Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy – jak napisać?

wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Zakończenie postępowania egzekucyjnego to dobra wiadomość dla samego dłużnika. Komornik ma wówczas obowiązek zaprzestania dokonywania zajęcia na składnikach majątku zadłużonego. Powodem takiego stanu rzeczy może być umorzenie egzekucji wynikające z decyzji wierzyciela, całkowita spłata należności, bądź inny czynnik. Co, jeżeli komornik nie odstąpi od zajmowania majątku w określonym terminie? W takim przypadku odpowiednim rozwiązaniem będzie wniosek do komornika o zwrot pieniędzy, który pozwoli odzyskać odebrane środki. Sprawdź, kiedy warto sporządzić takie pismo, i jak to zrobić!

Czy komornik zwróci pieniądze?

Zwrócenie pieniędzy zadłużonemu lub innej pokrzywdzonej stronie jest obowiązkiem komornika, jeżeli doszło do niesłusznego zajęcia środków. Przykładów takich sytuacji jest naprawdę sporo, dlatego zadłużeni mogą zastanawiać się, czy takowy zwrot im przysługuje. Postanowiliśmy sprawdzić, kiedy komornik jest zobowiązany do oddania środków dłużnikowi. 

W jakich przypadkach komornik musi zwrócić pieniądze dłużnikowi?

 • brak dopełnienia formalności – jeżeli dłużnik nie otrzymał nakazu zapłaty i pozwu sądowego, to ma on pełne prawo podważenia wyroku. W takiej sytuacji zadłużony nie miał możliwości ustosunkowania się do otrzymanych pism, a zajęcie mienia zostało dokonane niesłusznie. 
 • zakończenie postępowania – na skutek całkowitej spłaty zobowiązania (wraz z należnymi odsetkami i innymi opłatami), wobec dłużnika nie będzie już toczone postępowanie egzekucyjne. Komornik nie ma więc prawa dokonać zajęcia na składnikach majątku, a dłużnik powinien ubiegać się o zwrot.  
 • umorzenie zobowiązania – jeżeli zgodnie z decyzją wierzyciela zobowiązanie zostało umorzone, to komornik musi wstrzymać egzekwowanie środków. Dotyczy to zarówno umorzenia całej pozostałej części długu. Jeżeli wierzyciel wniesie jedynie o umorzenie odsetek lub części należności, to komornik nadal może dokonywać zajęcia, aby uzyskać od zadłużonego środki na spłatę. 
 • zbyt wysoka kwota zajęcia – dłużnik ma prawo wystąpić o zwrot pieniędzy, jeżeli komornik przeprowadzający czynności egzekucyjne pobrał zbyt dużą kwotę. Wina niekoniecznie musi stać po stronie komornika, ponieważ może zdarzyć się, że to pracodawca lub bank przesłał mu zbyt wysoką sumę. Zwrotowi podlega jedynie nadwyżka, powstała w wyniku błędu. 

Zwrot innych składników mienia

Komornik może mieć obowiązek nie tylko zwrotu pieniędzy, ale także fizycznych przedmiotów, papierów wartościowych i innych elementów mienia, które zostały zajęte. Dotyczy to w szczególności zdarzeń, podczas których komornik dokonał zajęcia na przedmiocie, który nie należy do dłużnika. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, funkcjonariusz publiczny nie musi na miejscu ustalać, do kogo należy dana rzecz. Z tego powodu nieraz dochodzi do pomyłek, na skutek których pierwotny właściciel musi ubiegać się o zwrot. Może to być np. pożyczony telefon, który akurat znalazł się w mieszkaniu zadłużonego. Po wysłaniu odpowiedniego pisma, pokrzywdzony otrzyma z powrotem swoją należność. 

Jak napisać wniosek do komornika o zwrot pieniędzy?

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje, tak aby dłużnik faktycznie mógł odzyskać środki. Pismo należy sporządzić w fizycznej, papierowej formie i skierować je do tego komornika, który przeprowadza postępowanie egzekucyjne. Dokument można zanieść osobiście do kancelarii komorniczej, a jeśli nie ma takiej możliwości, to można go również wysłać pocztowo. Zaleca się nadanie wniosku listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby mieć pewność, że komornik otrzymał pismo. 

Jakie informacje powinien zawierać wniosek do komornika o zwrot pieniędzy?

 • dane osobowe dłużnika
 • dane komornika, do którego kierowane jest pismo
 • wyjaśnienie zaistniałej sytuacji wraz z prośbą o zwrot pieniędzy
 • podstawę prawną kierowanej prośby
 • dokładne wyszczególnienie, o jaką sumę chodzi 
 • sposób zwrotu: na numer konta bankowego lub przez przekaz pocztowy
 • wyznaczenie terminu, w którym środki powinny zostać zwrócone
 • czytelny podpis dłużnika, wraz z miejscem i datą sporządzenia pisma

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy – podstawa prawna

Masz pełne prawo domagania się zwrotu środków, jeżeli znajdujesz się w jednej z wcześniej opisanej sytuacji. Wskazuje na to paragrafu drugi, art. 410 Kodeksu Cywilnego. Jego treść jest następująca: 

Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Co zrobić, gdy komornik przekazał pieniądze wierzycielowi?

Może okazać się, że wniosek do komornika o zwrot pieniędzy nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, ponieważ środki trafiły już do wierzyciela. Nie oznacza to jednak, że dłużnik musi pogodzić się ze stratą. Zamiast wniosku do komornika należy sporządzić i wysłać pismo do wierzyciela. W dokumencie powinien znaleźć się dokładny opis zaistniałej sytuacji wraz z niezbędnymi informacjami i prośbą o zwrot. Wierzyciel ma obowiązek zwrócić dłużnikowi daną kwotę, ponieważ obowiązuje ta sama podstawa prawna.

Nie wiesz, kto aktualnie znajduje się w posiadaniu niesłusznie zajętych środków? W pierwszej kolejności skontaktuj się z komornikiem, aby zapytać o to, czy przekazał już daną kwotę wierzycielowi. Jeżeli jednak chcesz uniknąć tego kroku, to możesz jednocześnie złożyć dwa pisma o zwrot pieniędzy – do komornika i wierzyciela. Wtedy to strona posiadająca te środki dokona zwrotu należności.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy – wzór do pobrania

Pobierz darmowy wzór pisma do komornika o zwrot pieniedzy.

Po jakim czasie komornik zwraca pieniądze?

Niestety, obowiązujące prawo nie określa jednoznacznie terminu, w którym komornik musi zwrócić środki. Przyjmuje się, że pieniądze z niesłusznego zajęcia powinny zostać zwrócone zadłużonemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie wskazuje to na żaden konkretny przedział czasu. Należna kwota może więc zostać zwrócona zadłużonemu kilka dni od wysłania pisma, ale może to być nawet kilka tygodni. 

Co zrobić, aby szybciej otrzymać swoje pieniądze? Sporządzając wniosek do komornika o zwrot pieniędzy, warto wskazać termin, w którym oczekuje się zwrotu środków. Jeżeli w wyznaczonym czasie komornik nie dokona zwrotu, to wówczas dłużnik może podjąć dalsze kroki. Odpowiednim rozwiązaniem okaże się skarga na czynności komornika lub przeniesienie sprawy na drogę sądową. 

Chcesz napisać skargę, ale nie wiesz jak to zrobić i gdzie ją skierować? Wszystkie niezbędne informacje wraz z bezpłatnym wzorem znajdziesz w naszym osobnym wpisie: Skarga na czynności komornika – jak ją napisać? Darmowy wzór.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły