Ile może zabrać komornik z emerytury w 2024 roku?

ile może zabrać komornik z emerytury

Według danych Krajowego Rejestru Długów emeryci to jedna z najbardziej zadłużonych grup społecznych. Średnia kwota zaległego zobowiązania przypadająca na seniora w 2020 roku wyniosła około 18 tysięcy złotych. Nie brzmi to dobrze, a powodem takiej kolei rzeczy jest fakt, że emerytury w Polsce wcale nie są wysokie. Seniorzy przyzwyczajeni do danego poziomu życia, posiłkują się kredytami, czy chwilówkami, a późniejsze raty spłat przerastają ich możliwości, przez co popadają w długi. Często w takich sytuacjach dla wierzyciela jedynym rozwiązaniem staje się przymusowa egzekucja zadłużenia, a do akcji wkracza komornik, który ma prawo położyć rękę na emeryturze. Spokojnie, nie może on jednak zabrać nam całości świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z poniższego artykułu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć odnośnie egzekucji komorniczej Twojej emerytury, a także poznasz najnowszą kwotę wolną od zajęcia, która została zaktualizowana wraz z początkiem marca. 

Ile może zająć komornik z emerytury w 2024 roku?

Jaką więc maksymalną miesięczna kwotę emerytury może zając komornik na potrzeby zabezpieczenia roszczeń wierzyciela? Tak jak w przypadku kwoty wolnej od potrąceń, zależy to od tego komu jesteśmy dłużni w pieniądze. 

  • długi niealimentacyjne – w przypadku zaległości w spłacie pożyczek oraz kredytów, a także zadłużenia czynszowego, jest to 25% miesięcznej emerytury – w przypadku gdy zalegamy za płatność w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jest to 50% miesięcznej emerytury
  • długi alimentacyjne – w przypadku zaległości związanymi z niepłaceniem alimentów stawka wzrasta nawet do 60% miesięcznej emerytury 

W każdym przypadku egzekutor nie może zostawić emeryta bez żadnych środków do życia, czyli każdego obowiązują kwoty wolne od zajęcia. Nawet w przypadku najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1338,44 zł brutto komornik może zabrać tylko tyle, byśmy otrzymali kwotę wolną od potrąceń. Oznacza to, że niezależnie od wysokości długu, każdemu przysługują te same prawa. 

Może zdarzyć się jednak i tak, że z naszej emerytury zostanie zabrana zbyt duża kwota, dlatego trzeba kontrolować comiesięczne wypłaty. Jeśli dopatrzysz się jakiejś nieprawidłowości, przysługuje Ci 7 dni na skontaktowanie się z egzekutorem i poinformowanie o błędnym wyliczeniu kwoty egzekucji. Po złożeniu odpowiedniego zawiadomienia, środki powinny zostać w krótkim czasie zwrócone.  Jeżeli tak się nie stanie, kolejnym krokiem jest wizyta w kancelarii komorniczej, w której urzęduje dany komornik. Gdyby pomimo tych działań, kwota nie została zwrócona, dłużnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi na bezprawne działania komornika.

Ile może zabrać komornik z emerytury w 2024 roku? Sprawdź tabelę!

Tabela prezentuje ile może zabrać komornik z emerytury dla zajęć niealimentacyjnych czyli 25% emerytury. Zaległości te wynikają głównie z niespłaconych kredytów, pożyczek czy zakupów ratalnych przez emerytów i nie wynikają z alimentów czy zaległych płatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

EMERYTURA
Brutto/Netto
Kwota wolna od zajęciaKwota która Ci zostanie
1338 zł / 1147 zł980 zł980 zł
1400 zł / 1198 zł980 zł980 zł
1500 zł / 1280 zł980 zł980 zł
1600 zł / 1363 zł980 zł1022 zł
1700 zł / 1445 zł980 zł1084 zł
1800 zł / 1527 zł980 zł1145 zł
1900 zł / 1609 zł980 zł1207 zł
2000 zł / 1691 zł980 zł1268 zł
2100 zł / 1774 zł980 zł1331 zł
2200 zł / 1856 zł980 zł1392 zł
2300 zł / 1938 zł980 zł1454 zł
2400 zł / 2020 zł980 zł1515 zł
2500 zł / 2103 zł980 zł1577 zł
3000 zł / 2514 zł980 zł1886 zł
3500 zł / 2925 zł980 zł2214 zł
4000 zł / 3336 zł980 zł2522 zł

Czy komornik może zająć całą emeryturę? Sprawdź, co z Twoją trzynastką i czternastką

Oczywiście, że nie. Jest to uregulowane prawnie, a kwoty wolne od zajęcia waloryzowane są co roku, tak samo jak emerytura minimalna. W 2024 roku kwota najniższej emerytury wynosi 1838,44 zł brutto, czyli 1672,98 zł netto. Nie ma jednak znaczenia, czy emerytura przyznawana jest z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), czy z Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Świadczenia z obu instytucji podlegają egzekucji komorniczej na tych samych zasadach.

Inaczej sytuacja wygląda jednak z tzw. trzynastką i przyznawaną w tym roku “czternastką”. W przypadku tych dodatków do emerytury, seniorzy nie muszą obawiać się, że komornik je zajmie, ponieważ nie ma do tego prawa. Gwarancją jest zapis w ustawie o emeryturach i rentach. Trzynasta emerytura wypłacana będzie w kwietniu tego roku i wyniesie 1672,98 zł brutto, czyli równowartość minimalnej emerytury w 2024 roku. “Czternastka” natomiast wypłacana ma być jesienią i wynosić tyle samo co “trzynastka”, jednak nie trafi w ręce każdego seniora. Nie otrzymają jej emeryci, którym przyznawane są najwyższe świadczenia, a osoby, których emerytura jest wyższa niż 2900 zł brutto, otrzymają kwotę pomniejszoną o miesięczne przekraczanie najniższej emerytury. Jeśli jednak doszłoby do sytuacji, że któreś z dodatkowych świadczeń, zostałoby przypadkiem zajęte przez komornika, należy jak najszybciej skontaktować się urzędem odpowiedzialnym za proces wypłacania „trzynastek” i “czternastek”.

Kwota wolna od zajęcia emerytury w 2024 roku

Kwota wolna od zajęcia to nic innego jak kwota, której z emerytury komornik zabrać nam nie może. Kwoty emerytury one waloryzowane co roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Używamy tu liczby mnogiej, bowiem kwota wolna od zajęcia jest zależna od tego komu jesteśmy dłużni pieniądze. Od 1 marca 2024 kwota ta zmieni się, wtedy zaktualizujemy nasz wpis.

Jakie są poszczególne kwoty i rodzaj potrącenia z emerytury? 

  • dłużnicy alimentacyjni (sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego) – 594,05 zł
  • dłużnicy zalegający z opłatami za pobyt w placówkach zdrowotnych lub placówkach opieki (należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno opiekuńczych) – 237,61 zł
  • długi niealimentacyjne (sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi) – 980,19 zł
  • należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane –  784,16 zł 

Oznacza to, że niezależnie od tego jak dużo pieniędzy jesteśmy winni, egzekutor nie może zabrać nam z emerytury kwoty wolnej od zajęcia. Nie ważne, czy otrzymujemy świadczenie minimalne, czy jedno z najwyższych.

 RODZAJ ZADŁUŻENIAKWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA EMERYTURY W 2023 ROKU (aktualna do 28 lutego 2023)MAKSYMALNY PROCENT ZAJĘCIA EMERYTURY 
długi alimentacyjne594,05 zł60%
długi niealimentacyjne980,19 zł25%
 długi względem placówek zdrowotnych 237,61 zł 50%
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane  784,16 zł  25%

Emerytura, a dodatkowa praca. Czy komornik może zabrać mi też pensję?

Kwestia potrącenia z dwóch świadczeń nie jest regulowana, a w obydwu przypadkach zastosowanie mają inne ustawy, dlatego więc komornik nie ma podstaw aby je łączyć. Wyjątkiem jest egzekucja alimentów, w takich przypadkach dochody z różnych źródeł są sumowane, a następnie proporcjonalnie potrącane. W przypadku świadczeń alimentacyjnych przepisy są zawsze dużo surowsze, ponieważ prawo jako priorytet stawia dobro dzieci. 

Podsumowanie

Czy komornik może zająć 13 emeryturę?

13 emerytura nie może być zajętą przez komornika. Według zapisów ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, komornik może dokonać potrąceń i egzekucji z trzynastej emerytury. Dodatkowo z tego powodu trzynasta emerytura jest specjalnie oznaczana, aby wiadome było, że nie podlega ona zajęciu.

Czy komornik może zająć 14 emeryturę?

Tak jak w przypadku „trzynastki” komornik nie może zająć 14 emerytury. Jeśli zdarzy się ze komornik zajmie ći środki uzyskane z tytuły 13 lub 14 emerytury, skontaktuje się natychmiast z ogranem który wypłaca Ci świadczenie i zgłoś tą sytuację.

Ile komornik może zająć z emerytury w 2023 roku?

Komornik może zająć do 25% Twojej emerytury jeśli jest to związane z długami niealimentacyjnymi. W przypadku długi względem placówek zdrowotnych jest to 50%, a długów z niepłaconymi alimentami do 60%.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły