego?

W pierwszej kolejności musimy sprawdzić warunki odstąpienia od umowy. Najważniejszy jest  termin, w którym możemy to zrobić. Nie mamy takiej możliwości przez cały okres kredytowania, a jedynie na początku. W przeciwnym wypadku możemy narazić się na poważne konsekwencje wynikające z nieuzasadnionego (i jednostronnego) rozwiązania umowy. Oczywiście, zakończenie kredytowania w przyszłości będzie możliwe, ale tylko przez wcześniejszą spłatę całego zobowiązania.

Jeżeli jednak wciąż mamy możliwość odstąpienia od umowy, możemy zrobić to na dwa sposoby:

 • zapłacić za towar w inny sposób i zrezygnować z umowy kredytu wiązanego
 • zrezygnować z zakupu towaru lub usługi i zrezygnować z umowy kredytu

W obu sytuacjach niezbędne jest złożenie oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy i rozwiązania jej. Niekiedy jest to możliwe w serwisie lub aplikacji mobilnej, jeśli nie – nalezy złożyć oświadczenie pisemne i dostarczyć je kredytodawcy. Sposób, w jaki możemy to zrobić (np. osobiście, listownie, e-mailem) znajdziemy w umowie.

Czy kredyt wiązany się opłaca?

Wszystko zależy od warunków konkretnego kredytu. Często jest to dość wygodna forma finansowania różnych produktów i usług jednocześnie z transakcją nabycia ich. Ostatecznie, warto jednak dobrze przyjrzeć się warunkom takiego kredytu. Jeśli RRSO i łączna kwota do spłaty są wyższe, niż w przypadku innych kredytów i pożyczek – lepiej wybrać inną opcję. Wtedy zapewne będziemy mieli też większy wybór – tak jeśli chodzi o rodzaj kredytu (np. wybór banku), jak i samego produktu lub usługi.

Kredyt a pożyczka - różnice i podobieństwa.

Podsumowanie artykułu

Podsumowując, umowa kredytu wiązanego łączy dwa interesy – zakup towaru (lub usługi) i finansowanie transakcji. Stronami umowy są kredytobiorca (klient kupujący coś) i kredytodawca. Czasami dodatkowo trzecią stroną jest pośrednik pomagający w kredytowaniu. Istnieje możliwość odstąpienia od takiej umowy kredytowej, należy jednak zmieścić się w określonym terminie i spełnić inne warunki. Kredyt wiązany to ciekawa alternatywa dla kredytów gotówkowych, pożyczek i chwilówek online. Nie zawsze jest jednak najbardziej korzystną opcją. Warto po prostu sprawdzić wszelkie koszty i wymagane przez kredytodawcę opłaty.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest kredyt wiązany?

Upraszczając, kredyt wiązany to połączenie dwóch interesów – zakup konkretnego towaru lub usługi i finansowanie go poprzez kredyt. Obie transakcje są zapisane w ramach jednej umowy kredytowej.

Co można kupić w związku z kredytem wiązanym?

W umowie kredytu wiązanego znajdziemy szczegółowy opis towaru lub usługi, którą może finansować ten rodzaj zobowiązania.

Czy można odstąpić od umowy kredytu wiązanego?

Tak, należy jednak spełnić pewne warunki. Odstąpienie od kredytu możliwe jest na początku jego trwania. Wymagane będzie pokrycie części odsetek dla kredytodawcy. Musimy też zwrócić zakupiony towar lub pokryć jego koszt z własnych środków.

Źródło:

 1. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Przewodnik+po+kredycie+konsumenckim+2018_64304.pdf
 2. https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1395638,kredyt-wiazany-co-to-jest.html
 3. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kredyt-konsumencki-17713510/art-56

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły