Restrukturyzacja zadłużenia- co to jest i jak ją przeprowadzić?

restrukturyzacja zadłużenia

Dla wielu osób, które utraciły płynność finansową oraz ich możliwości w spłacie zobowiązań zmalały pomocna może okazać się restrukturyzacja zadłużenia. W zależności od banku, w którym będziemy chcieli przeprowadzić tę operację, procedury mogą się od siebie różnić, a wymogi stawiane przed klientem będą inne. Odpowiemy na kluczowe pytania, które pojawiają się u osób zastanawiających się nad restrukturyzacją zadłużenia. Ze szczegółami tego coraz popularniejszego ostatnio zagadnienia zapoznasz się w poniższym artykule.

Co to jest restrukturyzacja zadłużenia?

Restrukturyzacja kredytu polega na dokonaniu zmiany warunków posiadanego kredytu gotówkowego. Na podstawie zapisów prawa bankowego, bank powinien na wniosek kredytobiorcy umożliwić restrukturyzację posiadanego zadłużenia przez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu. Zmiana ta jest możliwa i uzasadniona w związku z dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. 

Kiedy warto poddać się restrukturyzacji kredytu?

Podstawowym powodem, dla którego chcemy zrestrukturyzować kredyt to możliwość dostosowania warunków spłat zadłużenia do naszej aktualnej sytuacji finansowej. Jest to metoda, w której banki wspierają swoich kredytobiorców, jednocześnie zapewniając sobie samym zysk ze spłacanej przez klientów marży. Dzięki restrukturyzacji wzrasta szansa na bezproblemową spłatę kredytu. Sam kredytobiorca uniknie postępowania windykacyjnego, czy jeszcze poważniejszych konsekwencji. Najczęstszym powodem, który wpływa na zmianę sytuacji finansowej klienta, jest utrata pracy, a zatem stałego i cyklicznego źródła dochodu. W takich przypadkach zrozumiałe jest, że kredytobiorca nie będzie w stanie składać kredytu na warunkach dotychczasowych. 

Warto w takiej sytuacji rozpocząć rozmowy z bankiem odnośnie restrukturyzacji zadłużenia. Nie należy ukrywać swojej trudnej sytuacji przed bankiem, ponieważ prędzej czy później dopadną nas problemy związane z regulowaniem należności. Restrukturyzację warto rozważać jeszcze przed pogorszeniem naszej sytuacji finansowej, a nie dopiero kiedy stanie się ona faktem. Dla banku będzie to jasny sygnał, że jako klient jesteśmy odpowiedzialni i rzetelni. Swoim działaniem staramy się zapobiegać utracie dobrych relacji z instytucją finansową. Dla samego kredytobiorcy będzie to również korzystne, ponieważ nie będzie miał poczucia utraty stabilności. Można więc powiedzieć, że dzięki restrukturyzacji obie strony umowy odczują korzyści.

W jaki sposób przeprowadzana jest restrukturyzacja zadłużenia?

Każda operacja finansowa związana ze zmianami kredytu, będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami. Zmieniając warunki podpisanej umowy, musimy liczyć się ze wzrostem całkowitego kosztu udzielonego kredytu, nowymi prowizjami i marżą. Rozpoczynając z bankiem rozmowy o restrukturyzacji kredytu, otrzymujemy z reguły kilka rozwiązań, wśród których możemy wybrać najlepsze dla siebie. Banki najczęściej proponują:

Zmiana harmonogramu spłaty rat

Rozwiązanie to najczęściej będzie opierało się na wydłużeniu całkowitego czasu spłaty kredytu. Otrzymując większą ilość rat do spłacenia, uzyskamy niższą wartość samej raty. Operacja ta pozwoli jednak bankowi na naliczenie wyższych odsetek. Trzeba o tym pamiętać podczas wyboru rozwiązania najkorzystniejszego dla nas.

Raty balonowe

Jest to propozycja opierająca się na zmianie rat stałych na raty rosnące. Takie rozwiązanie pozwoli klientowi na zapłatę niewielkich lub nawet zerowych rat w najbliższych miesiącach po podpisaniu restrukturyzacji. W przyszłości, gdy sytuacja kredytobiorcy ulegnie poprawie, koszty będą się zwiększać, a zatem raty zostaną znacznie podwyższone.

Wakacje kredytowe a restrukturyzacja zadłużenia

Decydując się na taką opcję, możemy skorzystać z czasowego zawieszenia spłaty kapitału oraz odsetek. Wakacje kredytowe pozwalają na skorzystanie z kilkumiesięcznej przerwy w spłatach rat kredytu. Odsetki oraz sama wysokość raty nie znikną w czasie ani nie zmaleją. Po zakończeniu wakacji kredytowych klient zostanie obciążony kosztami naliczonymi do całego kredytu. Harmonogram spłat oraz wysokość raty zostanie przeliczona na nowo, a okres spłaty kredytu ulegnie wydłużeniu. Tu sprawdzisz wszystkie porady dotyczące wakacji kredytowych w każdym z banków

Konsolidacja kilku zadłużeń w jeden kredyt

Banki umożliwiają połączenie kilku zaciągniętych kredytów w jeden, z lepszą, korzystniejszą ratą oraz atrakcyjniejszymi warunkami oprocentowania. Nowy harmonogram spłat pozwoli regulować jedną należność zamiast kilku mniejszych. Wiele banków pozwala na konsolidację zobowiązań zaciągniętych w różnych bankach, dzięki czemu kredytobiorca ułatwia sobie zarządzanie swoimi zobowiązaniami. Zamiast dokonywać kilku płatności wysyłanych do różnych banków, powielać prowizję i opłaty dodatkowe, realizuje jedną ratę w jednym banku.

Zmiana oprocentowania po restrukturyzacji

Rozwiązanie to jest rzadziej proponowane ze względu na jego stopień skomplikowania. Nie jest jednak to propozycja niemożliwa do zrealizowania. Zmniejszenie oprocentowania nie jest opcją korzystną dla instytucji finansowej, bowiem traci ona na wypracowanym zysku z marży. Niekiedy banki decydują się wydać pozytywną opinię i zgadzają się na takie rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku klientów wieloletnich, o bardzo dobrej historii.

Zaciągnięcie nowego kredytu.

Choć na pierwszy rzut oka rozwiązanie to może wydawać się niezbyt trafne w przypadku kredytobiorcy, który nie radzi sobie z regulowaniem dotychczasowych zobowiązań, w ogólnym rozrachunku nowy kredyt może być korzystny. Jeżeli sytuacja finansowa kredytobiorcy nie jest beznadziejna, bank może udzielić nowego kredytu pozwalającego na spłatę obecnego zadłużenia. Klient rozwiąże swoje bieżące problemy finansowe i pozostanie jedynie z nowym kredytem z prawdopodobnie wynegocjowanymi lepszymi warunkami. Spłata nowego kredytu od początku jest dodatkową szansą na odbudowanie dobrej historii kredytowej i poprawę relacji z bankiem.

Przewalutowanie kredytu

Decydując się na takie rozwiązanie, musimy być bardzo świadomi warunków, które wiążą się z wykonaniem operacji. Przewalutowanie kredytu jest korzystne tylko wtedy kiedy stawka referencyjna danej waluty oscyluje wokół niskich wartości. Trzeba śledzić i być na bieżąco w sytuacji rynkowej wartości walut. Nawet drobny skok waluty może być dla kredytobiorcy niekorzystny. Jest to czynnik, na który klient nie ma żadnego wpływu.

Sprzedaż zabezpieczenia lub zmiana banku

Najczęściej mamy do czynienia z tym rozwiązaniem w przypadku kredytu hipotecznego. Należy wtedy dokonać sprzedaży przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie naszego kredytu, w tym przypadku nieruchomości. Dzięki takiemu postępowaniu środki uzyskane ze sprzedaży można przeznaczyć na spłatę dotychczasowego zadłużenia. Jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana bardzo korzystnie, może okazać się, że zostanie nam jeszcze dodatkowa kwota. Bank pobierze tylko taką należność, ile wynosi suma zadłużenia.

Przeniesienie kredytu do innego banku

Warto rozważyć takie postępowanie w przypadku gdy podpisaliśmy umowę kredytu na bardzo niekorzystnych warunkach. Jeżeli nie możemy poradzić sobie ze spłatą bieżącego zadłużenia a bank, który udzielił nam kredytu, nie wyraża woli współpracy, warto przenieść kredyt do innej instytucji finansowej. Wiele banków chętnie przejmuje tego rodzaju kredyty, przedstawiając swoim nowym potencjalnym klientom dużo lepsze oferty.

Jak wygląda restrukturyzacja kredytu w wybranych bankach?

Restrukturyzacja w Bank PKO BP

PKO Bank Polski umożliwia on swoim klientom rozpoczęcie procesu restrukturyzacji, gdy przewidują oni problemy w terminowej spłacie zadłużenia. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych, którzy są zagrożeni wypowiedzeniem umowy kredytowej lub obniżeniem limitu kredytu, bądź też posiadają umowy już wypowiedziane, które są przedmiotem egzekucji.

Klienci, którzy chcą skorzystać z procesu restrukturyzacji, muszą złożyć wniosek, który następnie jest weryfikowany, a klient poddawany analizie finansowej. W przypadku pozytywnej decyzji Bank przedstawia szereg rozwiązań i przystępuje do negocjacji z klientem, szukając najkorzystniejszego rozwiązania.

Restrukturyzacja w ING Banku Śląskim. 

ING Bank Śląski: na stronie internetowej banku możemy znaleźć wzór wniosku o zmianę warunków spłaty kredytu. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do oddziału banku lub w formie zeskanowanej przesłać mailowo na adres wskazany na stronie internetowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w zależności od sytuacji finansowej klienta, bank proponuje szereg rozwiązań.

Restrukturyzacja w Credit Agricole. 

Bank Credit Agricole umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o restrukturyzację bezpośrednio w placówce banku lub listownie wysyłając stosowny wniosek na adres siedziby. Do wniosku o zmianę warunków umowy kredytowej niezbędne będzie dołączenie aktualnych dokumentów potwierdzających dochody i ich wysokość.

Jeżeli kredytobiorca utracił źródło dochodu, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające aktualny stan rzeczy. Wszelkie zaświadczenia potwierdzające pogorszenie sytuacji życiowej, czyli np. nagła choroba, utrata pracy, koszty związane z leczeniem. Bank po dokonaniu analizy złożonego wniosku oraz przesłanych dokumentów informuje klientów o swojej decyzji w formie listownej.

Restrukturyzacja w banku Millennium. 

Klienci Banku Millenium mogą ubiegać się o restrukturyzację kredytu w przypadku gdy ich opóźnienie w spłacie przekracza okres dwóch miesięcy. Wszystkie zainteresowane osoby mogą kontaktować się z doradcami banku na dedykowanej infolinii i tam uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konkretnie ich przypadku. Jeżeli uruchomiony w banku kredyt był ubezpieczony, powstaje dodatkowe pole do negocjacji z bankiem.

Restrukturyzacja w Banku Pocztowym. 

Na początek należy złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu wraz z załącznikami, które w precyzyjny sposób opisują zmienioną sytuację finansową klienta. Na liście wymaganych dokumentów znajdziemy: zaświadczenie potwierdzające obecne dochody np.umowy o pracę, wyciągi bankowe, dokumentujące potwierdzające wpływające wynagrodzenie, zeznanie PIT lub inne rozliczenia. Do składanego wniosku do Banku Pocztowego należy również dołączyć kserokopie dowodu osobistego. Tak przygotowany komplet dokumentów można złożyć osobiście w oddziale banku, przesłać do dedykowanego departamentu zajmującego się restrukturyzacją w Banku Pocztowym lub przesłać w formie skanu w drogą mailową. Decyzję, po ówczesnej weryfikacji sytuacji finansowej klienta, Bank wydaje w formie pisemnej i przesyła listownie do klienta.

W przypadku wszystkich opisanych wyżej propozycji, kredytobiorca do czasu wydania decyzji przez bank, zobowiązuje się do dalszego terminowego realizowania spłaty na dotychczasowych warunkach. Złożenie wniosku o restrukturyzację kredytu nie jest równoznaczne z możliwością zawieszenia samodzielnie spłat lub regulowania ich w innej wysokości niż te wynikające z podpisanej umowy.

Restrukturyzacja kredytu – podsumowanie

Czy warto zrestrukturyzować swój kredyt? Wiele zależy od warunków zobowiązania – obecnie posiadanego i nowych – po restrukturyzacji. Działanie to jest szansą  na zmianę warunków i sposobu spłaty zobowiązania. Warto czasami sprawdzić, czy restrukturyzacja nie przyniesie pewnych korzyści. Aby ją wykonać w swoim banku, zwykle wystarczy wypełnić wniosek.

Źródło:

  1. https://www.pkobp.pl/restrukturyzacja-zadluzenia/
  2. https://www.ing.pl/kontakt/pomoc-dla-kredytobiorcow/restrukturyzacja
  3. https://www.pocztowy.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/restrukturyzacja-kredytu
  4. https://www.credit-agricole.pl/zawieszenie-splaty-kredytu
  5. https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-jest-restrukturyzacja-kredytu
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły