Kiedy komornik zwraca pieniądze?

komornik zwraca pieniądze

Jeżeli jesteś osobą zadłużoną, która nie spłaciła w terminie swoich zaległości, to możesz mieć do czynienia z komornikiem. Jego zadaniem jest egzekucja długu, aby zaspokoić potrzeby wierzycieli. Z tego powodu możliwości komornika są naprawdę spore, ale nie oznacza to, że są nieograniczone. Jeżeli funkcjonariusz publiczny przekroczył swoje uprawnienia, to dłużnik może dochodzić swoich praw. Skutkiem będzie odzyskanie pieniędzy lub towarów, które zostały niesłusznie zajęte. Sprawdźmy, w jakich przypadkach komornik zwraca pieniądze. 

Co może zrobić komornik?

Strach przed egzekucją komorniczą często bierze się z tego, że dłużnicy nie do końca wiedzą, jakich skutków się spodziewać. Podstawowa znajomość uprawnień komorniczych pozwala lepiej określić swoją sytuację, toteż warto pochylić się nad tą kwestią. 

Podstawowym działaniem przeprowadzanym w ramach egzekucji komorniczej jest zajęcie komornicze. Komornik może zająć nie tylko środki pieniężne, ale również cenne przedmioty, papiery wartościowe, a nawet całe nieruchomości. Skala zajęcia dokonywanego przez funkcjonariusza publicznego zależy od wysokości samego zadłużenia. Wartość majątku musi być bowiem wystarczająca, aby rozliczyć dłużnika z jego zobowiązań finansowych wobec innych podmiotów. 

Inną główną czynnością komornika jest blokada konta bankowego, należącego do osoby zadłużonej. Takie działanie wiąże się z tym, że dłużnik nie będzie miał dostępu do części swoich pieniędzy. Komornik nie może jednak zostawić dłużnika z niczym, toteż poszczególne składniki majątku i część pieniędzy nadal pozostaną do dyspozycji osoby wobec której trwa postępowanie. 

Co, jeżeli komornik zajął zbyt wysoką kwotę?

Wyżej opisane możliwości komornika nie sprawiają, iż może on bez żadnych ograniczeń przeprowadzać postępowanie egzekucyjne. Może zdarzyć się, że komornik zajął zbyt dużą kwotę z konta bankowego osoby zadłużonej. Wówczas taka pomyłka, niezależnie od tego z jakiego powodu powstała, musi zostać naprawiona. Najczęściej komornik zwraca pieniądze od razu po zauważeniu niedogodności, tak aby dłużnik odzyskał środki będące jego własnością. 

Co, jeżeli komornik pobrał zbyt dużą kwotę, ale nadwyżka nie została zwrócona w najbliższym czasie? Na początek warto próbować rozwiązać ów problem w sposób polubowny, kontaktując się z komornikiem i tłumacząc całą sytuację. Jeżeli nie przynosi to skutku, to osoba zadłużona powinna napisać skargę na czynności komornika. Pobranie wyższej kwoty jest niezgodne z prawem, toteż takie działanie może zostać zaskarżone, czego skutkiem będzie zwrot należnej kwoty (jeżeli skarga została rozpatrzona pozytywnie). 

W jakim czasie komornik zwraca pieniądze?

Po ilu dniach komornik zwraca pieniądze? Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ obowiązujące prawo nie ustala konkretnego terminu. Przyjmuje się, że funkcjonariusz publiczny musi rozliczyć się jak najszybciej. Pieniądze najczęściej trafiają z powrotem do osoby zadłużonej dopiero po tym, jak komornik przekazał wyegzekwowane środki wierzycielowi i rozliczył koszty postępowania egzekucyjnego. 

Brak jednoznacznie ustalonego przedziału czasowego nie oznacza, że komornik może w nieskończoność zwlekać ze zwrotem nadwyżki. Zła sytuacja finansowa sprawia, że dla wielu dłużników środki te będą wręcz niezbędne. Z tego powodu rozsądnie jest napisać pismo do komornika, jeżeli mimo upływu np. tygodnia, pieniądze nie wróciły na konto. W skrajnych przypadkach konieczna będzie skarga lub skierowanie sprawy do sądu rejonowego. 

Czy komornik zwraca zajęte przedmioty?

W poszczególnych przypadkach komornik musi zwrócić dłużnikowi zabrane pieniądze. Jak jednak sytuacja wygląda z poszczególnymi towarami? Egzekucja komornicza uprawnia funkcjonariusza do zajęcia cennych przedmiotów, papierów wartościowych, nieruchomości czy też zbywalnych praw. Spora część majątku jest jednak chroniona przed zajęciem komorniczym, aby zapewnić osobie zadłużonej odpowiednie środki do przeżycia. Sprawdźmy, jakie elementy nie mogą zostać zajęte, a przypadku zajęcia muszą zostać zwrócone osobie zadłużonej. 

Czego nie może zająć komornik?

  • zasiłków, świadczeń rodzinnych, świadczeń 500+, dodatków porodowych, dodatków dla sierot, świadczeń wychowawczych i integracyjnych, zasiłków dla opiekunów, środków otrzymanych z pomocy społecznej, świadczeń alimentacyjnych
  • niezbędnych przedmiotów do codziennego funkcjonowania, w tym podstawowej odzieży i środków higieny osobistej. Chronione przed zajęciem komorniczym jest również podstawowe wyposażenie domu takie jak pralka, lodówka, czy też kuchenka gazowa
  • odzieży i wyposażenia niezbędnego do wykonywania pracy zarobkowej, a także środków niezbędnych do pozyskiwania edukacji
  • opału i żywności wystarczających dłużnikowi i jego rodzinie na 1 miesiąc
  • leków, wyrobów medycznych i urządzeń rehabilitacyjnych 
  • zwierząt hodowlanych (1 krowy, 2 kóz, 3 owiec i zapasu paszy do ich utrzymania)
  • przedmiotów związanych z religią i praktykami religijnymi, przedmiotów o dużej wartości sentymentalnej (np. pamiątek rodzinnych)

Wyżej wymienione elementy majątku nie mogą zostać zajęte w trakcie przeprowadzania egzekucji zadłużenia, a jeżeli komornik je zajął, to powinny one zostać zwrócone dłużnikowi bez zbędnej zwłoki. 

Brak dopełnienia formalności – czy komornik zwraca pieniądze?

Innym przypadkiem, w którym komornik zwraca pieniądze dłużnikowi, jest brak dopełnienia odpowiednich formalności związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Zanim komornik przystąpi do faktycznego działania związanego z egzekwowaniem długu, konieczne jest zawiadomienie o tym osoby zadłużonej. Obowiązkowe jest także przekazanie odpowiednich dokumentów: pozwu oraz nakazu zapłaty. Dłużnik, który nie został odpowiednio poinformowany i nie otrzymał tych załączników, może podważyć wyrok. Tym samym można otrzymać zwrot zajętych środków. 

Co, jeżeli zajęty został przedmiot nie należący do dłużnika?

Co, jeżeli bliski znajomy osoby zadłużonej zostawił u niej portfel, który został zajęty w ramach postępowania? Czy komornik zwraca pieniądze zajęte innej osobie niż dłużnik? Okazuje się że tak, i osoba trzecia może prosić o zwrot dowolnego przedmiotu, który został jej niesłusznie zajęty. 

Konieczne będzie wysłanie odpowiedniego pisma z dokładnym wskazaniem obiektu należnego do zwrotu. Wbrew pozorom, do takich pomyłek dochodzi stosunkowo często, ponieważ komornik przeprowadzający działanie egzekucyjne nie ma obowiązku weryfikowania do kogo należy dany element majątku. 

Więcej o tej kwestii dowiecie się w naszym osobnym wpisie: Czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika? Odpowiadamy

Czy komornik zwraca pieniądze z licytacji komorniczej?

Okazuje się, że komornik zwraca pieniądze także tym, którzy brali udział w licytacji komorniczej. Mowa o tych osobach, które wpłaciły wadium aby wziąć udział w licytacji, ale jej nie wygrały. W takich przypadkach wpłacone środki zostają zwrócone zazwyczaj w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych. 

Czym jest wadium?

Wadium to zabezpieczenie stosowane przy licytacjach komorniczych, które zmniejsza ryzyko tego, że zwycięzca licytacji nie wykupi jej przedmiotu. W większości przypadków kwota takiej opłaty wynosi od 10% do 15% wartości danego towaru lub nieruchomości. 

Kiedy komornik zwraca pieniądze? Podsumowanie

W sporej części przypadków komornik zwraca pieniądze od razu gdy wychwyci pomyłkę. Sytuacja komplikuje się, jeżeli mimo upływu dni, środki nie wróciły na konto dłużnika. W takim przypadku rozsądnym działaniem może być bezpośredni kontakt z kancelarią komorniczą, która zatrudnia danego funkcjonariusza. Może okazać się, że zwrot środków nie nastąpił ze względu na to, że nie zostały jeszcze rozliczone poszczególne koszty. Jeżeli jednak kontakt z kancelarią nie przyniósł oczekiwanych skutków, to należy złożyć pismo do samego komornika.

Brak zwrotu należnych środków na konto jest działaniem, które narusza dobro osoby zadłużonej. Z tego względu odpowiednim krokiem może być złożenie skargi na czynności komornika, jeżeli kontakt z nim lub z kancelarią był bezowocny. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co powinna zawierać taka skarga i jak ją złożyć, to odpowiednie informacje znajdziecie w naszym wpisie: Skarga na czynności komornika – jak ją napisać? Darmowy wzór.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły